Saturday, November 7, 2015

Hukum Bernazar Dalam Islam

Nazar secara bahasa adalah berjanji akan melakukan sesuatu yang baik atau buruk. Dalam istilah syariah nazar adalah menetapkan atau mewajibkan melakukan sesuatu yang secara syariah asal tidak wajib.Contohnya, seperti bernazar, "Apabila saya lulus ujian, maka saya akan berpuasa sunat sehari." Atau, "Apabila anak saya sembuh sakitnya, maka saya akan bersedekah pada orang miskin.". Nazar perlu di lafazkan bukan setakat niat di hati sahaja.

DEFINISI NAZAR

Nazar adalah mewajibkan suatu perkara atau perbuatan yang asalnya tidak wajib secara syariah. Seperti, bernazar melakukan solat sunat, berpuasa sunat, bersedekah pada orang miskin apabila yang dikehendakinya tercapai. Niat utama adalah untuk semakin mendekatkan diri pada Allah (qurbah)

PERSYARATAN NADZAR

Syarat sah dan terjadinya nazar terbagi 2 (dua) iaitu syarat pelaku nazar dan perkara yang dibuat nazar (al mandzur bihi)

SYARAT ORANG YANG NAZAR

1. Berakal sehat.
2. Beragama Islam (muslim)
3. Diucapkan dengan kata-kata, tidak cukup hanya dengan niat. Apabila seseorang berniat nazar tanpa ada ucapan, maka nazarnya tidak sah dan tidak wajib memenuhi nadzar tersebut.[Imam Nawawi dalam Al-Majmuk mengatakan:

قال أصحابنا: يصح النذر بالقول من غير نية، كما يصح الوقف والعتق باللفظ بلا نية. وهل يصح بالنية من غير قول أو بالإشعار أو التقليد أو الذبح مع النية؟ فيه الخلاف الذي ذكره المصنف. (الصحيح) باتفاق الأصحاب أنه لا يصح إلا بالقول ولا تنفع النية وحدها

Ertinya: Nazar itu sah dengan perkataan atau diucapkan walaupun tanpa niat sebagaimana sahnya waqaf dan memerdekakan hamba sahaya dengan mengucapkan tanpa niat.

SYARAT PERKARA YANG DIJADIKAN NAZAR (AL MANDZUR BIHI)

1. Perkara ibadah. Seperti solat sunat, puasa sunat, sedekah. Perkara yang bukan bersifat ibadah seperti perkara maksiat atau perkara mubah (seperti makan dan minum) tidak sah nazarnya.

2. Harta yang dijadikan nazar harus menjadi hak milik pelaku nazar ketika bernazar.

3. Bukan perkara fardu atau wajib. Seperti solat 5 waktu atau puasa Ramadan.

MACAM-MACAM NAZAR

Dari segi isi kandungan nazar, nazar ada dua jenis, yaitu

(a) Nazar Lajaj (نذر لجاج) yaitu bernazar dengan mencegah diri dari melakukan sesuatu. Seperti, "Saya besok tidak akan bepergian."

(b) Nazar Mujazat iaitu nazar (janji pada diri sendiri) untuk melakukan sesuatu.

Nadzar Majazat ini ada dua macam, sebagai berikut:

(1) Nazar Tabarrur, adalah nazar yang dilakukan secara spontan tanpa dikaitkan dengan keberhasilan melakukan sesuatu. Seperti, seseorang berkata, "Saya akan solat sunat tahajud besok malam."

(2) Nazar yang dikaitkan dengan keberhasilan melakukan sesuatu. Seperti seseorang berkata, "Apabila anak saya sembuh, saya akan bersedekah pada fakir miskin."

Sebagian ahli fiqh membagi nazar menjadi dua macam iaitu nazar mutlak dan nazar muqayyad atau muallaq. Nazar mutlak adalah nazar yang dilakukan tanpa mengaitkan dengan keberhasilan melakukan sesuatu atau disebut nazar tabarrur. Sedang nazar muqoyyad (muallaq) adalah nazar yang dilakukan apabila sudah berhasil dalam perkara yang diinginkan.

Dari segi perbuatan yang dinazarkan, ia terbagi menjadi lima macam:

(1) Nazar taat dan ibadah seperti bernazar untuk bersedekah.
(2) Nazar mubah seperti bernazar untuk tidur
(3) Nazar maksiat. Contoh, bernazar untuk berzina dengan artis.
(4) Nazar makruh. Contoh, bernazar untuk berkaraoke.
(5) Nazar syirik. Contoh, bernazar untuk menyembah berhala.

HUKUM BERNAZAR

Apakah bernazar itu boleh (mubah), mendapat pahala (sunat), kurang baik (makruh) atau dilarang (haram)?

Ada beberapa pendapat ulama yang berbeza kerana adanya dalil Quran dan hadis yang juga bermacam-macam. Intinya, nazar sebaiknya dihindari. Tapi kalau sudah terjadi, maka wajib (harus) dipenuhi kalau nazarnya berkaitan dengan ibadah. Seperti tersebut dalam hadis sahih:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ
 

Artinya: Barangsiapa yang bernadzar untuk taat pada Allah, maka penuhilah nadzar tersebut. Barangsiapa yang bernadzar untuk bermaksiat pada Allah, maka janganlah memaksiati-Nya. ” (HR. Bukhari no. 6696)

A. Nadzar itu Sunnah (baik dan mendapat pahala)

Dalil dari Quran:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ
Artinya: Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadzarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.(QS. Al Baqarah 2:270)

B. Nadzar itu Makruh (sebaiknya tidak dilakukan)

Dalil dari hadits:

نهي النبي عَنِ النَّذْرِ قَالَ إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ
Artinya: Nabi melarang untuk bernadzar, beliau bersabda: ‘Nadzar sama sekali tidak bisa menolak sesuatu. Nadzar hanyalah dikeluarkan dari orang yang bakhil (pelit)’. (HR. Bukhari Muslim)

لاَ تَنْذُرُوا فَإِنَّ النَّذؒرَ لاَ يُغْنِى مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ
Artinya: Janganlah bernadzar. Karena nadzar tidaklah bisa menolak takdir sedikit pun. Nadzar hanyalah dikeluarkan dari orang yang pelit. (HR. Muslim)


HUKUM MENUNAIKAN/MELAKSANAKAN NADZAR

(1) Nazar taat dan ibadah, hukumnya wajib ditunaikan dan bila dilanggar harus membayar kaffarah (tebusan).

(2) Nazar mubah, yaitu bernazar untuk melakukan suatu perkara yang mubah/diperbolehkan dan bukan ibadah maka boleh memilih melaksanakannya atau membayar kafarah. Sebagian ulama bahkan membolehkan untuk tidak menunaikan nadzarnya dan tidak perlu membayar kafarah (tebusan)

(3) Nazar maksiat, nazarnya sah tapi tidak boleh dilaksanakan dan harus membayar kaffarah. Sebagian ulama berpendapat tidak perlu membayar kafarah (tebusan) berdasarkan hadis Nabi:

لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد


Ertinya: tidak ada nazar dalam maksiat pada Allah ... (HR Muslim)

(4) Nazar makruh, yaitu bernazar untuk melakukan perkara yang makruh maka memilih antara melaksanakannya atau membayar kaffarah.

(5) Nazar syirik, iaitu yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah maka nazarnya tidak sah dan tidak ada kaffarah, akan tetapi harus bertaubat kerana dia telah berbuat syirik akbar


HUKUM APABILA TIDAK MENUNAIKAN NAZAR

Apabila orang yang bernazar tidak melakukan nazarnya baik kerana tidak mampu atau tidak mahu, maka akibatnya melihat dulu jenis nazarnya apakah termasuk nazar ibadah, mubah, maksiat, makruh atau syirik. Lihat penjelasan Hukum Menunaikan Nadzar di atas.. Intinya, harus membayar kafarah yamin (tebusan sumpah).

Urutan Kafarah Yamin (tebusan sumpah) bagi yang tidak melaksanakan nazar adalah sebagai berikut (pilih salah satu, keutamaan berdasar urutan):

a. Memberi makan kepada sepuluh orang miskin, atau
b. Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau
c. Memerdekakan satu orang budak
d. Jika tidak mampu ketiga hal di atas, barulah menunaikan pilihan berpuasa selama tiga hari.

(Surat Al Maidah (5) ayat 89)