Saturday, July 31, 2010

Tanggungjawab Ibu-bapa Mendidik Anak-anak.

Sahabat yang dikasihi Allah,
Sebagai ibu-bapa yang merasakan tanggungjawab untuk mendidik anak-anak untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, maka ibu-bapa mestilah mempunyai kaedah dan cara-cara praktikal untuk memastikan kaedah ini dipatuhi dan dilaksanakan kepada anak-anak mereka.

Tanggungjawab ibu-bapa mendidik anak-anak bermula dari buaian hingga ke liang lahad. Dibawah ini terdapat sebelas  perkara yang perlu ibu-bapa lakukan untuk menjadikan anak-anak mereka. Adalah menjadi kewajipan ibu-bapa membentuk keluarga Islam supaya menjadi contoh ikutan kepada anak-anak apabila mereka dewasa kelak.

1. Cinta Dan Taatkan Allah, Rasul, Al-Quran, Ibu-bapa ,Keluarga dan Umat Islam.

Ibu-bapa bertanggungjawab sepenuhnya menyemai, mengasuh dan membimbing anak-anak supaya mencintai Allah dan Rasulnya. Sifat cinta kepada Allah dan Rasul mestilah mengatasi cinta kepada makhluk yang lain. Ini dijelaskan oleh sabda Rasulullah s.a.w. :
Maksudnya : “Seseorang Muslim dijamin akan mendapat kemanisan iman sekiranya terdapat pada dirinya tiga perkara berikut. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduannya, hendaklah ia tidak mencintai seseorang melainkan semata-mata kerana Allah dan hendaklah ia benci untuk menjadi kufur sebagaimana ia benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka”.
(Hadis Riwayat Bukhari & Muslim)

Imam at-Tabrani meriwayatkan dan Ali r. a. bahawa Nabi s. a. w. bersabda:
Maksudnya : “Didiklah anak-anak kamu pada tiga perkara iaitu mencintai Nabi kamu, mencintai ahli baitnya dan membaca Al-Quran. Sebab orang-orang yang memelihara Al-Qur'an itu berada di dalam lindungan singahsana Allah pada hari yang tidak ada perlindungan selain perlindunganNya beserta para Nabinya dan orang-orang yang suci”.
(Hadis Riwayat Ad-Dailami)

Di dalam buku Ihya ‘Ulumiddin Imam Al-Ghazali mewasiatkan supaya mengajar anak-anak Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi, hikayat orang-orang alim dan beberapa hukum-hukum agama.

Maka apabila perasaan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya telah tertanam di dalam jiwa anak-anak, ibu-bapa mudah untuk mendidik dan menyuruh mereka mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya terutamanya cinta dan taatkan Al-Quran, ibu-bapa, keluarga dan umat Islam.

2. Rukun Islam Dan Iman.
Ibubapa perlu mendedahkan dan menerangkan kepada anak-anak tentang rukun Islam dan rukun Iman seterusnya menyuruh mereka menghafal dan mengamalkannya di dalam kehidupan mereka seharian kerana kedua-duanya merupakan asas sebagai seorang muslim dan mukmin sejati. Rukun Islam mengandungi lima perkara dan rukun Iman pula ada enam perkara. 

Kedua-dua rukun ini ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w.. ketika menjawab pertanyaan Malaikat Jibrail a. s.:-
Maksudnya : “Wahai Muhamad! Apakah dia rukun Islam? Rasulullah menjawab: Rukun Islam itu ialah hendaklah engkau mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan sembahyang, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan Haji sekiranya mampu. Jibrail berkata: benar jawapanmu. Jibrail berkata lagi: Maka terangkan pula kepadaku tentang apakah dia rukun Iman? Rasulullah menjawab: Rukun Iman ialah hendaklah engkau beriman kepada Allah, MaiaikatNya, Kitab-kitabNya, Rasul-rasul-Nya, hari akhirat dan beriman kepada Qadha’ dan Qadar Allah Taala”.
(Hadis Riwayat Bukhari)

Anak-anak juga perlu diajar tentang asas-asas ilmu tauhid seperti sifat wajib mustahil dan harus bagi Allah dan bagi RasulNya, Nama-nama Allah, Syurga dan Neraka serta perkara-perkara yang boleh menjejaskan keimanan seseorang Muslim dan juga hukum-hukum syara’. Ini supaya mereka biasa terlatih untuk melakukan kebajikan dan menjauhi kejahatan rohani dan jasmani.

3. Menghafaz Ayat-Ayat Lazim
Al-Quran merupakan sebuah kitab yang menjadi pegangan dan rujukan kepada setiap orang Islam. Ia akan dipelihara oleh Allah dari sebarang perubahan dan gangguan. Begitu juga orang yang belajar, mengajar, membaca, menghafaz, menjaga, memelihara dan mengamalkan Al-Quran akan dijaga dan diberikan rahmat oleh Allah Taala. Maka ibu-bapa perlu mengajar anak-anak membaca Al-Quran kerana ia adalah di antara hak dan tanggungjawab ibu-bapa ke atas anaknya.
Firman Allah Taala dalam surah Al-Israk ayat 82:
Maksudnya : “Dan Kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran Ayat-ayat Suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya”.

Ibu-bapa juga perlu menyuruh mereka menghafaz surah-surah dan ayat-ayat lazim supaya lidah mereka fasih membaca Al-Quran, diberi rahmat, cahaya dan perlindungan serta dijaga daripada kejahatan zahir dan batin.
Firman Allah Taala dalam surah Al-Hijr ayat 9:
Maksudnya : “Sesungguhnya Kami (Allah Taala) telah menurunkan Al-Quran ini dan sesungguhnya Kami jugalah yang akan menjaganya”.

Rasulullah s.a.w. bersabda:
Maksudnya : “Al-Quran adalah pemberi syafaat dan kitab yang wajib diyakini (kebenarannya), barangsiapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya, Ia akan memandunya ke Syurga dan barangsiapa yang meletakkan Al-Quran di belakangnya pula, Ia akan memandunya ke Neraka”.
(Hadis Riwayat Baihaqi)

Sabda Nabi s.a.w. :
Maksudnya : “ Sesungguhnya orang yang di dalam rongganya tidak melekat sesuatu ayat Al-Quran, maka ía laksana rumah yang runtuh”.
(Hadis Riwayat Ahmad)

4. Menunaikan Perintah Allah.
Kanak-kanak pada usia ini hendaklah dilatih dan dibimbing oleh kedua ibu-bapanya supaya menunaikan segala perintah Allah s.w.t. terutamanya perintah-perintah yang wajib seperti solat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menutup aurat, bercakap benar dan akhlak-akhlak yang terpuji. Ini supaya mereka terbiasa dan dapat membentuk diri mereka ke arah keredhaan Allah sehingga dewasa. Ibadah dan amalan ini akan menjadi benteng bagi mereka dari maksiat dan kemungkaran seterusnya meletakkan diri mereka sentiasa berada dalam pemeliharaan dan rahmat Allah sepanjang masa.

Firman Allah s.w.t. dalam surah Toha ayat 132:
Maksudnya : “Maka kendaklah kamu (ibu-bapa) memerintahkan kepada ahli keluarga kamu supaya mendirikan sembahyang dan bersabarlah dalam melakukannya (menyuruh melakukan sembahyang tersebut)”.

FirmanNya lagi dalam surah Al-Ankabut ayat 45:
Maksudnya : “ Demi sesungguhnya sembahyang itu akan mencegah pelakunya daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar ”

Sabda Rasulullah s.a.w.:
Maksudnya : “Ajarkanlah anak-anak kamu mengerjakan solat jika mereka sudah berumur tujuh tahun, dan pukullah (apabila tidak mahu solat) jika mereka sudah berumur sepuluh tahun”.
(Hadis Riwayat Hakim)

Sabdanya lagi
Maksudnya : “Puasa itu adalah benteng (dari melakukan maksiat dan mungkar)”.
(Hadis Riwayat An-Nasaei)

5. Meninggalkan Larangan Allah.
Setiap ketaatan yang diajar kepada anak-anak juga perlu diiringi dengan perintah supaya mereka meninggalkan larangan Allah dan RasulNya. Ini bagi menjamin mereka sentiasa berada dalam keadaan bersih dan suci dari dosa terutama dosa-dosa yang besar dan tidak mudah terpengaruh dengan bisikan dan ajakan ke arah kejahatan kerana ia akan membawa anak-anak dan ibu-bapanya ke arah api Neraka.

Firman Allah s.w.t. dalam surah At-Tahnim ayat 6:
Maksudnya : “Wahai orang-orang yang beriman, Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api Neraka yang mana bahan apinya terdiri daripada manusia dan batu-batu”.

Sabda Rasulullah s.a.w. :
Maksudnya : “Taatiah kepada Allah dan takutlah berbuat maksiat kepada Allah dan suruhlah anak-anak kamu untuk mentaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kerana hal ini akan memelihara mereka dan kamu dan api Neraka”.

6. Menggalakkan Berjamaah.
Ibu-bapa perlu mengasuh dan mendidik anak-anak supaya berjamaah dan bersama-sama di dalam melakukan aktiviti ibadah ataupun harian. Ini bagi menyemai perasaan kasih sayang di antara satu sama lain dan semangat kekitaan dalam rumahtangga. Dengan berjamaah juga akan sentiasa mendapat pertolongan Allah s.w.t.

Rasulullah s.a.w. bersabda:
Maksudnya : “Pertolongan dan rahmat Allah bersama dengan orang yang berjamaah”.
(Hadis Riwayat At-Tarmizi)

Perkara yang paling dituntut supaya berjamaah di dalam rumahtangga ialah sembahyang, membaca Al-Quran, berzikir, berdo'a, makan minum dan lain-lainnya. Bahkan pahala berjamaah lebih besar daripada bersendirian.
Rasulullah s. a. w. bersabda:
Maksudnya : “Sembahyang berjamaah itu lebih baik daripada sembahyang bersendirian dengan dua puluh tujuh darjat”.
(Hadis Riwayat Muslim)

7. Membaca Doa Dan Wirid Harian.
Ibu-bapa juga bertanggungjawab mengajar anak-anak mereka dengan do'a-do'a harian dan wirid-wirid yang perlu diamalkan dari pagi hingga waktu sebelum tidur. Do'a-do'a tersebut adalah seperti do'a sebelum tidur dan selepas bangkit darinya, do'a sebelum dan selepas makan, do'a masuk ke dalam tandas, do'a selepas mengambil wuduk, do'a memakai pakaian, do'a selepas sembahyang lima waktu, dan sebagainya. 

Pendedahan do'a-do'a seperti ini kepada anak- anak amat penting kerana setiap amal yang dimulakan dengan do'a akan mendatangkan keberkatan terhadap perbuatan tersebut. Seterusnya do'a-do'a ini sekiranya dibaca mendekatkan anak-anak kepada Allah dan menenangkan hati-hati mereka.

Allah s.w.t.  berfirman dalam surahAl-Fatihah ayat 5:
Maksudnya : “Hanya kepada Mu-lah (Ya Allah) yang kami sembah dan hanya kepada Mu-lah jua tempat kami meminta pertolongan”.

Wirid-wirid yang telah diajarkan oleh Rasulullah s. a. w. perlu diajarkan oleh ibu-bapa kepada anak-anak kerana kesan daripada berzikir itu dapat membentuk dan mendidik kerohanian anak-anak dan menghampirkan diri mereka kepada Allah. Malahan do'a-do'a dan wirid harian ini akan menjadi pendinding yang menghindarkan diri mereka dan godaan Syaitan.

FirmanNya lagi dalam surah Ar-Ra’d ayat 28:
Maksudnya : “(laitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu, tenang tenteramlah hati manusia”.

8. Memohon Restu Kedua Ibu-bapa
Anak-anak dalam lingkungan usia begini perlu dididik agar menghormati ibu-bapa menurut garis-ganis panduan seperti berikut :-
Redha Allah Ada Pada Keredhaan Ibu-bapa.
Sabda Rasulullah s. a. w.:
Maksudnya : “Keredhaan Allah itu berada dalam keredhaan kedua ibu-bapa, dan kemurkaan Allah itu berada dalam kemurkaan kedua ibu-bapa”.
(Hadis Riwayat At-Tabrani)

Berbuat Balk Kepada Orang Tua Lebih Utama Berbanding Jihad Di Jalan Allah.
Rasulullah s.a.w. bersabda dalam sebuah hadis yang dinwayatkan oleh Ibnu Mas’ud:
Maksudnya : “Saya bertanya kepada Nabi s. a. w. Apakah amal yang paling disukai oleh Allah Taala? Beliau menjawab: Solat pada waktunya. Saya bertanya lagi: Kemudian apa? Beliau menjawab: Berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya bertanya lagi: Kemudian apa? Beliau menjawab: Berjihad (berjuang) di jalan Allah”.
(Hadis Riwayat Bukhari & Muslim)

Jahamah r. a. telah mendatangi Nabi s.a.w.seraya berkata:
“Wahai Rasulullah, aku ingin berperang, dan aku datang untuk bermusyawarah denganmu”. Nabi bertanya, “Apakah engkau mempunyai ibu?”. Ia menjawab, “Ya”. beginda bersabda:“Tinggallah berbakti kepadanya, kerana sesungguhnya Syurga itu berada di bawah telapak kakinya”.
(Hadis Riwayat Ahmad & An-Nasaei)

Mengutamakan Berbuat Baik Kepada Ibu Berbanding Bapa.
Rasulullah s. a. w. telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r. a.:
Maksudnya : “Seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah s. a. w. dan berkata: Wahai Rasulullah! Siapakah orang yang paling berhak aku temani dengan baik? Beginda bersabda: Ibumu. Ia bertanya: Kemudian siapa? Beginda menjawab: Ibumu. Ia benkata: Kemudian siapa? Beginda menjawab: Ibumu. Ia bertanya : Kemudian siapa? Beginda  menjawab: Bapamu."
(Hadis Riwayat Bukhari & Muslim)

Firman Allah s.w.t. dalam surah Al-Israk ayat 23-24:
Maksudnya : “Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selainNya dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu-bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kedu-duanya sampai umur lanjut dalam pemeliharaanmu maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “Ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku semasa kecil dahulu”.

Sabda Rasulullah s.a.w. :
Maksudnya : “Kamu dan harta kamu adalah untuk ibu-bapa kamu”.
(Hadis Riwayat Ibnu Majah)

Aishah r. a. berkata : “Seorang lelaki datang kepada Rasulullah s.a.w.  dengan membawa seorang tua. Baginda bertanya kepadanya: 'Hai lelaki! Siapakah orang yang bersamamu ini?'  Lelaki itu menjawab: 'Bapaku.'  Beginda bersabda: 'Janganlah engkau berjalan di depannya, jangan duduk di hadapannya, jangan panggil ía dengan namanya dan janganlah engkau samakan ia dengan sesuatu”.

9. Latihan Amali Fardhu ‘Ain
Ibu-bapa hendaklah sentiasa menjadi contoh kepada anak-anak dalam melakukan ibadah-ibadah Fardhu ‘Ain seperti sembahyang lima waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadhan, menghormati orang-orang tua, melafazkan kata-kata yang baik dan lain-lain lagi. Bahkan anak-anak perlu diberi penekanan dan latihan yang berterusan tentang perkara tersebut. Ibadah Fardhu ‘Ain ini amat penting kerana ia menjadi asas kepada terlaksananya ibadah-ibadah yang lain.

10. Mengadakan Usrah Keluarga
Dalam usaha untuk mewujudkan institusi keluarga yang kukuh, maka ibu-bapa perlu mengadakan usrah yang terdiri daripada anggota keluarga iaitu ibu-bapa dan anak-anak. Antara tujuan usrah ini diadakan ialah untuk:
a. Memperingatkan ahli keluarga supaya melaksanakan hukum Allah.
b. Mengeratkan silaturrahim antara anggota keluarga.
c. Satu proses tarbiyah diri dan keluanga.
d. Mengujudkan satu budaya menghayati ilmu agama di dalam keluarga.

11. Halaqah Muhasabah
Halaqah Muhasabah adalah satu tuntutan agama. bagi meningkatkan kesedaran terhadap tanggungjawab seorang hamba kepada Allah.

Firman Allah Taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18:
Maksudnya : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah (dengan mengerjakan suruhanNya dan meninggalkan laranganNya); dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang Ia telah sediakan (dan amal-amalnya) untuk hari esok (hari akhirat). Dan (sekali lagi diingatkan): Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat Melipuü PengetahuanNya akan segala yang kamu kerjakan"

Sahabat yang dimuliakan,
Marilah sama-sama kita melaksanakan tanggungjawab mendidik anak-anak kita dengan beberapa panduan seperti yang dinyatakan di atas. Sekiranya sebahagiannya telah kita laksanakan maka teruskanlah dan mana-mana yang belum lagi kita laksanakan maka berusahalah untuk menyempurnakannya. Dengan cara ini kita telah berusaha dan menyediakan ruang untuk melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Merekalah sebenarnya aset kita yang akan membantu kita ketika kita berada dialam barzakh. Semoga anak-anak kita menjadi generasi umat Islam yang beriman dan bertakwa dan dapat memimpin umat kejalan yang diredhai oleh Allah s.w.t.

Do'a Pelembut Hati Untuk Anak-anak

Assalamualaikum, disini dinyatakan ayat-ayat, selawat dan do'a-do'a  yang pelu dibaca di air minuman  : Diantara yang biasa dilakukan oleh perawat ialah membaca doa-doa tertentu pada air seperti
1. Surah al-Fatihah,
2. Doa Pelembut Hati (Surah Taha ayat 1 hingga 5)
3. Selawat Syifa’,
4.  Selawat Tafrijiyah,
5. Doa Menghindar Maksiat (Surah al-Mu’min ayat 3)
dan beberapa doa-doa yang lain.

"Rabbana atinaa fiddunia hasanah wa fil akhirati hasanah wakina azabannar"
(Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami daripada azab api Neraka) - Riwayat Bukhari.

"Allahumma laayakti bil hasanaati illah anta walaa yazhab bissaiaati illah anta walahaulaa kuwataillah billa"
(Ya Allah! Tiada yang mendatangkan kebaikan melainkan Engkau, dan tiada yang menghilangkan keburukan melainkan Engkau, tiada upaya melainkan dengan Allah)
(Hadis Riwayat Tirmizi)

Air minuman yg telah dibaca do'a ini diberi minum kepada anak-anak yang bermasalah ini juga dibuat bilasan mandi.

Persiapa Jiwa Untuk Menyambut Kedatangan Ramadan


Sahabat yang dimuliakan,
Bulan Ramadan bulan yang penoh keberkataan akan tiba beberapa hari lagi. Kita berada di penghujung bulan Sya'ban dan telah melepasi nisfu Sya'ban. Dibulan Sya'ban ini Rasulullah s.a.w menggalakkan umatnya perbanyakkan amalan-amalan sunat sebagai persiapan menyambut kehadiran Ramadan al-Mubarak. Digalakkan sedekah, i'tikaf di masjid, solat malam dam membaca al-Qur'an sebagai persiapan sebelum kehadiran Ramadan.

Rasulullah berdoa yang bermaksud :
"Ya Allah berkati kami (apa yang kami buat) dalam Rejab dan Sya'ban dan sampaikan kami Ramadan."

Ramadan adalah bulan terbaik dalam setahun. Didalamnya kita berpuasa, solat sunat terawih, i'tikaf di masjid, membaca al-Qur'an, sedekah, menjamu untuk berbuka puasa dan mengentai Lailatul Qadar. Setiap saat dalam Ramadan mengandungi jutaan keampunan dan rahmat.

Sesiapa yang terlepas dari memanfaatkan bulan Ramadan dianggap celaka. Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud :
"Celakalah orang yang mendengar namaku disebut tidak berselawat, celakalah mereka yang mendapati kedua ibu bapanya telah tua tetapi tidak berbakti kepada mereka, dan celaka bagi sesiapa yang bertemu dengan Ramadan tetapi tidak mendapat apa-apa daripadanya."

Tidak mungkin setibanya Ramadan kita mampu terus membuat banyak ibadat. Baki beberapa hari lagi ini perlulah kita melatih diri untuk perbanyakkan amalan-amalan sunat, ringan-ringankan tangan bersedekah, membiasakan diri untuk terus solat lima waktu berjemaah, menghadirkan diri setiap majlis-majlis ilmu di masjid atau disurau. Cuba mengurangkan aktiviti-aktivit yang kurang bermanfaat dan di isi dengan program-program yang meningkatkan ilmu dan iman kita kepad Allah s.w.t.

Puasa menjinakkan nafsu atau kehendak dalaman diri kita. Nafsu yang liar menjadi tunggangan syaitan. Jadilah diri itu tempat longgokan kejahatan dan kebutaan. Ia liat dari mentaati Allah, ego terhadap manusia, suka berihat-rihat daripada membuat kebajikan, buta akhirat dan tamakkan dunia.

Semasa Allah hendak mencipta Adam a.s., dicipta-Nya komposisi manusia iaitu akal dan nafsu. Akal dipanggil menghadap, Akal tampil dengan hormat. Dipanggil pula nafsu. Sombong, degil dan tidak menghadap. Dihumban nafsu kedalam Neraka selama 100 tahun. Dipanggil menghadap lagi. Engkar juga. Dihumbankan lagi ke Neraka selam 100 tahun. Dipanggil menghadap, masih engkar. Selepas siksaan 100 tahun ketiga baru ia sudi menghadap Allah.

Betapa degil dan liarnya nafsu. Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, puasa dapat menyelesaikan penyakit lebih makan dan minum, solat malam dapat mengubati penyakit lebih tidur dan i'tikaf di masjid dapat mengubati penyakit lebih bergaul yang tidak berfaedah.

Oleh itu buatlah persiapan sebaik mungkin di bulan Sya'ban ini sebagi usaha terakhir sebelum kedatangan bulan yang penuh keberkatan dan di khususkan untuk umat Rasulullah s.a.w iaitu bulan Ramadan al-Mubarak.

Pesan Rasulullah s.a.w sebelum tidur :
Rasulullah s.a.w berpesan pada Aisyah r.h yang bermaksud, "Ya Aisyah, jangan engkau tidur sebelum melakukan empat perkara, iaitu sebelum khatam al-Qur'an, sebelum membuat para Nabi memberimu syafaat di hari akhirat, sebelum para Muslimin meredhai kamu dan sebelum kau laksanakan haji dan umrah."

Bertanya Aisyah, "Ya Rasulullah, bagaimana aku dapat melaksanakan empat perkara seketika?"

Rasulullah tersenyum dan bersabda maksudnya, "Jika engkau tidur bacalah al- Ikhlas tiga kali seolah-olah kau mengkhatamkan al-Qur'an. Bacalah selawat untukku dan para Nabi sebelum aku, maka kami semua akan memberi syafaat di hari kiamat. Beristighfarlah untuk para Muslimin, maka mereka akan meredhai kamu. Dan banyakkan bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir (subhanaullah,walhamdulill
ah,walaillahailaullah, Allahuakbar), maka seolah-olah kamu telah melaksanakan ibadah haji dan umrah."

Dalam riwayat yang lain sabda Nabi s.a.w kepada Ali bin Abi Thalib dan istrinya ketika mereka hendak tidur, “Maka bacalah tasbih tiga puluh tiga kali, tahmid tiga puluh tiga kali, dan takbir tiga puluh tiga kali” dan dalam riwayat lain “takbirlah tiga puluh empat kali”
(Hadis Riwayat Bukhari).

Adab-adab Berdoa Kepada Allah.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Setelah kita memahami bahawa doa adalah senjata orang Mukmin dan do'a boleh merubah Qadha' dan Qadar, maka marilah kita meneliti pula adab-adab berdo'a supaya do'a yang kita sampaikan kepada Allah s.w.t di dengari-Nya dan dikabulkan-Nya. Terdapat beberapa perkara yang perlu difahami iaitu :

1. Kita hendaklah sungguh-sungguh yakin bahawa doa kita akan dikabulkan oleh Allah.

اُدْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِاْلإِجَـابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لاَ يَسْتَجِيْبُ

دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاَهٍ

Sabda Nabi SAW  maksudnya : "Berdoalah kamu kepada Allah, sedangkan kamu benar benar yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah olehmu bahawa Allah SWT. tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak bersungguh-sungguh". (Hadis Riwayat Tarmizi dan Al Hakim - Hadis Hasan)

2. Hendaklah tekun dan tidak terburu buru.

لاَ يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَالَمْ يَدْعُ بِـإِثْمٍ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ مَـالَمْ يَسْتَعْجِلْ ،

قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ فَمَا اْلإِسْتِعْجَالِ ؟ قَالَ: يَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يُسْتَجَبْ لِى فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَـاءَ.

Sabda Nabi SAW. maksudnya.:" Akan dikabulkan doa hamba selagi ia tidak berdoa dengan dosa atau memutuskan sllaturrahim selama ia tidak isti'jaal. Lalu baginda ditanya:" Ya Rasulallah, apakah yang dikatakan lsti’jaal? "Jawab Nabi SAW :" Dia berkata: Sungguh aku telah berdoa tetapi tidak juga dikabulkan, lalu ia menyesal dan akhirnya ia tidak berdoa lagi." (Hadis Riwayat Imam Musllm)

3. Berdoa dalam semua keadaan:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيْبَ اللهُ لَـهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكُرْبِ ،

فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِى الرَّخَـاءِ.

Sabda Nabi SAW  maksudnya : "Barangsiapa yang ingin agar Allah mengabulkan doanya ketika ia sedang susah, maka hendaklah ia memperbanyak doa ketika ia sedang hidup senang. (Hadis Sahih Riwayat Tarmidzi dan Al Hakim)

4. Tidak mengutuk keluarga dan hartanya:

لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ ،

لاَ تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيْهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيْبُ لَكُمْ.

Sabda Nabi SAW maksudnya : "Janganlah kamu mengutuk dirimu, dan jangan pula mengutuk anak-anak kamu dan harta kamu (kerana) ada suatu masa yang jika bertepatan do'a kita pada waktu itu nescaya pasti Allah mengabulkannya. (Hadis Riwayat Imam Muslim)

5. Jangan memohon kepada selain Allah:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ لابْنِ عَبَّاٍس رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: يَا غُلاَمُ ، إِنِّى أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ:

اِحْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ ، اِحْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَـاهَكَ ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ ،

وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ.

Sabda Nabi SAW. kepada Ibnu Abbas maksudnya :" Wahai anakku, jlka engkau meminta maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah. (Hadis Hasan Riwayat Tarmidzi)

6. Berdoa dengan suara yang sederhana:

Allah SWT berfirman maksudnya :
"Berdoalah kepada Tuhanmu dengar merendah diri dan suara yang lembut, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (tentang yang diminta dan cara meminta). (Surah Al A’raf ayat 55)

Sabda Nabi SAW :

اِرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، إِنَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًـا ،

إِنَّكُمْ تَدْعُوْنَ سَمِبْعًا بَصِيْرًا.

"Kasihanilah dirimu, sesungguhnya kamu tidak memohon kepada yang pekak dan ghaib, sesungguhnya kamu mohon kepada Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Hadis Riwayat Imam.Bukhari dan Muslim)

7. Memohon dengan Al Asmaa-ul Husna:

Allah SWT berfirman:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ

Maksudnya : "Hanya milik Allah " asmaa- ul husnaa" itu, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husnaa itu dan tinggalkanlah orang orang yang menyimpang dalam (menyebut) nama nama-Nya. (Surah Al A’raf ayat 180)

Rasulullah SAW. pernah mendengar seorang lelaki berdoa dalam tasyahhudnya:

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ يَااللهُ اْلأَحَـدُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَـهُ

كُفُوًا أَحَدٌ ، أَنْ تَغْفِرَلِى ذُنُوْبِى إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Ertinya: " Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ya Allah Yang Maha Esa lagi tempat meminta, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak serupa dengan seorang juapun, kiranya Engkau ampunilah segala dosaku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". LaIu sabda Nabi: Sesungguhnya dia telah diampuni, sesungguhnya dia telah diampuni. (Hadis Sahih Riwayat Abu Daud, An Nasaai)

8. Mengaku berdosa:

Sabda Nabi s.a.w : Penghulu istighfaar ialah:

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِى وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ،

أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِى فَاغْفِرْلِى فَـإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ.

Ertinya: "Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkau telah menciptaku dan aku hamba-Mu, dan aku (terikat) dengan janji-Mu semampu yang aku boleh (laksanakan), aku memohon perlindungan kepada-Mu dari kejahatan yang aku lakukan, aku mengakui bahawa semua nikmat yang Engkau berikan kepadaku adalah milikMu, dan aku mengakui terhadap dosa dosaku, oleh itu ampunilah aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat memberi ampunan kecuali hanya Engkau". (Hadis Riwayat Bukhari)

Fadilatnya Penghulu Istighfar: Barangsiapa yang membacanya pada waktu siang dengan penuh keyakinan lalu dia mati sebelum petang maka ia termasuk ahli Syurga. Dan siapa yang membacanya pada waktu malam dengan penuh keyakinan lalu dia mati sebelum pagi maka ia termasuk ahli Syurga. (Hadis Riwayat Bukhari)

9. Jangan terikat dengan sajak dalam doa:

Ibnu Abbas menasihati sahabat-sahabatnya:

فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَإِنِّى عَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ لاَ يَفْعَلُوْن إِلاَّ ذَلِكَ ؛

يَعْنِى لاَ يَفْعَلُوْنَ إِلاَّ ذَلِكَ اْلإِجْتِنَابُ.

Jauhilah sajak ketika kamu berdo'a, kerana Rasulullah dan para sahabatnya tidak melakukan perkara demikian. (Hadis Sahih Riwayat Imam Bukhari)

10. Berdoa dengan khusyu' dan merendah diri:

Allah SWT berfirman:

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (205)

Maksudnya : "Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang orang yang lalai." (Surah Al A'raf ayat 205)

Allah SWT berfirman:

كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ(90)

Maksudnya : "Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yanq khusyu' kepada kami." (Surah Al Anbiyaa' ayat 90)

11. Bertaubat dan menjauhkan diri dari segala bentuk dosa :

Rasulullah SAW. berkata tentang seorang lelaki yang mengangkat kedua tangannya ke langit, sambil berdoa:

يَارَبِّ يَارَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذَّى بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَـهُ.

"Ya Tuhanku, Ya Tuhanku, sedangkan makanannya haram, pakaiannya haram, dan hidup bergelimang dengan perkara haram maka bagaimanakah do'a akan dikabulkan Allah? (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

12. Berdoa dengan amal soleh :

Agar doa kita segera dikabulkan oleh Allah s.w.t.. maka kita boleh berdo'a kepada-Nya sambil bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Allah sangat suka kita menyebut-nyebut amal soleh kita kepada-Nya.

Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim diceritakan tentang tiga orang yang masuk kedalam gua kerana hujan lebat. Mereka terkurung di dalamnya kerana batu besar yang jatuh dari atas gunung menutupi pintu gua tersebut. Mereka berdoa kepada Allah sambil menyebut-nyebut amal soleh masing masing. Doa mereka makbul dan akhirnya selamat keluar.

13. Mengulangi doa sebanyak tiga kali:

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahawa Abdullah Bin Mas'ud berkata: Baginda Rasulullah s.a.w jika berdoa, baginda berdoa sebanyak tiga kali, dan jika baginda memohon baginda memohon sebanyak tiga kali.

14. Bersalawat kepada Nabi SAW.:

Sabda Nabi SAW :

كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوْبٌ حَتَّى يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ.

Maksudnya : "Tiap- tiap doa akan terhalang sehingga dia bersalawat kepada Nabi SAW. (Hadis Hasan)

15. Menghadap Kiblat:

Dari Abdullah Bin Mas'ud r.a. katanya:

اِسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ، فَدَعَا عَلَى نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ.

Nabi Muhammad SAW. menghadap ke Ka'bah, lalu baginda berdoa mengutuk beberapa orang dari golongan Quraisy. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

16. Mengangkat kedua-dua tangan:

Abdullah Bin Omar r.a. berkata:

رَفَعَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَدَيْهِ فَقَالَ : اَللَّهُمَّ إِنِّى أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ

Nabi Muhammad SAW. mengangkat kedua-dua tangannya, lalu baginda berdoa: "Ya Allah, aku berlepas diri kepada-Mu daripada apa yang dilakukan oleh Khalid (dua kali)." (Diriwayatkan oleh Al Bukhari)

Berkata Abu Musa:

ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدِ أَبِى عَامِرٍ ، رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

Kemudian baginda Nabi SAW. mengangkat kedua-dua tangannya, lalu beliau berdoa: "Ya Allah, ampunilah dosa 'Ubaid Bin 'Amir, dan aku melihat keputihan ketiak baginda."(Hadis Riwayat Imam Bukhari)

17. Berwuduk  sebelum berdoa:

Berkata Abu Musa r.a : " Sebelum 'Ubaid Abu 'Amir meninggal dunia, dia telah berpesan kepada aku agar aku menyampaikan salamnya kepada Nabi Muhammad s.a.w.. dan memohon do'anya agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Ketika pesanan tersebut aku sampaikan kepada baginda Rasul s.a.w lalu baginda menyuruhku agar mengambil sebekas air untuknya. Kemudian beliau berwudhu' dan mengangkatkan kedua-dua tangannya sambil berdo'a: "Ya Allah, ampunilah dosa 'Ubaid Abi 'Amir; dan aku melihat keputihan ketiak baginda. Baginda seterusnya berdoa:

:اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدِ بْنِ عَامِرٍ ، رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ

اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّـاسِ.

"Ya Allah, ampunilah dosa 'Ubaid Abi 'Amir; dan aku melihat keputihan ketiak baginda. Baginda seterusnya berdo'a:" Ya Allah, jadikanlah dia pada Hari Kiamat sebagai orang yang mulia mengatasi kebanyakan makhluk-Mu."

Lalu akupun berkata: Mohon ampunan jugalah untuk aku ya Rasulullah.

Kemudian baginda berdoa:

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلاً كَرِيْمًا

"Ya Allah, ampunilah dosa dosa Abdullah Bin Qais (Abu Musa), dan masukkanlah dia ke dalam tempat masuk yang mulia pada Hari Kiamat. (Hadis Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim)

18. Berdoa sambll menangis:

Dari Abdullah Bin 'Amr Bin Al 'Ash RA, bahawa Nabi Muhammad SAW membaca ucapan Nabi Isa a.s..:

Ertinya: "Sekiranya Engkau seksakan mereka sesungguhnya mereka adalah hamba hamba—Mu, dan sekiranya Engkau ampuni mereka, sesungguhnya Engkau adalah Maha Mulia lagi Maha Bijaksana". (Surah Al Maidah ayat 118),

Lalu Nabi SAW. menganqkat kedua dua tangannya dan berdoa :


اَللَّهُمَّ أُمَّتِى أُمَّتِى ، (وَبَكَى)

" Ya Allah, umatku, umatku ", (sambil baginda menangis).

Selanjutnya Allah SWT berfirman kepada Jibril (as):

يَا جِبْرِيْلُ اِذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ: إِنَّـا سَنُرْضِيْكَ وَأُمَّتِكَ وَلاَ نَسُوْؤُكَ.

Maksudnya : "Hai Jibril, pergilah engkau kepada Muhammad, dan katakan kepadanya: " Sesungguhnya Kami akan meredainya dan umatnya, dan kami tidak akan menyusahkan kamu ". (Hadis Riwayat Muslim)

19. Berdoa sambil merendahkan diri:

Allah SWT. menceritakan tentang keadaan para Nabi ketika mereka memohon kepada-Nya, antaranya:

Maksudnya "Dan (ingatlah kisah) Ayyub, ketika ia menyeru Tuhannya: (" Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang diantara semua penyayang".
(Surah Al Anbiyaa ayat 89)

Maksudnya : "Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah waris yang paling baik". (Surah Al Anbiyaa ayat 89)

20. Berdoa pada waktu waktu yang mustajab

Kita meyakini bahawa Allah SWT.. telah menetapkan beberapa waktu atau masa yang sangat baik jika kita berdoa didalamnya. Waktu waktu itu antara lain: Pada malam Lailatul Qadr, pada dua pertiga malam, setelah solat waktu dan lain lain.

Firman Allah SWT. yang bermaksud :
"Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang menderita apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghapuskan kesusahan, serta menjadikan kamu pengganti (umat-umat yang telah lalu) mendiami dan menguasai bumi? Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah? Amat sedikit antara kamu yang mengingati (nikmat Allah itu).
(Surah al-Naml ayat 62)

Sabda Nabi SAW  yang bermaksud :
"Berdo'alah pada waktu mustajab do'a iaitu sewaktu pasukan tentera bertempur, waktu mendirikan solat dan ketika hujan turun".
(Hadis Riwayat Abu Daud).

Sabda Nabi SAW  yang bermaksud, "Tiga bentuk doa yang dimustajabkan Allah; doa ibu bapa terhadap anak, doa orang yang berpuasa dan doa orang yang bermusafir."
(Hadis Riwayat Baihaqi)

Rasulullah SAW pernah ditanya:

أَيُّ الدُّعَـاءِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ : جَوْفُ اللَّيْلِ اْلآخِـرِ وَدُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَـةِ .

"Doa yang manakah yang paling didengar (diterima)? Jawab baginda: (Doa) akhir malam dan setelah solat wajib. (Hadis Riwayat Tarmizi – Sahih)

Sahabat yang dikasihi,
Marilah sama-sama kita mengikuti adab-adab ketika berdoa seperti yang tersebut di atas semoga, adab-adab tersebut dapat menambahkan kekyusukan kita semasa berdoa dan memenuhi amalan Nabi s.a.w semasa berdoa. Apabila cara kita betul memenuhi KPI berdoa cara Islam, insya Allah semua doa kita akan di kabulkan oleh Allah SWT.

Firman Allah SWT. bermaksud:
"Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku maka (jawablah) bahawasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo'a apabila ia memohon kepadaKu maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Aku dan hendaklah mereka beriman kepadaKu agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
(Surah al-Baqarah ayat 186).

Berkorban Apa Saja.

"Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang yang percaya kepada Allah dan rasulnya,kemudian mereka(terus percaya dengan)tidak ragu-ragu lagi serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah.Mereka itulah orang-orang yang benar(pengakuan imannya)"Surah Al-Hujrat:15

JIHAD~memerlukan kesungguhan,ketegasan,keberanian,dan jati diri yang maksimum.Segala usaha yang dilakukan dengan sepenuh jiwa raga dan tenaga untuk mencapai matlamat ibarat pengemudian sebuah bahtera yang perlu persiapan pelayaran bukan sahaja keujudan semangat nakhoda tetapi ala tuju perlu strategi.Jihad juga bukan kalimah dari tutur kata tetapi ia perlu sebati tanpa susut nilainya dalam diri.Semuanya berpaksi kepada nawaitu untuk menegakkan dan mempertahankan islam pada diri,keluarga dan masyarakat serta mendapat keampunan,rahmat dan keredhaan Allah swt.Jihad juga merupakan perjuangan dan pengorbanan suci berdasarkan perinsip ajaran islam untuk mencapai tujuan dan matlamat yang di redhai Allah swt.

CIRI-CIRI MUJAHID

1-Sedar jihad merupakan suatu tanggungjawab mulia yang mesti dilaksanakan sempanjang zaman.

2-Berpegang pada prinsip jihad ~jihad kerana Allah swt

3-Mempunyai matlamat yang suci dan jelas ~menegakkan syariat islam

4-Mempunyai semangat perjuangan yang tinggi

5-Berkorban diri dan harta serta bersedia menghadapi pelbagai risiko debgan sabar dan redha.

~JIHAD YANG SUCI DAN SEJATI HANYALAH JIHAD FISABILILLAH ~KERNA ALLAH KERNA ALLAH!!ALLAH

JIHAD MELAWAN NAFSU
~~~~~~~~~~~~~~~~
Jihad yang berat walau tak terlihat tetapi ia merupakan medan perang yang sukar di atasi.Jihad yang paling besar kerana:

1-Minda jihad yang tidak terbatas berdasarkan kemahuan hawa nafsu terlalu banyak,nafsu menjadi tempat syaitan bermaharajalela dan nafsu mendorong manusia melakukan keburukkan dan maksiat.

2-Tempoh masa jihad tanpa had-selama nadi bergerak,selagi masih bernyawa.jihad perlu diteruskan.

3-Jihad ini terlalu sulit dan sukar kerna manusia terpaksa berperang dengan kehedak dirinya sendiri.

4-Musuh yang tidak dapat dilihat dan dirasai dengan pancaindera.

5-Jihad nafsu menjadi penentu dan pengawas bagi kejayaan jihad yang lainya.

Jihad membersihkan jiwa dan menyucikan hati dan sifat-sifat yang negetif dan keji untuk di isi dengan sifat yang terpuji dan mulia.Sekaligus menghapuskan kegelapan dan kekotoran syirik untuk di gantikan dengan kejernihan sinar cahaya tauhid.Jihad ini juga untuk mencapai kemuliaan tauhid keikhlasan ibadat,kebersihan akhlak dan ketinggian budi.Inilah nilai hidup yang hakiki di sisi Allah swt untuk mendapat keampunan,keredhaan dan rahmatnya yang tidak ternilai sekalipun diperbandingkan segunung permata berlian.

Sahabat tersayang lilahitaala~
Perjuangan diri yang berterusan perlu pada diri untuk meraikan perubahan hidup yang berkualiti dan menjadi muslim sejati.Jangan biarkan diri masih termangu di takuk lama tanpa bergerak membebaskan diri dari terbelengu dari dosa-dosa silam.Tiada manusia yang hidup di dunia ini tidak membuat sebarang kesilapan pada dirinya...dari itu tarbiahkan segenap ruangan hati untuk melakukan perubahan negetif kepada perubahan positif.Sememangnya bukan mudah bagai dikata,jangan terlalu drastik tetapi lakukan secara istiqamah-berterusan-insyaAllah perubahan itu lebih kekal berbanding dengan perubahan yang mendadak tetapi akhirnya positif berbalik kepada negetif.
Semoga kita bersama-sama berperang menentang anasir syaitan yang bersangkar dalam hati kita.Tarbiah untuk diri saya sendiri yang adakala terleka dan terlalai serta untuk sahabat tercinta lilahitaala..semoga Allah swt melindungi talian ukhwah antara kita dari kegelongsoran hati yang kaku tanpa jihad.


~INGATAN UNTUK ku~
NUR HUSRAH

Friday, July 30, 2010

Tujuh Golongan Yang Mustajab Do'a mereka di Sisi Allah

Sahabat yang dirahmati Allah,
Berdo'a adalah amalan yang dituntut oleh Islam. Seorang hamba yang merasa hina di sisi Tuhannya akan memanjatkan permohonan dan do'a kehadrat Allah s.w.t. agar ditunaikan segala hajat yang diperlukannya. Ia merasa amat kerdil dan tidak ada pergantungan dan pengharapan yang lain melainkan ditujukan kepada yang Maha Esa.

Sebagai seorang Mukmin yang yakin di atas Qadha' dan Qadar Allah s.w.t. kalian kena berfikiran positif dan yakin apa sahaja keputusan Allah s.w.t.adalah keputusan yang terbaik, yang mana hanya Allah s.w.t. sahaja Maha Mengetahui di atas kehidupanmu pada masa sekarang dan masa akan datang.

Di dalam hadis Nabi s.a.w. terdapat tujuh golongan manusia yang mana do'a mereka amat mustajab dan akan di kabulkan oleh Allah s.w.t. Oleh itu berhati-hatilah terhadap tujuh golongan ini kerana do'a mereka tidak ada hijab di sisi Allah s.w.t. Golongan tersebut adalah seperti berikut :

Pertama : Do'a ibu bapa kepada anak-anaknya.

Allah s.w.t. amat murka jika ada anak yang derhaka kepada ke dua ibu bapanya. Sehinggakan do'a mereka dikabulkan terus di dunia ini lagi tidak payah menunggu siksaan dihari akhirat. Contoh sahabat Nabi s.a.w bernama Alaqamah kerana menyakiti hati ibunya dia tak boleh mengucap kalimah “Laa ilaaha illallaah”di saat kematiannya. Setelah ibunya memaafkannya barulah dia boleh mengucap kalimah syahadah.

Kisah kedua yang boleh kita ambil pengajaran adalah kisah Juraij.
Rasulullah sollallahu `alaihi wasallam telah berpesan kepada kita betapa mustajab do'a seorang ibu untuk anaknya. Dalam Sahih Muslim,  kisah seorang lelaki, Juraij, yang begitu kuat beribadah kepada Allah. Hari-harinya diisi dengan solat sunat. Beliau mempunyai tempat khas untuk solat - pondok kecil yang agak tinggi tempatnya.

Pada suatu hari, ibunya datang menziarahinya. Sambil mendongakkan kepalanya, si ibu memanggil anaknya: "Juraij, saya ibumu, cakaplah denganku!"

Juraij khusyuk beribadah dan berkata dalam hatinya: "Ya Allah, saya utamakan solatku atau ibuku?"

Juraij memilih meneruskan ibadahnya. Ibunya letih berteriak dan akhirnya meninggalkan tempat Juraij.

Esoknya ibunya datang dan memanggilnya lagi tetapi Juraij tidak mengendahkan dan terus beribadah.

Ibunya pulang ke rumah dengan rasa hampa dan marah dalam hatinya. Semasa itulah wanita itu berdoa: "Ya Allah, Juraij itu adalah anakkku, aku mahu bercakap dengannya tapi dia menolak bercakap denganku. Ya Allah, jangan engkau matikan dia kecuali Engkau tunjukkan padanya akan pelacur."

Ada gembala kambing yang sentiasa menggembala kambingnya di sekita pondok Juraij. Gembala kambing itu terserempak dengan 'bunga desa' yang cantik. Mereka berasmara sehingga wanita itu hamil dan akhirnya melahirkan anak. Namun gembala itu menghilang.

Semasa ditanya orang kampung, anak siapakah itu, wanita ini sekadar menuding ke arah pondok Juraij. Orang-orang kampung beramai-ramai mendatangi Juraij dan memanggilnya dengan marah. Juraij keluar kehairanan. Mereka menuduhnya berzina sehingga wanita itu melahirkan bayinya. Juraij bertanya: "Di mana bayi itu"

Maka mereka membawa bayi itu menghadapnya. Juraij berkata: "Tinggalkan aku untuk solat dan berdoa."

Sesudah itu, Juraij menepuk perut bayi dan bertanya: "Wahai bayi, siapakah bapamu?"

Dengan izin Allah, bayi itu menjawab: "Bapaku ialah gembala kambing di kampung ini."

Penduduk kampung terkejut dan malu kerana merobohkan pondok Juraij kerana tertipu oleh wanita itu. Mereka berjanji akan membangunkan pondoknya dengan emas dan perak, namun Juraij menolak dan meminta pondok seperti asalnya.

Rasulullah menyatakan kisah Juraij menunjukkan betapa kuat do'a seorang ibu, apatah lagi yang disakiti anaknya.

Firman Allah s.w.t.yang bermaksud :
"Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan (dari awal mengandung hingga akhir menyusunya) dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa dua tahun;(dengan yang demikian) bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua ibu bapamu; dan (ingatlah), kepada Akulah jua tempat kembali (untuk menerima balasan)."
(Surah al-Luqman ayat 14)

Kedua : Do'a orang yang di aniaya.

Do'a seorang yang di zalimi dan di anianya tidak ada hijab disisi Allah s.w.t samaada dia seorang Muslim atau bukan Muslim .

Dari Mu’adz bin Jabal RA bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya :
“Takutlah kepada doa orang-orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab antaranya dengan Allah (untuk mengabulkan)”. 
(Hadis Shahih Muslim)

Dari Abu Hurairah bahawa dia berkata bahawasanya Rasulullah s.a.w.bersabda maksudnya :
“Do'anya orang yang teraniaya terkabulkan, apabila dia seorang derhaka, maka kederhakaannya akan kembali kepada diri sendiri”. 
(Hadis Riwayat Ahmad . Dihasankan sanadnya oleh Mundziri dalam Targhib  dan Haitsami dalam Majma’ Zawaid , dan Imam ‘Ajluni )
 
Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya :
“Seorang Muslim adalah saudara bagi sesama Muslim ,kerana itu janganlah menganiaya,jangan membiarkannya teraniaya dan janganlah menghinanya.Taqwa tempatnya disini! Sambil baginda menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Alangkah besar dosanya menghina saudara sesama Muslim,setiap Muslim haram menumpahkan darah saudara sesama Muslim. Haram merampas haratanya dan haram mencemarkan kehormatan atau nama baiknya” 
(Hadis Riwayat Muslim)

Ketiga : Do'a seorang musafir.

Kenapakah do'a seorang musafir dimakbulkan oleh Allah s.w.t.?
Seorang musalifir adalah sesaorang yang keluar rumah dan kampung halamannya untuk menuju sesuatu distinasi. Tujuannya adalah murni semata-mata kerana Allah iaitu untuk :

1. Menuntut ilmu : Para malaikat akan menebarkan sayap-sayapnya kepada mereka yg bertujuan untuk menuntut ilmu.
2. Berdakwah, berjihad di jalan Allah dan membantu mangsa bencana alam.
3. Menziarahi kaum keluarga dan sahabat handai untuk merapatkan hubungan silaturahim dan menunaikan jemputan.
4. Mencari nafkah untuk menyara ahli keluarga.

Allah s.w.t. memberi keistimewaan kepada hamba-Nya yang bermusafir hinggakan Allah s.w.t memberi kelonggaran boleh berbuka diwaktu bulan Ramadan semasa ia musafir. Solat lima waktu juga diberi rukshah (kelonggaran) iaitu boleh dikerjakan dengan cara jama' dan qasar.

Oleh kerana besarnya pahala yang akan diperolehi oleh seorang musafir dengan tujuan yang baik seperti di atas maka do'anya semasa musafir itu amat mustajab di sisi Allah s.w.t.

Dari Abu Hurairah r.a berkata, bahawasanya Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud :
"Ada tiga do'a yang diterima oleh Allah secara langsung iaitu do'a orang yang dianiaya, do'a seorang musafir dan doa orang tua terhadap anaknya."
(Hadis Riwayat Turmudzi, Ahmad dan Abu Daud)

Keempat : Do'a orang yang berpuasa sampai ia berbuka puasa :
Allah menjanjikan bahawa setiap yang meminta pasti akan dimakbulkan permintaannya. Ini bermakna Dia akan mengotakan janji-Nya. Apa yang dihajati oleh orang
yang berdo'a tadi akan ditunaikan tetapi menurut cara Allah dan perancangan-Nya bukan perancangan manusia. Kadang-kadang perancangan Allah sama dengan
perancangan orang yang meminta kadang-kadang ia berbeza. Apa pun yang pasti do'anya termakbul dan Allah memberi pilihan yang terbaik untuk manusia itu.

Ibadat puasa bukan saja menggandakan pahala untuk orang yang taat melakukannya tetapi ia menambah kekuatan spirituil melalui sifat ikhlas. Amalan puasa
adalah antara manusia dengan Allah. Jika kita makan atau minum dengan diam-diam mungkin tiada siapa yang melihat cuma Allah saja yang tahu. Dengan ini puasa menanam sifat jujur dalam diri sendiri dan kepada Allah. Apabila kita membiasakan diri dengan ikhlas, kita
bertambah yakin dengan segala tindak-tanduk kita. Kerana pentingnya sifat ikhlas ini Allah s.w.t. sendiri yang akan membalas pahala orang yang berpuasa di hari akhirat nanti dan do'anya juga amat mustajab di sisi Allah s.w.t.

 Sesiapa yang banyak berpuasa ada pintu khas  untuk mereka memasuki Syurga Allah s.w.t.

Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud,”Sesungguhnya di dalam Syurga itu terdapat pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada Hari Kiamat kelak. Tidak boleh masuk bersama mereka seorang pun selain mereka. Kelak akan ada pengumuman : Di manakah orang yang berpuasa? Mereka berduyun-duyun masuk melalui pintu tersebut. Setelah seorang yang terakhir dari mereka masuk. Pintu itu ditutup kembali. Tiada lagi orang lain yang akan memasukinya.”
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Dari Anas bin Malik r.a. bahawa dia berkata bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya :
“Tiga do'a yang tidak ditolak ; do'a orang tua terhadap anaknya ; do'a orang yang sedang berpuasa dan doa seorang musafir”. 
(Hadis Riwayat  Baihaqi.  Dishahihkan oelh Al-Albani dalam Silsilah Shahihah).


Kelima : Doa Seorang Muslim Terhadap Saudaranya Daripada Tempat Yang Jauh

Daripada Abu Darda’ bahawa dia berkata bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda maksudnya :
“Tidaklah seorang Muslim berdo'a untuk saudaranya yang tidak di hadapannya, melainkan maka malaikat yang ditugaskan kepadanya berkata : “Amin, dan bagimu seperti yang kau do'akan”.
(Hadis Riwayat Muslim).

.Dari Abu Hurairah r.a bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda yang bermaksud :
"Do'a seorang sahabat kepada sahabatnya yang lain kerana Allah dalam tempat yang berjauhan diterima oleh Allah s.w.t."
(Hadis Riwayat Muslim)

Imam An-Nawawi berkata bahawa hadis di atas menjelaskan tentang keutamaan seorang Muslim mendo'kan saudaranya daripada tempat yang jauh, Jika seandainya dia mendo'akan untuk sejumlah atau sekelompok umat Islam, maka dia tetap mendapatkan keutamaan tersebut. Oleh kerana itu sebahagian ulama salaf tatkala berdo'a untuk diri sendiri dia menyertakan saudaranya di dalam do'a tersebut, kerana di samping terkabul dia akan mendapatkan sesuatu semisalnya. 
(Syarah Shahih Muslim karya Imam An-Nawawi )

Keenam : Do'a seorang pemimpin yang adil.

Seorang pemimpin yang adil adalah pemimpin yang meletakkan hukum-hukum Allah ditempatnya. Keadilan bukan saja dilihat daripada dia mengagihkan kekayaan kepada rakyat jelata, tetapi adil yang sebenarnya adalah menjalankan peraturan dan undang-undang Allah di dalam masyarakat dan menolak sistem lain selain daripada sistem Islam. Do'a pemimpin yang seperti ini amat mustajab do'anya di sisi Allah s.w.t.. Contoh para Khalifah ar-Rasyidin dan Khalifah Umar bin Abd Aziz.

Pemimpin yang zalim dan perasuah bukan saja do'anya tidak dimakbulkan oleh Allah s.w.t. tetapi dia mendapat kutukan para malaikat kerana kezalimannya dan jiwanya akan sentiasa resah gelisah kerana tidak ada keberkatan dalam kehidupan.

Nabi s.a.w bersabda yang bermaksud :
"Ada tiga jenis perkara yang tidak akan ditolak oleh Allah s.w.t. iaitu do'a orang yang berpuasa sampai berbuka, do'a seorang pemimpin yang adil dan do'a orang yang dianiaya."
(Hadis Riwayat Turmudzi)

Ketujuh : Do'a anak soleh terhadap orang tuanya.
 
Dari Abu Hurairah r.a. berkata Rasulullah s.a.w. yang bermaksud :
"Apabila seorang diantara kamu meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara : sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang selalu mendo'akannya."
(Hadis Riwayat Muslim)

Untuk merealisasikan maksud hadis di atas, maka berlumba-lumbalah para ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka ke pusat pengajian Tahfiz, pondok atau sekolah agama. Pada satu segi, tindakan ini boleh dikira sebagai satu sikap positif ibu bapa yang merasakan amalan mereka masih kurang cukup untuk membela nasib mereka di alam barzakh kelak. Oleh itu, langkah termudah ialah dengan menghasilkan anak-anak yang soleh yang mampu dan bakal mendo'akan mereka.

Manakala pada satu sudut lain pula, ianya merupakan satu manifestasi rasa terima kasih ibu bapa terhadap ibu-bapanya dahulu yang sudah berjaya mendidik mereka menjadi anak yang soleh. Lalu anugerah soleh itu dipanjangkan kepada anak-anaknya sendiri agar legasi soleh in berterusan kepada generasi berikutnya.

Sahabat yang dimuliakan,
Firman Allah s.w.t.yang bermaksud :
"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo'a kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran."
(Surah al-Baqarah ayat 186)

Rasulullah s.a.w menyifatkan do'a sebagai senjata orang Mukmin dan menjadi tali penghubung antara seorang hamba dengan Allah. Diantara berbagai macam do'a yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah, ada do'a yang dikabulkan dan ada pula do'a yang tidak dikabulkan oleh Allah s.w.t. Oleh itu, seseorang hamba yang berdo'a harus memahami keutamaan dan adab-adab ketika berdo'a.

Demikianlah beberapa kriteria tujuh golongan orang yang do'anya mustajab dan diterima oleh Allah s.w.t. Satu lagi perkara yang perlu kita fahami bahawa apabila kita menjadi orang beriman dan bertakwa, hati dan jiwa kita cinta sepenuhnya kepada Allah s.w.t. maka kita juga akan termasuk dikalangan mereka-mereka yang mustajab do'anya. Kerana apabila kita menjadi kekasih Allah, dan Allah kasih pada kita maka segala permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah s.w.t. Marilah sama-sama kita letakkan diri kita menjadi kekasih Allah iaitu melaksanakan semua yang disuruh dan meninggalkan semua yang di larang-Nya.

Thursday, July 29, 2010

Anak-anak Yang Soleh

JANGAN HANYA HARAP ANAK JADI ANAK SOLEH..IBU BAPA PUN PERLU SOLEH


Sering kita terdengar dan dikatakan "beruntung sungguh kamu ni! Ada anak soleh yang bakal mendoakan kamu selepas kamu mati kelak".

Sebenarnya, sifat anak soleh merupakan ni'mat warisan yang senantiasa berterusan sekiranya pandai diurus tadbir dengan betul. Bahkan dialog di atas muncul hasil daripada kefahaman kepada hadith nabi yang bermaksud:

Apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanafaat dan do'a anak soleh yang mendoakannya (Hadith Riwayat Muslim)

Untuk merealisasikan maksud hadis di atas, maka berlumba-lumbalah para ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka ke pusat pengajian Tahfiz, pondok atau sekolah agama. Pada satu segi, tindakan ini boleh dikira sebagai satu sikap defensif ibu bapa yang merasakan amalan mereka masih kurang cukup untuk membela nasib mereka di alam barzakh kelak. Oleh itu, langkah termudah ialah dengan menghasilkan anak-anak yang soleh yang mampu dan bakal mendo'akan mereka.

Manakala pada satu sudut lain pula, ianya merupakan satu manifestasi rasa terima kasih ibu bapa terhadap ibu-bapanya dahulu yang sudah berjaya mendidik mereka menjadi anak yang soleh. Lalu anugerah soleh itu dipanjangkan kepada anak-anaknya sendiri agar legasi soleh in berterusan kepada generasi berikutnya.

Namun begitu, kita sebenarnya hampir terlupa akan satu aspek lain yang WAJIB dimiliki oleh ibu-bapa sendiri. Berdasarkan kehendak agama, bukan anak-anak sahaja yang perlu menjadi soleh, bahkan ibu bapa sendiri.
Jelas Allah Firman Allah s.w.t. maksudnya :" Dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, Kami hubungkan (himpunkan) zuriat keturunannya itu dengan mereka (di dalam Syurga); dan Kami (dengan itu) tidak mengurangi sedikitpun dari pahala amal-amal mereka; tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya."
(Surah al-Tur ayat 21)

Ayat di atas secara jelas menjelaskan kelebihan 2 hala di dalam hubungan ibu bapa dan anak cucu mereka di akhirat kelak. Orang-orang yang beriman akan ditempatkan di dalam syurga bersama dengan ibu bapa serta anak cucu mereka sebagai salah satu bentuk ni’mat dan hiburan kepada mereka.

Bahkan Allah akan mengangkat darjat ibu bapa yang soleh kerana doa anak-anak mereka, begitu juga meninggikan darjat anak- cucu disebabkan amal soleh ibu bapa (Tafsir Ibn Kathir)). Menurut Imam al-Razi, ayat ini juga menjadi bukti bahawa kasih sayang ibu bapa yang beriman berterusan sehingga ke akhirat (Tafsir al-Razi).
Walaubagaimanapun ni’mat ini hanya dikhususkan kepada ibu bapa dan anak cucu yang sama-sama beriman dan mati di dalam iman sahaja.

Selain itu, sejarah membuktikan bahawa ibu bapa yang soleh memang boleh memberikan manafaat kepada anak-anak mereka. Contohnya, Allah telah menyelamatkan harta anak-anak yatim yang tertanam di balik dinding yang hampir runtuh di dalam kisah pengembaraan Musa & Khidir di dalam surah al-Kahf ayat 82.

Firman Allah s.w.t maksudnya : "Adapun dinding itu pula, adalah ia dipunyai oleh dua orang anak yatim di bandar itu; dan di bawahnya ada "harta terpendam" kepunyaan mereka; dan bapa mereka pula dahulunya adalah orang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka cukup umur dan dapat mengeluarkan harta mereka yang terpendam itu, sebagai satu rahmat dari Tuhanmu (kepada mereka). Dan (ingatlah) aku tidak melakukannya menurut fikiranku sendiri. Demikianlah penjelasan tentang maksud dan tujuan perkara-perkara yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya".
(Surah al-Kahf(18)  ayat 82)

Kesimpulannya, jangan hanya berharap anak-anak anda sahaja menjadi soleh kerana untuk berlaku adil kepada ibu-bapa kita yang telah meninggal dunia, kita adalah anak...mereka juga memerlukan amal soleh kita untuk membantu mereka..sekiranya anda merasakan status soleh masih jauh daripada anda..apa tunggu lagi berusahalah kerana status itu boleh diusahakan oleh semua dengan belajar dan belajar.

Hidup hanya sekali, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama menjadi orang pilihan Allah di akhirat, firman Allah maksudnya :
"Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya, maka mereka akan (ditempatkan di syurga) bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu Nabi-nabi, dan orang-orang Siddiqiin, dan orang-orang yang Syahid, serta orang-orang yang soleh. Dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan (kepada orang-orang yang taat). "
(Surah al-Nisa' ayat 69)

Wednesday, July 28, 2010

Kekuatan Do'a Boleh Merubah Qadha' dan Qadar.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Do'a adalah senjata orang Mukmin. Tanpa berdo'a manusia akan kehilangan kekuatan dan pedoman kerana hidup tanpa do'a adalah seperti layang-layang putus tali. Apabila pengharapan dan pergantungan yang mutlak kepada Allahs.w.t., jiwa manusia akan tenang, bahagia dan terbina satu ikatan rohani yang tinggi dengan Tuhan pencipta alam semesta. Kekuatan inilah yang lebih hebat dan kukuh berbanding dengan kekuatan fizikal dan luaran sahaja.

Kekuatan berdo'a boleh merubah Qadha' dan Qadar Allah s.w.t.
Dengan berdo'alah seseorang hamba itu akan merasakan dirinya lemah dan berhajat atau memerlukan kepada Allah.

Ini berdasarkan kepada hadis Nabi s.a.w : Diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi r.a. daripada Nabi s.a.w. maksudnya : "Tidak ditolak Qadha' (ketentuan Allah) kecuali dengan doa. Dan tiada yang boleh memanjangkan umur melainkan membuat baik kepada ibu bapa"
(Hadis Riwayat At-Tirmizi, Ibnu Hibban dan selainnya)

Nabi s.a.w. mengistisna' (mengecualikan) perubahan kepada Qadha' itu dengan do'a. Doa boleh merubah ketentuan Allah. Dan kata ulama' Qadha' di sini ialah Qadha' yang Mu'allaq. Adapun Qadha' yang Mubram seperti kematian tidak boleh diubah kerana manusia pasti akan mati. Tarikh bila akan mati termasuk di dalam Qadha' Muallaq kerana berdasarkan hadis Nabi s.a.w. yang mafhumnya antara perkara yang boleh memanjangkan umur kamu dengan menghubungkan silaturrahim dan taat kepada ibu bapa.

Firman Allah s.w.t. bermaksud:
"Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku maka (jawablah) bahawasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo'a apabila ia memohon kepadaKu maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Aku dan hendaklah mereka beriman kepadaKu agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
(Surah al-Baqarah ayat 186).

Sabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
"Do'a merupakan otak kepada ibadat.
(Hadis Riwayat at-Tarmizi).

Setelah diketahui bahawa segala usaha dan do'a dari hamba akan didengar dan diambil kira oleh Allah s.w.t. maka dengan sebab itulah perlunya seseoarang hamba itu untuk sentiasa berusaha dan berdo'a. Namun segala usaha dan do'a ini sudah tentulah di dalam kuasa dan ilmu Allah . Kerana itulah ada dinyatakan bahawa manusia hanya berusaha dan berdo'a tetapi Allah jualah yang menentukannya. Disebabkan manusia tidak mengetahui Qadha' dan Qadarnyalah maka manusia perlu kepada usaha dan do'a.

Sahabat yang dimuliakan,
Terdapat satu kisah di zaman dahulu bagaimana do'a itu boleh merubah Qadha' dan Qadar Allah s.w.t.

Malaikat Jibril sungguh kagum melihat seorang abid (ahli ibadah) yang memberi tumpuan sepenuhnya beribadah kepada Allah s.w.t sehingga setiap masa dia berzikir dan beribadah. Maka Malaikat Jibril pun pergi melihat di Loh Mahfuz catatan amalnya samaada dia akan ditempatkan di Syurga atau Neraka. Bila dilihat di senarai ahli-ahli Syurga di dapati namanya (abid tersebut) tidak ada sebagai ahli Syurga. Tetapi bila di lihat disenarai ahli Neraka namanya tercatat disitu, maka Malaikat Jibril pun merasa hairan dan bertanyakan Allah s.w.t kenapa nama hamba Allah ini tercatat di senarai ahli Neraka sedangkan ibadahnya sungguh luar biasa, Allah s.w.t mengatakan Dia lebih mengetahui segala-galanya.

Maka malaikat Jibril minta kebenaran Allah s.w.t untuk memberitahu abid tersebut bahawa namanya tercatat sebagai ahli Neraka, maka Allah s.w.t izinkan. Bila berjumpa abid tersebut Malaikat Jibril memberitahu keadaan tersebut apa yang tercatat di Loh Mahfuz, maka abid tersebut menangis dan menyesal dan terus berdo'a kepada Allah s.w.t. supaya Allah s.w.t. dengan rahmat-Nya memasukkan dirinya kedalam senarai ahli Syurga. Selang beberapa lama Malaikat Jibril melihat semula senarai tersebut dan di dapati dia telah termasuk sebagai salah seorang ahli Syurga. Di sinilah peranan taubat dan do'a yang akan merubah Qadha' dan Qadar yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t kepada Qadha' dan Qadar lain yang diubah sendiri oleh Allah s.w.t.

Sahabat yang dikasihi,
Kisah kedua yang boleh kita ambil sebagai pengajaran adalah kisah pertemuan Nabi Musa a.s. bersama Nabi Khidir a.s. bagaimana do'a ibu bapa yang soleh kepada anak-anaknya boleh merubah Qadha' dan Qadar Allah s.w.t.

"Setelah Nabi Musa a.s. menyelesaikan khutbahnya, dia diikuti oleh seorang laki-laki yang meninggalkan tempat perkumpulan. Laki-laki ini bertanya kepada Nabi Musa a.s, "Apakah di bumi ini terdapat orang yang lebih alim darimu?"

Nabi Musa a.s.. menjawab, "Tidak."
Allah s.w.t. mencela Nabi Musa a.s. yang tidak mengembalikan ilmu kepada-Nya. Allah s.w.t.. mewahyukan kepadanya, "Ada, ada yang lebih alim darimu. Aku mempunyai seorang hamba di tempat bertemunya dua laut. Dia memiliki ilmu yang tidak kamu miliki."

Manakala Nabi Musa a.s. menyimak hal itu, dia pun bertekad ingin menemui hamba soleh tersebut untuk menimba ilmu darinya. Nabi Musa memohon kepada Allah s.w.t.. agar menunjukkan tempat keberadaannya. Allah s.w.t. memberitahu bahwa dia berada di tempat bertemunya dua laut. Allah s.w.t.. memerintahkan Nabi Musa a.s. supaya membawa serta ikan yang telah mati. Musa akan menemukan hamba soleh itu di tempat di mana Allah s.w.t.. menghidupkan ikan itu. Nabi Musa a.s. berjalan dengan seorang pemuda temannya menuju tempat bertemunya dua laut.

Setelah musafir beberapa lama maka sampailah Nabi Musa a.s. ketempat yang dituju dan berjumpa dengan hamba Allah yang soleh itu lantas Nabi Musa a.s.. langsung memberi salam, "Assalamu'alaikum." Sepertinya daerah itu adalah daerah kafir.

Oleh kerananya, hamba soleh tersebut merasa sangat aneh mendengar salam di daerah itu. Dia menjawab, "Dari mana salam di bumiku." Kemudian hamba soleh itu bertanya siapa Musa. Nabi Musa a.s. memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan maksud kedatangannya. Dia datang untuk menyertainya dan belajar ilmu yang berguna darinya.

Hamba soleh itu berkata mengingkari perjalanan Nabi Musa a.s.. kepada dirinya, "Apa kamu tidak merasa cukup dengan apa yang ada dalam kitab Taurat dan kamu diberi wahyu?" Kemudian hamba soleh itu menyampaikan bahwa ilmu mereka berdua berbeda, walaupun sumber keduanya adalah satu. Hanya saja, masing-masing mempunyai ilmu yang berbeza yang Allah s.w.t. khususkan untuknya. "Wahai Musa, sesungguhnya aku memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadaku yang tidak kamu ketahui. Kamu juga mempunyai ilmu yang Allah ajarkan kepadamu yang tidak Allah ajarkan kepadaku."
Nabi Musa a.s.. meminta agar diizinkan untuk menyertainya dan mengikutinya. Dia menjawab, "Kamu tidak akan bisa bersabar bersamaku."

Nabi Musa a.s. pun berjanji akan sabar dengan izin dan kehendak Allah s.w.t.. Hamba soleh itu mensyaratkan atas Nabi Musa a.s. agar tidak bertanya tentang sesuatu sampai dia sendiri yang nanti akan menjelaskan dan menerangkannya.

Nabi Musa a.s.. dan Nabi Khidir a.s.. berjalan di pantai. Keduanya hendak menyeberang ke pantai yang lain, dan mendapatkan perahu kecil yang akan menyeberangkan para penumpang di antara kedua pantai. Orang-orang sudah mengenal hamba soleh itu, maka mereka menyeberangkannya bersama dengan Nabi Musa a.s. ke pantai seberang .

Nabi Musa a.s. dan Nabi Khidhir a.s. melihat seekor burung yang hinggap di pinggir perahu. Burung itu mematok air dari laut sekali, maka hamba soleh berkata kepada Nabi Musa a.s. "Demi Allah, ilmumu dan ilmuku dibandingkan dengan ilmu Allah hanyalah seperti yang dipatokkan burung itu dengan paruhnya dari air laut."

Ketika keduanya berada di atas perahu, Nabi Musa a.s.. dikejutkan oleh Nabi Khidir yang mencabut sebuah papan kayu dari perahu itu dan melubangkannya. Nabi Musa a.s.. lupa akan janjinya, dengan cepat dia mengingkari.

Perosak di bumi adalah kejahatan, yang lebih jahat jika dilakukan kepada orang yang memiliki jasa kepadanya, "Mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat suatu kesalahan besar." (Surah Al-Kahfi: 71).

Di sini hamba soleh itu mengingatkan Musa akan janjinya, "Bukankah aku telah berkata, 'Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku."
(Surah Al-Kahfi: 72).

Pertanyaan Nabi Musa a.s. yang pertama ini kerana dia lupa, sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w.
Nabi Musa a.s. dan Nabi Khidir a.s. terus berjalan. Nabi Musa a.s.. dikejutkan oleh Nabi Khidir yang menangkap anak kecil yang sehat dan lincah. Nabi Khidhir menidurkan dan menyembelihnya, memenggal kepalanya. Di sini Nabi Musa a.s.. tidak sanggup untuk bersabar terhadap apa yang dilihatnya. Dengan tangkas dia mengingkari, sementara dia menyadari janji yang diputuskannya.
"Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang munkar."
(QS. Al-Kahfi: 74)

Pengingkaran Nabi Musa a.s.. dijawab oleh hamba soleh itu dengan pengingkaran, "Bukankah sudah aku katakan bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat bersabar bersamaku?"
(Surah Al-Kahfi: 75)

Di sini Nabi Musa berhadapan dengan kenyataan yang sebenarnya, bahwa dia tidak mampu berjalan menyertai laki-laki ini lebih lama lagi. Nabi Musa tidak kuasa melihat perbuatan seperti ini dan diam. Hal ini kembali kepada dua perkara. Pertama, tabiat Nabi Musa. Nabi Musa dengan jiwa kepemimpinan yang dimilikinya sudah terbiasa menimbang segala sesuatu yang dilihatnya. Dia tidak terbiasa diam jika menyaksikan sesuatu yang tidak diredhainya.

Dan kedua, dalam syariat Nabi Musa, pembunuhan seorang anak adalah sesuatu kejahatan. Bagaimana mungkin Nabi Musa tidak mengingkarinya, siapa pun pelakunya. Dalam hal ini Musa mengakui kepada hamba soleh tersebut. Nabi Musa a.s. memohon kesempatan yang ketiga dan yang terakhir. Jika sesudahnya Nabi Musa bertanya, maka dia berhak untuk meninggalkannya.

Keduanya lantas berjalan, hingga tibalah di sebuah desa yang penduduknya kedekut. Nabi Musa dan Nabi Khidir meminta kepada mereka hak bertamu. Namun mereka berdua hanya mendapatkan penolakan dari mereka. Walaupun demikian, Nabi Khidhir memperbaiki tembok di desa itu yang miring dan hampir roboh. Ini perkara yang aneh. Mereka menolak menerima keduanya sebagai tamu, tapi hamba soleh ini memperbaiki tembok mereka dengansempurna.

Di sini Nabi Musa a.s.. memilih berpisah. Hal ini ditunjukkan oleh pertanyaan Nabi Musa a.s.. kepada hamba soleh tentang alasan dia memperbaiki tembok secara sempurna, padahal tembok itu dimiliki oleh kaum yang menolak mereka.

Seandainya Nabi Musa a.s.. bersabar menyertai hamba soleh ini, niscaya kita bisa mengetahui banyak keajaiban dan keunikan yang terjadi padanya. Akan tetapi Nabi Musa a.s.. memilih berpisah setelah hamba soleh ini menerangkan tafsir dari perbuatannya dan rahasia yang terkandung dari perilaku yang dilakukannya. Dan perkara ini tercantum dalam surat Al-Kahfi.

Adapun tiga hikmah yang ada dibalik tiga kejadian yang 'diajarkan' oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa adalah :
Kejadian pertama adalah ketika Nabi Khidir menghancurkan perahu yang mereka tumpangi kerana perahu itu dimiliki oleh seorang yang miskin dan di daerah itu tinggallah seorang raja yang suka merampas perahu miliki rakyatnya. Ini sesuai dengan firman Allah Swt. "Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera."
(Surah Al-Kahfi: 79)

Kejadian yang kedua adalah ketika Nabi Khidir menjelaskan bahwa beliau membunuh seorang anak kerana kedua orang tuanya adalah pasangan yang beriman dan jika anak ini menjadi dewasa dapat mendorong bapak dan ibunya menjadi orang yang sesat dan kufur. Kematian anak ini digantikan dengan anak yang soleh dan lebih mengasihi kedua bapak-ibunya hingga ke anak cucunya.

Ini sesuai dengan firman Allah Swt. "Dan adapun anak itu maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya)."
(Surah Al-Kahfi: 80-81)

Kejadian yang ketiga (terakhir) adalah dimana Nabi Khidir menjelaskan bahwa rumah yang dinding diperbaiki itu adalah milik dua orang adik beradik yatim yang tinggal di kota tersebut. Didalam rumah tersebut tersimpan harta benda yang ditujukan untuk mereka berdua. Ayah kedua adik beradik telah meninggal dunia dan merupakan seorang yang soleh. Jika tembok rumah tersebut runtuh, maka bisa dipastikan bahwa harta yang tersimpan tersebut akan ditemukan oleh orang-orang di kota itu yang sebagian besar masih menyembah berhala, sedangkan kedua adik beradik tersebut masih kecil untuk dapat mengelola peninggalan harta ayahnya.

Ini sesuai dengan firman Allah Swt. "Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu; dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya".
(QS Al-Kahfi: 82)

Akhirnya Nabi Musa a.s.. sadar hikmah dari setiap perbuatan yang telah dikerjakan Nabi Khidir. Akhirnya mengerti pula Nabi Musa dan merasa amat bersyukur karena telah dipertemukan oleh Allah dengan seorang hamba Allah yang soleh yang dapat mengajarkan kepadanya ilmu yang tidak dapat dituntut atau dipelajari yaitu ilmu laduni. Ilmu ini diberikan oleh Allah s.w.t. kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Nabi Khidir yang bertindak sebagai seorang guru banyak memberikan nasihat dan menyampaikan ilmu seperti yang diminta oleh Nabi Musa a.s. dan Nabi Musa a.s. menerima nasihat tersebut dengan penuh rasa gembira.

Berdasarkan kisah tersebut di atas bagaimana Allah s.w.t merubah Qadha' dan Qadar-Nya melalui hamba-Nya yang soleh Nabi Khidir a.s.

Pada mulanya Allah s.w.t. telah menetapkan bahawa perahu itu akan dirampas oleh raja yang zalim. kanak-kanak itu akan menjadi anak yang derhaka dan akan menyesatkan kedua ibu bapanya dan didinding itu akan runtuh dan harta karun yang ada dibawah tembuk itu akan diambil oleh kaum tersebut yang menyembah berhala.

Allah s.w.t telah mengutus Nabi Khaidir untuk merubah Qadha' dan Qadar kepada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah s.w.t. Kesemua ini ada berkaitan dengan do'a hamba-hamba Allah yang berdo'a untuk kebahagiaan dan keselamatan mereka.

1. Do'a seorang miskin yang soleh yang memiliki perahu penumpang untuk mencari nafkah. Apabila ianya dilubangkan maka raja yang zalim disitu tak akan merampas perahu tersebut maka bolehlah dia meneruskan mencari nafkah dengan menggunakan perahu tersebut.

2. Do'a ibu bapa yang soleh, yang sentiasa berdo'a supaya dikurniakan anak-anak yang soleh yang akan membantu dan mendo'akan kedua ibu bapanya. Dengan kematian anak yang derhaka itu maka Allah gantikan dengan anak yang soleh dan dapat menyelamatkan akidah mereka berdua.

3. Do'a seorang bapa yang soleh mendo'akan agar harta peninggalannya akan digunakan oleh anaknya yang soleh dan boleh digunakan untuk membela agama Allah. Maka dengan tertegaknya temboh itu maka harta itu tidak jatuh ketangan kaum yang kufur dan akan akan dapat dimiliki oleh anak yang soleh itu setelah dia meningat dewasa.

Sahabat yang dihormati,
Marilah kita ambil ikhtibar di atas dua kisah tersebut supaya kita sentiasa berd'o dan bermunajat dan jangan jemu-jemu kerana semakin banyak kita berdo'a semakin Allah kasih dan cinta kepada kita. Semakin hati kita dekat dengan Allah s.w.t maka Allah s.w.t. semakin dekat dengan kita dan Dia akan menunaikan segala hajat yang kita persembahkan kepada-Nya.

Firman Allah s.w.t maksudnya :
“Dan Apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka katakanlah sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang memohon apabila ia memohon kepadaKu. Maka hendaklah mereka memenuhi (panggilan/perintah)Ku, dan beriman kepadaKu agar mereka mendapat petunjuk (bimbingan)”.
(Surah Al-Baqarah: 186)