Saturday, July 20, 2013

Soal Jawab Agama Siri 55 (Tauhid ar-Rububiyyah, Tauhid al-Uluhiyyah, Tujuan Manusia di ciptakan, Islam Menjadi Dagang Dan Lain-lain Lagi)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم

 

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,    
Soal Jawab Agama Siri 55 adalah menjelaskan persoalan Tauhid ar-Rububiyya dan Tauhid al-Uluhiyyah, tujuan manusia diciptakan, Islam menjadi dagang, memberi kefahaman Islam dan ciri-ciri akhlak Islam.

561. Soalan : Apakah yang dimaksudkan percaya kepada Tauhid ar-Rububiyah dan Tauhid al-Uluhiyah?

Jawapan :


Di dalam akidah tauhid seorang muslim itu perlu memahami dua jenis tauhid iaitu

1. Tauhid ar-Rububiyyah

2. Tauhid al-Uluhiyyah.

Huraiannya :

 
1. Tauhid ar-Rububiyyah

Tauhid ar-Rububiyyah bermakna beriktiqad bahawa Allah SWT  bersifat Esa, Pencipta, Pemelihara dan Tuan bagi sekelian alam .

Antara pengertian kalimah Rabb ialah as-Sayyid (Tuan), al-Malik (Yang Memiliki sesuatu), Pencipta sesuatu, Penguasa terhadap sesuatu, Pendidik serta Pengasuh makhluk-Nya, Penjaga maslahat makhluk-Nya serta Penguatkuasa perintah-Nya terhadap makhluk-Nya.

Oleh itu, Tauhid ar-Rububiyyah ialah iktiqad atau keyakinan bahawa Allah SWT mempunyai sifat yang sempurna. Segala sesuatu yang ada di alam ini adalah kepunyaan Allah SWT. Dialah Rabb al-’Alamin (Rabb sekelian alam). Dialah yang berkuasa, menjadi, menghidup dan mematikan.

Dia berkuasa memberikan manfaat dan mudarat. Jika Allah mahu memberikan manfaat dan kelebihan kepada seseorang, maka tiada siapa mampu menghalang atau menolaknya. Jika Allah mahu memberikan mudarat dan keburukan kepada seseorang seperti sakit dan susah, maka tiada siapa dapat menghalang atau mencegahnya. Oleh itu hanya Allah sahaja ‘mutafarriq’ (berkuasa) untuk memberikan manfaat atau mudarat.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tiada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dialah Yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu.” (Surah Al-An’am ayat 17)

Dengan itu, semua makhluk bergantung kepada-Nya, memerlukan pertolongan-Nya serta berharap kepada-Nya. Apa yang dimiliki makhluk hanya bersifat sementara dan pinjaman. Oleh itu jika manusia bersifat seperti memiliki dan berkuasa, maka sifat itu hanya sementara kerana segala sesuatu di alam ini adalah kepunyaan Allah.

2. Tauhid al- Uluhiyyah .

Tauhid al-Uluhiyah adalah bermaksud mentauhidkan Allah SWT dalam peribadatan atau persembahan. Inilah tujuan Allah SWT mengutuskan Rasul iaitu menyeru manusia menerima Tauhid al-Uluhiyyah. 


Tauhid al-Uluhiyyah pula bermaksud menjadikan Allah SWT sahaja sebagai sembahan dan menerima hanya hakimiah(undang-undang) Allah SWT.
Termasuk percaya kepada Tauhid al-Uluhiyyah adalah percaya dan menerima kalimah tauhid ‘La ilaha illallah’ bermaksud tiada tuhan selain Allah. Sungguhpun ringkas, kalimah ini mempunyai pengertian yang luas dan mendalam bagi kehidupan seorang muslim.

Kalimah ini sebenarnya bererti ‘aku mengetahui, berikrar, mengakui dan mempercayai bahawa sesungguhnya sembahan yang benar dan berhak disembah ialah Allah SWT sahaja manakala selain daripada-Nya sama sekali tidak benar dan tidak berhak disembah. Aku berikrar dengan hatiku, menyatakan dengan lidahku dan aku membuktikan dengan perbuatanku.’


Firman Allah SWT yang bermaksud : “Dan Kami tidak mengutuskan seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya bahawasa-nya tiada tuhan melainkan Aku, maka kamu sekelian hendaklah menyembah Aku.”
(Surah Al-Anbiya’ ayat  25)

“Dan sesungguhnya Kami telah utuskan pada setiap umat itu seorang rasul (untuk menyeru): Sembahlah Allah dan jauhilah taghut.”  (Surah An-Nahl ayat  36)

“Dan sesungguhnya Aku telah utuskan Nuh (Nabi) kepada kaumnya, lalu dia berkata (menyeru): Wahai kaumku, hendaklah kamu menyembah Allah (kerana) sesekali tiada tuhan melainkan Dia.”  (Surah Al-Mukminun ayat 23).


Seorang mukmin yang memiliki Tauhid al-Uluhiyah akan menerima undang-undang yang di ciptakan oleh Allah SWT tanpa ragu-ragu dan menolak dalam jiwanya undang-undang ciptaan manusia.

562. Soalan : Apakah sebenarnya tujuan manusia diciptakan oleh Allah SWT. Adakah hidup manusia ini hanya untuk makan, minum, berkahwin dan bersuka ria sahaja di dunia ini?

Jawapan :


Tujuan manusia diciptakan adalah semata-mata untuk memperhambakan diri kepada Allah SWT. iaitu melaksanakan semua suruhan-Nya dan meninggalkan semua larangan-Nya.
 

Firman Allah SWT maksudnya : "Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku .” (Surah Adz-Zariyat (51) ayat 56)

Manusia diciptakan-Nya bukan sekedar untuk hidup kemudian sampai masa  lalu meninggal dunia tetapi hidup manusia lebih daripada itu.

Lebih jauh Allah SWT mengingatkan pula dalam Surat Al-Mukminun (23) ayat 115

“ Afakhasib-tum an-nama kholaq-nakum ‘abatsan wa an-nakum ilaina laa turja’un ?”

“Apakah kamu (manusia) menyangka bahawa Aku ciptakan kamu dengan main-main dan (kamu kira) kamu tidak akan dikembalikan kepada Ku?”

Dari dua ayat di atas, dengan mudah kita boleh mendapat pencerahan bahawa kewujudan kita di dunia adalah untuk melaksanakan ibadah dan menyembah kepada Allah SWT dan tentu saja semua yang berlaku keatas diri kita samaada perkara kecil atau besar mempunyai makna yang besar. dan bernilai di sisi Allah SWT. semuanya akan dihisab oleh Allah SWT.

Kehadiran manusia ke bumi melalui proses kelahiran , sedangkan kematian sebagai pertanda habisnya kesempatan hidup di dunia dan selanjutnya kembali menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya semasa hidup di dunia.

563. Soalan : Saya minta pencerahan dan huraian hadis ini.  Daripada Abu Hurairah r.a. berkata : Bersabda Rasulullah S.A.W maksudnya : "Islam mula tersebar dalam keadaan dagang (asing). Dan ia akan kembali asing pula. Maka beruntunglah orang yang asing".(Hadis Riwayat Muslim)

Jawapan :


Islam mulai tersebar di Mekkah dengan keadaan yang sangat asing dan dagang. Sangat sedikit penganut dan pendukungnya kalau dibandingkan dengan penentangnya. Kemudian setelah itu Islam tersebar ke seluruh pelusuk dunia sehingga dianuti oleh dua pertiga penduduk dunia. Kemudian Islam kembali asing dan dirasa ganjil dari pandangan dunia, bahkan pada pandangan orang Islam sendiri. Sebahagian daripada orang Islam merasa ganjil dan pelik bila melihat orang Islam yang iltizam (komitmen) dengan Islam dan cuba mengamalkan tuntutan Islam yang sebenar.

Selepas generasi awal sahabat-sahabat Rasulullah S.A.W. datang pula beberapa generasi, kelemahan di kalangan pemimpin Islam mula berlaku. Sehingga kerajaan Islam gugur satu demi satu dan berakhir dengan kejatuhan Khilafah Islamiyah (Kerajaan Usmaniah ) di Turki. Serentak dengan itu pengaruh sekularisma yang di taja oleh penjajah Kristian telah menjalar keseluruh negara yang di perintah oleh pemimpin Islam, hingga kini tidak ada lagi yang terkecuali akhirnya Islam menjadi dagang.

Hampit 99% negara-negara Islam hari ini , para pemimpinnya yang memiliki kekuasaan telah mengambil undang-undang dan peraturan hidup yang bukan dari ajaran Islam samaada dari segi muamalat, undang-undang jenayah, ekonomi dan pendidikan.Berbagai-bagai fahaman dan idealogi bercampur –aduk dengan Islam dan akhirnya perbuatan makruf di pandang mungkar dan yang mungkar di pandang makruf. Hukum hudud, qisas dan takzir dipandang sepi.

Rata-rata umat Islam menjadi keliru dan tidak dapat membezakan yang hak dan yang batil.
Berdasarkan hadis di atas sesiapa dikalangan orang mukmin yang mampu menghayati Islam ketika Islam dipandang dagang (asing) maka dia akan mendapat keuntungan di sisi Allah SWT. dan akan mendapat kejayaan di dunia dan akhirat.


564. Soalan : Apakah cara-cara yang baik dan berkesan boleh kita gunakan untuk kembalikan semula kefahaman Islam kepada masyarakat kita supaya mereka faham bahawa Islam adalah satu cara hidup yang lengkap dan sempurna.?


Jawapan :


Terdapat 3 perkara yang perlu di laksanakan untuk mengatasi Islam yang telah asing :

1.Memberi kesedaran Islam kepada masyarakat, seperti fahaman Islam yang di fahami oleh Rasulullah S.A.W. dan sahabat-sahabat baginda iaitu Islam sebagai ad-deen merupakan satu sistem hidup yang lengkap dan sempurna.

Firman Allah S.W.T. yang bermaksud :
“Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku redhai Islam itu jadi agama bagimu”
(Surah Al- Maa-idah ayat 3)

2. Melalui proses tarbiah yang betul, untuk melahirkan mukmin yang serasi dan komited dengan Islam dan bekerja untuk Islam sepanjang hayat. Memiliki sifat-sifat mahmudah seperti yang berlaku kepada generasi awal yang di proses di madrasah Rasululluh S.A.W. Menjadi pejuang dan pembela yang ikhlas dan melahirkan kasih sayang sesama saudara muslim.

3.Melaksanakan kerja-kerja jihad secara yang berterusan. Jihad adalah satu amalan yang tinggi dan mulia di sisi Allah SWT dan amat di tuntut di dalam Islam. Sejarah Islam telah membuktikan bahawa di atas kerja-kerja jihad dan pengorbanan para mujahidin inilah yang menyebabkan Islam tersebar di seluruh dunia. Oleh itu roh dan semangat jihad perlu di tanamkan di dalam jiwa umat Islam supaya mereka merasai bahawa jihad adalah salah satu tuntutan agama , kerana gugur syahid di dalam perjuangan Islam mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah S.W.T. di akhirat nanti. Jihad yang sesuai dilaksanakan masa kini adalah menyampaikan mesej Islam kepada orang-orang Islam dan bukan Islam.


565 . Soalan : Apakah ciri-ciri untuk membentuk akhlak seorang mukmin itu hinggakan dirinya menjadikan seorang yang berakhlak Islam?


Jawapan :


Pembentukan akhlak Islam mestilah ditegak diatas empat asas utama, iaitu :


Pertama: Iman.


Kedua : Islam.


Ketiga : Takwa.


Keempat : Ihsan.


Huraiannya :


Pertama : Iman.


Iman tidak ubah seperti acuan atau benih. Bagaimana acuan maka begitulah hasilnya dan bagaimana benih maka begitulah pokoknya. Oleh itu adalah sia-sia sebarang usaha pembentukan akhlak Islam, jika tidak dimulakan dengan menegakkan asas keimanan terlebih dahulu.


Iman yang dikehendaki disini ialah iman yang menjadi asas atau tunjang kehidupan umat Islam dalam semua aspek. Seorang muslim perlulah beriman sepenuhnya kepada prinsip-prinsip keimanan yang enam, iaitu beriman kepada Allah, Rasul-Nya, Kitab-Nya, Malaikat-Nya, Hari Akhirat dan beriman kepada Qada dan Qadar. 


Iman ini hendaklah hidup subur dijiwa serta menghasilkan amalan dan usaha yang sesuai dengan kehendak Islam dan diredai Allah SWT. Kuat atau lemah , pasang atau surut iman seseorang akan memberi kesan kepada setiap pekerjaan atau perbuatannya. Jika kuat iman itu maka baiklah perbuatannya. Sebaliknya jika lemah iman itu maka buruklah perbuatannya.


Kedua : Islam.


Asas kedua dalam pembentukan akhlak Islam ialah Islam itu sendiri .Islam bermakna ikutan atau perlaksanaan segala titah perintah Allah SWT. dan patuh kepada-Nya semata-mata. Islam merupakan tatacara hidup yang serba lengkap seperti yang ditegaskan oleh Allah SWT. dalam firman-Nya yang bermaksud : “Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu deenmu, dan telah-Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah redai Islam itu menjadi agama bagimu.” (Surah Al-Maidah ayat 3)


Islam sahaja merupakan cara hidup yang Allah redai.


Firman Allah SWT. yang bermaksud : “Barangsiapa mencari deen selain deen Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripada-Nya, dan dia di akhirat termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi.” (Surah Ali-Imran ayat 85)


Ketiga : Takwa.


Seorang muslim dianggap bertakwa apabila hatinya benar-benar takutkan Allah SWT. serta memperhambakan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Dia juga menyedari bahawa dia akan berhadapan dengan Allah SWT di hari kiamat kelak. Hidup didunia ini dianggapnya sebagai ujian dari Allah SWT. Justeru itu dia perlu sentiasa berhati-hati dan mengawasi dirinya agar tidak terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan mungkar yang dilarang oleh Allah SWT. Takwa ini mestilah dibina diatas iman yang sejati.


Firman Allah SWT yang bermaksud : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuatnya untuk hari esok (Akhirat) , dan bertakwalah, kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Surah Al-Hasyr ayat 18)


Keempat : Ihsan. 


Manakala ihsan pula lahir dari hati yang cintakan Allah SWT. Cinta yang mendorong seseorang itu bersungguh-sungguh dan penuh minat melaksanakan ajaran Islam demi mengejar keredaan-Nya. Seorang yang bersifat ihsan akan mengutamakan orang lain daripada dirinya. Sifat ini melambangkan ketinggian akhlak seseorang muslim. Dalam menjelaskan ihsan, Allah SWT berfirman yang bermaksud : "...(iaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya) baik diwaktu lapang atau sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang mohsin (bersifat ihsan)." (Surah Ali-Imran ayat 134)

Friday, July 19, 2013

Soal Jawab Agama Siri 54 (Jodoh Wanita Ahli Syurga, Wanita Dunia , Fitnah Wanita, Wanita Ahli Neraka Dan Ahli Syurga)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم


Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,      

Soal Jawab Agama Siri 54 adalah menjelaskan persoalan siapakan jodoh wanita ahli syurga, siapakah yang lebih mulia di antara wanita dunia dengan bidadari, fitnah wanita, wanita penghuni neraka dan wanita penghuni syurga.

556. Soalan : Jika seorang wanita yang solehah masuk syurga namun suaminya tidak masuk syurga, dengan siapakah dia akan dinikahkan di syurga?

Jawapan:
Untuk menjawab pertanyaan di atas, saya akan nukilkan fatwa salah seorang ulama terkemuka di zaman ini, Syeikh Muhammad al-’Utsaymīn.

Syeikh Muhammad al-’Utsaymīn pernah ditanya, “Jika seorang wanita dari kalangan ahli syurga belum pernah bernikah di dunia, atau beliau sudah bernikah namun suaminya tidak masuk syurga, maka siapakah yang akan bersama wanita itu (di syurga)?”

Beliau menjawab, “Jawapan atas pertanyaan ini dapat diambil dari keumuman firman Allah Taala:

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيم

Maksudnya, “Dan bagi kamu di dalamnya (akhirat) apa yang kamu inginkan dan bagi kamu (pula) di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan (bagimu) dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Surah Fushshilat [41] ayat 31-32)

Juga dari (keumuman) firman Allah Taala:

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُون

Maksudnya, “Dan di dalam syurga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap (dipandang) mata dan kamu kekal di dalamnya.” (Surah Az-Zukhruf [43] ayat 71)
Di syurga terdapat  ahli syurga dikalangan lelaki bujang yang belum pernah berkahwin semasa di dunia dan terdapat juga lelaki yang pernah berkahwin di dunia dia masuk syurga sedangkan isterinya ahli neraka. Wanita ahli syurga tadi akan berpeluang memilih sesiapa sahaja yang dia berkenan di kalangan lelaki ahli syurga tadi. Wallahu a'lam.

557. Soalan : Siapakah yang lebih mulia dan cantik di antara wanita solehah yang menjadi ahli syurga atau bidadari bermata jeli?

Jawapan :
Berdasarkan hadis Nabi SAW daripada riwayat Ummu Salamah wanita dunia yang solehah lebih mulia dan cantik berbanding dengan bidadari bermata jeli. Wanita tersebut akan menjadi ketua bidadari untuk suaminya.

Daripada Ummu Salamah, isteri Nabi SAW, katanya :

Aku bertanya, "Ya Rasulullah, manakah yang lebih utama, wanita dunia ataukah bidadari bermata jeli?


Baginda menjawab, "Wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari seperti kelebihan apa yang nampak dari apa yang tidak terlihat."


Aku bertanya, "Mengapa wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari?"


Baginda menjawab, "Kerana solat mereka, puasa dan ibadah mereka kepada Allah. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka, tubuh mereka adalah kain sutera, kulitnya putih bersih, pakaiannya berwarna hijau, perhiasannya kekuningan, sanggulnya mutiara dan sisirnya terbuat dari emas."


Mereka berkata : "Kami hidup abadi dan tidak mati. Kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali. Kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali. Kami reda dan tidak pernah bersungut-sungut sama sekali. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya." (Hadis Riwayat ath-Tabrani)

558. Soalan : Bolehkan ustaz terangkan dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan bahawa godaan wanita itu satu fitnah. Apakah maksud fitnah?

Jawapan :

Sabda Nabi SAW yang bermaksud : "Tidak aku tinggalkan suatu fitnah sesudahku lebih merbahaya kepada kaum lelaki melainkan godaan wanita."
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)


Begitulah kedudukan wanita, tidak kira samaada ia sebagai anak gadis, sebagai isteri atau sebagai ibu. Apabila ia seorang yang solehah, maka mereka merupakan sebaik-baik kedudukan di antara seisi dunia. Tetapi jika sebaliknya, mereka merupakan suatu fitnah yang merbahaya kepada dunia. Walaupun mereka tidak berniat untuk membuat fitnah, tetapi wanita itu sendiri dengan kehadirannya boleh membawa fitnah jika tidak dipandu dan dikawal oleh syariat.


Masakan tidak, memandangnya saja boleh menimbulkan fitnah jika tubuhnya tidak dibaluti pakaian yang menutup aurat. Melangkah saja ia boleh mendatangkan fitnah jika ia melangkah tanpa mengikut peraturan syariat.


Allah SWT. tidak mengenakan sedemikian kawalan yang ketat keatas mereka jika mereka tidak sedemikian bahaya.Bukankah Rasulullah SAW. telah mengingatkan tentang wanita dalam sabdanya yang bermaksud : "Wanita adalah alat perangkap (yang digunakan oleh) syaitan." (Hadis Riwayat Asy-Shihaab)
Tetapi jika wanita telah menjadi wanita solehah maka fitnah itu akan dapat di elakkan dan dia akan menjadi sebaik-baik perhiasan.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud :"Sesungguhnya dunia dan seluruh isinya adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan ialah wanita yang solehah." (Hadis Riwayat Muslim)

 559. Soalan : Apakah sebabnya ramai wanita menjadi penghuni neraka ?

Jawapan :

Wanita ramai masuk ke neraka adalah kerana mereka suka mengutuk dan mengingkari suaminya (nusyuz). Sebagaimana hadis daripada Abdullah bin Umar.

Ðari Abdullah bin Umar r.a katanya: Rasulullah SAW telah bersabda: “Wahai kaum wanita! Bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah istighfar iaitu memohon ampun. Kerana aku melihat kaum wanitalah yang lebih ramai menjadi penghuni neraka.” 
Seorang wanita yang cukup pintar di antara mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, kenapa kami kaum wanita yang lebih ramai menjadi penghuni neraka?” 
Rasulullah SAW bersabda: “Kamu banyak mengutuk dan mengingkari suami. Aku tidak melihat mereka yang kekurangan akal dan agama yang lebih menguasai pemilik akal, daripada golongan kamu.” 
Wanita itu bertanya lagi: “Wahai Rasulullah! Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu?” 
Rasulullah SAW bersabda: “Maksud kekurangan akal ialah penyaksian dua orang wanita sama dengan penyaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga wanita tidak mendirikan sembahyang pada malam-malam yang dilaluinya kemudian berbuka pada bulan Ramadan kerana haid. Maka inilah yang dikatakan kekurangan agama.” 
(Hadis riwayat Muslim)

Faktor lain yang menyebabkan wanita masuk neraka adalah kerana ramai yang tidak menutup aurat (jika ada yang bertudung pun tetapi masih tidak sempurna) dan tidak menjaga akhlak dan kehormatan diri.

560. Soalan : Minta ustaz huraikan terdapat pula hadis sahih menyatakan  bahawa bagi setiap lelaki penghuni dunia ini akan mempunyai dua isteri (di syurga), iaitu isteri ini adalah dari penghuni dunia. (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim) . Berdasarkan hadis ini wanita juga ramai yang akan menjadi penghuni syurga?

Jawapan :

Jadi, berdasarkan hadis di atas, para ulama sebenarnya berbeza pendapat dalam menggabungkan hadis-hadis iaitu apakah wanita merupakan kebanyakan penghuni syurga atau penghuni neraka?


Sebahagian ulama berkata, “Bahawa wanita adalah kebanyakan penghuni syurga dan juga kebanyakan penghuni neraka, kerana memang jumlah mereka banyak.” 


Qadhi 'Iyadl berkata, “Wanita adalah anak cucu Adam yang terbanyak.” (Tharh Tatsrib, 4/270)

Sebahagian ulama yang lain berkata, “Wanita adalah penghuni neraka terbanyak berdasarkan hadis-hadis di atas dan mereka juga adalah penduduk syurga terbanyak jika digabungkan jumlahnya dengan bidadari syurga, kerananya jumlahnya kemudian menjadi lebih banyak dari pada laki-laki di syurga.” (al-Tadzkirah, 2/148).


Yang lainnya lagi berkata: “Semula wanita adalah penghuni neraka terbanyak, namun kemudian mereka menjadi penghuni syurga terbanyak setelah yang muslimahnya keluar dari neraka.”


Al-Qurthubi memberi huraian hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, “Sesungguhnya aku melihat kalian sebagai penghuni neraka terbanyak.” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim), 


Bahawasanya ini mungkin ketika mereka menjadi penghuni neraka terbanyak, akan tetapi setelah mereka keluar dari neraka kerana syafaat dan rahmat Allah, sehingga tidak ada yang tertinggal di neraka orang yang pernah mengucapkan kalimat syahadah, maka wanita pun kemudian menjadi yang terbanyak di syurga.(Hadi al-Arwah li Ibn al-Qayyim, 144). 

Kesimpulannya wanita adalah penduduk yang teramai di neraka dan di syurga. 

Jika muslimah semua berhajat menjadi penghuni syurga yang kekal abadi maka ikutlah perintah Nabi SAW yang bermaksud : "Apabila seorang wanita (isteri) itu telah melakukan sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga maruahnya dan mentaati perintah suaminya, maka ia dijemput di akhirat supaya masuk syurga mengikut pintunya mana yang ia suka (mengikut pilihannya)."(Hadis Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Thabrani)

Thursday, July 18, 2013

Soal Jawab Agama Siri 53 (Ajaran Syiah, Ciri-ciri Amalan Syiah, Perbezaan Iktiqad ASWJ Dengan Syiah Dan Lain-lain)


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم

 

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,    
 
Soal Jawab Agama Siri 53 adalah menjelaskan persoalan ajaran Syiah, ciri-ciri amalan pengikut Syiah, perbezaan iktiqad Ahli Sunah Wal Jamaah dan Syiah, hadis-hadis kedatangan Dajjal dan siapakah pembunuh sebenar Saidina Husain r.a.


551. Soalan :  Kenapa ajaran Syiah termasuk didalam ajaran sesat? Siapakah yang mengasaskan ajaran Syiah?

Jawapan :

 

Ulama terkenal Syria, Syeikh Sa’id Hawwa dalam sebuah risalahnya berkaitan Syiah menyenaraikan beberapa penyelewengan mereka. 

Perkara-perkara tersebut adalah seperti berikut :
 

Pertama : Syiah percaya bahawa para imam mereka adalah maksum sehingga mengatasi Nabi dan bebas daripada dosa atau tidak berdosa. Menurut Syiah lagi, para Imam Syiah bebas daripada kesalahan, ghaflah (lalai) dan lupa sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja serta kedudukan imam itu mengatasi kedudukan kenabian.

Perkara ini menurut ulama Syiah adalah ijmak atau kesepakatan golongan terdahulu dan terkemudian Syiah. Oleh kerana itu para imam Syiah mempunyai kuasa mutlak dan hak serta pemilihan dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
 

Kedua : Syiah percaya bahawa al-Quran yang wujud di tangan kaum muslimin pada hari ini telah mengalami perubahan. Perkara ini diakui oleh ulama mereka seperti al-Kulaini dan Muhammad Baqir al-Majlisi dalam karangan mereka. Syiah mendakwa mereka memiliki al-Quran yang disebut sebagai “Mashaf Fatimah” dan ianya tiga kali ganda banyaknya daripada al-Quran yang kita miliki.

Lihatlah bagaimana orang Syiah menganggap bahwa Al Quran yang ada di tengah-tengah kita belum sempurna. Dan lihatlah bagaimana Syiah berdusta atas nama Saidina Ali k.wj. Mereka menyatakan bahawa hanya Ali bin Abi Talib yang boleh mengumpulkan Al Quran.

Secara langsung orang Syiah telah membantah firman Allah Ta’ala,


الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
 

Maksudnya : “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-redai Islam itu jadi agama bagimu.” (Surah Al Maidah ayat 3).

Ayat ini menunjukkan bahawa Islam telah sempurna, begitu pula Al Quran.
Ketiga : Syiah tidak mengiktiraf hadis-hadis Nabi SAW  yang diriwayatkan oleh kebanyakan para sahabat seperti Abu Hurairah r.a, Samrah bin Jundub r.a,  Amr bin al-As r.a. dan sebagainya. Syiah juga menolak hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Saidatina Aisyah r.ha. 


Menurut Syiah, umat Islam telah kufur selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW  kecuali tiga atau empat orang sahabat iaitu al-Miqdad bin al-Aswad r.a, Abu Dzar al-Ghifari r.a. dan Salman al-Farisi r.a. kerana mereka tidak berpegang dan tidak mempercayai hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat bahkan meletakkan hadis-hadis tersebut dalam kelompok hadis-hadis palsu. Syiah hanya menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahli al- bait atau kerabat Nabi SAW  sahaja.  Pendirian ini sudah cukup jelas bahawa Syiah adalah ajaran sesat , mereka bukan dikalangan orang Islam.

Syiah adalah salah satu ajaran sesat yang di asaskan oleh seorang bangsa Yahudi Ibn Saba' . Beliau menyamar masuk Islam (orang munafik) dan mengetuai komplot pembunuhan Saidina Uthman Ibn Affan r.a. Kononnya mereka (golongan syiah) adalah ahli bait dan bersimpati dengan syahidnya Saidina Hussin cucu Rasulullah SAW. Kesesatan ajaran syiah ini terbukti apabila mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan menuduh Saidatina Aisyah r.ha dengan tuduhan yang melampau batas.

552. Soalan : Pengaruh Syiah telah menyerap masuk di dalam masayakat Islam sekarang ini, ramai yang telah terpengaruh dengan ajaran sesat Syiah. Sebagai langkah berjaga-jaga bolehkan ustaz jelaskan apakah ciri-ciri dan amalan seseorang yang telah mengikut ajaran Syiah?


Jawapan :


Ciri-ciri di bawah adalah sebahagian dari petanda seseorang yang menganut ajaran Syiah. Berwaspadalah jika saudara dapati tanda-tanda sebegini ini tampak mula kelihatan pada orang-orang yang saudara sayang.

1. Senantiasa memuja Sayyidina Ali dan melebihkan beliau daripada Sayyidina Abu Bakar & Umar.

2. Memperlekeh dan memandang rendah kepada sahabat-sahabat Nabi SAW.

3. Sering menghimpunkan (jamak) sembahyang Zuhur bersama Asar dan Maghrib bersama Isyak tanpa sebarang sebab.

4. Kaki tidak dibasuh ketika berwuduk sebaliknya hanya disapu sahaja.

5. Sujud di atas batu Karbala ketika solat.

6. Menepuk paha ketika memberi salam sesudah sembahyang.

7. Tidak mahu makan ikan yang tidak bersisik.


8. Melewatkan berbuka puasa sehingga hampir waktu Isyak.

9. Memarahi orang yang puasa Asyura.

10. Sering memperkatakan tentang keperluan kepada imam zaman ini (Imam
Mahdi).

553. Soalan : Apakah perbezaan iktiqad di antara Ahil Sunah Wal Jamaah dengan iktiqad ajaran Syiah?

Jawapan :

Dipetik dari Kitab Mukhtasar At Tuhfah Al Isna’ Asyariah oleh Ad Dahlawi terdapat 10 perbezaan iktiqad di antara Ahli Sunah Wal Jamaah :

1. Syiah Imamiah mengiktiqadkan bahawa mengutus para Nabi adalah wajib atas Allah Taala. Walhal bagi Ahli Sunnah Wal Jamaah, mengutuskan para Nabi adalah harus bagi Allah dan itu juga termasuk satu kurnia dan rahmat-Nya pada kita.

2. Syiah Imamiah mengiktiqadkan bahawa sepanjang zaman tidak sunyi dari kenabian atau wasi yakni orang yang berdiri pada tempat Nabi. Ini juga bertentangan dengan Al Quran yang mana banyak ayat-ayat menunjukkan adanya zaman fitrah atau zaman yang sunyi dari kenabian.

Firman Allah: Ertinya: “Tidak Kami mengazab hinggalah Kami mengutuskan Rasul.”
(Surah Al Israk ayat 15)

Lagipun dalam sejarah kita sendiri saksikan bahawa ada zaman-zaman di dalamnya tidak ada Nabi. Contohnya, antara Nabi Isa a.s.  dengan Nabi Muhammad, sekian lama tidak ada Nabi.

3. Syiah Imamiah mengiktiqadkan harus para Nabi melakukan pembohongan atau dusta. Bahkan kata mereka adakalanya wajib bagi Nabi melakukan taqiyah (helah). Ini pun jauh bertentangan dengan firman Allah yang bermaksud : "Agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka.” (Surah An Nahli ayat 44)

Firman-Nya lagi yang bermaksud :“Hai Rasulullah! Sampaikanlah kepada umat apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu.” (Surah Al Maidah ayat 67).

Demikian jaminan Al Quran bahawa Rasul tidak berbohong atau menipu. Kalaulah para Rasul menipu, rosaklah hukum-hukum Allah, tidak betullah undang-undang yang diperintahkan selama ini. Lagipun kalau para Nabi boleh menipu perlu apa dibiarkan orang kafir memerangi mereka siang dan malam hingga berbunuh-bunuhan. Itu bukti bahawa Rasul-Rasul tegas memperkatakan kebenaran samada orang setuju atau tidak.

4. Syiah Imamiah beriktiqad bahawa mereka para Nabi asalnya tidak mengetahui usul akidah. Pengetahuan itu baru didapati ketika mereka dilantik menjadi Nabi yakni ketika munajat atau berkata-kata dengan Allah S.W.T. Moga-moga kita diselamatkan dari iktiqad demikian kerana sebenarnya Nabi-Nabi itu tidak pemah jahil tentang usul akidah walaupun sebelum kenabian, kerana kalau jahil tentang itu boleh bawa kekufuran.

5. Syiah Imamiah beriktiqad setengah daripada Rasul yang bergelar Ulul Azmi  pernah meminta keuzuran dari Allah S.W.T untuk tidak menyampaikan risalah. Masing-masing menyatakan sebab-sebab keuzuran masing- masing, yang mana berbeza antara satu sama lain.

Contoh Nabi Musa enggan menyatakan tentang akan datangnya Nabi Muhammad kerana bimbangkan umatnya tidakpercaya. Ini adalah satu pembohongan terhadap Ulul Azmi. Mereka itu yang kita kenal ialah orang-orang yang sangat amanah dan sangat menyampaikan risalah Allah. Dan sangat sabar menanggung kesusahan dari perjuanganmereka.

Firman Allah yang bermaksud : “Maka sabarlah engkau (tahanlah dalam percubaan) sebagaimana ketahanan Rasul-Rasul Ulul Azmi.” (Surah Al Ahqaf ayat 35).

6. ‘Syiah Imamiah mengiktiqadkan bahawa ketuanya (amir) diberi wahyu. Cuma bezanya wahyu Nabi dengan wahyu amir ialah Nabi nampak malaikat yang menghantar wahyu tapi amir dengan suara saja. Iktiqad ini bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW yang dibawah.

‘Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah r.a ia berkata, aku mendengar Rasulullah S.A. W bersabda, “Wahai manusia sesungguhnya tidak kekal selepasku daripada kenabian melainkan mubasyarat. Sahabat bertanya, “‘Apakah mubasyarat itu?” Rasulullah bersabda, “ltulah mimpi yang benar.”

7. Syiah Imamiah mengiktiqadkan harus hukum-hukum syarak itu dimansuhkan oleh Imam. Ini sama dengan padri dan pendita Kristian dan Yahudi yang merubah hukum-hukum Allah SWT mereka boleh jatuh murtad.

8 . Ada satu puak daripada Imamiah mengakui Saidatina Fatimah penghulu perempuan itu pernah menerima wahyu selepas Rasulullah S.A.W. Sesungguhnya wahyu itu dikumpulkan menjadi mushaf Fatimah. Mereka menganggap al-Quran sekarang ini tidak lengkap kerena mereka ada tambahan ayat-ayat baru. Ini cukup jelas pembohongan yang dahsyat kerana Allah SWT sendiri menjamin kesucian al-Quran daripada tokok-tambah.

9. Usulul Kafi muka surat 187 jilid 1.Menganggap ada wahyu sesudah wafat baginda Rasulullah bererti mengatakan masih ada lagi orang selepas baginda yang boleh dapat wahyu. Ini sangat bertentangan dengan aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan boleh bawa murtad.

10. Setengah daripada Imam Syiah Imamiah ada yang berkata,pempimpin mereka bersekutu dalam mikraj ertinya turut mikraj sama-sama Rasulullah. Tapi ada yang kata tidak ikut naik cuma turut menyaksikan dari bawah. Ini sangat dahsyat. Israk dan Mikraj adalah mukjizat besar yang dikurniakan pada Nabi seorang. Mana ada manusia lain boleh bersekutu dengannya? Kemudian menganggap ada orang boleh menyaksikan apa yang di langit tanpa naik mikraj, ini bermakna orang itu ada kebolehan luar biasa yang tidak ada pada Nabi sendiri. Ini mustahil dan inilah satu lagi pembohongan besar yang dibuat oleh Syiah.

Nota : Salah satu perbezaan di atas sudah cukup menyebabkan iktiqad /aqidah Syiah telah sesat dan terkeluar daripada ajaran Islam yang sebenarnya.

554. Soalan : Bolehkah ustaz jelaskan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan kedatangan Dajjal diakhir zaman? Apakah hubung-kait kemunculan Dajjal dengan Syiah di Iran?

Jawapan :


Banyak hadis-hadis nabi yang menceritakan tentang kedatangan Dajjal di akhir zaman. Antaranya ialah :

1. Rasulullah SAW bersabda maksudnya ; "Ketahuilah ia (Dajjal) berada di laut Syam atau laut Yaman.. akan datang dari arah timur (lalu menunjukkan dengan tangan baginda).."- (Hadis Riwayat Muslim).

2. Daripada Abi Bakr al-Siddiq r.a, sabda Nabi SAW (maksudnya) , "Dajjal akan muncul ke bumi dari arah timur bernama Khurasan (bandar di Iran)."  (Hadis Riwayat al-Tirmizi.)

3. Daripada Anas bin Malik r.a, sabda Nabi SAW (maksudnya), "Dajjal akan keluar dari kota Yahudi Isfahan (Khurasan, Iran) bersama 70,000 penduduk Isfahan". (Dalam kitab Fath al-Rabbani Tartib Musnad Ahmad. Ibn Hajar berkata : "Sahih")

4. Nabi SAW bersabda maksudnya, “ Dajjal akan diikuti oleh 70,000 Yahudi dari kota Isfahan(Nan),mereka memakai Al-Tayalisah”.(Hadis Riwayat Muslim).

Ibn Kathir berkata, Dajjal pada mulanya akan muncul dari Isfahan dari sebuah kota Yahudi [al-Nihayah fi al-Fitan wa al-Malahim]. Isfahan adalah sebuah bandar terbesar Yahudi di Iran dan pusat loji nuklear Iran pada masa kini.

Apabila kita hayati hadis-hadis Nabi diatas dan percaya sungguh-sungguh bahawa apa yang dikatakan Rasulullah itu benar-benar akan berlaku! 70 ribu pengikut Dajjal akan muncul di Iran dari kalangan penduduk Isfahan(nan) .Mereka memakai Al-Tayalisah.

Mengikut pandangan beberapa ulama ,Al-Tayalisah ialah sejenis pakaian atau jubah kebesaran ulama Yahudi.Jubah ini susah ditemui kini kerana dipakai oleh kelompok ahli agama sahaja.Oleh itu jubah Al-Tayalisah ini mungkin dipakai oleh ulamak Iran yang berfahaman Syiah.

Mungkinkah mereka (Syiah) sekarang sedang menunggu kehadiran sebenar Dajjal atau Messiah Dajjal (Mahdi Syiah) untuk diikuti, bukan untuk melawan Zionis/Israel tetapi sebaliknya untuk menyerang dan menghapuskan orang Islam yang beraliran Ahli-Sunnah Wal Jamaah dan seluruh keturunan dan cucu cicit Nabi SAW. Sekarang inipun mereka amat membenci umat Islam Sunni seperti berlaku pembunuhan di Syria (rejim Bashah Assad Syiah laknatullah), pembunuhan umat Islam Sunni di Iraq dan di Iran sendiri.

555. Soalan : Adakah benar tuduhan Syiah bahawa Yazid (anak Muawiyah r.a) telah membunuh Saidina Husain r.a?

Jawapan :


Di dalam sejarah terdapat bukti dengan jelas bahawa bukan Yazid yang merancang pembunuhan Saidina Husain tetapi sebenarnya ianya dirancang dan dilakukan oleh Syiah Kufah. Syiah cuba membuat pembohongan dalam sejarah bahawa Yazid seorang yang suka berfoya-foya, suka mendengar muzik dan menghabiskan waktu dengan penari-penari, begitu juga beliau adalah orang terlalu rendah jiwanya sehingga suka bermain dengan monyet dan kera.

Bukti pertamanya ialah pengakuan Syiah Kufah sendiri bahawa merekalah yang membunuh Saidina Husain. Golongan Syiah Kufah yang mengaku telah membunuh Saidina Husain itu kemudian muncul sebagai golongan "At Tawwaabun" yang kononnya menyesali tindakan mereka membunuh Saidina Husain. Sebagai cara bertaubat, mereka telah berbunuh-bunuhan sesama mereka seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi sebagai pernyataan taubatnya kepada Allah kerana kesalahan mereka menyembah anak lembu sepeninggalan Nabi Musa a.s.  ke Thur Sina.

Air mata darah yang dicurahkan oleh golongan "At Tawaabun" itu masih kelihatan dengan jelas pada lembaran sejarah dan tetap tidak hilang walaupun cuba dihapuskan oleh mereka dengan beribu-ribu cara.

Pengakuan Syiah pembunuh-pembunuh Saidina Husain ini diabadikan oleh ulama-ulama Syiah yang merupakan tunggak dalam agama mereka seperti Baaqir Majlisi, Nurullah Syustri dan lain-lain di dalam buku mereka masing-masing.

Sejarah tidak melupai dan tidak akan melupai peranan Syits bin Rab'ie di dalam pembunuhan Saidina Husain di Karbala. Tahukah anda siapa itu Syits bin Rab'ie? Dia adalah seorang Syiah pekat, pernah menjadi duta kepada Saidina Ali di dalam peperangan Siffin, sentiasa bersama Saidina Husain. Dialah juga yang menjemput Saidina Husain ke Kufah untuk mencetuskan pemberontakan terhadap kerajaan pimpinan Yazid, tetapi apakah yang telah dilakukan olehnya?

Sejarah memaparkan bahawa dialah yang mengepalai 4,000 orang bala tentera untuk menentang Saidina Husain dan dialah orang yang mula-mula turun dari kudanya untuk memenggal kepala Saidina Husain. (Jilaau Al'Uyun dan Khulashatu Al Mashaaib, m.s. 37)

Ali Zainal Abidin anak Saidina Husain yang turut serta di dalam rombongan ke Kufah dan terus hidup selepas berlakunya peristiwa itu pula berkata kepada orang-orang Kufah lelaki dan perempuan yang merentap dengan mengoyak-ngoyakkan baju mereka sambil menangis, dalam keadaan sakit beliau dengan suara yang lemah berkata kepada mereka, " Mereka ini menangisi kami. Tidakkah tidak ada orang lain yang membunuh kami selain mereka ?" (At Thabarsi-Al Ihtijaj, m.s. 156).
 

Wednesday, July 17, 2013

Soal Jawab Agama Siri 52 (Berpoligami, Minta Cerai, Penjagaan Anak, Tanggungjwaba Suami dan Isteri dan Hubungan Kelamin)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم


Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.


Sahabat yang dirahmati Allah,    

Soal Jawab Agama Siri 52 adalah menjelaskan persoalan iaitu berpoligami, isteri minta cerai, penjagaan anak, tanggungjawab suami dan isteri dan kekerapan melakukan hubungan kelamin.

546. Soalan : Sekiranya seorang suami sudah mempunyai seorang isteri dan beliau berhajat untuk berkahwin seorang lagi (berpoligami). Apakah syarat-syarat yang perlu dimiliki oleh suami untuk melayakkannya berpoligami?

Jawapan :


Seorang suami yang berhajat berpoligami perlulah berlaku adil kepada isteri-isterinya :

Mampu  berlaku adil di dalam memberi nafkah zahir dan batin dalam urusan makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan di dalam hal giliran tidur bersama. Dia tidak boleh berbuat sewenang-wenangnya atau berbuat zalim kerana sesungguhnya Allah SWT melarang yang demikian.

Dari Abu Hurairah r.a.. Rasulullah Sallallaahu ‘Alaihi Wasallam bersabda maksudnya : "Barangsiapa memiliki dua isteri, kemudian dia lebih condong kepada salah satu daripada keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya senget sebelah.” (Hadis Sahih Riwayat Abu Dawud (no. 2133), at-Tirmidzi (no. 1141), Ahmad (II/295, 347, 471), an-Nasa’i (VII/63), Ibnu Majah (no. 1969).

Pada dasarnya poligami (ta’addud) dibolehkan di dalam Islam apabila seseorang dapat berlaku adil.

Dalam hadis Rasulullah S.A.W.  (yang shahih) menunjukkan bahawa yang dimaksud dengan adil dalam poligami adalah menyamakan semua isteri dalam keperluan mereka dengan pemberian yang layak bagi masing-masing dari mereka. Jika seorang suami telah menunaikan bagi masing-masing dari para isterinya keperluan mereka yang berupa pakaian, nafkah  dan bermalam dengannya secara layak dan bergilir-gilir, maka dia tidak berdosa dengan apa yang melebihi semua itu, berupa kecenderungan dalam hati, atau memberi hadiah kepada salah satu dari mereka.


Oleh kerana itulah, Rasulullah S.A.W. berkata (dalam doa baginda), “Ya Allah, inilah pembagianku (terhadap isteri-isteriku) yang aku mampu (lakukan), maka janganlah Engkau mencelakanku dalam perkara yang Engkau miliki dan tidak aku miliki” Kemudian Allah melarang “kerana itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)”,

547. Soalan : Apakah hukum isteri meminta cerai kerana suaminya berhajat untuk berpoligami?

Jawapan :


Isteri dilarang untuk meminta cerai pada suaminya dengan alasan suaminya ingin berpoligami. Alasan ini tidak dibenarkan oleh agama.

Sabda Nabi SAW yang bermaksud : "Mana-mana wanita yang meminta cerai daripada suaminya tanpa alasan yang munasabah, maka haram baginya bau syurga. (Hadis Shahih Riwayat Sunan Abu Daud, no: 2226)

Oleh kerana hukum kebenaran berpoligami terdapat di dalam al-Quran maka tidak ada sesiapa boleh mempertikaikan hukum-hukum Allah SWT.

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis daripada Jabir r.a yang menyebutkan bahawa Rasulullah Salallahu Alaihi Wasalam pernah bersabda, “Sesungguhnya iblis meletakkan singgahsananya di atas lautan. Kemudian dia mengirimkan bala tenteranya. Orang bawahan yang paling hampir kedudukannya dengan iblis adalah yang menimbulkan fitnah paling besar kepada manusia. Seorang daripada mereka datang dan berkata, ‘Aku telah lakukan ini dan itu.’ Lalu Iblis menjawab, ‘Engkau belum melakukan apa-apa lagi yang besar.”

Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam melanjutkan, “Lalu datanglah seorang daripada mereka dan berkata, “Aku mengikuti manusia sehingga aku tidak meninggalkan mereka melainkan aku telah berhasil memisahkan seorang suami dan isterinya.’’ Lalu iblis memanggilnya agar dia dijadikan dekat dengan Iblis dan berkata, “Sebaik-baik fitnah adalah usaha yang telah engkau lakukan.” (Hadis Sahih riwayat Muslim no. 2813)

Seorang ulama’ ahlul sunnah pernah menyebutkan bahawa tidaklah ada perkahwinan melainkan seorang wanita itu pasti pernah meminta cerai daripada suaminya lantaran didesak oleh syaitan.


548. Soalan : Dalam Islam apabila suami isteri bercerai dan mereka tidak mahu berdamai dan rujuk kembali dan mereka mempunyai anak siapakan di antara mereka yang layak menjaga anak-anak mereka?
 

Jawapan :

Dalam Islam, tanggungjawab memelihara anak terletak dibahu ibu bapa. Apabila berlaku perceraian, timbul persoalan siapakah yang akan memikul tanggungjawab tersebut?

Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar: “Bahawasanya seseorang perempuan telah datang menemui Rasulullah SAW  dan bertanya: ´Ya Rasulullah, bahawa anakku ini, perutkulah kandungannya, susukulah minumannya dan ribaanku rumahnya tetapi bapanya telah menceraikan aku dan hendak merampas anak itu daripada aku´.

Selepas mendengar aduan itu Rasulullah SAW  bersabda: “Engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selagi engkau belum berkahwin lain.” (Hadis Riwayat Abu Daud)

Berdasarkan hadis ini jelas menetapkan bahawa anak pasangan yang bercerai lebih berhak berada di bawah jagaan ibunya berbanding ayahnya. Pertimbangannya adalah kerana tugas mendidik anak sesuai dengan sifat lahiriah ibu yang lebih penyayang, lebih tahu dan sabar mendidik dan mengasuh anaknya.

Ibu adalah yang paling berhak berbanding segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan.
Namun begitu hak hadhanah yang diberikan kepada ibu boleh terlucut sekiranya si ibu tidak memenuhi salah satu syarat sepertimana berikut : “Dan syarat-syarat hadhanah itu tujuh perkara iaitu berakal, merdeka, beragama, lemah lembut, amanah, tidak bersuami dan bermukim. Sekiranya kurang salah satu syarat itu maka gugurlah hak hadhanah itu.”
 

549. Soalan :Apakah perbezaan di antara tanggungjawab suami dan isteri di dalam rumah tangga?

Jawapan :


Lelaki mahupun wanita di sisi Allah itu sama sahaja, yang membezakannya ialah amal ibadah dan ketakwaan kepada Allah SWT

Dalam alam rumah tangga sudah pastinya si suami perlu bertindak selaku ketua rumah tangga atau pemimpin yang berhak memberi arahan selagi mana arahan itu tidak bertentangan dengan hukum syarak. Selaku isteri maka wajib keatasnya mematuhi segala perintah suami selagi mana perintah suami itu tidak bercanggah dengan hukum syarak.

Isteri wajib taat kepada suami walau isteri itu berkerja dan mempunyai pendapatan sendiri.

Hal-hal kerja rumah perlu dilakukan secara bersama dan perlu hidup secara bertoleransi. Suami perlu merengankan beban isteri dengan membantu isteri melakukan kerja-kerja rumah. Dan isteri perlu membantu merengankan beban suami dengan menyediakan makanan dan menjaga keperluan suami dan keluarga.

Bantu membantu adalah perkara yang paling penting. Tidak ada istilah ini "ini kerja isteri dan ini kerja suami" yang perlu ada ialah sikap toleranci dan saling memahami.

Ibu bapa yang sudah mempuanyai anak-anak yang sudah besar boleh mengajar anak-anak mengurus dan membantu ibu bapa dalam urusan rumah tangga seperti mengemas rumah, menjaga kebersihan dan sebagainya yang dikira tidak membebankan anak-anak sehingga menjejaskan pelajaran dan tenaga yang mereka ada.

Di dalam satu riwayat menyatakan bahawa apabila seseorang isteri meninggal dunia dan suaminya redha kepadanya, maka ia akan masuk syurga.

Islam telah menggariskan peranan suami dan isteri dengan jelas di mana suami mestilah bersedia untuk mentadbir rumah tangga dan isteri pula mestilah bersedia untuk mentaati perintah suami.

Ketaatan isteri berkait rapat dengan keperibadian suami di mana kuasa suami bukan terletak pada kekuatan fizikalnya tetapi terletak pada iman, ilmu dan kesabarannya. Dengan demikian barulah kepimpinannya menjadi lebih mantap dan dihormati isteri..

Kunci kerukunan rumah tangga adalah persefahaman antara suami isteri. Oleh itu Islam telah menyarankan bahawa dalam mencari isteri idaman hendaklah dari kalangan wanita yang mempunyai empat ciri seperti berketurunan baik, elok paras rupanya, berharta, dan kuat pegangan agamanya. Namun yang perlu diutamakan adalah yang solehah (beriman) agar mudah untuk dididik dan beberapa masalah rumah tangga dapat dielakkan seperti isteri nusyuz dan sebagainya..

Setiap wanita Islam hendaklah menyedari tentang hak-haknya yang telah digariskan oleh syarak agar tidak berlaku kekeliruan dalam mentaati suami  Oleh itu seorang isteri yang solehah adalah yang mencakupi erti kata wanita yang berilmu dan beriman. Dengan demikian rumah tangga akan sentiasa aman dan bahagia.

Antara hadis yang menyarankan agar taat keapada suami ialah:
Ahmad, an-Nasaie dan al-Hakim meriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a bahawa Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya :Sebaik-baik wanita ialah yang menyenangkan seorang lelaki apabila ia melihatnya, yang taat kepadanya apabila ia menyuruhnya dan ia tidak menyalahi suaminya dengan sesuatu yang tidak menyukakannya pada dirinya dan hartanya.

550. Soalan :  Saya mempunyai perasaan seks yang agak kuat. Saya selalu terasa ingin mengadakan hubungan tersebut. Malangnya suami saya kurang memahami, dingin dan hambar. Dia selalu menjarak tempoh hubungan seks kami. Apakah hanya isteri yang wajib melayan kehendak suami, bagaimana dengan suami pula?

Jawapan :


Berapa kalikah suami mampu mengadakan hubungan kelamin (seks) dalam seminggu atau sebulan? Tidak ada jawapan yang tepat mengenai soal ini. Semua orang yang tergolong ahli dalam bidang seksual tidak ada yang menyimpulkan secara tepat. Sesungguhnya bilangan yang normal tidak ada, semuanya berbeza-beza antara satu dengan yang lain.

Para ulama memberikan berbagai pendapat tentang jarak waktu paling kurang bagi hubungan kelamin yang wajib dilakukan oleh seorang suami. Berbagai pendapat telah diberikan.

Namun pendapat yang terbaik ialah apa yang nyatakan oleh Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah r.h ( wafat 728H) iaitu suami wajib menyutubuhi isteri dengan kadar keperluan seseorang isteri. Ini adalah pendapat yang tepat. Persetubuhan antara lain bertujuan memelihara kehendak nafsu agar tidak melakukan sesuatu yang menyanggahi syarak. Suami hendaklah sedar kewajipan ini. (sesiapa yang inginkan pendetilan masalah ini lihat al-Mufassal fi Ahkam al-Marah oleh ‘Abd al-Karim Zaidan).

Wallahu a'lam.Tuesday, July 16, 2013

Soal Jawab Agama Siri 51 (Masuk Masjid, Solat Hajat, Solat Jenazah , Kurafat dan Sihir)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم
 

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,  

Soal Jawab Agama Siri 51 adalah menjelaskan persoalan iaitu hukum orang bukan Islam masuk masjid, solat hajat, solat jenazaah, jauhi kepercayaan kurafat dan amalan sihir.

541. Soalan : Boleh atau tidak orang bukan  Islam masuk ke dalam bangunan masjid atau sekitar masjid untuk membaiki kerosakan peralatan di masjid atau menghadiri majlis yang di adakan. Apakah hukumnya.?

Jawapan :

Harus orang yang bukan Islam masuk ke dalam masjid untuk tujuan yang dibenarkan syarak seperti membaiki peralatan letrik, hawa dingin, bumbung bocor dan sebagainya atau untuk melakukan perkara-perkara harus yang lain seperti mendengar tazkirah atau untuk menghadiri jamuan yang dianjurkan oleh pihak masjid . Ini kerana Nabi S.A.W. pernah membiarkan beberapa perwakilan orang yang bukan muslim memasuki masjid baginda dan melihat umat Islam menunaikan solat, mendengar bacaan al-Quran dan khutbah baginda S.A.W. demikian juga untuk menyeru mereka kepada Allah dengan lebih dekat. 

Nabi SAW juga penah mengikat seorang kafir di dalam masjid iaitulah Thamamah bin Athal al-Hanafi (ثمامة بن أثال الحنفي), seorang tawanan perang, lalu Allah SWT memberi hidayah kepada beliau dengan beliau memeluk Islam. (Sila lihat Majmu’ Fatawa wa Maqalaat Mutanawwi’ah oleh al-Syeikh al-‘Allamah Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz R.H. jld 8, m.s. 356)
Inilah pandangan yang lebih kuat dan lebih hampir kepada kebenaran pada pandangan yang mempunyai dalil bersamanya.


 Said ibn Musayyin berkata:
قد كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو على شركه، وقدم عمير بن وهب فدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فيه ليفتك به فرزقه الله الإسلام

Maksudnya: “Abu Sufyan pernah memasuki masjid al-Madinah ketika ia masih seorang musyrik, demikian juga ‘Umair bin Wahb pernah memasuki masjid untuk membunuh Nabi S.A.W. yang berada di dalamnya, kemudian Allah menghidayahkan dia dengan Islam. (Sila lihat al-Mughniy oleh Ibn Qudamah)542. Soalan : Saya ada kemusykilan berkenaan solat hajat. Saya keliru adakah benar solat hajat yang kita lakukan hanya boleh minta satu hajat sahaja setiap kali solat,tidak boleh minta bersama hajat-hajat yang lain?Bermakna kalau ada 5 hajat,kita perlu solat hajat sebanyak 5x untuk setiap satu perkara yang dihajatkan.Harap dapat membantu.Terima kasih.

Jawapan :


Allah SWT itu bersifat Maha Mendengar dan maha Mengetahui. Oleh yang demikian selaku hamba-Nya yang sentiasa bergantung harap dengan Allah SWT  maka tidak menjadi sebarang kesalahan sekiranya dalam solat hajat kita boleh memohon apa yang dihajati oleh kita asalkan perkara itu adalah perkara yang baik.

Tidak menjadi satu kesalaha menghimpun dan memohon  hajat dalam satu solat hajat.


 543. Soalan : Bolehkah sembahnyang jenazah dilaksanakan beberapa kali contohnya kali pertama jenazah disembahyangkan oleh ahli keluarga di rumah kediamannya, manakala kali ke dua dilaksanakan di masjid oleh ahli qariah. Apakah hukumnya dan manakah yang lebih afdhal?

Jawapan


Sembahyang jenazah boleh dilaksanakan beberapa kali, contohnya kali pertama jenazah disembahyangkan oleh ahli keluarga di rumah kediamannya, manakala kali ke dua dilaksanakan di masjid oleh ahli qariah. Semakin ramai jemaah yang menyembayangkan jenazah adalah lebih baik.


544. Soalan : Saya hamil baru 2 bulan dan minggu lepas saya sekeluarga (suami dan anak perempuan saya berumur 3tahun) pergi ke hutan lipur untuk aktiviti riadah bersama keluarga. Sebelum bermain air dengan anak saya, saya mulakan langkah membaca Bismillah dan doa. Yang menakutkan saya, ada seorang sahabat saya mengatakan tindakan saya pergi ke hutan lipur kurang sesuai kerana biasanya tempat seperti itu adalah kediaman bunian. Ada kes bunian boleh mengambil bayi di dalam kandungan kerana kita pergi ke kawasan mereka. Adakah betul dalam Islam bunian wujud atau tidak? Saya serahkan pada Allah SWT tetapi saya juga mohon pandangan Ustaz.?

Jawapan :


Bunian itu adalah panggilan masyarajat orang melayu, mereka itu adlah golongan Jin yang menjadi makhluk Allah dan tetap berada di atas muka bumi. Golongan Jin itu ada yang Islam dan ada yang kafir. Golongan Jin  Islam melakukan solat, puasa , zakat dan menunaikan fardu haji, sedangkan golongan Jin Kafir syirik kepada Allah SWT dan bekerjasama dengan syaitan untuk menggoda dan menyesatkan manusia

Mereka hidup di atas muka bumi seperti manusia, turut beribadah kepada Allah, yang memisahkan manusia dan jin adalah cara hidup dan alam yang berbeza.

Jin boleh berada di mana sahaja tidak semestinya di hutan lipur atau lebuh raya. Melawat ke tempat-tempat yang sedemikian dengan menambahkan lagi ingatan kita pada Allah dan bersyukur dengan setiap nikmat yang telah diberikan.

Kepercayaan karut perlu diketepikan. Ibu mengandung adalah manusia biasa yang normal, makan seperti biasa dan boleh menikmati hidup seperti biasa. Cuma sifat orang mukmin sentiasa bedoa, berzikir dan bertawakal kepada Allah di dalam setiap perbuatan yang dilakukannya dan sentiasa mohon perlindungan Allah SWT daripada gangguan makhluk jin dan syaitan.545. Soalan : Saya ada 1 soalan berkenaan dengan santau, iaitu santau
angin. Apakah tanda-tanda seseorang itu sudah terkena santau? Dan apakah cara-cara untuk mengelak dari terkena santau? Sekiranya sudah menjadi mangsa,bagaimana untuk memulihkan ianya semuala? Terima Kasih.


Jawapan :


1. Tanda-tanda awal seseorang itu terkena santau ialah gatal pada tekak yang disertai dengan batuk. Batuk merupakan tanda yang paling lumrah bagi mereka yang terkena santau. Batuk ini berlainan daripada batuk biasa. Ia lebih merupakan batuk kering yang memanjang tanpa mengeluarkan kahak.


Batuk berpanjangan,selalunya ia bermula pada magrib dan berakhir pada subuh..antara yang paling teruk adalah jam 12 pagi  ke subuh 

2: berat badan menurun mendadak.

3: Menukar perwatakan seseorang secara tiba-tiba. (contoh dari penyabar menjadi panas baran )


4: Pelupa keterlaluan.


5: Susah tidur malam / kerap terjaga pada waktu malam.


6: Miang-miang kulit,gatal-gatal atau sebagainya.


7: Tiba-tiba menjadi pembenci.


8: Selalu sengal-sengal tulang

Antara ayat Pelindung dari sihir dan santau adalah dari Surah As-Saffat ayat 7, Surah Al-Ikhlash dan Ayatul Kursi.

Untuk di jadikan amalam perlindung diri dari sihir, Berikut adalah amalan Baginda Rasulullah SAW :

Sebelum tidur,ambil wuduk dahulu dan semasa hendak tidur baca lah 3 Qul. (Surah al-Ikhlas, Surah al-Falaq dan Suran an-Nas )

Tadah tangan sepert berdoa tarik nafas dalam 10 saat dan hembus pada nya,selepas itu baca tiga QUL tadi dan diusapkan seluruh angota badan dengan nya.
Amalan Nabi SAW sebanyak 3 kali.

Islam menyediakan kaedah  berubat dengan pelbagai cara, iaitu melalui perlaksanaan solat hajat,dengan menggunakan ayat-ayat suci al-Quran dan berdoa kepada Allah SWT. Yakinlah di atas pertolongan Allah dan bukannya kepada bomoh yang menggunakan jampi serapah serta  tidak tentu dan jelas butir sebutannya.


Saudara juga boleh mendapatkan rawatan melalui Pusat Rawatan Traditional Islam atau pun Pusat Rawatan Islam yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam.