Saturday, May 28, 2011

Syirik Membawa Kerosakan dan Bahaya Besar Dalam Kehidupan Dunia dan Akhirat

أًلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad S.A.W. keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Sebesar-besar dosa di sisi Allah SWT adalah dosa syirik kepada-Nya. Apabila seseorang manusia itu mati dalam keadaan dia syirik kepada Allah SWT maka Dia tidak akan ampunkan dosanya. Sebagimana firman-Nya yang bermaksud : "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar". (Surah an-Nisaa  ayat 48)

Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman yang bermaksud : "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." (Surah al-An'am ayat 82)

Para sahabat Rasulullah keberatan dengan ayat ini, dan bertanya kepada baginda, "Hai Rsulullah, siapa orang yang tidak menzalimi dirinya sendiri?". 
Maka, baginda menjawab, "Maksud ayat ini bukan begitu, tetapi maksudnya adalah syirik. Bukankah kalian mendengar petuah Luqman kepad anaknya, "Wahai anakku, janganlah anda menyekutukan Allah kerana sesungguhnya perbuatannya ini adalah dosa (kezaliman) besar."
(Hadis Riwayat Muttafaq alaih).


Perbuatan syirik menyebabkan kerosakan dan bahaya yang besar, baik dalam kehidupan peribadi mahupun masyarakat. Terdapat 7 bahaya dan kerosakan akibat syirik kepada Allah SWT. Prekara-perkara tersebut adalah seperti berikut :

Pertama : Syirik menghinakan kewujudan kemanusiaan:

Syirik menghinakan kemuliaan manusia, menurunkan darjat dan martabatnya. Sebab Allah SWT menjadikan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah SWT memuliakannya, mengajarkannya seluruh nama-nama, lalu menundukkan baginya apa yang ada di langit dan di bumi semuanya. Dia menjadikan manusia penguasa di alam semesta.

Tetapi kemudian manusia telah dipesongkan oleh syaitan hingga  tidak mengetahui darjat dan martabat dirinya. Kemudian manusia menjadikan sebahagian dari makhluk Allah sebagai tuhan dan sesembahan. Menjadikan patong berhala, tunggul kayu, pokok-pokok besar , idealogi ciptaan manusia sebagai tempat sembahan dan permintaan manusia.


Firman Allah SWT yang bermaksud : "Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu (sendiri) dibuat orang. (Berhala-berhala) itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui, bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan." (Surah an-Nahl yat 20-21)

Dalam ayat yang lain firman-Nya yang bermaksud : "Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." (Surah al-Hajj ayat 31)

Kedua : Syirik adalah sarang khurafat dan kebatilan:

Sebab orang yang mempercayai adanya sesuatu yang boleh memberi pengaruh selain Allah di alam ini, baik berupa bintang, jin, arwah atau hantu bererti menjadikan akalnya siap menerima segala macam khurafat (takhayul), serta mempercayai para dajjal (pendusta).

Dalam masyarakat kita sering melakukan pekerjaan syirik dan kurafat seperti mempercayai  bomoh, pawang, dukun, tukang nujum (nujum morden menjadikan tarikh lahir sebagai penentu masa depan) dan ahli sihir  . Oleh kerana mereka mendakwakan dirinya boleh mengetahui ilmu ghaib, maka ramai orang Islam percaya kepadanya. Sesungguhnya tidak siapa pun boleh mengetahui perkara ghaib kecuali Allah SWT. Percaya kepada dakwaan mereka boleh menjadikan seseorang melakukan syirik kepada Allah SWT

Ketiga : Syirik adalah kezaliman yang sangat besar:

Iaitu zalim terhadap hakikat. Sebab hakikat yang paling agung adalah "Tidak ada Tuhan (yang berhak di sembah) selain Allah", Tidak ada Rabb (pengatur) selain Allah, tidak ada Penguasa selainNya.

Adapun orang-orang yang musyrik, mereka mengambil selain Allah sebagai Tuhan, serta mengambil selainNya sebagai penguasa. Syirik merupakan kezaliman dan penganiayaan terhadap diri sendiri. Sebab seorang musyrik menjadikan dirinya sebagai hamba bagi makhluk sesamanya, bahkan mungkin lebih rendah dari dirinya. Padahal Allah menjadikannya sebagai makhluk yang merdeka.

Syirik juga merupakan penganiayaan terhadap orang lain, sebab orang yang disekutukan dengan Allah SWT telah ia aniaya, lantaran ia memberikan hak padanya, apa yang sebenarnya bukan miliknya.

Keempat : Syirik sumber dari segala ketakutan dan kecemasan:

Orang yang akalnya menerima berbagai macam khurafat dan mempercayai kebatilan akan diliputi ketakutan dari berbagai arah. Sebab ia menyandarkan dirinya pada banyak tuhan. Padahal tuhan-tuhan itu lemah dan tak kuasa memberi manfaat atau menolak bahaya bagi dirinya.

Oleh itu, dalam sebuah masyarakat yang akrab dengan kemusyrikan, menjadikan seseorang mudah putus asa dan ketakutan tanpa sebab adalah sesuatu hal yang lumrah dan banyak terjadi.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: "Akan Kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim." (Surah Ali-Imran ayat 151)

Kelima : Syirik membuat orang malas melakukan pekerjaan yang bermanfaat:

Sebab syirik mengajarkan kepada para pengikutnya untuk mengandalkan para perantara, sehingga mereka meninggalkan amal solih. Sebaliknya mereka melakukan perbuatan dosa, dengan i'tiqad bahawa mereka akan memberinya syafaat (pertolongan) di sisi Allah. Dan inilah yang merupakan kepercayaan orang-orang Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam.

Allah SWT berfirman tentang mereka yang bermaksud: "Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfaatan, dan mereka berkata, 'Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah.'Katakanlah, 'Apakah kamu mengkhabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuiNya baik di langit dan tidak (pula) di bumi.' Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (itu)." (Surah Yunus ayat 18)

Orang-orang Kristian yang melakukan berbagai macam kemungkaran juga mempercayai bahawa Al-Masih telah menghapus dosa-dosa mereka, ketika ia disalib. Demikian menurut anggapan mereka.

Demikian pula sebahagian umat Islam, mereka meninggalkan berbagai kewajipan, melakukan  perbuatan haram dan syirik tetapi mereka tetap mengharapkan syafaat Rasululullah SAW mereka agar dapat masuk syurga. Sedangkan dalam hidupnya di dunia jauh daripada amalan dan sunah Nabi SAW dan banyak mengikut hawa nafsu dan bisikan syaitan.

Padahal Rasulullah SAW telah bersabda kepada puterinya sendiri yang bermaksud:
"Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dari hartaku sekehendakmu, (tetapi) aku tidak bermanfaat sedikitpun bagimu di sisi Allah." (Hadis Riwayat Bukhari)

Keenam : Syirik menyebabkan kekal di dalam Neraka:

Syirik menyebabkan semua amalan manusia di dunia sia-sia seperti debu-debu yang berterbangan. Di hari akhirat nanti manusia yang syirik kepada Allah SWT tidak akan diterima amalan-amalan kebaikannya dan dia akan disumbat kedalam neraka dan kekal di dalamnya.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: "Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun."
(Surah al-Ma'idah ayat 72)

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: "Barangsiapa meninggal sedang ia berdoa (memohon) kepada selain Allah sebagai tandingan (sekutu), nescaya ia masuk neraka."
(Hadis Riwayat Bukhari)

Ketujuh : Syirik memecah belah umat:

Allah SAW  berfirman yang bermaksud: "Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, iaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka." (Surah ar-Rum ayat 31-32)

Sahabat yang dimuliakan,
Semua perbahasan di atas, memberikan kejelasan kepada kita bahawa syirik adalah sebesar-besar perbuatan dan keyakinan yang wajib kita jauhi dan jangan berlaku ke atas diri kita. Kita harus bersih dari perbuatan syirik. Takut jika kita terjerumus ke dalamnya, kerana syirik adalah dosa yang paling besar dan tidak akan diampunkan oleh Allah SWT dan boleh menghapuskan pahala amal soleh yang kita lakukan.

Allah SWT berfirman yang bermaksud:
"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan." (Surah al-Furqaan ayat 23)

Friday, May 27, 2011

Fadilat dan Kebaikan Selawat Kepada Nabi SAW

أًلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad S.A.W. keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Tanda kita kasih dan cinta kepada Rasulullah SAW  adalah kita melaksanakan semua perintah yang diarahkan oleh baginda dan kita menjauhi  semua larangannya. Kerana semua perintah dan larangannya adalah datangnya daripada Allah SWT. Nabi SAW tidak mengatakan sesuatu melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah SWT. Selain daripada itu kita hendaklah mengikuti amalan dan sunnah Nabi SAW setiap hari yang dilaksanakan baginda dalam kehidupan . 

Jalan untuk melahirkan kecintaan kita kepada Nabi SAW. adalah dengan kita banyakkan berselawat. Allah SWT  berfirman maksudnya : “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya”.
(Surah al-Ahzab ayat 56)

Berselawat ke atas Rasulullah SAW bermakna kita berdoa memohon supaya Allah melimpahkan rahmat, menambahkan kemuliaan, kehormatan dan kepujian kepada penghulu kita, Nabi Muhammad SAW.

Nabi SAW bersabda maksudnya : " Siapa berselawat kepada Nabi SAW sekali. nescaya dia akan di selawatkan Allah dan para Malaikat-Nya sebanyak 70 kali."
(Hadis Riwayat Ahmad)

Dalam hadis yang lain Nabi SAW  bersabda maksudnya : " Sesuatu doa terdinding (terhalang) sehinggalah seseorang yang berdoa berselawat kepada Nabi SAW. "
(Hadis Riwayat At-Tabaraani)

Sahabat yang dimuliakan,
Untuk kita melihat fadilat dan kebaikan berselawat kepada Nabi SAW, terdapat beberapa kisah dan peristiwa yang berlaku di zaman Nabi SAW dan zaman tabiin (zaman selepas sahabat-sahabat Rasulullah SAW) yang menceritakkan keajaiban seseorang yang sentiasa mengamalkan selawat kepada Nabi SAW.

Pertama : Kisah Seorang Musafir dan ayahnya.

Di ceritakan bahawa  seorang musafir bersama ayahnya. Si musafir mengisahkan bahawa di suatu ketika di suatu negeri, ayahnya meninggal dunia sehingga wajah dan sekujur tubuhnya menjadi hitam dan perutnya membusung. Si musafir lalu mengucapkan “La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azhim (Tiada daya dan kekuatan kecuali Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung).

Ayah si musafir tersebut mati dalam kedukaan (su'ul khatimah), keadaan yang menyayat hati ini berlaku kerana perbuatan ayahnya semasa hidup kerapa melakukan dosa-dosa besar. Pada masa itulah si musafir merasakan beban teramat berat menimpanya kerana mendapatkan ayahnya mati dalam keadaan seperti itu. Tetapi, ketika dia bersama jenazah ayahnya dia terlelap sebentar. Dia bermimpi bahawa seorang laki-laki yang sangat tampan dan tubuhnya dipenuhi bulu halus datang kepada ayahnya dan menyapu wajah dan tubuh ayahnya tersebut dengan tangannya sehingga jasad ayahnya menjadi putih kembali, bahkan lebih ceria daripada bentuknya semula dan berseri-seri dengan cahaya.

Melihat perbuatan baik lelaki ini terhadap ayahnya si musafir takjub dan kemudian bertanya, “Siapakah tuan ini, yang telah menyampaikan karunia Ilahi atas ayahku?”

Lelaki yang baik  itu menjawab, “Aku adalah Rasulullah. Ayahmu termasuk dianatara orang-orang yang memperbanyakan selawat ke atasku. Maka, tatkala dia banyak melakukannya aku pun datang untuk membersihkannya.”

Kemudian si musafir merasa sangat berbahagia. Dia melihat pancaran dan cahaya keputihan itu ada pada ayahnya. Dia mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan mengagongkan Allah SWT di hatinya serta berselawat kepada Nabi SAW.

Kedua : Kisah Unta Menjadi Saksi Bagi Orang Yang di Fitnah.

Pada masa permulaan Islam, ada seorang muslim yang difitnah telah mencuri seekor unta. Orang yang membuat fitnah membawakan saksi-saksi palsu, yakni orang-orang munafik yang tidak segan untuk bersumpah palsu. Maka, orang yang tidak bersalah itu diputus oleh hakim sebagai pencuri.

Menurut hukum Islam, seorang pencuri harus dihukum potong tangan. Lalu, orang mukmin yang malang ini pun berdoa, “Tuhanku, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. Mereka telah memfitnahku. Aku tidak mencuri unta itu. Engkau Maha Mengetahui, selamatkanlah aku dari kehinaan ini, kerana aku telah berselawat kepada Nabi yang paling mulia. Engkau Maha Berkuasa, izinkanlah unta itu berbicara. Jadikanlah ia sebagai saksiku.”

Setelah berdoa demikian, dia memohon dengan bersungguh-sungguh, semoga dikurniakan rahmat Allah SWT keatas dirinya. Tidak sukar bagi Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Kuasa untuk membuat unta tersebut dapat berbicara dengan bahasa manusia. Hewan ini berkata, “ Ya, Rasulullah, aku milik orang beriman ini. Orang-orang itu adalah saksi palsu dan si pemfitnah telah membuat tuduhan palsu terhadap orang mukmin sejati ini.” Lantas unta tersebut mendekati pemiliknya dengan sikap tunduk dan duduk didepannya.

Dengan kebenaran ini dan keajiban yang ditunjukkan oleh Allah SWT, apabila unta sendiri yang menjadi saksi, maka orang yang membuat fitnah dan persaksian palsu dari kalangan orang-orang munafik tersebut  mereka semua menjadi amat malu dan tergamam dan terbongkarlah konsperasi jahat mereka untuk menzalimi orang mukmin yang tidak bersalah . Seiring dengan kejadia  itu, telah melahirkan cahaya iman dalam hati orang-orang yang turut menyaksikan peristiwa yang menakjubkan ini.

Nabi Muhammad SAW bertanya, “Wahai orang mukmin, bagaimana engkau dapat memperoleh keajaiban itu?”

Orang mukmin tadi menjawab, "Ya Rasulullah, saya selalu berselawat kepadamu sepuluh kali sebelum tidur.”

Nabi SAW  bersabda maksudnya : “Kerana selawatmu kepadaku, Allah SWT bukan hanya menyelamatkanmu dari hukuman potong tangan di dunia ini, tetapi juga akan menyelamatkanmu dari seksa neraka di akhirat. Barangsiapa berselawat kepadaku sepuluh kali pada petang hari dan sepuluh kali pada pagi hari, Allah SWT akan membangkitkannya bersama para nabi kesayangan dan kepercayaanNya dan wali-wali yang patuh, dan Dia akan melimpahkan berkah kepadanya sebagaimana berkah kepada nabiNya."

Ketiga : Kisah Sufyan Ats-Sauri dan Anak Tukang Riba.

Sufyan ats-Sauri mengatakan :  “ Aku pergi haji. Manakala tawaf di Kaabah, aku melihat seorang pemuda yang tidak berdoa apapun selain hanya berselawat kepada Nabi SAW. Baik ketika di Kaabah, di Padang Arafah, di mudzalifah dan Mina, atau ketika tawaf di Baitullah, doanya hanayalah selawat kepada baginda Nabi SAW.”

Apabila berkesempatan dan masa yang sesuai aku bertanya kepadanya dengan hati-hati : “Sahabatku, ada doa khusus untuk setiap tempat. Jikalau engkau tidak mengetahuinya, perkenankanlah aku mengajarimu.”

Pemuda itu berkata, “Aku tahu semuanya. Izinkan aku menceritakan apa yang terjadi padaku agar engkau mengerti tindakanku yang aneh ini.”

“Aku berasal dari Khurasan. Ketika para jamaah haji mulai berangkat meninggalkan daerah kami, ayahku dan aku mengikuti mereka untuk menunaikan kewajiban agama kami. Naik turun gunung, lembah, dan gurun. Kami akhirnya memasuki kota Kufah. Disana ayahku jatuh sakit, dan pada tengah malam dia meninggal dunia.

Dan aku mengkafani jenazahnya. Agar tidak mengganggu jemaah lain, aku duduk menangis dalam batin dan menyerahkan segala urusan pada Allah SWT. Sejenak kemudian, aku merasa ingin sekali menatap wajah ayahku, yang meninggalkanku seorang diri di daerah asing itu. Akan tetapi, ketika aku membuka kafan penutup wajahnya, aku melihat kepala ayahku berubah jadi kepala keledai. Terperanjat dengan pemandangan ini, aku tidak tahu apa yang mesti kulakukan. Aku tidak dapat menceritakan hal ini pada orang lain. Sewaktu duduk merenung, aku tertidur.

Lalu aku bermimpi bertemu dengan seorang lelaki yang menutup wajahnya. Seraya membuka penutup wajahnya, dia berkata, “Alangkah tampak sedih engkau! Ada apakah gerangan?” Aku pun berkata, “Tuan, yang menimpaku adalah suatu yang mendukacitakan. Tapi, aku tak boleh meratap supaya orang lain tak bersedih.”

Lalu orang asing itu mendekati jenazah ayahku, membuka kain kafannya, dan mengusap wajahnya. Aku berdiri dan melihat wajah ayahku lebih berseri-seri  wajah tuanya. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Melihat keajaiban ini, aku mendekati orang itu dan bertanya, “Siapakah tuan ini, wahai kekasih kebaikan?”

Dia menjawab, “Aku Muhammad al Musthafa” (semoga Allah melimpahkan kemuliaan dan kedamaian kepada Rasul pilihanNya).

Mendengar perkataan ini, aku pun langsung berlutut di kakinya, menangis dan berkata, “Masya Allah, ada apa ini? Demi Allah, mohon engkau menjelaskannya ya Rasulullah.”
Kemudian dengan lembut baginda berkata, “Ayahmu dulunya megamalkan riba. Baik di dunia ini maupun di akhirat nanti, wajah mereka berubah menjadi wajah keledai, tetapi disini Allah Yang Maha Agung mengubah lagi wajah ayahmu. Ayahmu dulu mempunyai sifat dan kebiasaan yang baik. Setiap malam sebelum tidur, dia melafalkan selawat seratus kali untukku. Saat diberitahu perihal nasib ayahmu, aku segera memohon izin Allah untuk memberinya syafaat kerana selawatnya kepadaku. Setelah diizinkan, aku datang dan menyelamatkan ayahmu dengan syafaatku.”

Sufyan mengatakan : “Anak muda itu berkata, 'Sejak saat itulah aku bersumpah untuk tidak berdoa selain selawat kepada Rasulullah, sebab aku tahu hanya selawatlah yang diperlukankan manusia di dunia dan di akhirat.”

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW telah bersabda bahwa, “Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Izrail alaihumus salam telah berkata kepadaku. Jibril a.s. berkata, “Wahai Rasulullah, siapa yang membaca selawat atasmu tiap-tiap hari sebanyak sepuluh kali, maka akan ku bimbing tangannya dan akan ku bawa dia melintasi titian seperti kilat menyambar.”

Berkata pula Mikail a.s., “Mereka yang berselawat atasmu akan aku beri mereka itu minum dari telagamu.”

Dan Israfil a.s. berkata pula, “Mereka yang berselawat kepadamu, maka aku akan bersujud kepada Allah SWT dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah SWT mengampuni orang itu.”

Kemudian Malaikat Izrail a.s. pun berkata, ”Bagi mereka yang berselawat atasmu, akan aku cabut roh mereka itu dengan selembut-lembutnya seperti aku mencabut roh para nabi.”
Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah SAW? Sementara para malaikat memberikan jaminan masing-masing untuk orang-orang yang berselawat atas Rasulullah SAW.

Sahabat yang dikasihi,
Dengan kisah yang dikemukakan ini, semoga kita tidak akan melepaskan peluang untuk selalu berselawat kepada pemimpin kita, cahaya dan pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang kesayangan Allah SWT, Rasul, dan para MalaikatNya.

Semoga selawat, salam, serta berkah sentiasa diberikan kepada Penghulu kita Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan mereka-mereka yang sentiasa mengikuti sunnah dan ajaran baginda daripada kaum muslimin dan muslimat dari masa ke masa sehingga hari kiamat.

Berdoalah di Waktu Mustajab Doa

أًلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad S.A.W. keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.


Sahabat yang dirahmati Allah,
Doa adalah senjata orang mukmin. Berdoa kepada Allah SWT adalah satu ibadah dan satu pengharapan yang mutlak kepada Allah SWT. Manusia yang hidup tanpa berdoa kepada Tuhan yang Maha Berkuasa adalah tanda kesombongan dan keangkuhan manusia.


Diantara usaha yang boleh kita lakukan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Ta’ala adalah dengan memanfaatkan waktu-waktu tertentu yang dijanjikan oleh Allah SWT bahawa doa ketika waktu-waktu tersebut  dikabulkan. Diantara waktu-waktu tersebut adalah seperti berikut :

1. Ketika sahur atau sepertiga malam terakhir

Allah Ta’ala mencintai hamba-Nya yang berdoa disepertiga malam yang terakhir. Allah Ta’ala berfirman tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, salah satunya:

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُون

“Ketika waktu sahur (akhir-akhir malam), mereka berdoa memohon ampunan” (Surah Adz Zariyat ayat 18)

Sepertiga malam yang paling akhir adalah waktu yang penuh berkah, sebab pada saat itu Rabb kita Allah Subhanahu Wa Ta’ala turun ke langit dunia dan mengabulkan setiap doa hamba-Nya yang berdoa ketika itu. 

Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda :

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ، حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول : من يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له

Maksudnya : “Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman: ‘Orang yang berdoa kepada-Ku akan Ku kabulkan, orang yang meminta sesuatu kepada-Ku akan Kuberikan, orang yang meminta ampunan dari-Ku akan Kuampuni‘” (Hadis Riwayat Bukhari no.1145, Muslim no. 758)

Namun perlu dijelaskan bahawa sifat ‘turun’ dalam hadis ini jangan sampai membuat kita membayangkan Allah Ta’ala turun sebagaimana manusia turun dari suatu tempat ke tempat lain. Kerana tentu berbeza. Yang penting kita mengimani bahwa Allah Ta’ala turun ke langit dunia, kerana yang berkata demikian adalah Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam diberi panggilan Ash shadiqul Mashduq (orang jujur yang dijamin kebenarannya oleh Allah), tanpa perlu mempersoalkannya dan membayangkan bagaimana caranya.

Dari hadis ini jelas bahawa sepertiga malam yang akhir adalah waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Lebih lagi di bulan Ramadan, bangun di sepertiga malam akhir bukanlah hal yang berat lagi kerana bersamaan dengan waktu makan sahur. Oleh kerana itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya waktu tersebut untuk berdoa.

2. Ketika berbuka puasa

Waktu berbuka puasa pun merupakan waktu yang penuh keberkahan, kerana diwaktu ini manusia merasakan salah satu kebahagiaan ibadah puasa, iaitu diperbolehkannya makan dan minum setelah seharian menahannya, sebagaimana hadis dari Nabi SAW :

للصائم فرحتان : فرحة عند فطره و فرحة عند لقاء ربه

“Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan: kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya kelak” (Hadis Riwayat Muslim, no.1151)

Keberkahan lain di waktu berbuka puasa adalah dikabulkannya doa orang yang telah berpuasa, sebagaimana sabda  Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

ثلاث لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل و المظلوم

‘”Ada tiga doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil dan doanya orang yang di zalimi” (Hadis Riwayat Tirmidzi no.2528, Ibnu Majah no.1752, Ibnu Hibban no.2405, disahihkan Al Albani di Sahih At Tirmidzi)

Oleh kerana itu, jangan lewatkan kesempatan baik ini untuk memohon apa saja yang termasuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Namun perlu diketahui, terdapat doa yang dianjurkan untuk diucapkan ketika berbuka puasa, iaitu doa berbuka puasa. Sebagaimana hadits

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله

“Biasanya Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam ketika berbuka puasa membaca doa:

ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله

"Zahabaz zhamaa-u wabtalatil ‘uruqu wa tsabatal ajru insyaa Allah"

Maksudnya ; "Rasa haus telah hilang, kerongkongan telah basah, semoga pahala didapatkan. Insya Allah" (Hadis Riwayat Abu Daud no.2357, Ad Daruquthni 2/401, dihasankan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani di Hidayatur Ruwah, 2/232)


3. Ketika malam Lailatul Qadar

Malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al Quran. Malam ini lebih utama dari 1000 bulan. Sebagaimana firmanAllah Ta’ala:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

“Malam Lailatul Qadr lebih baik dari 1000 bulan” (Surah al-Qadr ayat 3)

Pada malam ini dianjurkan memperbanyak ibadah termasuk memperbanyak doa. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah Radhiallahu’anha:

قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني

“Aku bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar?

"Baginda bersabda: "Berdoalah:

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbul ‘afwa fa’fu ‘anni ['Ya Allah, sesungguhnya engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku'']”(Hadis Riwayat Tirmidzi, 3513, Ibnu Majah, 3119, At Tirmidzi berkata: “Hasan Sahih”)

Pada hadis ini Ummul Mukminin ‘Aisyah Radhiallahu’anha meminta diajarkan ucapan yang sebaiknya diamalkan ketika malam Lailatul Qadar. Namun ternyata Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam mengajarkan lafadz doa. Ini menunjukkan bahawa pada malam Lailatul Qadar dianjurkan memperbanyak doa, terutama dengan lafadz yang diajarkan tersebut.

4. Ketika azan berkumandang

Selain dianjurkan untuk menjawab azan dengan lafazh yang sama, saat azan dikumandangkan pun termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa.  Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

ثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا

“Doa tidak tertolak pada dua waktu, atau minima kecil kemungkinan tertolaknya. Iaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang” (Hadis Riwayat Abu Daud, 2540, Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Nata-ijul Afkar, 1/369, berkata: “Hasan Sahih”)

5. Di antara azan dan iqamah

Waktu di antara azan dan iqamah adalah juga merupakan waktu yang dianjurkan untuk berdoa, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam:

الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة

“Doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak” (Hadis Tirmidzi, 212, ia berkata: “Hasan Sahih”)

Dengan demikian jelaslah bahawa amalan yang dianjurkan antara azan dan iqamah adalah berdoa. Padahal Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda,

لا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة

“Ketahuilah, kalian semua sedang bermunajat kepada Allah, maka janganlah saling mengganggu satu sama lain. Janganlah kalian mengeraskan suara dalam membaca al-Quran atau baginda berkata, ‘Dalam solat’,” (Hadis Riwayat Abu Daud no.1332, Ahmad, 430, disahihkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani di Nata-ijul Afkar, 2/16).

6. Ketika sedang sujud dalam solat

Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد . فأكثروا الدعا

“Seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya ialah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu” (Hadis Riwayat Muslim, no.482)

7. Setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam pada solat wajib

Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات

“Ada yang bertanya: Wahai Rasulullah, bila doa kita didengar oleh Allah? Baginda bersabda: “Diakhir malam dan diakhir solat wajib” (Hadis Riwayat Tirmidzi, 3499)

Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dalam Zaadul Ma’ad (1/305) menjelaskan bahawa yang dimaksud akhir solat wajib adalah sebelum salam.

8. Di hari Jumaat

Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة ، فقال : فيه ساعة ، لا يوافقها عبد مسلم ، وهو قائم يصلي ، يسأل الله تعالى شيئا ، إلا أعطاه إياه . وأشار بيده يقللها

“Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam menyebutkan tentang hari  Jumat kemudian baginda bersabda: ‘Di dalamnya terdapat waktu. Jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta’. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut” (Hadis Riwayat Bukhari 935, Muslim 852 dari sahabat Abu Hurairah Radhiallahu’anhu)

Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fathul Baari ketika menjelaskan hadis ini beliau menyebutkan 42 pendapat ulama tentang waktu yang dimaksud. Namun secara umum terdapat 4 pendapat yang kuat.

Pendapat pertama, yaitu waktu sejak imam naik mimbar sampai selesai solat Jumaat, berdasarkan hadis:

هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة

“Waktu tersebut adalah ketika imam naik mimbar sampai solat Jumaat selesai” (Hadis Riwayat Muslim, 853 dari sahabat Abu Musa Al Asy’ari Radhiallahu’anhu).

Pendapat ini dipilih oleh Imam Muslim, An Nawawi, Al Qurthubi, Ibnul Arabi dan Al Baihaqi.

Pendapat kedua, iaitu setelah asar sampai terbenamnya matahari. Berdasarkan hadis:

يوم الجمعة ثنتا عشرة يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر

“Dalam 12 jam hari Jumaat ada satu waktu, jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza Wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar” (Hadis Riwayat Abu Daud, no.1048 dari sahabat Jabir bin Abdillah Radhiallahu’anhu. Disahihkan Al Albani di Sahih Abi Daud).

Pendapat ini dipilih oleh At Tirmidzi, dan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah. Pendapat ini yang lebih masyhur dikalangan para ulama.

Pendapat ketiga, iaitu setelah asar, namun diakhir-akhir hari Jumaat. Pendapat ini didasari oleh riwayat dari Abi Salamah. Ishaq bin Rahawaih, At Thurthusi, Ibnul Zamlakani menguatkan pendapat ini.

Pendapat keempat, yang juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar sendiri, yaitu menggabungkan semua pendapat yang ada. Ibnu ‘Abdil Barr berkata: “Dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa pada dua waktu yang disebutkan”. Dengan demikian seseorang akan lebih memperbanyak doanya di hari Jumaat tidak pada beberapa waktu tertentu saja. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu ‘Abdil Barr.

9. Ketika turun hujan

Hujan adalah nikmat Allah Ta’ala. Oleh kerana itu tidak boleh mencelanya. Sebagian orang merasa marah dengan turunnya hujan, padahal yang menurunkan hujan tidak lain adalah Allah Ta’ala. Oleh kerana itu, daripada timbul perasaan marah lebih baik memanfaatkan waktu hujan untuk berdoa memohon apa yang diinginkan kepada Allah Ta’ala:

ثنتان ما تردان : الدعاء عند النداء ، و تحت المطر

“Doa tidak tertolak pada dua waktu, iaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun” (Hadis Riwayat al-Hakim, 2534, disahihkan Al Albani di Sahih Al Jami’, 3078)

10. Hari Rabu antara waktu Zohor dan Ashar

Sunnah ini belum diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, iaitu dikabulkannya doa diantara solat Zohor dan Asar dihari Rabu. Ini diceritakan oleh Jabir bin Abdillah Radhiallahu’anhu:


أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء، فاستُجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعُرِفَ البِشْرُ في وجهه

قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهمٌّ غليظ إِلاّ توخَّيْتُ تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة

“Nabi Shalallahu ‘alaihi Wasalam berdoa di Masjid Al Fath 3 kali, iaitu hari Isnin, Selasa dan Rabu. Pada hari Rabu lah doanya dikabulkan, iaitu diantara dua solat. Ini diketahui dari kegembiraan di wajah baginda. Berkata Jabir : ‘Tidaklah suatu perkara penting yang berat pada saya kecuali saya memilih waktu ini untuk berdoa, dan saya mendapati dikabulkannya doa saya‘”

Dalam riwayat lain:

فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين الظهر والعصر

“Pada hari Rabu lah doanya dikabulkan, iaitu di antara solat Zohor dan Asar” (Hadis Riwayat Ahmad, no. 14603, Al Haitsami dalam Majma Az Zawaid, 4/15, berkata: “Semua perawinya siqah”, juga disahihkan Al Albani di Sahih At Targhib, 1185)

11. Ketika Hari Arafah

Hari Arafah adalah hari ketika para jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, iaitu tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari tersebut dianjurkan memperbanyak doa, baik bagi jamaah haji maupun bagi seluruh kaum muslimin yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Sebab Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

خير الدعاء دعاء يوم عرفة

“Doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah” (Hadis Riwayat Tirmidzi, 3585. Di sahihkan Al Albani dalam Sahih At Tirmidzi)

12. Ketika Perang Berkecamuk

Salah satu keutamaan pergi ke medan perang dalam rangka berjihad di jalan Allah adalah doa dari orang yang berperang di jalan Allah ketika perang sedang berkecamuk, diijabah oleh Allah Ta’ala. Dalilnya adalah hadis yang sudah disebutkan di atas:

ثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا

“Doa tidak tertolak pada dua waktu, atau minima kecil kemungkinan tertolaknya. Iaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang” (Hadis Riwayat Abu Daud, 2540, Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Nata-ijul Afkar, 1/369, berkata: “Hasan Sahih”)

13. Ketika Meminum Air Zam-zam

Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

ماء زمزم لما شرب له

“Khasiat Air Zam-zam itu sesuai niat peminumnya” (Hadis Riwayat Ibnu Majah, 2/1018. Disahihkan Al Albani dalam Sahih Ibni Majah, 2502)

14. Waktu menerima ujian.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud :
"Atau siapakah yang memperkenankan do'a orang yang menderita apabila ia berdo'a kepada-Nya, dan yang menghapuskan kesusahan, serta menjadikan kamu pengganti (umat-umat yang telah lalu) mendiami dan menguasai bumi? Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah? Amat sedikit antara kamu yang mengingati (nikmat Allah itu).
(Surah al-Naml ayat 62)
 15. Selepas mengucapkan 'Amin' apabila selesai membaca surah al-Fatihah.

Nabi s.a.w bersabda yang bermaksud :
"Apabila imam mengatakan 'Amin', maka ucapkanlah 'Amin'. Sesiapa yang mengucapkan 'Amin' bersama dengan para malaikat, diampunkan dosa yang telah lalu."
 (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

16. Ketika menziarahi orang sakit.

Ummu Salamah r.ha. melapurkan bahawa Nabi SAW. bersabda yang bermaksud, "Apabila engkau menziarahi orang yang sakit atau menziarahi jenazah, berkatalah hal yang baik-baik, kerana para malaikat mengaminkan apa yang kamu katakan itu."
(Hadis Riwayat Muslim)

17. Selepas saat kematiaan seseorang.

Diriwayatkan daripada Ummu Salamah r.ha. bahawa Nabi SAW. menziarahi jenazah Abu Salamah r.a lalu menutup matanya. Baginda bersabda maksudnya, "Sesungguhnya roh seseorang yang keluar dari jasadnya akan diekori oleh mata." lalu baginda bersabda lagi yang bermaksud : "Janganlah kalian berdoa untuk diri kalian melainkan perkara yang baik sahaja kerana malaikat mendoakan untuk kalian." Baginda kemudiannya mendo'akan untuk Abu Salamah r.a".
 
Sahabat yang dimuliakan,
Demikian uraian mengenai waktu-waktu yang paling dianjurkan untuk berdoa. Semoga kita sentiasa berdoa bersungguh-sungguh dan memilih waktu-waktu mustajab doa untuk memohon kehadrat Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan doa-doa kita dan menerima amal ibadah kita.

Thursday, May 26, 2011

Kisah-kisah Kematian Su'ul Khatimah Untuk Menjadi Pengajaran

أًلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad S.A.W. keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang akan mengasihi dan meredai kehidupan para hamba-Nya yang sentiasa melakukan ketaatan dan meninggalkan segala larangan-Nya. Setiap hamba-hamba-Nya yang beriman dan bertakwa akan diberikan rahmat, rezeki dan keberkatan dalam hidupnya hinggakan di saat kematiannya juga akan diberikan-Nya tanda-tanda kematian yang baik . Begitu juga ada dikalangan para hamba-Nya yang derhaka dan mengingkari suruhan-Nya akan di murkai-Nya di dunia hinggakan di saat kematiannya ada beberapa petunjuk bahawa Allah SWT memberi tanda-tanda bahawa Dia memurkai terhadap hamba tersebut.

Di lamprkan beberapa kisah kematian su'ul khatimah untuk menjadi pengajaran kepada kita semua.

Kisah Pertama : Ular membelit jenazah simati kerana dosa meninggalkan solat, tidak membayar zakat dan tidak mahu mendengar nasihat ulama (membenci alim ulama)

Ada seorang penduduk di zaman Khalifah Sydina Abu Bakar telah meninggal dunia. Setelah di mandi dan di kafankan, lantas di letakkan arah di sudut rumah untuk di sembahyangkan. Semasa yang hadir telah bersaf-saf hendak memulai menyembayangkannya , jenazah itu bergerak-gerak, sehingga mereka yang berada berhampiran jenazah merasa ta’ajub dan hairan. Mereka saling berbisik dan bertanya, dan menyangka bahawa si mati hidup kembali.

Salah seorang dari mereka maju kehadapan dan membuka ikatan kain kafan yang mengikat si mati. Sungguh-sunguh sangat terperanjat mereka, tatkala kain kafan si mati telah terbuka, mereka melihat si mati tetap mati ,hanya di dalam kain kafan tersebut terdapat seekor ular sedang membelit tubuh si mati , seraya mengiggit seluruh tubuhnya , serentak mereka yang hadir di sana menyuruh mengambil kayu untuk memukul ular itu. Belum sempat mereka mendapatkan kayu, si ular lantas berkata : “Asyhaduallaa ilaaha illallaah, waasyhadu anna Muhammadar Rasulullah , apakah sebabnya kamu hendak membunuh aku. Aku hanya atas perintah Allah menyiksa mayat ini. Aku di suruh menggigitnya seraya menyiksanya hingga hari Kiamat”

Orang ramai hairan, seraya serentak bertanya : “ Apakah sebabnya maka engkau di suruh menyiksa mayat kami ini? Apakah dosa dan kesalahan mayat ini?

Jawab ular itu : “Mayat ini selama hayatnya berbuat tiga macam kesalahan, yang menyebabkan dia di siksa :

Pertama : Bila dia mendengar azan , tetapi tidak di hiraukannya, dan dia tidak pergi menunaikan solat dengan berjemaah.
Kedua : Dia engan mengeluarkan zakat hartanya.
Ketiga : Dia tidak mahu mendengarkan nasihat baik dari alim ulama’.

Maka sebabnya dia di seksa sedemikian rupa. “

Kisah Kedua : Menderhakai ibu mendapat balasan di dunia lagi.

Peristiwa ini berlaku di Sandakan Sabah pada 1 September 1994. Seorang remaja perempuan (Saida) telah menolak ibunya hingga jatuh kerana tidak dapat wang yang diminta daripada ibunya sebanyak rm20 ditakdirkan ibunya meninggal dunia disebabkan ibunya mempunyai penyakit. Akibatnya bila jenazah ibunya hendak diangkat untuk disemadikan ianya jadi berat, bila anak perempuannya (Saida) mengangkatnya jenazah itu jadi ringan dan apabila Saida turun ke lubang kubur yang telah digali kakinya melekat dibumi tidak boleh diangkat.

Setelah empat atau lima hari terperangkap, akhirnya Saida meninggal dunia. Mungkin kerana terlalu lemah dan tidak tahan di bakar kepanasan matahari pada waktu siang dan kesejukan di malam hari. Mungkin juga kerana tidak makan dan minum. Atau mungkin juga kerana terlalu sedih sangat dengan apa yang dilakukannya.

Allah Maha Agung…sebaik Saida menghembuskan nafas terakhir, barulah tubuhnya dapat di keluarkan. Mayat gadis itu kemudian disempurnakan seperti mayat-mayat lain. Kuburnya kini di penuhi lalang. Di bawah redup daun kelapa yang melambai-lambai, tiada siapa tahu di situ bersemadi seorang gadis yang derhaka.

Kisah Ketiga : Memandang rendah kepada hukum Allah (bab aurat wanita) dan mencabar kekuasaan Allah SWT akhirnya mati dibakar di dunia ini lagi.

Pada suatu hari, seorang gadis yang terpengaruh dengan cara hidup masyarakat Barat menaiki sebuah bas mini untuk menuju ke destinasi di wilayah Iskandariah Mesir. Malangnya walaupun tinggal di bumi yang terkenal dengan tradisi keislaman, pakaian gadis tersebut sangat menjolok mata.Bajunya agak nipis dan seksi hampir terlihat segala yang patut disembunyikan bagi seorang perempuan daripada pandangan lelaki ajnabi atau mahramnya.

Gadis itu dalam lingkungan 20 tahun. Di dalam bas itu, ada seorang tua yang dipenuhi uban menegurnya: "Wahai pemudi! Alangkah baiknya jika kamu berpakaian yang baik, yang sesuai dengan ketimuran dan adat serta agama Islam kamu, itu lebih baik daripada kamu berpakaian begini yang pastinya menjadi mangsa pandangan liar kaum lelaki.... " nasihat orang tua itu.

Namun, nasihat yang sangat bertetapan dengan tuntutan agama itu dijawab oleh gadis itu dengan jawapan yang mengejek: "Siapalah kamu hai orang tua? Adakah kamu cuba nak ingatkan aku supaya menutup aurat sepenuhnya sedangkan bapa kandungku sendiri tidak pernah menasihatiku?Apakah kamu mahu aku berpakaian menutup aurat sedangkan aku masih mahu bebas menayangkan tubuh badan ku di khalayak ramai?Apakah di tangan kamu ada anak kunci syurga? Atau adakah kamu memiliki sejenis kuasa yang menentukan aku bakal berada di syurga atau neraka?"

Setelah menghamburkan kata-kata yang sangat menghiris perasaan orang tua itu, gadis itu tertawa mengejek panjang. Tidak cukup setakat itu, si gadis lantas cuba memberikan telefon bimbitnya kepada orang tua tadi sambil melafazkan kata-kata yang lebih dahsyat. " Jika ISLAM itu BENAR,tempatkan bilikku di Neraka ,Ambil handphone ku ini dan hubungilah Allah serta tolong tempahkan sebuah bilik di neraka jahanam untukku," katanya lagi lantas ketawa berdekah-dekah tanpa mengetahui bahawa dia sedang mempertikaikan hukum Allah dengan begitu biadab.

Orang tua tersebut sangat terkejut mendengar jawapan daripada si gadis manis. Sayang sekali,  wajahnya yang ayu tidak sama dengan perilakunya yang buruk. Penumpang-penumpang yang lain turut terdiam malah ada yang menggelengkan kepala kebingungan. Semua yang di dalam bas tidak menghiraukan gadis muda yang tidak menghormati hukum-hakam agama itu dan mereka tidak mahu menasihatinya kerana khuatir dia akan akan menghina agama dengan lebih teruk lagi.

Sepuluh minit kemudian bas pun tiba di perhentian. Gadis seksi bermulut celupar tersebut tertidur di muka pintu bas. Puas pemandu bas termasuk para penumpang yang lain mengejutkannya tapi gadis tersebut tidak sedarkan diri. Tiba tiba orang tua tadi memeriksa nadi si gadis. Sedetik kemudian dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Gadis itu telah kembali menemui Tuhannya dalam keadaan yang tidak disangka.

Para penumpang menjadi cemas dengan berita yang menggemparkan itu. Dalam suasana kelam kabut itu, tiba tiba tubuh gadis itu terjatuh ke pinggir jalan. Orang ramai segera berkejar untuk menyelamatkan jenazah tersebut. Tapi sekali lagi mereka terkejut. Sesuatu yang aneh menimpa jenazah yang terbujur kaku di jalan raya. Mayatnya menjadi hitam seolah-olah dibakar api. Dua tiga orang yang cuba mengangkat mayat tersebut juga kehairanan kerana tangan mereka terasa panas dan hampir melecur sebaik saja menyentuh tubuh si mayat. Akhirnya mereka memanggil pihak keselamatan menguruskan mayat itu.

Begitulah kisah ngeri lagi menyayat hati yang menimpa gadis malang tersebut. Apakah hasratnya menempah sebuah bilik di neraka dimakbulkan Allah? Na'uzubillah, sesungguhnya Allah itu Maha Berkuasa di atas segala sesuatu. Sangat baik kita jadikan iktibar dan pelajaran dengan kisah benar ini sebagai muslim sejati. Jangan sesekali kita mempertikaikan hukum Allah mahupun sunnah Rasu-lNya SAW. dengan mempersendakan atau mengejek. Kata kata seperti ajaran Islam tidak sesuai lagi dengan arus kemodenan dunia hari ini atau sembahyang tidak akan buat kita jadi kaya dan seumpamanya adalah kata-kata yang sangat biadab dan menghina Allah, pencipta seluruh alam.

Ingatlah sahabat, kita boleh melupakan kematian, tetapi kematian tetap akan terjadi kepada kita. Hanya masanya saja yang akan menentukan bila kita akan kembali ke alam barzakh. Janganlah menjadi orang yang kufur, siapakah orang yang kufur itu? Mereka itulah orang yang ingin melawan Tuhan Rabbul 'alamin. Apabila  enggan melaksanakan suruhan Tuhan bererti seseorang ingin melawan arahan Tuhan.

Kisah Keempat : Kisah wanita pelacur dan suka meminum arak di kuburnya hangus terbakar.

Sepasang wanita muda sedang duduk duduk pada sebuah bar dihotel berbintang lima, dengan pemandangan “Laut Mati” (Dead Sea), sekitar 40 km dari kota Amman Ibukota Jordan, hotel itu terletak sangat dekat dengan perbatasan Israel, mereka sedang menikmati “Tequilla”, itulah salah satu jenis minuman keras yang paling umum disana.

Wanita muda ini adalah pelacur yang melayan pelangannya dihotel tersebut. Ditakdirkan seorang daripadanya telah bertaubat dan seorang lagi meneruskan pekerjaannya yang terkutuk iaitu berzina dan meminum arak.

Selang beberapa bulan wanita yang teruskan maksiat meninggal dunia. Kawannya yang telah bertaubat itu pergi menzirahi kubur kawannya.

Tiba-tiba ibu wanita tersebut datang dan tidak sempat nak melihat wajah anaknya dan meminta pengali kubur mengali semula mayat anaknya dia nak menatap untuk kali terakhir.

Permintaannya pun dengan berat diterima, kuburan itu di gali lagi atas permintaan keluarganya. penggalipun dengan cepat menggali pusara itu. Namun ketika sampai pada kayu penutup mayat, ternyata kayu kayu itu sudah hancur. mereka menyingkirkan kayu kayu semua wajah menumpukan pandangannya ke liang kubur. Lalu kayu kayu hancur itu pun disingkirkan dengan hati-hati, maka terlihatlah pemandangan yang sangat mengerikan. Kain kafan penutup mayat itu sudah hancur berserakan, mayat wanita itu hangus terbakar, rambutnya kaku bagaikan jeruji besi, kedua bola matanya berada dipipinya dalam keadaan kuncup bagaikan buah kering yang terbakar. Dan lidahnya terjulur keluar serta dari mulut,mata dan telinganya mengalirkan asap yang berbau daging hangus terbakar.

Semua sosok yang menyaksikan pemandangan itu terlonjak kebelakang. Ibu dan wanita solehah itu sudah sedari tadi jatuh pingsan. Dan para penggali kubur yang sudah melompat keluar liang itu dengan tanpa berfikir panjang menimbus liang itu dengan cepat dan lari meninggalkan pusara.

Wanita solehah itu semakin giat beribadah. Ibu wanita malang tadi sudah menjadi penghuni rumah sakit jiwa. Dan kubur itu menjadi kuburan terakhir yang dimakamkan di pemakaman itu, kerana tak ada lagi orang yang mau menguburkan keluarganya di makam itu.

Sahabat yang dikasihi,
Marilah kita insaf dan sedar semua peristiwa yang dipaparkan diatas adalah kisah benar ianya adalah sebagai pengajaran untuk kita semua bahawa Allah SWT ingin menunjukkan kematian su'ul khatimah bagi hamba-hamba-Nya yang berdosa besar dan mencabar kekuasaan-Nya. Dengan kisah-kisah ini diharapkan dapat menguatkan iman kita dan mendorong kita untuk terus beramal soleh dan mencari keredaan Allah SWT di dunia dan akhirat.

Orang Mukmin Sentiasa Berdoa Semoga di Jauhi Su'ul Khatimah

أًلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad S.A.W. keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Husnul khatimah adalah  kematian yang baik manakala su'ul khatimah pula adalah kematian yang buruk.

Beruntunglah sesiapa yang dipilih oleh Allah SWT mendapat husnul khatimah dan rugi dan malanglah sesiapa yang mendapat su'ul khatimah.

Apakah makna su'ul khatimah? Menurut Imam al-Ghazali dalam Ihya'Ulumiddin su'ul khatimah (kematian yang buruk) itu terdapat dua tingkat. Salah satu lebih besar daripada yang lain.

Pertama (yang lebih besar)  : Keadaan hati yang sungguh dahsyat, bahawa  hati menjadi keras, ketika sakaratul-maut dan melahirkan huru-hara, adakalanya oleh keraguan dan adakalanya oleh keingkaran. Lalu roh (nyawa) diambil dalam keadaan kerasnya keingkaran atau keraguan. Maka ikatan keingkaran yang mengeraskan hati itu menjadi dinding (hijab) di antaranya dan Allah Ta'ala untuk selama-lamanya. Dengan yang demikian akan terus-menerus mendapat siksaan yang berkekalan.

Kedua : Kurang dari yang pertama tadi, bahawa batinnya keras ketika mati, oleh kecintaan kepada sesuatu dari hal dunia dan keinginan dari keinginan-keinginan dunia. Maka membentuk yang demikian itu dalam batinya dan menenggelamkannya. Sehingga, tidak ada lagi dalam keadaan itu, tempat yang lapang untuk yang lain. Maka apabila nyawa diambil dan seseorang itu dalam keadaan yang demikian, maka tenggelamlah batinnya dengan yang demikian itu, membalikkan kepalanya ke dunia. Dan memalingkan mukanya ke dunia itu.

Manakala muka telah berpaling dari Allah Ta'ala, nescaya terjadilah hijab. Dan manakala telah terjadi hijab, nescaya turunlah azab. Kerana neraka Allah SWT yang menyala-nyala itu, tidak mengambil, selain orang-orang  yang terhijab daripada Allah SWT. Adapun orang mukmin yang sejahtera batinya dari kecintaan kepada dunia, yang terarah cita-citanya kepada Allah Ta'ala, maka neraka mengatakan kepadanya: "Lalulah, hai mukmin! Sinarmu telah memadamkan api-baraku".

Sahabat yang dimuliakan,
Ciri-ciri su'ul khatimah adalah mengalami bencana setelah mendapatkan anugerah, mengalami kehinaan setelah kemuliaan, mengalami kemalangan setelah keberuntungan. Di dalam al-Quran, Allah SWT berfirman maksudnya : "Allah berikan perumpamaan satu negeri yang aman tenteram dan damai, rezekinya datang melimpah dari setiap penjuru lalu penduduk itu ingkar kepada nikmat Allah dan Allah menimpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan kerana apa yang telah mereka lakukan. (Surah an-Nahl ayat 112).

Begitulah gambaran negeri yang memperoleh su'ul khatimah adalah negeri yang mula-mula makmur, memperoleh rezeki dari berbagai penjuru tetapi kerana ingkar kepada Allah, mereka memperoleh bencana demi bencana. Dalam ciri yang lain adalah mengalami kederhakaan setelah memperoleh ketakwaan.

Orang yang masa mudanya sangat taat menjalankan ibadah, banyak melakukan amal soleh tetapi diujung hidupnya mempunyai kekayaan dan kemakmuran namun dengan kekayaan itu membuat dirinya ingkar kepada Allah diakhir hidupnya dia tergelincir mengalami su'ul khatimah (kematian yang buruk).

Di antara ciri-ciri su'ul khatimah adalah :

1. Mati dalam keadaan lupa kepada Allah. (tidak mampu mengucapkan kalimah "La ilaaha illallah" walaupun diajar berkali-kali)

2. Mati di dalam keadaan lalai mengerjakan ibadat. Iaitu tidak melaksanakan perkara yang di wajibkan  seperti solat, puasa, zakat dan haji (walaupun berkemampuan).

3. Mati ketika sedang melakukan maksiat dan kemungkaran. Iaitu berkekalan melakukan dosa-dosa besar seperti berjudi, minum arak, berzina, membuka aurat, melakukan sihir kepada orang lain.

4. Mati dalam keadaan tidak mendapat keampunan daripada kedua ibu bapa. Menderhakai atau menyakiti hati kedua ibu bapa dan tidak sempat meminta ampun kepada mereka berdua.

5. Mati dalam keadaan tidak mengambil berat mengenai solat fardu. Sentiasa meninggalkan solat fardu samaada ketika sihat atau sakit.

6. Mati dalam keadaan tidak mengeluarkan zakat yang wajib. Zakat harta tidak pernah dikeluarkan walaupun mempunyai harta dan wang simpanan yang cukup nisabnya dan cukup masanya iaitu  setahun.

7. Mati dalam keadaan memutuskan silaturahim, mengadu domba, mengaibkan orang lain, mengumpat dan membuat fitnah. Lebih-lebih lagi apabila kerja-kerja mengaibkan orang lain, mengumpat dan memfitnah disebarkan kepada manusia seluruh dunia melalui internet.

8. Mati dalam keadaan suka mengurangi timbangan (peniaga yang tidak jujur). Allah SWT amat murka kepada sesiapa yang berniaga dan mengurangkan timbangan.

Firman Allah SWT maksudnya : " Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mengurangkan (sukatan dan timbangan) iaitu orang-orang yang apabila menerima sukatan dari orang lain mereka minta di patuhi . Dan apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangkannya" (Surah al-Muttaffifin ayat 1-3)

9. Mati dalam keadaan yang suka menipu dan mengelirukan kaum muslimin dalam perkara agama atau dunia.(terutama ulama jahat {ulama al-su'} dan pemimpin yang zalim)

10.Mati dalam keadaan  mendustakan dan menghina alim ulama (menolak ulama muktabar) dan mengingkari mereka.

11. Mati dalam keadaan mendakwa menjadi wali Allah tanpa hak.

Sahabat yang dikasihi,
Untuk kita menjuhkan diri kita daripada su'ul khatimah terdapat beberapa cara yang dianjurkan oleh Islam iaitu :

1. Membanyakkan bersedekah.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud :
“Sungguh sedekah itu akan memadamkan kemarahan Tuhan dan menghindarkan dari kematian yang buruk (su’ul khatimah).”
(Hadis Riwayat al-Turmuzi)

2. Menjauhkan perkara-perkara bida'ah.

Imam Muslim, Imam An-Nisa'i dan Ibnu Majjah meriwayatkan satu hadis daripada Jarir bin Abdullah al-Bahiliy, katanya Rasulullah SAW bersabda maksudnya : "Sesiapa yang merintis sunnah yang "baik" dalam Islam, maka ia mendapat pahalanya serta pahala orang yang beramal selepasnya, tanpa mengurangi sedikitpun pahala mereka. Dan barangsia yang merintis sunnah yang "jahat" dalam Islam, maka ia menanggung dosanya serta dosa orang yang beramal (dengan sunnah jahat tersebut) selepasnya, tanpa mengurangi sedikitpun dosa-dosa mereka".

Oleh itu perlulah meninggalkan semua dosa besar dan jangan berterusan melakukan dosa kecil . Sentiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah SWT.

3. Banyakkan berdoa kepada Allah SWT.

Hendaklah kita sentiasa berdoa kepada Allah SWT dengan bersungguh-sungguh agar di akhir hayat kita dalam keadaan beriman dan bertakwa dan dijauhi su'ul khatimah. Nabi SAW mengatakan doa dapat mengubah qadak dan qadar maka berdoalah sesungguhnya Allah SWT tidak akan menolak permintaan daripada hamba-hamba-Nya.

Sayyidina Umar Al-Khattab r.a pada suatu ketika, telah melafazkan doa-doa ini ketika bertawaf: “Ya Allah, jika Engkau telah mentakdirkan aku tergolong di dalam golongan orang-orang yang bahagia, tetaplah aku di dalam keadaan aku. Sebaliknya jika Engkau telah tetapkan aku di dalam golongan orang-orang yang celaka dan berdosa, hapuskanlah takdir itu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang mendapat kebahagiaan dan keampunan.”

4. Memperbanyakkan kerja-kerja kebajikan dan ihsan.

Selain berusaha untuk selalu meningkatkan ibadah fardu dan sunat, maka perlu memperbanyak amalan ihsan, iaitu amalan yang memberi kebaikan kepada orang ramai, baik berupa ajakan untuk kembali kepada Allah (dakwah kepada Islam), menyebarkan ilmu, menyebarkan kasih sayang, menyebarkan amal soleh, dan selalu nasihat menasihati kepada hak dan kesabaran.

5. Meningkatkan ilmu Islam.

Meningkatkan ilmu yang akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT dan ilmu mengenai Islam. Dan sentiasa duduk di dalam Jamaah Islamiah semoga  iman dan Islam kita terpelihara dan mampu beristiqamah.

Firman Allah SWT maksudnya : “Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berjihad dijalannya dalam barisan seolah-olah satu binaan yang tersusun kukuh”
(Surah as-Saff ayat 4)

‘Satu binaan yang tersusun kukuh’ bermaksud satu organisasi yang luas diikat dengan kesatuan dan kekuatan, sebahagian memperteguhkan sebahagian yang lain dengan caranya yang tersendiri, dan seluruh organisasi itu umpama satu organ yang hidup dan lengkap.

Marilah sama-sama kita beramal dengan amalan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dan menjauhkan daripada su'ul khatimah. Semoga kita semua dijauhi oleh Allah SWT mati yang buruk dan dikurniakan-Nya husnul khatimah dan di redai dan diberkati-Nya di dunia dan akhirat.

Wednesday, May 25, 2011

Tanda-Tanda Kematian Dalam Husnul Khatimah


أًلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ


Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad S.A.W. keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Kematian adalah satu perkara pasti yang mesti dilalui setiap manusia. Maka kita perlu menyediakan bekalan secukupnya bagi menghadapinya. Kematian bukanlah jalan pengakhiran kerana kita akan melalui alam barzakh sebagai tempat persinggahan sebelum menuju alam akhirat. Jika baik amalan kita di dunia, maka baik juga ketika berada di alam kubur. Sebaliknya, jika buruk amalan kita maka seksaan berat pasti menanti.

Sedar atau tidak, sesungguhnya manusia sedang menuju kepada-Nya. Tidak kira tua, muda, sihat atau sakit ia proses sunatullah kepada sebuah kehidupan.

Allah berfirman yang bermaksud: "Setiap yang hidup akan merasai mati, dan Kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan; dan kepada Kamilah kamu akan kembali." (Surah al-Anbiyak ayat 35)

Sentiasa mengingati mati dan bersiap sedia menghadapinya supaya kita dapat menuju ke alam baka dengan membawa kemuliaan dunia dan akhirat.

Kita mengharapkan supaya dapat mengakhiri kehidupan dalam keadaan ‘husnul khatimah.’ Berikut antara tanda-tanda kita mati dalam keadaan husnul khatimah antaranya:

1. Mengucapkan kalimah syahadah ketika di akhir hayat. Rasulullah bersabda maksudnya: “Sesiapa yang pada akhir kalimahnya mengucapkan La ilaaha illallah maka ia dimasukkan ke dalam syurga.” (Hadis Riwayat Hakim)

2. Ketika meninggal dunia dahinya berkeringat. Ini berdasarkan hadis dari Buraidah Ibnul Khasib. Adalah Buraidah dahulu ketika di Khurasan, melihat saudaranya yang tengah sakit, namun didapatinya ia sudah wafat dan terlihat pada jidatnya (dahi) berkeringat, kemudian dia berkata: “Allahu Akbar, sungguh aku telah mendengar Rasulullah bersabda: ‘Matinya seorang mukmin adalah dengan berkeringat dahinya.’ (Hadis Riwayat Ahmad, an-Nasai, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan ath-Thayalusi dari Abdullah bin Mas’ud)

3. Meninggal dunia pada malam Jumaat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW  bermaksud: “Tidaklah seorang Muslim yang wafat pada hari Jumaat atau pada malam Jumaat kecuali pastilah Allah menghindarkannya dari seksa kubur.” (Hadis Riwayat Ahmad)

4. Mati dalam peperangan fisabilillah. Rasulullah bersabda, maksudnya: “Apa yang kalian kategorikan sebagai orang yang mati syahid antara kalian? Mereka menjawab: “Wahai Rasulullah yang kami anggap sebagai orang yang mati syahid adalah siapa saja yang mati terbunuh di jalan Allah.”

Baginda bersabda: “Kalau begitu umatku yang mati syahid sangatlah sedikit.”

Kalangan sahabat kembali bertanya: “Kalau begitu siapa sajakah dari mereka yang mati syahid wahai Rasulullah?”

Baginda menjawab: “Sesiapa yang terbunuh di jalan Allah, yang mati sedang berjuang di jalan Allah dan yang mati kerana penyakit kolera, yang mati kerana penyakit perut (iaitu disebabkan penyakit yang menyerang perut seperti busung lapar atau sejenisnya), dialah syahid dan orang yang mati tenggelam, dialah syahid.”

(Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan al-Baihaqi)

5. Mati disebabkan penyakit kolera.

Mengenai ini banyak hadis Rasulullah SAW meriwayatkan antaranya sebagai berikut: Rasulullah bersabda maksudnya : “Penyakit kolera adalah penyebab mati syahid bagi setiap Muslim.” (Hadis riwayat Bukhari, ath-Thayalusi dan Ahmad)

6. Mati kerana tertimpa runtuhan bangunan. Sabda Rasulullah SAW bermaksud: “Kalangan syuhada itu ada lima;

1. orang yang mati kerana wabak kolera,

2. kerana sakit perut,

3. tenggelam,

4. tertimpa runtuhan bangunan dan

5. syahid berperang di jalan Allah.”

(Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan Ahmad)

7. Perempuan yang meninggal kerana melahirkan anak.

Berdasarkan hadis yang diberitakan dari Ubadah ibnush Shamit radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW menjenguk Abdullah bin Rawahah yang tidak boleh beranjak dari pembaringannya, kemudian baginda bertanya :

"Tahukah kalian siapa syuhada dari ummatku? orang-orang yang ada menjawab:Muslim yang mati terbunuh" baginda bersabda:Kalau hanya itu para syuhada dari ummatku hanya sedikit. Muslim yang mati terbunuh adalah syahid, dan mati kerana penyakit kolera adalah syahid, begitu pula perempuan yang mati karena bersalin adalah syahid (anaknya yang akan menariknya dengan tali pusarnya kesyurga)" (HR. Ahmad, Darimi, dan ath-Thayalusi) Menurut Imam Ahmad ada periwayatan seperti itu melalui  sanad lain dalam Musnad-nya.

8. Mati terbakar.

Mengenai dua perkara ini banyak riwayat dan yang paling masyhur dari Jabir bin Atik secara marfu’: “Kalangan syuhada ada tujuh:

1. Mati terbunuh di jalan Allah,

2. kerana penyakit kolera adalah syahid,

3. mati tenggelam adalah syahid,

4. kerana busung lapar adalah syahid dan  kerana penyakit perut keracunan adalah syahid,

5. kerana terbakar adalah syahid dan

6. yang mati kerana tertimpa runtuhan (bangunan atau tanah runtuh) adalah syahid

7. serta wanita yang mati ketika hamil adalah syahid.”

(Hadis riwayat Imam Malik, Abu Daud, an-Nasa’i, Ibnu Majah dan Ahmad)

9. . Mati kerana penyakit tubercolosis (TBC).

Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW maksudnya: “Mati di jalan Allah adalah syahid dan perempuan yang mati ketika melahirkan adalah syahid, mati kerana terbakar adalah syahid, mati kerana tenggelam adalah syahid, mati kerana penyakit TBC adalah syahid dan mati kerana penyakit perut adalah syahid.” (Hadis riwayat Thabrani)

10. Mati kerana mempertahankan harta dari perompak.

Nabi SAW bersabda maksudnya : “Sesiapa yang mati kerana mempertahankan hartanya (dalam riwayat lain; Sesiapa menuntut hartanya yang dirampas lalu ia terbunuh) adalah syahid.” (Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa’i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad)

11. Mati dalam membela agama dan jiwa.

Nabi SAW bersabda maksudnya : “Sesiapa terbunuh dalam membela hartanya, dia mati syahid; siapa saja yang mati membela keluarganya, dia mati syahid; sesiapa mati membela agama (keyakinannya), dia mati syahid dan siapa saja yang mati mempertahankan darah (jiwanya) dia syahid.”

12. Mati dalam berjaga-jaga (waspada) di jalan Allah.

Rasulullah SAW bersabda, maksudnya: “Berjaga-jaga (waspada) di jalan Allah sehari semalam adalah lebih baik daripada berpuasa selama sebulan dengan mendirikan (solat) pada malam harinya. Apabila dia mati, mengalirkan pahala amalannya yang dahulu dilakukannya dan juga rezekinya serta aman dari seksa kubur (fitnah kubur).”

13. Orang yang meninggal ketika mengerjakan amal soleh. Semoga kematian kita dalam husnul khatimah.

Sahabat yang dimuliakan,
Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT semoga diberinya kita rezeki yang berkat di dunia dan akhirat dan dikurniakan-Nya kepada kita kematian husnul khatimah (kematian yang baik). Tidak ada nikmat dan rezeki yang lebih baik melainkan seseorang itu dikurniakan nikmat dan rezeki kematian husnul khatimah dan di ampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah SWT.
Tuesday, May 24, 2011

Orang Alim, Dermawan dan Orang Mati Syahid Yang Pertama Memasuki Neraka

Bismillahirrahmanirrahim.
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad S.A.W. keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Bersabda Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah : “Pada hari kiamat kelak, Allah SWT akan turun kepada hamba-Nya untuk memberikan keputusan kepada mereka semua (yakni kita semua umat manusia). Setiap umat itu akan berlutut. Tiga golongan terawal yang akan dipanggil Allah adalah orang alim, orang kaya dan orang yang berperang di jalan Allah (syahid).”


ORANG ALIM
Allah bertanya kepada orang alim itu : “Bukankah Aku telah mengajarkanmu kitab yang telah Aku turunkan kepada Rasul-Ku?”

Orang itu menjawab. “Benar,wahai Tuhan.”

Allah kembali bertanya : ”Apa yang engkau kerjakan dengan ilmu yang kau miliki?”
Orang tersebut menjawab. ”Dengannya aku beribadat kepada-Mu di malam hari dan siang hari”

Malaikat berkata kepadanya. “Engkau berdusta”.

Allah berfirman maksudnya : “Engkau hanya ingin dikatakan bahawa engkau seorang yang alim”.

ORANG KAYA

Kemudian dipanggil orang kaya. Allah berfirman maksudnya :  ”Engkau telah Aku beri rezeki sehingga berkeadaan cukup”.

Orang itu menjawab : ”Benar wahai Tuhan”.

Allah kemudian bertanya maksudnya : ”Apa yang telah engkau kerjakan dengan hartamu itu?”

Dia menjawab.”Dengannya aku bersilaturahim dan juga bersedekah.”

Allah berfirman kepadanya maksudnya : “Engkau dusta”.

Malaikat juga berkata begitu.  Allah berfirman maksudnya : ”Engkau hanya ingin dikatakan bahawa engkau seorang dermawan.”

ORANG YANG TERBUNUH DALAM PEPERANGAN (SYAHID)

Kemudian didatangkan orang yang terbunuh selepas berperang di jalan Allah. Maka Allah berfirman maksudnya : ”Apa yang menyebabkanmu terbunuh?”

Dia menjawab.”Telah diperintahkan kepadaku untuk berjihad di jalan-Mu, maka aku berperang sehingga terbunuh.”

Maka Allah berfirman kepadanya maksudnya : ”Engkau berdusta”

Malaikat juga berkata begitu. Allah SWT berfirman maksudnya : ”Engkau hanya ingin dikatakan bahawa engkau seorang yang berani”.

Kemudian Rasulullah SAW menepuk lututku sambil bersabda : ”Wahai Abu Hurairah, ketiga-tiga orang itu adalah orang-orang yang pertama sekali merasakan seksaan api neraka pada hari kiamat.”

Sahabat yang dimuliakan,
Amalan yang hanya diterima oleh Allah SWT adalah amalan yang ikhlas iaitu amalan yang dilakukan semata-mata untuk mencari keredaan Allah SWT. Sesiapa yang beramal semata-mata mencari pujiaan manusia atau kerana tujuan-tujuan duniawi maka amalan tersebut akan di tolak oleh Allah SWT kerana pelakunya berniat untuk mendapat pujian atau habuan keduniaan.


Aduhai Hati !

Bismillahirrahmanirrahim.
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad S.A.W. keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Sesekali hati mengeluh dengan kesusahan dan kepayahan hidup. Terasa pedih dan rapuh, sakitnya seperti tiada hati lain yang mampu mengerti. Namun tidak tersedarkah hati itu adalah ujian dari Tuhannya? Kepayahan itu sesungguhnya adalah bentuk tarbiyahNya kepada hati. Pernah hati bersyukur kerana mendapat perhatian yang sedemikian dari Tuhannya? Terlebih banyak mengaduh dari bertahmid rasanya.

Firman Allah SWT maksudnya : “Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan; 'Kami telah beriman,' sedangkan mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.”
(Surah Al-Ankabut ayat 2-3)

Firman-Nya lagi yang bermaksud : “…dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir.”
(Surah Yusuf ayat 87)
Tak tersedarkah hati segala yang diberinya itu adalah nikmat; kebahagiaan adalah nikmat, sakit adalah nikmat, perit itu lebih nikmat, jika hati ingin menerima. Duhai hati, sedarlah, bukannya Tuhanmu tidak mendengar segala jerit perih, betapa pedih peritnya derita apa yang dialami, betapa segala yang hati ingin, tidak semua kan hati perolehi.

Bukankah Dia sudah terang-terang berfirman maksudnya :“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”
(Surah Al-Baqarah ayat 216)
Nah, Tuhannya sendiri telah siap mengatur segala rencana perjalanan hidupnya hati. Mengapa harus merungut lagi dengan jalan yang ditempuh. Duri-duri dan halangan itu adalah rahmat. Redha dan pasrah, wahai hati, itulah lumrah. Tidak tersedarkah hati bahawa setiap langkah, setiap kudrat, setiap butir bicara, kerlip mata dan denyut jantung selama ini semuanya nikmat yang Tuhannya beri, Tuhannya pinjamkan.
Cara apa dan bagaimana hati gunakan semua pinjaman tersebut? Setiap langkah dan kudrat digunakan untuk ke jalan kebaikankah? Setiap butir bicara hanya yang baik dan berhikmah sajakah? Kerlip mata dan sisa denyut jantung yang masih ada dimanfaatkan dengan amal ibadahkah? Tuhannya berhak mutlak ke atas hati. Kenapa hati masih perlu persoalkan mengapa ujian diturunkan? Tepuk dahi, tanya minda semula. Layakkah hati-hati ini dengan Syurga milik Allah SWT?
Firman Allah SWT maksudnya : “Hai Kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara) dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan amalan yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk syurga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa dihisab.” (Surah Gafir (40) ayat 39-40)
Duhai hati, janganlah terkorban dengan duni. Sesungguhnya hidup hati sebenarnya untuk mencari mati yang sempurna…

Bekunya air mata dari kerasnya hati…
Kerasnya hati dari banyaknya dosa…
Banyaknya dosa dari lupanya mati…
Lupanya mati kerana terlalu cintakan dunia….

Kematian di Sebabkan Runtuhan Bangunan adalah Mati Syahid

Bismillahirrahmanirrahim.
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad S.A.W. keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Setiap yang hidup akan mati, dan mati tetap berlaku kepada setiap yang bernyawa. Hanya waktu, masa dan tempat berlaku tiada siapa yang mengetahuinya melainkan Allah SWT. Kematian akan datang bila-bila masa, ada kematian disebabkan kemalangan jalan raya, sakit jantung, kencing manis, disebabkan banjir, gempa bumi dan tanah runtuh. Semua kejadian telah ditetapkan oleh Allah SWT di Loh Mahfuz iaitu di atas qadak dan qadar-Nya.

Pada 21 hb Mei 2011 jam 2.14 petang negara dikejutkan dengan satu musibah tanah runtuh melibatkan Rumah Anak -anak Yatim dan Anak-anak Hidayah Madrasah At-Takwa Hulu Langat Selangor melibatkan kematian 16 orang penghuninya  dan puluhan lagi cedera parah.

Kejadian menyayat hati ini berlaku setelah berlaku kejadian tanah runtuh dikediaman mewah Bukit Antarabangsa, Ulu Klang beberapa tahun yang lalu.

Sebagai orang yang beriman dan bertakwa kita reda dengan kejadian yang telah berlaku kerana semuanya diluar jangkaan manusia. Tetapi Allah SWT menyuruh hamba-hamba-Nya berikhtiar dan berusaha untuk mengelakkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan risiko kejadian kerosakkan dimuka bumi.

Sebagai iktibar untuk masa-masa akan datang setiap pihak perlulah lebih teliti dan berhati-hati untuk memastikan strukur tanah-tanah stabil dan tidak akan berlaku lagi keruntuhan tanah-tanah dilereng-lereng bukit yang melibatkan bangunan-bangunan di sekitarnya. Pihak yang berwajib samaada daripada agensi Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri perlulah bersikap pro-aktif untuk membuat kajian dengan teliti dan mengambil tindakan segera dengan mengurangkan birokrasi untuk mengatasi masaalah tersebut supaya peristiwa sedih dan menyayah hati ini tidak berulang lagi.

Sahabat yang dimuliakan,
Kita mengucapkan salam takziah buat keluarga mangsa yang kehilangan ahli keluarga masing-masing dalam peristiwa tanah runtuh di Hulu Langat , bersabarlah dengan musibah ini kerana ini adalah ujian daripada Allah SWT sesungguhnya yakinlah peristiwa ini mengandungi hikmah daripada Allah SWT.

Firman Allah S.W.T maksudnya : "Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada disisi Allah adalah kekal.Dan Kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan." (Surah an-Nahl ayat 96)

Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: “Sesungguhnya, besarnya pahala sesuai dengan besarnya cubaan. Sesungguhnya, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang reda dengan musibah itu maka baginya keredaan Allah. Dan barang siapa yang marah (tidak reda) dengan musibah berkenaan, maka baginya kemurkaan Allah.”
(Hadis riwayat Tirmidzi)

Sabda Rasulullah lagi yang maksudnya: “Setiap sesuatu itu mempunyai hakikat dan tidaklah seorang hamba mencapai hakikat iman sehingga dia menyedari musibah yang menimpanya bukan untuk menyalahkannya dan kesalahan yang dilakukannya bukan sebab untuk ditimpakan musibah kepadanya.”

Berdasarkan hadis Nabi SAW , kematian disebabkan runtuhan bangunan (kerana tanah runuh) adalah mati syahid.

Nabi SAW bersabda maksudnya : “Kalangan syuhada itu ada lima; orang yang mati kerana wabak kolera, kerana sakit perut, tenggelam, tertimpa runtuhan bangunan dan syahid berperang di jalan Allah.” (Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan Ahmad)

Kita berdoalah kepada Allah SWT semoga kesemua mereka berjumlah 16 orang yang mati dalam kejadian tersebut mendapat mati syahid.

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda di dalam Hadis Qudsi: Allah SWT  berfirman yang maksudnya :
"Tidak ada balasan kecuali syurga bagi hamba-Ku yang beriman yang telah Aku ambil kembali kekasihnya (Aku mematikan seseorang yang disayanginya seperti anak, adik-beradik dan sesiapa sahaja yang di sayangi oleh seseorang) dari kalangan penghuni dunia dan dia hanya mengharapkan pahala daripadaKu (dengan bersabar). "
(Hadis Riwayat Imam Bukhari).

Sahabat yang dikasihi,
Sebelum kejadian tersebut berlaku seorang ibu kepada seorang mangsa kejadian tanah runtuh tidak menyangka mimpi dialami memberi petanda akan kehilangan anak tersayang.

Nurhayati Kasim, 46 tahun, yang kehilangan anak keempat daripada lima beradik, Ahmad Lokman Hakim Abd Satar, 11 tahun, berkata beliau didatangi tiga mimpi yang sama dalam tempuh seminggu sebelum kejadian. Anaknya (Allahyarham Lokman Hakim) dalam mimpi tersebut berpakaian jubah putih datang mencium tangan dan memeluk beliau dengan wajah tersenyum.

Nurhayati berkata . "Saya sememangnya amat merindui arwah dan mimpi yang sama sebanyak tiga kali ini menyebabkan saya rasa gusar kerana arwah datang dalam keadaan demikian. Namun , apabila memikirkan kembali, saya bersyukur melihat keadaan arwah tersenyum dengan wajah tenang." katanya kepada Sinar Harian.

Nabi S.A.W. bersabda maksudnya : “Apabila seseorang darimu melihat mimpi yang menggembirakannya maka hendaklah ia mengucapkan 'alhamdulillah' dan ceritakannya kepada orang yang lain, dan sebaliknya apabila ia melihat mimpi yang menduka citakannya, maka mimpi itu adalah dari syaitan, kerana itu hendaklah ia mengucapkan isti’azah (a’uuzubillahi minasysyaitoonir roojiim) dan jangan ceritakannya kepada orang lain kerana mimpi itu tidak mendatangkan mudarat kepada nya.”(Hadis Riwayat Bukhari dari Abi Sa’id).

Dalam hadis yang lain Nabi S.A.W. bersabda maksudnya : "Mimpi baik itu daripada Allah dan mimpi buruk itu daripada syaitan, maka ketika salah seorang daripada kamu mimpi buruk, meludahlah ke arah kiri tiga kali, kemudian minta perlindungan kepada Allah, maka mimpinya tidak akan mengkhuatirkan." (Hadis Riwayat Muslim)

Anak-anak kecil yang meninggal yang belum sampai usia baligh atau taklif. Diriwayatkan oleh Nasai dengan sanad baik, ”Bahwa pada hari kiamat anak-anak kecil akan berdiri lalu dikatakan kepada mereka,’Masuklah ke syurga.’ Maka mereka mengatakan,’(Saya akan masuk) sehingga bapak-bapak kami masuk (juga) ke syurga.’ Dikatakan kepada mereka, ’Masuklah kalian dan bapak-bapak kalian ke syurga.” Hadis ini dikuatkan oleh hadis-hadis sahih lain yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. (Fatawa Al Azhar juz VIII hal 104)

Marilah sama-sama kita bermuhasabah diri kita sendiri semoga setiap kejadian yang berlaku dalam masyarakat kita akan menginsafkan diri kita dengan kematian dan kita akan sentiasa meningkatkan amal soleh, amal ibadah dan amal kebaijikan sebagai bekalan kita untuk dibawa kesana nanti.  Mereka yang telah pergi dahulu kita doakan semoga mereka mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah SWT dan diharapkan Dia juga menerima amalan kita dan menerima taubat kita kepada-Nya.

Monday, May 23, 2011

Ilham dan Kasyaf Dalam Islam

Bismillahirrahmanirrahim.
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad S.A.W. keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Untuk memahami dimanakah kedudukan ilham, mimpi dan kasyaf dalam Islam. seorang ulama muktabar yang terkenal iaitu Al-Imam Hasan al-Banna menjelaskan dalam risalah taklimnya, katanya : “Iman yang benar, ibadah yang sah dan mujahadah adalah cahaya dan kemanisan yang dicurahkan ke dalam hati sesiapa yang dikehendakiNya, manakala ilham, lintasan-lintasan hati, kasyaf dan mimpi bukanlah menjadi dalil kepada hukum-hukum syarak. Perkara-perkara tersebut hanya dapat diterima dengan syarat ianya tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama dan nas-nas syarak.”

Di dalam al-Quran terdapat ayat tentang ilham yang diberikan kepada manusia. Firman Allah SWT maksudnya : "Demi diri manusia dan Yang menyempurnakan kejadiannya (dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya). Serta mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan yang membawanya kepada kejahatan, dan yang membawanya kepada bertakwa" (Surah Asy-Syams ayat 7-8)

Ilham dan kasyaf termasuk dalam karamah yang dikurniakan oleh Allah SWT untuk memuliakan hambanya yang bertakwa. Contoh kasyaf (singkapan) adalah ternampaknya perkara-perkara akan datang  yang tersembunyi, mempermudahkan kesukaran bukan seperti yang biasa dilalui oleh orang awam. Namun perkara-perkara sebegini sering menjadi bahan cerita dan dipindahkan dari seorang ke seorang sehingga bercampur dengan perkara-perkara yang benar dan yang salah, melampau dan rekaan.

Menurut Hadis dari Abi Qatadah, Nabi SAW bersabda maksudnya : “Mimpi yang baik adalah daripada Allah, manakala mimpi yang bukan-bukan pula daripada syaitan. Sesiapa di kalangan kamu bermimpi melihat sesuatu yang dibencinya, hendaklah diludah ke sebelah kirinya sambil memohon perlindungan dengan Allah, nescaya syaitan tidak akan dapat memudaratkannya.”


Sahabat yang dimuliakan,
Dalam tasauf,  kasyaf adalah merupakan satu sumber dalil atau ilmu. Ilmu kasyaf merupakan satu anugerah yang bernilai daripada Allah SWT untuk hambanya yang terpilih. Guru-guru tarikat seringkali dikaitkan dengan ilmu kasyaf.

Mengikut Imam Al-Kusyairi “Kasyaf dari segi bahasa ialah terangkatnya hijab”.

Mengikut istilah pula ialah “Dapat mengetahui apa yang berlaku disebalik hijab daripada perkara yang ghaib dan tidak diketahui oleh orang lain hakikat sebenar perkara tersebut”.

Keujudan kasyaf ini adalah berbentuk maknawi dan tidak dapat dikesan oleh panca indera. Kasyaf berlaku dengan cara musyahadah. Seperti dapat melihat roh atau perkara ghaib yang lain. Kasyaf juga boleh berlaku melalui pendengaran seperti Rasulullah SAW. mendengar wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT yang berbentuk suara atau bunyi loceng …. Musyahadah atau kasyaf adalah tajalli ( meraih kemuliaan di sisi Allah, atau keluhuran)
daripada Allah SWT.

Dalam suasana masyarakat yang sering memperkatakan tentang kasyaf terdapat golongan menggunakan kasyaf sebagai sumber untuk mendapatkan pengaruh dan kepentingan tertentu. Ajaran sesat yang terdapat di Malaysia pada keseluruhannya menggunakan kasyaf sebagai salah satu perkara untuk mengekang pengikut mereka supaya taat dan patuh kepada pemimpin ajaran tersebut.

Dalam hal ini Profesor Abdul Hayyi Abdul Syukur dari Universiti Malaya cuba mengulas “Kasyaf dari perspektif Islam”.

Suatu perkara asas yang wajib kita ketahui ialah sumber hukum dalam Islam. Sumber hukum yang utama ialah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.

Firman Allah SWT yang bermaksud :“Sekiranya kamu bercanggah dalam sesuatu perkara maka hendaklah kamu kembali kepada Allah dan RasulNya (AL-Quran dan Sunnah)”

(Surah an-Nisa’ ayat 59)

Rasulullah SAW. bersabda yang bermaksud : “Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak sekali-kali akan sesat selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya: iaitu Kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW.” (Hadis Riwayat Imam Malik)

Umat Islam tidak akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam kalau mereka meneliti ayat dan hadis tersebut, kerana ayat dan hadis tersebut merupakan asas utama untuk menjadi rujukan umat Islam. Sumber hukum dan akidah umat Islam tidak boleh lari dari dua sumber hukum tersebut. Setiap keputusan tidak boleh diambil daripada khurafat, mimpi, kasyaf, musyahadah, ilmu batin dan sebagainya.

Kasyaf merupakan suatu perkara yang tidak boleh dinafikan didalam Islam, ini berdasarkan dalil daripada apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW., para sahabat, salafussalih dan sebagainya. Ulama Ahlussunnah Wal Jamaah sepakat bahawa kasyaf memang wujud dan ia merupakan anugerah daripada Allah Taala kepada hambanya yang terpilih. Mengikut setengah pendapat bahawa kasyaf juga berlaku kepada orang kafir. Kasyaf berlaku samada semasa jaga ataupun tidur. Semasa tidur dinamakan rukyah assadiqah dan semasa jaga dianamakan ilham.

Kita perlu tahu setakat mana kebenaran kasyaf itu, apakah setiap perkara yang dianggap kasyaf itu boleh diterima atau sebaliknya?

Suatu garis panduan telah dinyatakan  oleh ulama  sejauh mana kebenaran kasyaf. Sesuatu perkara yang dianggap kasyaf perlu dilihat melalui Al-Quran dan al-Sunnah. Kalau ianya bertentangan dengan al-Quran atau al-Sunnah maka kita wajib menolaknya dan kalau ia tidak bertentangan dengan kedua-dua sumber tersebut kita boleh menerimanya.

Dalam sejarah Islam banyak terdapat kisah yang menunjukan kasyaf ini benar-benar berlaku. Kalau kita perhatikan dalam kitab Hayatus Sahabah oleh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, banyak kisah para sahabat yang mendapat kasyaf. Begitu juga dalam kitab Jami’ Karamatul Aulia’ oleh Al-Nabhani. “Kasyaf merupakan anugerah Allah kepada hambaNya dan ia tidak boleh dilakukan melalui usaha tertentu atau dipelajari”.

Kasyaf terbahagi kepada beberapa jenis, tidak semua kasyaf datangnya daripada Allah SWT. Kasyaf juga datang dari syaitan dan jin. Syaitan yang menjadi musuh manusia sentiasa mencari jalan untuk menyesatkan manusia. Dan antara jalannya ialah perkara ghaib yang dianggap kasyaf. Jika seorang bomoh mengatakan seseorang itu disantau atau di sihir oleh polan bin polan maka kasyaf seperti ini adalah batil kerana ianya adalah datang daripada jin atau syaitan yang cuba memecah belahkan masyarakat dengan membuat tuduhan tanpa asas.

Oleh itu ulama telah menetapkan syarat, untuk menerima kasyaf sebagai sumber ilmu dan hujjah. Antara syarat utamanya ialah: ianya tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah, ijmak dan qias dan kasyaf juga tidak boleh diterima sebagai sumber hukum atau hujah. Sekiranya kasyaf berhubung dengan waktu sembahyang, tarikh puasa Ramadan, tarikh hari raya dan sebagainya, kita wajib menolaknya kerana kasyaf seperti ini boleh menyesatkan manusia.

Dinegara kita ilmu kasyaf amat terkenal dikalangan pengamal tarikat tasauf, dan ajaran sesat. Ada setengah ajaran sesat menggunakan kasayaf sebagai batu loncatan untuk mengikat pengikut-pengikutnya supaya patuh dan taat kepada pemimpin. Sebagai contohnya jika derhaka kepada guru, mengikut kasyafnya ia akan ditimpa bala atau tidak dijamin masuk syurga.

Dalam hal ini, kita jangan mudah terpengaruh dengan ilmu kasyaf kerana perkara yang berkaitan dengan musibah dan bala yang menimpa seseorang. Dosa atau pahala, syurga atau neraka seseorang itu adalah ketetapan daripada Allah SWT. Penggunaan ilmu kasyaf seperti ini banyak digunakan oleh pengikut Syiah, Bahai, ajaran sesat seperti Ayah Pin dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan pengaruh dan kedudukan.

Secara umunya kasyaf adalah suatu perkara diluar usaha manusia dan ia merupakan anugerah daripada Allah SWT kepada hambanya yang terpilih.

Walaubaaimanapun kasyaf yang diperolehi perlu ditimbang dengan neraca Al-Quran dan Sunnah, Ijmak ulama dan hukum alam yang lain. Kasyaf juga tidak boleh menjadi sumber hukum atau hujah untuk menentukan kesahihan sesuatu. Kita juga jangan mudah terpengaruh dengan orang yang mendakwa ia mendapat kasyaf. Kerana kasyaf juga datang dari syaitan untuk menyesatkan seseorang dari jalan yang sebenar.

Kasyaf: Ilmu Islam yg dilupakan

Kasyaf adalah salah satu karamah atau kelebihan yang diberikan Tuhan kepada hamba-hambaNya yang dikasihiNya. Apa yang ingin disebut di sini adalah kasyaf yang dianugerahkan Tuhan kepada kekasihNya atau waliNya.

Walaupun tidak dinafikan, ada kasyaf yang didapati oleh orang awam, kasyaf sebegitu boleh menipu dan merosakkan diri mereka. Kasyaf itu jika tidak dipimpin dan dijaga, nescaya menjadi istidraj kepada mereka.


Bagi wali Allah ini, hal-hal kasyaf sebenarnya telahpun dijanjikan Tuhan sepertimana dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman yang maksudnya: "Orang yang mendekatkan diri kepadaKu, mengerjakan yang fardu dan yang sunat, sehingga Aku cinta kepada mereka lalu Aku menjadi pendengaran mereka dan Aku menjadi penglihatan mereka."

Kasyaf kepada wali Allah ini ada banyak bahagiannya, seperti berikut:

1) Kasyaf Mata

Mata dapat melihat alam mawara-ul-maddah atau disebut sebagai alam yang seni-seni atau boleh disebutkan sebagai alam di luar kebendaan. Di sini, mata dapat melihat perkara-perkara ghaib seperti malaikat, jin dan syaitan. Kasyaf inilah yang menjadikan orang seperti Sayyidina Umar r.a nampak apa yang sedang berlaku pada tentera-tenteranya. Karamah seperti ini penting kerana dapat menyelamatkan seluruh tentera Islam.

2) Kasyaf Telinga

Kasyaf telinga disebut juga hatif. Telinga boleh mendengar benda-benda yang ghaib. Mendengar suara tetapi tidak nampak lembaganya sama ada dari jin Islam yang soleh, malaikat atau waliullah. Suara itu adakalanya membawa berita gembira, adakalanya berita yang negatif. Tujuannya ialah Allah hendak menghiburkan orang yang mendapatnya. Kalau berita itu berita gembira, boleh menggembirakannya. Sebaliknya, kalau berita itu berita duka, juga akan menggembirakannya kerana dia tahu terlebih dahulu, sekurang-kurangnya dia boleh bersiap menghadapi ujian itu. Atau dia boleh mengelak daripada bahaya itu.

3) Kasyaf Mulut


Tuhan beri kepada orang itu, lidahnya ‘masin’ seperti doanya kabul atau apa yang dia sebut terjadi sama ada jangka pendek atau jangka panjang. Juga, di mana saja dia memberi kuliah, nasihat, tunjuk ajar, berdakwah dan sebagainya, ianya mudah diterima masyarakat dan boleh mengubah hati mereka. Akhirnya berubahlah sikap masyarakat. Karamah seperti ini biasanya dikurniakan kepada pemimpin.

4) Kasyaf Akal


Mendapat ilmu yang seni-seni yang Allah SWT kurniakan pada seseorang terus jatuh ke hatinya. Ini terjadi tanpa dia belajar, tanpa membaca, tanpa mentelaah dan tanpa berguru. Dinamakan juga ilham atau ilmu laduni. Agar tidak terkeliru, perlu diingat orang yang hendak dapat ilmu laduni itu, dia mestilah dahulu ada ilmu asas iaitu ilmu fardhu ain.


5) Kasyaf Hati


Dinamakan juga firasat. Inilah kasyaf yang tertinggi daripada kasyaf-kasyaf yang disebutkan tadi. Biasanya dikurniakan kepada pemimpin . Itupun tidak banyak kerana Allah SWT kurniakan hanya kepada pemimpin-pemimpin yang sangat soleh, yang sangat sabar menanggung ujian yang begitu berat ditimpakan kepada mereka. Kasyaf hati ialah rasa hati atau gerakan hati yang tepat lagi benar. Dia boleh menyuluh mazmumah yang seni-seni yang kadang-kadang kita membaca kitab tak mengerti. Termasuk juga adalah rasa hati dapat membaca diri seseorang.

Nabi pernah bersabda, “Hendaklah kamu takuti firasat orang mukmin kerana dia melihat dengan pandangan Allah”.

Apa yang dimaksudkan dengan firasat itu ialah kasyaf hati. Orang yang mendapatnya dapat memimpin diri dan dapat memimpin orang lain. Kalau tidak, seorang itu tidak layak jadi pemimpin. Kalau dia terus memimpin rosaknya lebih banyak daripada kebaikan.

Pengetahuan mengenai gerak geri manusia, cara, sikap, perangai baik dan buruk, ucapan serta akhlak seseorang. Firasat ini diperoleh disebabkan nur yang dilemparkan oleh Allah SWT ke dalam hati orang beriman. Kuatnya firasat ini bergantung pada kuatnya keimanan. 
Allah SWT memberikannya kepada para wali-walinya yang terpilih dan juga sebagai bekal dakwah untuk menyampaikan mesej yang paling sesuai kepada mereka yang akan mendengar. Firasat ini tidak boleh diingkari sebagaimana firman Allah yang lalu pada surah Al-Hijr ayat 75. maksudnya: "Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda."     
 
Riwayat daripada Anas bin Malik: Satu hari Anas pergi bertemu Sayidina Usman tetapi sebelumnya beliau pergi ke pasar dan ternampak seorang wanita. Apabila Anas masuk bertemu Sayidina Usman lalu sayidina Usman berkata: “Salah sorang daripada kamu masuk bertemu ku tetapi di matanya terdapat kesan zina”.  Lalu Anas berkata: Apakah masih ada wahyu selepas Baginda? Jawab Sayidina Usman: Tidak, tetapi ini adalah firasat dan petunjuk.

Berkata Ibn Abbas: Tidak ada seorang pun yang bertanya kepada aku kecuali aku mengetahui sama ada dia seorang faqih (berilmu) atau tidak.
Keramah yang Allah SWT kurniakan kepada Tok Kenali : Suatu hari Tok Kenali terdengar orang ramai riuh rendah bersorak di Kampung Pulau Bunut (Kelantan) kerana meraikan kemenangan dalam laga lembu. Beliau menegur situasi itu dengan menyatakan," gamaknya mereka bersorak menolong rumah terbakar.

Ditakdirkan Allah, malam itu unggun api yang dipasang pemilik lembu jantan yang menang dalam temasya itu untuk mengasapkan nyamuk, merebak memusnahkan rumahnya menyebabkan dia tinggal sehelai sepinggang. Peristiwa terbabit menyebabkan penduduk Kampung Pulau Bunut dan sekitarnya meninggalkan perbuatan berlaga lembu yang berdosa dan tiada perikemanusiaan itu.

Firasat hanya akan diperoleh oleh orang-orang beriman. Berkata Abu Syuja’ al-Karmani : "Untuk mendapat firasat ini : Sesiapa yang menjaga matanya daripada yang haram,  menjaga dirinya daripada mengikut syahwat, sentiasa menghidupkan batin dengan muraqabah kepada Allah dan tidak akan makan kecuali yang halal, maka firasatnya tidak akan tersilap."

Sahabat yamng dikasihi,
Demikianlah huraian mengenai kasyaf yang di ambil daripada hadis Nabi SAW dan kisah sahabat dan para wali Allah menjadi panduan kita semua sekiranya akan berlaku perkara-perkara luar biasa dimasa akan datang. Kita janganlah mudah terpengaruh sekiranya seseorang mendakwa bahawa dia kasyaf sedangkan peribadinya bukan seorang yang berakhlak Islam dan ianya bertentangan pula dengan al-Quran dan as-Sunnah. Kita hanya ambil dua sumber yang jelas iaitu al-Quran dan as-Sunnah , insya Allah kita tidak akan sesat selama-lamanya.