Saturday, January 28, 2012

Kembalilah Kepada Islam Untuk Mencapai Kebahagiaan Sebenar.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Islam adalah agama ciptaan Allah SWT yang sesuai sepanjang zaman sehingga kehari kiamat. Sesiapa yang mencari selain Islam sebagai cara hidupnya maka dia akan sesat dan akan dimasukkan kedalam neraka Jahanam.

Islam telah lengkap dan sempurna, Allah SWT. menyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang bermaksud : "Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah Aku sempurnakan nikmat-Ku, dan Aku redha Islam sebagai agama bagimu sekalian…."

Rasulullah SAW. menjelaskan bahwa risalah yang dibawanya adalah satu kesatuan dengan risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. “Perumpamaanku dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku ibarat orang yang membangun sebuah rumah. Ia memperindah dan mempercantik rumah itu, kecuali letak batu bata pada salah satu sisi bangunannya. Kemudian manusia mengelilingi dan mengagumi rumah itu, lalu mengatakan: ‘Alangkah indah jika batu ini dipasang!’ Aku adalah batu bata tersebut dan aku adalah penutup para nabi.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Kita sebagai manusia hidup di dunia ini sewajarnya dapat memahami persoalan bagi diri kita, iaitu apa erti hidup ini? Hidup ini untuk siapa dan untuk apa? Dan adakah hidup ini sudah bermakna?

Persoalan tersebut sering menjelma dalam fikiran manusia. Antaranya sedar ataupun tidak, kita selalunya bertanya kepada diri kita sendiri tentang persoalan yang tidak kunjung selesai ini. Ada masa dan waktunya kita hilang jawapan dan pastinya kita akan terus mencari jawapan untuk menyempurnakan keyakinan kita terhadap hidup ini.

Hal-hal ini terjadi dengan jelas jika direnungkan matlamat hidup manusia di zaman ini. Manusia di zaman ini terlalu maju dalam mencipta sesuatu benda bagi keperluannya. Ini adalah suatu perkembangan yang amat baik. Kekaguman mausia meneroka alam ini dan terlalu asyik hingga boleh menyebabkan mereka lupa akan tujuan hidup dan mereka lupa kepada hidup mati itu sendiri. Manusia cuba mencipta pelbagai kemajuan, tetapi mereka lupa kepada tuntutan hati kecilnya sendiri. Manusia terus membuat pelbagai perubahan untuk mencari kepuasan hidup. Sedangkan kepuasan hidup itu tidak juga kunjung tiba, sebaliknya mereka bertambah kecewa, dalam kekecewaan itu, mereka terus mencari sesuatu yang lain untuk mengubah penyakit kekecewaan itu, mungkin manusia tidak menyedari bahawa kekecewaan itu adalah cetusan dari dalam dirinya sendiri, iaitu cetusan rohani bukannya penyakit lahiriah.

Maka dengan itu akaibat dari kejahilan mengenali cetusan-cetusan rohani itu, manusia gagal mencari ubat ataupun penawar yang sebenarnya untuk menyembuhkan penyakit kecewa mereka. Sebahagian daripada mereka itu telah memilih pelbagai ubat, maka banyaklah yang tersalah pilih. Hasil dari tersalah pilih itu, maka berlakulah pelbagai penipuan, penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, kepentingan diri, rasuah dan lain-lain lagi. Ini semua adalah hasil daripada kekecewaan dan ingin mencari kepuasan hidup di dunia.

Dari Ibn Umar r.a., katanya : " Rasulullah SAW telah memegang bahuku dan bersabda : ' Anggaplah dirimu di dunia ini sebagai seorang perantau, atau pengembara. ' Maka Ibn Umar berkata : "Jika engkau berada di waktu petang, maka janganlah engkau menunggu pagi. Dan jika engkau berada di waktu pagi maka janganlah engkau menunggu petang. Gunakanlah waktu sihatmu sebelum datang waktu sakit. Dan gunakanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu mati. "

Sahabat yang dimuliakan,
Perlu diingat bahawa tugas dan fungsi kehidupan manusia untuk mencapai kepuasan hidup sebenar  di muka bumi ini terdapat dua faktor iaitu  :

Pertama : Sebagai hamba Allah SWT

Kedua : Sebagai khalifah Allah SWT.

Huraiannya :

Pertama : Sebagai hamba Allah SWT

Firman Allah SWT maksudnya : "Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku." (Surah adz- Zaariat ayat 56)

Dalam kehidupan masyarakat kita di mana terdapat pelbagai golongan lapisan masyarakat antaranya golongan yang kaya dan miskin, yang berkuasa dan yang lemah, yang mempunyai kepintaran dan yang sederhana dan sebagainya, kita perlu menerima hakikat bahawa sesetengah daripada kita berlumba-lumba agar tidak ketinggalan daripada orang lain.

Tidak ada manusia yang rela dirinya dipandang rendah dan hina oleh orang lain. Setiap daripada kita mahu dipuji, disanjung dan dipuja kerana ia telah menjadi sifat semulajadi manusia. Malah kita seolah-olah tidak boleh lari daripada mencari kepentingan diri, moral dan maruah dalam mengejar citi-cita dan perjuangan hidup.

Dalam Islam. Kepentingan diri, moral dan maruah semata-mata tidak boleh dijadikan asas atau titik tolak dalam perjuangan hidup ini. Sebaliknya, matlamat hidup seseorang muslim yang sebenar ialah ia hendaklah meletakkan dirinya untuk memperhambakan diri kepada Allah serta mencari keredhaanNya, sesuai dengan ikrar yang kita lahirkan pada setiap kami mula mengerjakan sembahyang.

Maksudnya : "Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya kerana Allah Tuhan sekelian alam"

Dalam erti kata yang lain, kita tidak dilahirkan semata-mata untuk membolot harta kekayaan di dunia ini. Kita tidak dilahirkan semata-mata mengejar pangkat dan kemasyuran. Kita tidak dilahirkan untuk berhibur dan bersenang-lenang dan kita tidak dilahirkan untuk mengikut runtunan hawa nafsu dan mencari kepuasan hidup. Sebagai seorang hamba perlulah taat dan patuh kepada Tuhan yang Maha Agung dan Maha Bijaksana dan melaksanakan semua yang diperintahkan-Nya dan meninggalkan semua yang dilarang.

Dan begitu seterusnya sebagimana Allah SWT sebutkan dalam ayat-ayat yang lain dalam al-Quranul Karim yang menunjukkan bahwasanya hikmah dari Allah ciptakan  jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadaNya.

Sedangkan pengertian ibadah adalah ketundukan kepada Allah SWT dengan penuh rasa cinta, pengagungan dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan cara sebagaimana yang Allah ‘Azza wa Jalla ajarkan dalam syari’at yang dibawa oleh utusanNya.

Allah SWT berfirman :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

Maksudnya : “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus (jauh dari syirik)”.
(Surah al-Bayyinah ayat 5)

Kedua : Sebagai khalifah Allah SWT.

Persoalannya mengapakah manusia di dunia ini diberi kepercayaan untuk mentadir alam ini dan diberi takrif khalifah atau penguasa? Tanggungjawab manusia sebagai khalifah ialah untuk mentadbir alam dengan sebaik-baiknya.

Firman Allah SWT maksudnya : "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan khalifah (pengganti, pemimpin atau penguasa) dibumi' Mereka berkata; Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merosak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu? Dia berfirman, 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui'." (Surah al-Baqarah ayat 30)

Ulama telah menyatakan bahawa tegaknya Khilafah Islamiyah adalah janji Allah SWT kepada orang-orang mukmin. Al-Quran telah menyebutkan janji ini (tegaknya kekhilafahan Islam) dengan jelas dan terang.

Allah SWT berfirman :"Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian, bahawa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa" (Surah an-Nur ayat 55).

Seorang mukmin adalah orang yang layak menjadi khalifah. Seorang mukmin yang kuat akan sentiasa memelihara apa yang bermanfaat baginya di sisi Allah SWT. Ia betul-betul menjaga solat, zakat, puasa dan haji.

Menjaga apa yang bermanfaat bagi dirinya, seperti jujur, sedekah, amanah, amal makruf nahi  mungkar dan sentiasa mencari yang halal. Sentiasa mendidik isteri dan anak-anaknya dengan deen dan akidah Islam dan bersikap adil pada semua orang. Menjaga peribadinya dari mengumpat, mengadu domba, hasad dengki, iri hati, sombong dan tidak merendahkan orang lain. Sentiasa menjaga pandangannya tidak memandang yang diharamkan, sentiasa menutup aurat dan sesuatu yang lahir dari lidahnya tidak menyakiti orang lain dan tidak mendatangkan dosa.

Daripada ayat diatas, jelaslah kepada kita bahawa kuasa sebagai khalifah adalah kuasa yang dipinjamkan oleh Allah berasaskan syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah SWT .Dengan makna yang lain, bahawa manusia hanyalah memegang amanah untuk mentadbir alam ini dan janganlah sekali-kali mengingkari apa yang telah disyaratkan oleh Allah sebagai pemegang amanah. Jika kita mematuhi syarat-syarat ini, maka sudah tentu manusia itu lebih bermakna bagi dirinya sendiri.

Dari Abu Sa'id Al-Khudry r.a dari Rasulullah SAW. bahawasanya baginda bersabda yang bermaksud : "Sesungguhnya dunia ini adalah manis lagi hijau dipandang. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya, maka Allah akan melihat bagaimana yang kalian perbuat. Kerananya, berhati-hatilah pada dunia dan berhati-hati kepada wanita, kerana sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa bani Israel itu adalah fitnah wanita."
(Hadis Riwayat Muslim).

Sahabat yang dikasihi,
Sekiranya kedua-dua tugas  di atas berfungsi dengan sebenar-benarnya maka inilah hakikat kepuasan hidup sebenarnya. Matlamat kehidupan di dunia tidak terpisah dengan kehidupan di hari akhirat. Manusia akan berusaha bersungguh-sungguh di dunia semata-mata untuk mencapai kebahagiaan di hari akhirat.

Sebahagian masyarakat pada hari ini, gagal melihat hidup sebagai satu kesatuan, sebaliknya mereka melihat hidup ini dari aspek-aspek tertentu sahaja. Sememangnya kita tidak boleh menafikan lagi bahawa manusia tidak berupaya mencipta hidupnya sendiri, mengapa?. Ini kerana manusia itu mempunyai sifat-sifat yang terbatas dan daya fakir yang amat terhad. Adalah amat mustahil, manusia mampu mencipta kehidupan yang lebih sempurna tanpa keizinan dan keredhaan dari Allah SWT. Oleh itu, kita sebagai manusia sewajibnya merasa insaf bahawa kita adalah ciptaan Allah SWT. Maka dengan sebab itu, sampailah masanya kita berdoa dan memohon rahmat dan keredhaan Allah SWT untuk mendapat kebahgiaan samada di dunia dan juga di hari  akhirat.

Kesimpulannya :

1. Erti hidup yang sebenar ialah mentaati segala titah perintah llah Allah SWT dan melakukannya. Sekaligus menjauhi segala larangan Allah dan tidak sekali-sekali melakukan kederhakaan terhadap-Nya.

2. Tujuan hidup ialah semata-mata untuk mencari keredhaan dan keampunan Allah SWT.

3. Hidup akan bermakna jika mendapat rahmat dan hidayah Allah yang boleh membawa kejayaan yang sebenar di dunia dan akhirat.

Terdapat empat perkara untuk menjadikan hidup ini lebih positif dan tenang apabila mendapat ujian daripada Allah SWT.

1. Di dalam kehidupan kita di dunia ini kebahagiaan dan ketenangan ada di mana-mana. Walau tidak dapat dinafikan dalam kehidupan yang kita lalui akan pasti ada onak dan ranjau yang berduri yang perlu kita tempuh. pelbagai perasaan yang kita rasa, sedih, kecewa, berputus asa, bimbang dan sebagainya. Namun kita harus melihat hidup ini sebagai satu pengembaraan yang mengasyikkan, penuh peristiwa-peristiwa yang berwarna warni dan bermakna. Kedamaian dan kepuasan hidup sebenarnya ada di mana-mana dan dalam diri setiap daripada kita. Selalu mengingati Allah SWT dengan berzikir dan berdoa kepada-Nya.

2. Setiap ujian yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, jangan sekali- kali kita berpatah hati, berdukacita dan hilang semangat untuk meneruskan hidup penuh ceria dan penuh harapan. Ujian yang Allah SWT turunkan kepada kita tidak sama dan datang dalam bermacam cara. Adakalanya kita disulitkan dengan penganiayaan dan tipu daya majikan, teman-teman begitu juga dengan orang yang ingin memusuhi kita. Walau apapun bentuk ujian yang kita tempuhi, kita perlu yakin bahawa ujian-ujian Allah SWT tersebut adalah menguji sejauh mana kesabaran serta ketabahan dan kesetiaan kita kepadaNya. Malahan sebenarnya ujian yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita terdorong untuk lebih dekat lagi kepadaNya.Jika kita bersabar dan redha dengan Allah SWT maka besar ganjaran pahala yang akan kita terima dan ianya juga penghapusan dosa-dosa kita.

3. Setiap kepahitan yang kita tempuh di dalam hidup ini ada kemanisannya. Asalkan kita tidak mudah patah semangat dan berikhtiar serta sabar dalam membina kehidupan yang lebih baik, ceria dan cemerlang walaupun terpaksa menempuhi pelbagai rintangan. Jika kita lihat dengan pandangan mata hati, bahawa setiap ujian yang kita lalui itu sebenarnya menandakan bahawa Allah sayangkan kita. Allah tidak mahu melihat kita terus jauh dari pandanganNya. Yakinlah akan janji-janji Allah SWT bahawa setiap kesusahan itu ada kebaikan dan kebahagiaan. Semuanya mengandungi hikmah yang banyak di sediakan oleh Allah SWT kepada kita.

4. Kita harus memberi peluang yang seadil-adilnya kepada diri kita untuk mencapai destinasi kebahagiaan dan kesejahteraan hidup kita. Cukuplah kita menzalimi diri kita pada masa lalu dengan segala tanggapan negatif terhadap diri dan keadaan hidup kita. Kita harus bermula hari ini, dimana kita jangan sia-siakan hidup kita dengan perasaan sedih, kecewa malah kita harus ceriakan hidup kita selagi nafas masih ada, selagi nyawa dikandung badan. Kita masih belum terlambat untuk mengubah hidup kita ke arah yang lebih tenang yakin dan ceria. Kita perlu jadikan diri kita memiliki pandangan hidup yang baru serta tidak takut atau bimbang menghadapi hari esok. Semuanya kerana kita tahu bahawa Allah SWT sentiasa bersama-sama kita dan mengkabulkan semua doa yang kita minta.
Friday, January 27, 2012

Seorang Mukmin adalah Khalifah Allah di Muka Bumi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Firman Allah SWT maksudnya : "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan khalifah (pengganti, pemimpin atau penguasa) dibumi' Mereka berkata; Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merosak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu? Dia berfirman, 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui'." (Surah al-Baqarah ayat 30)

Ulama-ulama ahli sunah wal jemaah telah menyatakan bahawa tegaknya Khilafah Islamiyah adalah janji Allah SWT kepada orang-orang mukmin. Al-Quran telah menyebutkan janji ini (tegaknya kekhilafahan Islam) dengan jelas dan terang.

Allah SWT berfirman :"Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian, bahawa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa" (Surah an-Nur (24) ayat 55).

Imam Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat di atas, menyatakan, “Inilah janji dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW, bahawa Allah SWT akan menjadikan umat Nabi Muhammad SAW. sebagai khulafa’ al-ardh; yakni pemimpin dan pelindung kepada umat manusia. Dengan merekalah (para khalifah) akan memelihara negeri dan seluruh hamba Allah akan tunduk kepada mereka.” (Imam Ibnu Katsir, Tafsîr Ibn Katsîr, VI/77).

Imam ath-Thabari juga menyatakan, “Sesungguhnya Allah akan mewariskan bumi kaum musyrik dari kalangan Arab dan bukan Arab kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya, Allah akan menjadikan mereka sebagai penguasa dan pengaturnya.” (Imam ath-Thabari, Tafsîr ath-Thabari, XI/208).
Janji besar ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh pada generasi para sahabat sahaja, malahan berlaku juga sepanjang masa bagi orang-orang mukmin yang beramal soleh. Imam asy-Syaukani berkata, “Inilah janji dari Allah SWT kepada orang yang beriman kepada-Nya dan melaksanakan amal soleh tentang kekhilafahan bagi mereka di muka bumi, sebagaimana Allah SWT pernah mengangkat sebagai penguasa kepada orang-orang sebelum mereka. Inilah janji yang berlaku umum bagi seluruh generasi umat. Ada yang menyatakan bahawa janji di dalam ayat tersebut hanya berlaku bagi sahabat sahaja. Sesungguhnya, pendapat seperti ini tidak memiliki asas sama sekali. Alasannya adalah iman dan amal soleh tidak hanya dikhususkan  pada sahabat sahaja, namun ia juga boleh diraih oleh setiap generasi umat Islam sesudah mereka.” (Imam asy-Syaukani, Fath al-Qadîr, V/241).

Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullah mentafsirkan dalam kitab tafsir Fi zilalil Quran Surah al-Baqarah ayat 30 :

"Di sini iradat yang Maha Tinggi mahu menyerahkan kepada makhluk yang baru di lahirkan ke alam al-wujud ini teraju khalifah di bumi ini dan kuasa mentadbirkannya. Ia mahu menyerahkan kepadanya urusan menzahirkan kehendak masy'ah Allah dalam kerja-kerja penciptaan, pembentukkan, rombakan, penyusunan, penggubahan dan penukaran (di bumi ini), juga kerja mengeluarkan apa yang ada dibumi ini,  iaitu kuasa-kuasa, tenaga-tenaga, harta-harta kekayaan yang terpendam dan bahan-bahan mentah, serta menggunakannya dengan izin Allah untuk melaksanakan tugas khalifah yang agung yang diserahkan Allah kepadanya.

Di sini Allah SWT telah mengumumkan kepada makhluk yang baru ini daya-daya tenaga yang tersembunyi, bakat-bakat yang tersimpan yang menyamai kuasa, tenaga-tenaga, harta-harta kekayaan yang terpendam dan bahan-bahan mentah yang terdapat dibumi disamping mengurniakan kepadanya kekuatan-kekuatan yang tersembunyi yang dapat melaksanakan kehendak masyi'ah Ilahiyah.

Jadi di sana wujudnya persamaan atau keselarasan di antara undang-undang yang mengendalikan makhluk manusia, kekuatan-kekuatan dan daya-daya tenaganya supaya tidak berlaku percangahan di antara dua undang-undang itu, dan supaya daya tenaga manusia tidak hancur lebur di atas batu pejal alam buana yang besar ini.

Jadi darjah makhluk manusia ini amat tinggi di dalam sistem kewujudan di bumi yang luas ini. Itulah penghormatan yang telah dikehendaki Allah yang Maha Pencipta dikurniakan kepada makhluk insan. Semua ini merupakan setengah-setengah saranan dari firman Allah yang Maha Tinggi : " Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini"

Apabila kita memikirkan pada hari ini dengan perasan yang insaf dan mata hati nurani yang terbuka, dan melihat (pencapaian-pencapaian dan kemajuan-kemajuan) yang telah di capai di bumi ini melalui daya usaha makhluk insan yang menjadi khalifah di dalam kerajaan bumi yang lebar ini.

Para malaikat tidak nampak hikmat iradat Allah Yang Maha Tinggi yang mahu membangun dan megimarakan bumi ini, menyuburkan hayat dan mempelbagaikannya, melaksanakan kehendak Allah dan undang-undang kewujudan untuk mengembang, memajukan bumi dan mengadakan perubahan-perubahan dengan perantaraan daya usaha khalifah Allah di bumi.

Makhluk insan ini terkadang-kadang bertindak melakukan kerosakan dan pertumpahan darah agar di sebalik kejahatan dan keburukan yang sedikit pada zahir itu dapat di capai kebaikan yang lebih besar dan menyeluruh, iaitu kebaikan, kesuburan dan kemajuan yang berterusan, kebaikan harakat yang meruntuh dan membina, kebaikan usaha dan percubaan yang tidak terhenti, kebaikan hasrat dan cita-cita yang tidak terhenti, kebaikan perubahan dan perkembangan di dalam kerajaan bumi yang besar ini. Di waktu inilah penjelasan dari Allah yang mengetahui segala sesuatu dan akibat-akibat kesudahannya di sampaikan kepada mereka (para malaikat)."

Sahabat yang dimuliakan,
Dari Abu Sa'id Al-Khudry r.a dari Rasulullah SAW. bahawasanya baginda bersabda yang bermaksud : "Sesungguhnya dunia ini adalah manis lagi hijau dipandang. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya, maka Allah akan melihat bagaimana yang kalian perbuat. Kerananya, berhati-hatilah pada dunia dan berhati-hati kepada wanita, kerana sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa bani Israel itu adalah fitnah wanita."
(Hadis Riwayat Muslim).

Dalam hadis di atas Allah SWT telah melantik manusia menjadi khalifah Allah di muka bumi. Apakah ciri-ciri seorang khalifah, yang mampu mentadbir muka bumi ini?

Seorang mukmin adalah orang yang layak menjadi khalifah. Seorang mukmin yang kuat akan sentiasa memelihara apa yang bermanfaat baginya di sisi Allah SWT. Ia betul-betul menjaga solat, zakat, puasa dan haji.

Menjaga apa yang bermanfaat bagi dirinya, seperti jujur, sedekah, amanah, amal makruf nahi  mungkar dan sentiasa mencari yang halal. Sentiasa mendidik isteri dan anak-anaknya dengan deen dan akidah Islam dan bersikap adil pada semua orang. Menjaga peribadinya dari mengumpat, mengadu domba, hasad dengki, iri hati, sombong dan tidak merendahkan orang lain. Sentiasa menjaga pandangannya tidak memandang yang diharamkan, sentiasa menutup aurat dan sesuatu yang lahir dari lidahnya tidak menyakiti orang lain dan tidak mendatangkan dosa.

Orang mukmin juga tidak merasa lemah dan sentiasa merasa mampu dan keyakinan diri yang kuat untuk melaksanakan amanah yang dipikulkan ke atas  dirinya. Ia juga sentiasa berhati-hati di dunia ini, dalam hatinya tidak masuk kecintaan pada dunia tetapi mengunakan sepenuhnya kenikmatan dunia untuk mencapai kebahagiaan di hari akhirat.Ia juga sentiasa berwaspada pada wanita supaya tidak timbul fitnah, kerana sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa bani Israel adalah fitnah wanita.

Sahabat yang dikasihi,
Ciri-ciri khalifah juga terdapat dalam sebuah hadis daripada Nabi SAW yang bermaksud :
 "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya mengenai kepimpinannya. Imam (ketua negara) adalah pemimpin dan akan ditanya mengenai kepimpinannya, Suami (bapa) adalah pemimpin dan akan ditanya mengenai kepimpinannya, wanita pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanya mengenai kepimpinannya, Orang gaji adalah pemimpin kepada harta benda yang diamanahkan kepadanya dan dia akan ditanya mengenai kepimpinannya. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya mengenai kepimpinan kamu".(Hadis Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ahmad)

Setiap kalian adalah pemimpin (khalifah) yang akan mentadbir bumi ini dengan petunjuk Allah SWT (mengikut al-Quran dan sunah) sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan ke atas kalian.

Seorang khalifah Islam mestilah mempunyai empat ciri-ciri berikut :

1. Memimpin dengan perbuatan, tidak hanya  bercakap sahaja.

2. Dia tidak hanya memerintah orang lain berbuat sesuatu, tetapi dia sendiri melaksanakannya.

3. Memegang prinsip keadilan. Kepentingan orang-orang yang dipimpin adalah yang lebih utama. Nabi Muhammad SAW mampu menjadi kaya tetapi baginda tidak ingin kepada kekayaan; baginda lebih suka sama dengan orang-orang yang dipimpinannya.

4. Penggunaan pendekatan yang tepat samaada secara inividu dan cara jemaah. Tidak ada benteng pemisah di antara ketua dengan orang dibawah atau dengan orang ramai. Suasanan kekeluargaan dan persaudaraan lebih diutamakan. Perhubungan tidak terlalu formal.

Dalam pada itu harus pula diingat tentang prinsip umum Islam: "Apabila melaksanakan kepemimpinan ini, keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi perlu dipelihara." Jika satu dipentingkan manakala yang satu lagi dibiarkan runtuh, maka kehancuran akan terjadi. Islam bukanlah terletak pada nama sahaja.

Mulakan Setiap Amalan dan Pekerjaan Dengan Kalimah Bismillaahirahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Sebelum memulakan apa sahaja pekerjaan samada makan, minum, tidur, berpakaian , mengambil atau menyimpan barang atau memasuki rumah perlulah memulakan dengan membaca nama Allah SWT (membaca Bismillaahirahmanirrahim).

Nabi SAW telah bersabda kepada seorang kanak-kanak yang makan di samping baginda maksudnya : "Wahai kanak-kanak, sebutlah nama Allah.."
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)
Sabda Nabi SAW  yang bermaksud : "Apabila seseorang lelaki memasuki rumahnya, lalu dia menyebut Allah (membaca Bismillaah) di kala masuk dan di kala makan, maka berkata syaitan : "Tiadalah peluang aku bermalam dengan kamu dan tiadalah pada makanan malam kamu." Dan apabila seorang masuk ke rumahnya , maka dia tidak menyebut Allah di kala memasukinya, maka berkata syaitan : "Aku akan bermalam dengan kamu."
Seterusnya apabila dia tidak menyebut Allah di kala makan, maka syaitan akan berkata : "Aku akan dapat bermalam dan makan malam (bersama kamu iaitu kongsi makan)"
 (Hadis Riwayat Muslim)
Memulakan dengan membaca bismillaah adalah sunah Nabi SAW dan akan mendatangkan keberkatan dan akan terhindar daripada gangguan dan godaan syaitan.

Terdapat satu kisah bagaimana hikmah dan keberkatan perkataan bismillaah.
Ada seorang perempuan tua yang taat beragama, tetapi suaminya seorang yang fasik dan tidak mahu mengerjakan kewajipan agama dan tidak mahu berbuat kebaikan. Perempuan itu sentiasa membaca Bismillaah setiap kali hendak bercakap dan setiap kali dia hendak memulakan sesuatu sentiasa didahului dengan Bismillah. Suaminya tidak suka dengan sikap isterinya dan sentiasa memperolok-olokkan isterinya. Suaminya berkata sambil mengejak, "Asyik Bismillaah, Bismillah. Sekejap-sekejap Bismillah. Isterinya tidak berkata apa-apa sebaliknya dia berdoa kepada Allah SWT. supaya memberikan hidayah kepada suaminya. Suatu hari suaminya berkata dalam hatinya : "Suatu hari nanti akan aku buat kamu kecewa dengan bacaan-bacaanmu itu."

Untuk membuat sesuatu yang memeranjatkan isterinya, dia memberikan wang yang banyak kepada isterinya dengan berkata, "Simpan duit ini." Isterinya mengambil duit itu dan menyimpan di tempat yang selamat, di samping itu suaminya telah melihat tempat yang disimpan oleh isterinya. Kemudian dengan senyap-senyap suaminya itu mengambil duit tersebut dan mencampakkan beg duit ke dalam perigi di belakang rumahnya.

Setelah beberapa hari kemudian suaminya itu memanggil isterinya dan berkata, "Berikan padaku wang yang aku berikan kepada engkau dahulu untuk disimpan." Kemudian isterinya pergi ke tempat dia menyimpan duit itu dan diikuti oleh suaminya dengan berhati-hati dia menghampiri tempat dia menyimpan duit itu dia membuka dengan membaca, "Bismillahirrahmanirrahiim." Ketika itu Allah SWT. menghantar malaikat Jibrail a.s. untuk mengembalikan beg duit dan meletakkan semula ditempat ianya mula-mula disimpan.

Alangkah terperanjat suaminya, apabial beliau dapati bag duit tersebut berada di tempat yang disimpan oleh isterinya. Dia berasa bersalah dan mengaku segala perbuatannya kepada isterinya, ketika itu juga dia bertaubat dan mula mengerjakan perintah Allah SWT, dan dia juga membaca Bismillaah apabila dia hendak memulakan sesuatu kerja.

Sahabat yang dimuliakan,
Pengajaran yang kita boleh pelajari daripada kisah di atas adalah seseorang yang memulakan sesuatu urusan duniawi dan amal ibadah dengan perkataan bismillaah sebenarnya dia berdoa dan meminta pertolongan daripada Allah SWT maka dengan doanya ini dia akan mendapat pertolongan-Nya dan akan terhindar daripada bala dan musibah.

Membaca bismillaah juga adalah berzikir kepada Allah SWT dan akan dijauhi daripada hasutan dan godaan syaitan laknatullah kerana syaitan akan menjauhkan dirinya apabila kalimah Allah SWT diucapkan.

Oleh itu amalkanlah ucapan bismillaahirahmanirrahim ini di setiap masa apabila kalian ingin memulakan sesuatu amal ibadah, pekerjaan atau keperluan harian kalian.

Thursday, January 26, 2012

Mencari Keberkatan Rezeki.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Rasulullah SAW. bersabda yang bermaksud: “Seseorang yang terbiasa dengan meminta-minta, dia akan datang pada hari kiamat tanpa secebis daging pun di wajahnya.”
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Huraiannya :

1. Islam menuntut umatnya supaya bekerja dan berusaha sehingga bebas daripada belenggu kemiskinan.

2. Kemiskinan boleh menggelincirkan iman kerana seseorang yang lemah imannya akan sanggup menggadaikan aqidahnya dengan melakukan pekerjaan yang terlarang serta menuturkan kata-kata yang menolak kebesaran Allah seperti menafikan keadilan Allah dan sebagainya.

3. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia untuk meneruskan kelangsungan hidup di dunia merupakan ibadat iaitu selagi ia dilakukan dengan niat yang baik dan tidak melanggar hukum-Nya.

4. Rezeki yang berkat adalah rezeki yang dicari dengan titik peluh sendiri, bukan dengan cara menunggu pemberian daripada orang lain seperti meminta sedekah, derma dan sebagainya padahal tubuh badan masih lagi kuat dan sihat. Hal ini amat dilarang keras oleh Islam kerana ia merupakan perbuatan yang memalukan dan menghinakan.

Sahabat yang dimuliakan,
Marilah sama-sama kita berusaha bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal dan menfaatkan semua peluang yang ada selagi ianya tidak bertentangan dengan syarak.

Islam mencela tangan-tangan yang meminta-minta, dan mendorong setiap orang untuk bekerja agar ia mempunyai pendapatan yang halal. Suatu ketika Nabi SAW  ditanya tentang usaha apa yang paling balik ? Baginda menjawab yang maksudnya : "Pedagang yang halal, seseorang yang bekerja dengan tenaganya."   Pada kesempatan yang lain, Nabi SAW menyatakan bahawa "Makanan yang paling baik dimakan adalah makanan yang didapati dari hasil bekerja, sebagaimana Nabi Daud juga bekerja dengan tangannya untuk memperoleh makanannya."
Orang Mukmin Akan Bergembira Untuk Bertemu Allah SWT Ketika Sakratul Maut

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Dari Ubaidah bin Ash Shamit ra. dari Nabi SAW, baginda bersabda : "Barang siapa yang senang untuk bertemu dengan Allah, maka Allah senang untuk bertemu dengannya, dan barang siapa yang benci untuk bertemu dengan-Nya (Allah), maka Allah benci untuk bertemu dengannya". Aisyah atau sebahagian isteri baginda berkata : "Sesungguhnya kami tidak senang kematian". Baginda bersabda : "Bukan begitu, tetapi seorang mukmin apabila kedatangan maut (mati) diberi khabar gembira dengan keredaan dan kemurahan Allah, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih disukai dari pada apa yang dihadapinya, maka ia senang bertemu dengan Allah dan Allah senang bertemu dengannya. Dan sesungguhnya orang-orang kafir, apabila kedatangan maut diberi khabar gembira dengan azab dan seksaan Allah, maka tidak ada sesuatu yang lebih dibenci dari pada apa yang dihadapinya. Ia tidak senang bertemu dengan Allah dan Allah tidak senang bertemu dengannya". (Hadis Riwayat Bukhari) - Hadis Qudsi.

Huraiannya :

Berdasarkan hadis diatas jelaslah kepada kita bahawa di saat kematian seseorang mukmin yang beriman dan bertakwa akan diberikan khabar gembira dengan keredaan dan kemurahan Allah SWT akan dinampakkan tempat duduknya di akhirat nanti. Dia akan merasai senang, gembira dan berbahagia dan tidak sabar-sabar untuk bertemu Allah SWT dan Allah SWT juga senang dan suka bertemu dengannya.

Sebaliknya pula orang-orang kafir apabila kedatangan maut dan diberikan berita bahawa dia akan diazab oleh Allah SWT kerana derhaka dan syirik kepada Allah SWT maka dia merasai tidak tenang, benci dan takut akan menghadapi saat kematiannya untuk bertemu Allah SWT. Allah SWT juga tidak suka bertemu dengannya.

Allah SWT berfirman betapa sukarnya sakaratul maut itu:

 ُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُو

Maksudnya : "Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata), 'Keluar-kanlah nyawamu". (Surah Al-An'am ayat 93).

Begitulah bagaiman maut itu menjemput orang zalim. Seperti kulit terkelupas secara pelan-pelan dari ujung kaki hingga kepala.

Syekh Abdul Wahhab al-Sya’rani mengatakan, saat kata-kata kematian dan sakatul maut itu disebut, para salafu soleh bergetar hatinya, bulu romanya berdiri membayangkan bagaiman hal itu akan terjadi pada dirinya suatu saat nanti. Titisan air mata langsung jatuh dari dua matanya, memohon kepada Allah agar mengakhirkannya dengan khusnul khatimah dan dimudahkan dalam sakaratul maut.

Sahabat yang dimuliakan,
Dalam hadis Nabi SAW yang lain menyatakan iblis akan datang kepada setiap anak Adam yang sedang menghadapi sakratul maut .

Nabi SAW bersabda maksudnya : “Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari tipuan syaitan diwaktu sakaratul maut. “

Iblis akan sentiasa mengganggu manusia, mulai dengan memperdayakan manusia dari terjadinya dengan setitik mani hingga ke akhir hayat mereka, dan yang paling dahsyat ialah sewaktu akhir hayat iaitu ketika sakaratul maut.

Iblis mengganggu manusia sewaktu sakaratul maut disusun menjadi 7 golongan dan rombongan.

Rombongan 1
Akan datang Iblis dengan berbagai rupa aneh seperti emas, perak dan lain-lain, serta sebagai makanan dan minuman yang lazat-lazat. disebabkan orang yang di dalam sakaratul maut itu di masa hidupnya sangat tamak dan haloba kepada barang-barang tersebut, maka diraba dan disentuhnya barang-barang Iblis itu, pada waktu itu nyawanya putus dari tubuh.

Inilah yang dikatakan mati yang lalai dan lupa kepada Allah SWT inilah jenis mati su'ul khatimah, ke nerakalah tempatnya.

Rombongan 2
Akan datang Iblis kepada orang yang didalam sakaratul maut itu merupakan diri sebagai rupa binatang yang di takuti seperti, harimau, singa, ular yang berbisa. Yang apabila orang yang sedang sakaratul maut itu memandang ke binatang itu, maka dia pun menjerit dan melompat sekuat hati.

Maka seketika itu juga akan putuslah nyawa itu dari badannya, maka matinya itu disebut sebagai mati lalai dan mati dalam keadaan lupa kepada Allah SWT, matinya adalah su'ul khatimah dan ke nerakalah tempatnya.

Rombongan 3
Akan datang Iblis mengacau dan memperdayakan orang yang di dalam sakaratul maut itu dengan menyerupai binatang kesayangannya.

Apabila tangan orang yang hendak mati itu meraba-raba kepada binatang kesayangan itu dan waktu tengah meraba-raba itu dia pun mati, maka matinya itu di dalam golongan yang lalai dan lupa kepada Allah SWT. Matinya itu su'ul khatimah maka nerakalah tempatnya.

Rombongan 4
Akan datang Iblis merupakan dirinya sebagai rupa yang paling dibenci oleh orang yang akan mati, seperti musuhnya ketika hidupnya dahulu maka orang yang di dalam sakaratul maut itu akan menggerakkan dirinya untuk melakukan sesuatu kepada musuh yang dibencinya itu.
Maka sewaktu itulah maut pun datang dan matilah ia sebagai dalam keadaan su'ul khatimah dan nerakalah tempatnya.

Rombongan 5
Akan datang Iblis merupakan dirinya dengan rupa sanak-saudara yang hendak mati itu, seperti ayah ibunya dengan membawa makanan dan minuman, sedangkan orang yang di dalam sakaratul maut itu sangat mengharapkan minuman dan makanan lalu dia pun menghulurkan tangannya untuk mengambil makanan dan minuman yang dibawa oleh si ayah dan si ibu yang dirupai oleh Iblis, berkata dengan penuh kasih.

“Wahai anakku inilah saja makanan dan bekal yang kami bawakan untukmu dan berjanjilah bahawa engkau akan menurut kami dan menyembah Tuhan yang kami sembah, supaya kita tidak lagi bercerai dan marilah bersama kami masuk ke dalam syurga. “

Maka dia pun sudi mengikut tawaran itu dengan tanpa berfikir lagi, ketika itu waktu matinya pun sampai maka matilah dia di dalam keadaan kafir, kekal di dalam neraka dan terhapuslah semua amal kebajikan semasa hidupnya.

Rombongan 6
Akan datanglah Iblis merupakan dirinya sebagai ulama-ulama yang membawa banyak kitab-kitab, lalu berkata ia: “Wahai muridku, lama sudah kami menunggu akan dikau, ternyata kamu sedang sakit di sini, kerana itu kami bawakan kepada kamu doktor dan ubat untukmu. “ Lalu diminumnya ubat, itu maka hilanglah rasa penyakit itu, kemudian penyakit itu datang lagi.

Lalu datang pula Iblis yang menyerupai ulama dengan berkata: “Kali ini kami datang kepadamu untuk memberi nasihat agar kamu mati didalam keadaan baik, tahukah kamu bagaimana hakikat Allah?”

Berkata orang yang sedang dalam sakaratul maut: “Aku tidak tahu. “

Berkata ulama Iblis: “Ketahuilah, aku ini adalah seorang ulama yang tinggi dan hebat, baru saja kembali dari alam ghaib dan telah mendapat syurga yang tinggi. Cubalah kamu lihat syurga yang telah disediakan untukmu, kalau kamu hendak mengetahui Zat Allah SWT hendaklah kamu patuh kepada kami. “

Ketika itu orang yang dalam sakaratul maut itu pun memandang ke kanan dan ke kiri, dan dilihatnya sanak-saudaranya semuanya berada di dalam kesenangan syurga, (syurga palsu yang dibentangkan oleh Iblis untuk tujuan menggoda orang yang sedang dalam sakaratul maut).

Kemudian orang yang sedang dalam sakaratul maut itu bertanya kepada ulama palsu:
“Bagaimanakah Zat Allah?” Iblis merasa gembira apabila jeratnya mengena.

Lalu berkata ulama’ palsu:“Tunggu, sebentar lagi dinding dan tirai akan dibuka kepadamu. “

Ketika tirai dibuka selapis demi selapis tirai yang berwarna warni itu, maka orang yang dalam sakaratul maut itu pun dapat melihat satu benda yang sangat besar, seolah-olah lebih besar dari langit dan bumi.
Berkata Iblis: “Itulah dia Zat Allah yang patut kita sembah. “

Berkata orang yang dalam sakaratul maut: “Wahai guruku, bukankah ini benda yang benar-benar besar, tetapi benda ini mempunyai enam sisi, iaitu benda besar ini ada kiri dan kanannya, mempunyai atas dan bawah, mempunyai depan dan belakang.

Sedangkan Zat Allah tidak menyerupai makhluk, sempurna Maha Suci Dia dari sebarang sifat kekurangan. Tapi sekarang ini lain pula keadaannya dari yang di ketahui dahulu. Tapi sekarang yang patut aku sembah ialah benda yang besar ini. ”

Dalam keraguan itu maka Malaikat Maut pun datang dan terus mencabut nyawanya, maka matilah orang itu di dalam keadaan kafir dan kekal di dalam neraka dan terhapuslah segala amalan baik selama hidupnya di dunia ini.

Rombongan 7
Rombongan Iblis yang ketujuh ini terdiri dari 72 barisan sebab dari menjadi 72 barisan ialah kerana dia menepati hadis Nabi SAW bahawa umat Nabi Muhammad akan terbahagi kepada 73 barisan). Satu barisan/golongan yang benar iaitu ahli sunnah waljamaah, 72 yang lain masuk ke neraka karena sesat.

Ketahuilah bahawa Iblis itu akan mengacau dan mengganggu anak Adam dengan 72 macam yang setiap satu berlainan di dalam waktu manusia sakaratul maut.

Oleh kerana itu hendaklah kita mengajarkan kepada orang yang hampir meninggal dunia akan talkin "Laa Ilaaha Illallah" untuk menyelamatkan dirinya dari gangguan Iblis dan syaitan yang akan berusaha bersungguh-sungguh menggoda orang yang sedang dalam sakaratul maut.

Disebutkan dalam sebuah hadis yang maksudnya : “Ajarkan oleh kamu (orangyang masih hidup) kepada orang yang hampir mati itu: Laa Ilaaha Illallah.

Sahabat yang dikasihi,
Memperbanyak mengingat mati bererti memperbanyak amal kebaikan. Orang yang tidak beramal baik atau dia berbuat kejahatan bererti dia tidak ingat dirinya akan mati. Imam ad-Daqqaq berkata, "Barangsiapa memperbanyak mengingat mati, dia dikaruniai tiga perkara: menyegerakan taubat, hati yang qana'ah, dan semangat beribadah." (Imam al-Qurtubi, al-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauta wa Umuri al-Akhirah).

Jika kita sukar untuk  mengamalkan ikhlas atau tidak mampu mengawal hawa nafsu, maka ketika itu ingat-ingatlah bahawa bila-bila masa saja kita akan dijemput kematian yang tidak diduga-duga. Jika perlu kita contohi para ulama dahulu yang memiliki cara tersendiri iaitu ada yang bertafakkur, muhasabah tentang kematian, ada yang membaca kitab atau hadis tentang mati atau ada pula yang sekedar melihat kubur (berziarah kubur).

Oleh itu berpada-padalah di dunia ini, tinggalkan perkara-perkara yang dimurkai Allah SWT seperti berdusta, mengumpat, memfitnah, mengadu domba, mengambil rasuah, mengamalkan riba dan segala bentuk amalan dosa dan maksiat. Ingatlah di dunia ini adalah tempat beramal soleh dan di akhirat adalah tempat balasan dan tempat yang kekal abadi.

Wednesday, January 25, 2012

Tafsir Surah At- Tariq Ayat 1-7

 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Surah At-Tariq (bahasa Arab:الطّارق) adalah surah ke 86 dalam al-Quran. Surah ini tergolong surah Makkiyah yang terdiri atas 17 ayat. Dinamakan At-Tariq yang berarti Yang datang di malam hari diambil dari perkataan Ath Thaariq yang terdapat pada ayat pertama surat ini.

Kandungan surah ini adalah :

1. Tiap-tiap jiwa selalu dipelihara dan diawasi Allah
2. Merenungkan asal kejadian diri sendiri yaitu dari air mani akan menghilangkan sifat sombong dan takabur
3. Allah kuasa menghidupkan manusia kembali pada hari kiamat, pada hari itu tidak ada kekuatan yang dapat menolong selain Allah
4. Al Quran adalah pemisah antara yang hak dan yang batil

 سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

(Dengan nama Allah, Yang Maha Pengash, lagi Maha Penyayang)

[1] Demi langit dan “At-Taariq”; -

[2] Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia “At-Taariq” itu? -

[3] (At-Taariq) ialah bintang yang menembusi (sinaran cahayanya);

[4] Tiada sesuatu jiwa pun melainkan ada malaikat yang menjaga (keadaannya serta menyimpan catitan mengenai segala bawaannya).

[5] (Setelah mengetahui yang demikian), maka hendaklah manusia memikirkan: dari apa ia diciptakan.

[6] Ia diciptakan dari air (mani) yang memancut (ke dalam rahim) -

[7] Yang keluar dari “tulang sulbi” lelaki dan “tulang dada” perempuan.

[8] Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya (hidup semula sesudah mati),

[9] Pada hari didedahkan segala yang terpendam di hati (dari iktiqad, niat, dan lain-lainnya),

[10] Maka (pada saat itu) tidak ada bagi manusia sebarang kekuatan (untuk membela diri), dan tidak ada penolong (yang dapat memberikan pertolongan).

[11] Demi langit yang berulang-ulang mencurahkan hujan,

[12] Dan bumi yang merekah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan,

[13] Sesungguhnya keterangan Al-Quran adalah kata-kata pemutus (yang sebenar),

[14] Dan bukanlah ia kata-kata yang olok-olok.

[15] Sesungguhnya mereka (yang menentangmu, wahai Muhammad) bermati-mati menjalankan rancangan jahat,

[16] Dan Aku pula tetap bertindak membalas rancangan jahat (mereka, dan menggagalkannya).

[17] Oleh itu janganlah engkau hendakkan segera kebinasaan orang-orang kafir itu, berilah tempoh kepada mereka sedikit masa.

Sahabat yang dimuliakan,
Dalam tafsir Fizilal Quran Asy-Syahid Qutb rahimahullah berkata : "Surah ini merupakan satu contoh yang jelas dari sifat-sifat Juzuk Amma. Pada senikata ayat-ayatnya terdapat paluan yang keras yang sesuai dengan jenis pemandangan, jenis irama, bunyi kata-kata dan saranan maknanya. Di antara pemandangannya ialah bintang yang muncul di waktu malam, bintang yang cahayanya menembusi angkasa raya, air mani yang memancut, hujan yang turun dan tumbuh- tumbuhan yang tumbuh.

Di antara persoalannya ialah pengawasan Allah di atas setiap jiwa. Persoalan kewujudan Allah, persoalan pentadbiran dan perancangan Ilahi, persoalan ujian dan tanggungjawab, persoalan hisab, balasan dan sebagainya.

Di antara pemandangan-pemandangan alam dan hakikat persoalan yang diperkatakan dalam surah ini terdapat keserasian yang sempurna, halus dan jelas yang dapat dilihat dalam pembentangan surah ini satu dalam penjelasn yang indah.

Tafsiran ayat 1-4 :

Maksudnya : [1] Demi langit dan “At-Taariq”; - [2] Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia “At-Taariq” itu? - [3] (At-Taariq) ialah bintang yang menembusi (sinaran cahayanya);
[4] Tiada sesuatu jiwa pun melainkan ada malaikat yang menjaga (keadaannya serta menyimpan catitan mengenai segala bawaannya).

Bahagian ini mengandungi satu pemandangan  alam dan satu hakikat keimanan . Ia dimulakan dengan menyebut langit dan bintang yang muncul diwaktu malam, kemudian diiringi dengan pertanyaan biasa dalam pengungkapan al-Quran. Allah bersumpah dengan langit dan bintang-bintangnya yang terang  dan mengemukakan hakikat : "bahawa setiap jiwa" itu di awasi oleh penjaga-penjagannya dengan perintah Allah.

Allah menyebut "jiwa" , kerana jiwalah tempat simpanan rahsia dan fikiran dan pada jiwa juga dihubungkan amalan dan balasan. Manusia yang hidup dibumi ini tidak dibiarkan bebas lepas tanpa penjaga. Mereka tidak dilepaskan  begitu sahaja dalam liku-liku kehidupan tanpa pengawal. Mereka tidak ditinggalkan bebas boleh berbuat apa sahaja tanpa pengawasan, malah kegiatan hidup mereka dirakamlan dengan teliti dan hisab amalan mereka kelak adalah di asaskan di atas catatan-catatan yang hemat dan secara langsung.

Tafsir ayat 5 - 7

Maksudnya : [5] (Setelah mengetahui yang demikian), maka hendaklah manusia memikirkan: dari apa ia diciptakan. [6] Ia diciptakan dari air (mani) yang memancut (ke dalam rahim) - [7] Yang keluar dari “tulang sulbi” lelaki dan “tulang dada” perempuan.

Asbabun Nuzul ayat 5 ;

Ikrimah r.a memaparkan bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan  Abu Asyadd bin Kaldah al-Jamahi yang berdiri di atas kulit yang telah disamak, "Hai orang-orang Quraisy , siapa yang boleh menggelincirkanku dari tempat ini , ia akan ku berikan hadiah ." tantangannya, "Muhammad mengaku, penjaga neraka itu berjumlah sembilan belas. Aku mampu mengalahkan sepuluh penjaga neraka. Kalian tinggal mengalahkan  sembilan, sisi dari mereka." angkuhnya. (Hadis Riwayat Ibnu Abi Hatim)

Hendaklan manusia melihat dari bahan apakan dia diciptakan Allah dan kepada rupa apakah ia membentuk? Ia diciptakan dar air mani yang memancut keluar dari antara tulag sulbi lelaki dan tulang dada perempuan. Yakni ia diciptakan dari air yang terkumpul dari tulang sulbi lelaki iaitu rangkaian tulang belakangnya dan dari tulang dada perempuan, iaitu tulang dadanya bahagian atas. Kedua-duanya bertemu di dalam rahim dan dari keduanya terbentuk manusia.

Di sebalik pemandangan sepintas lalu dari gambaran-gambaran pengembaraan yang amat jauh dan aneh di antara titik permulaan air mani yang memancut  dengan titik akhir terbentuknya seorang manusia  yang berakal itu terdapat berbagai-bagai keanehan pada sifat-sifat peralatan-peralatan dan anggota tubuh badan yang tidak terdaya oleh kita untuk mengisahkan semuanya di dalam tafsir ini. Seluruhnya menunjukkan bahawa di sebaliknya dan pentadbiran dan qudrat Ilahi yang menjaga , memelihara, menunjuk dan membantunya, disamping menjelaskan hakikat yang pertama setelah ia bersumpah dengan langit dan bintang sebagai persedian untuk menjelaskan hakikat yang kedua iaitu hakikat kewujudan alam akhirat yang diingkari kaum musrikin yang ditujukan surah ini kepada mereka bagi pertama kali."

Sahabat yang dikasihi,
Surah ini adalah satu surah yang dijelaskan oleh Allah SWT untuk menunjukkan kekuasaan-Nya yang telah menciptakan bintang-bintang yang hebat diangkasa raya dan menciptakan malaikat yang menjadi pencatat dan pengawas kepada jiwa manusia (samaada baik atau buruk) dan Dia menjelaskan bahawa manusia yang diciptakan-Nya daripada air yang hina (air mani). Kenapakah manusia lupa daratan dan mengingkari akan perintah Allah SWT dan menafikan kehidupan di hari akhirat?

Orang mukmin akan menganggap bahawa dirinya adalah hina disisi Allah SWT dan setiap peringatan dalam surah ini  menjadikan hatinya tunduk dan patut kepada Allah SWT dan tidak ragu-ragu untuk beriman dan bertakwa dan menyakini sepenuhnya bahawa kehidupan di hari akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi dan menganggap bahawa di dunia ini adalah tempat melakukan amal ibadah dan amal soleh. Allah SWT adalah Hakim Yang Maha Adil .


Tuesday, January 24, 2012

Segeralah Bertaubat Kepada Allah SWT Supaya Terhindar Daripada Azab dan Seksaan-Nya


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Setiap hari di akhbar arus perdana kita akan bertemu berita pembuangan bayi yang baru dilahirkan . Di jumpai oleh orang ramai samaada di pintu masjid, di depan hospital atau di tepi-tepi jalan . Kita masih rasa bersyukur kerana bayi-bayi yang tidak berdosa ini yang dijumpai masih hidup dan boleh diselamatkan nyawanya dan dibesarkan sebagai insan biasa. Tetapi amat malang dan dukacita kita bertemu juga dengan berita-berita mayat bayi yang dibuang ditepi-tepi longkang dan ditempat pembuangan sampah yang dibunuh oleh 'ibu' yang berhati syaitan dan tidak berperi kemanusiaan.

Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara (JPN), Datuk Alwi Ibrahim, berkata seramai 17,303 anak luar nikah Melayu atau tidak sah taraf didaftarkan di seluruh negara sepanjang tahun 2009. Bilangan itu meningkat 762 kes berbanding tahun sebelumnya. Pada 2008 seramai 16,541 anak luar nikah didaftarkan di JPN manakala pada 2007 seramai 16,100 orang.

Alwi menjelaskan dalam tempoh lima tahun lalu, JPN mencatatkan 74,723 pendaftaran anak luar nikah adalah membabitkan orang Melayu/Islam. Ini tidak termasuk kes buang bayi yang dilaporkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM). “Sepanjang tempoh ini, 214,033 bayi pelbagai bangsa didaftarkan dengan status anak tidak sah taraf, termasuk kes anak yang tidak berbapa 104,834 orang dan 109,199 orang mengikut Seksyen 13, Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 (Akta 299),” katanya kepada Berita Minggu.

Mengikut Seksyen 13, bayi itu dianggap anak yang dilahirkan hasil ikatan perkahwinan tidak teratur atau tidak sah mengikut undang-undang negara.

Ini termasuk anak hasil hubungan luar nikah bagi orang Melayu/Islam atau pernikahan tidak didaftarkan mengikut undang-undang negara. Bayi yang lahir kurang enam bulan dari tarikh pernikahan ibu bapanya juga termasuk dalam status sama.

Sahabat yang dimuliakan,
Kenapakan gejala sosial seperti pembuangan bayi yang berlaku dikalangan orang melayu/ Islam meningkat setiap hari? Kenapakan gejala sosial ini amat sukar dikurangkan atau pun dihapuskan terus daripada berlaku?

Faktor yang paling besar adalah kerana hukum-hukum Allah SWT tidak dilaksanakan dinegara kita. Hukum hudud dipingkirkan dan aktiviti-aktivit hiburan dan maksiat digalakkan dan tidak ada inisiatif daripada pemerentah untuk mengambil tindakkan pro-aktif kepada dakwah dan tarbiah untuk menyedarkan  masyarakat seluruhnya. Akibatnya rakyat hanyut di bawa arus jahiliah , dibuai dengan keseronokkan dunia dan hawa nafsu dan tidak ada sedikit pun merasai takut kepada azab Allah SWT.

Perlu diingat pemerentah yang membiarkan rakyat bergelumangan dengan maksiat dan  dosa-dosa besar seperti zina akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Rakyat yang memilih mereka tidak akan terlepas mendapat saham yang sama.

Adakah dosa berzina (bersetubuh sebelum berkahwin) diampunkan Allah?

Zina adalah antara maksiat yang paling keji sekali. Ia disenaraikan di antara dosa-dosa yang paling besar. Jika penzina itu mati sebelum dosanya diampunkan Allah, maka tunggulah pelbagai azab seksa yang menantinya di akhirat.

Selain dari ancaman seksa Allah di akhirat, ancaman di dunia ini sahaja dapat menyebabkan ramai manusia terseksa dan merana. Samada secara langsung ataupun tidak. Banyak kesan negatif yang muncul dari perlakuan zina ini, antaranya ialah mencemar benih keturunan, pengabaian tanggungjawab terhadap nasab, percampuran dan memberi kesamaran terhadap benih dan nasab, menyiat-nyiat kehormatan diri, menyebarluaskan gejala kurang sihat di kalangan masyarakat, membiakkan penyakit-penyakit kelamin yang berbahaya dan seribu satu macam lagi.

Firman Allah SWT maksudnya : "Janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerosakkan). (Surah al-Isra' ayat 32)

Penzina wajib dikenakan hudud. Apa hududnya?

Bagi yang masih bujang/belum kahwin samada lelaki dan perempuan hukumannya ialah 100 kali sebatan dan dibuang negeri selama setahun. Manakala yang telah berkahwin hukumannya ialah direjam sampai mati. Untuk keterangan lebih mendetail, sila buka kitab-kitab Fikah bab Hudud.

Siapakah yang perlu menjalankan hudud ini? Kerajaan yang memerintah wajib melaksanakan hudud ini terhadap penzina-penzina. Rakyat jelata tidak boleh samasekali memandai-mandai mengambil alih kuasa pelaksana itu dari perintah. Oleh itu, tidaklah boleh kita sebagai rakyat, apabila berlaku zina oleh orang yang dah kahwin dengan segala syarat-syaratnya.. Kita tangkap, kemudian kita pakat-pakat merejamnya dengan batu sampai mati.

Dalam Islam untuk menjalankan hukum hudud bukanlah semudah apa yang disangkakan kerana untuk mensabitkan kesalahan hudud perlulah 4 orang saksi lelaki Islam yang adil. Jika terdapat sedikit kesamaran maka hukuman itu di tolak tidak boleh dijalankan. Kecuali seseorang itu membuat pengakuan secara sukarela maka hukuman boleh dijalankan tanpa saksi. Hukum hudud sebenarnya untuk mendidik manusia supaya merasai takut kepada Allah SWT akan seksaan hukuman-Nya di dunia dan lebih-lebih lagi seksaan dihari akhirat.

Bagi sesiapa yang telah melakukan zina , apakah yang harus mereka lakukan? Jalan terbaik adalah bertaubatlah dengan taubat nasuhah kepada Allah SWT, mudah-mudahan Dia mengampuni dosanya itu. Dan bertaubat bermakna menyesal sesesal-sesalnya serta sekali-kali tidak akan mengulanginya lagi perbuatan terkutut tersebut.

Sabda Nabi SAW bersabda maksudnya : "Barangsiapa yang mengerjakan perkara yang berdosa, maka hendaklah dia menutupi dengan tutupan Allah, maka barangsiapa menampakkannya bagi kami dosanya itu, kami akan menjalankan hukum hudud ke atasnya." (Hadis Riwayat al-Hakim dan al-Baihaqi)

Bagaimanakah cara bertaubat? Secara terperinci, bukalah buku-buku dalam bidang akhlak dan tasauf. Dan secara ringkasnya syarat-syarat taubat adalah seperti berikut :

1. Meninggalkan kemaksiatan itu

2. Menyesal atas perbuatan maksiat berkenaan

3. Berazam tidak akan kembali melakukan perbuatan itu lagi

4. Mengembalikan hak-hak makhluk yang dizalimi. Kalau dosa itu dosa sesama makhluk seperti merampas harta seseorang, hendak mengembalikannya. Kalau dosa, mengumpat hendaklah meminta maaf darinya. Jika dosa berzina terus bertaubat dan mohon keampunan kepada Allah SWT.

5. Mengerjakan fardu-fardu yang telah luput (qada), seperti berdosa kerana tidak berpuasa bulan Ramadan, meninggalkan solat dan tidak membayar zakat.

Setiap taubat yang mengikut syarat tersebut, insyaallah akan diterima Allah SWT.

Firman Allah SWT maksudnya "Bertaubatlah kamu sekelian kepada Allah, wahai sekelian mukmin, supaya kamu berbahagia." (Surah al-Nur ayat 31)

FirmanNya lagi yang bermaksud : "Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai juga orang-orang yang bersuci." (Surah al-Baqarah ayat 222)

Sabda Rasulullah SAW bersabda maksudnya : "Sesorang yang bertaubat dari dosanya itu adalah umpama orang yang tidak mempunyai dosa lagi." (Hadis Riwayat Ibnu Majah)

Sahabat yang dikasihi,
Marilah sama-sama kita menjauhkan diri daripada maksiat dan dosa-dosa kepada Allah SWT. dan nasihatilah isteri dan anak-anak kita, ahli keluarga, jiran tetangga , para remaja dan sahabat handai supaya jangan menghampiri zina dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Istiqamahlah dengan Islam dan tetaplah berada di atas landasan yang hak kerana sesungguhnya sesiapa yang didorong oleh Allah SWT untuk melakukan kebaikan di dunia ini maka itu adalah petanda mereka akan terselamat di hari akhirat nanti daripada seksaan apa neraka, sedangkan mereka yang berseronok dengan maksiat di dunia ini itu adalah petanda azab Allah SWT sedang menantinya di alam barzakh dan hari akhirat, nauzubillahiminzalik.

Bersedekah Kepada Ahli Keluarga Yang Miskin Mendapat Dua Fadilat.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Sabda Nabi SAW maksudnya: "Sedekah kepada orang miskin adalah sedekah, manakala sedekah kepada keluarga ada dua fadilat iaitu fadilat sedekah dan fadilat silaturrahim"
(Hadis Riwayat Tirmizi)

Berdasarkan hadis di atas jelaslah kepada kita bahawa bersedekah kepada orang miskin akan mendapat pahala sedekah sedangkan pahala bersedekah kepada keluarga terdapat dua fadilat iaitu fadilat bersedekah dan fadilat silaturahim.

Huraiannya :

Bersedekah adalah amalan yang mulia disisi Allah SWT kerana banyak hadis Nabi SAW yang menceritakan kebaikan-kebaikan bersedekah.

Sedekah itu berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu as-sadakah : benar. Jadi apabila kita sebut tentang keimanan mahupun keyakinan kepada janji Allah SWT., sudah tentu di sana perlu kepada pembuktian. Jelaslah sedekah itu adalah sebagai bentuk pembuktian kepada kebenaran iman kita dengan mengeluarkan sebahagian daripada harta kita yang Allah SWT. kurniakan. Malah apabila kita menyebut sedekah ini, hukumnya sunat, berbeza dengan nazar dan zakat.

Dari Amru bin Auf r.a katanya Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya sedekah seseorang Islam itu memanjangkan umur dan mencegah daripada mati dalam keadaan teruk (su'ul khatimah) dan Allah SWT pula menghapuskan dengan sedekah itu sikap sombong, takbur dan membanggakan diri (dari pemberiannya).” (Hadis Riwayat Bukhari)

Orang yang banyak bersedekah akan dapat membersihkan hatinya daripada sifat bakhil dan mementingkan diri sendiri. Bersedekah  dapat meredakan kemurkaan Allah SWT dan menjauhi su'ul khatimah. Bersedekah boleh menjauhkan bala dan musibah dengan izin Allah SWT dan merupakan salah satu cara dapat menghapuskankan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bersedekah juga sebagai salah satu rawatan dan penyembuhan penyakit yang dihadapi oleh seseorang mukmin.

Pertama : Bersedekah kepada orang miskin.

Bersedekah kepada orang miskin adalah satu tuntutan agama kerana orang-orang miskin adalah hamba Allah SWT yang diuji dengan kekurangan harta untuk menyara kehidupan mereka.

Rasulullah SAW bersabda maksudnya : “Sedekah yang paling utama adalah menggembirakan fakir dan dikeluarkan dalam keadaan sedikit harta. (Hadis Riwayat Ahmad).

Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga pernah bersabda, : "Orang yang bekerja keras untuk membantu janda dan orang miskin adalah seperti pejuang di jalan Allah atau seperti orang yang terus menerus solat malam atau terus berpuasa" (Hadis Riwayat Muslim).

Nabi SAW bersabda maksudnya : "Segala sesuatu ada kuncinya, dan kunci syurga adalah mencintai orang-orang miskin" (Hadis Riwayat  Ad Daruqutni dan Ibnu Hiban).

Kedua : Sedekah kepada ahli keluarga (isteri dan anak-anak, ibu bapa, adik beradik, bapa dan ibu saudara dan ahli keluarga yang lain).

Bersedekah kepada ahli keluarga yang miskin adalah mendapat dua fadilat iaitu fadilat sedekah dan akan merapakan lagi silaturahim sesama ahli keluarga.

Rasulullah SAW  bersabda yang maksudnya:” Tangan yang menghulur lebih baik daripada tangan yang menerima, mulakanlah dengan mereka yang di bawah tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah itu adalah yang tidak mengorbankan keperluannya atau keluarganya, sesiapa yang menahan daripada meminta sedekah dia akan dijaga oleh Allah SWT, sesiapa yang merasa berpada-pada maka diberikan Allah SWT kelegaan kepadanya.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Rasulullah SAW  bersabda yang bermaksud, "Barangsiapa menjamin untukku satu perkara, aku jamin untuknya empat perkara. Hendaklah dia bersilaturahim (menjalinkan hubungan baik) nescaya keluarganya akan mencintainya, diperluas baginya rezeki, ditambah umurnya dan Allah SWT. memasukkan ke dalam syurga."(Hadis Riwayat Ar-Rabii)

Hadis di atas secara jelas menyatakan betapa tingginya nilai silaturahim. Bahkan Rasulullah SAW  memberi jaminan bagi para pelaksana silaturahim, hanya dengan satu amalan, ini ia memperolehi empat jaminan sekaligus; dicintai keluarga, diluaskan rezeki, dipanjangkan usia dan yang paling penting menjadi penghuni syurga Allah SWT.

Sahabat yang dikasihi,
Marilah sama-sama kita meningkatkan kualiti diri kita disisi Allah SWT dengan membanyakkan bersedekah . Jika ada ahli keluarga kita yang miskin maka dahulukan ahli keluarga kita sendiri sebelum bersedekah kepada orang lain yang bukan ahli keluarga. Jika tidak ada ahli keluarag kita yang miskin maka keutamaan sedekah kita adalah kepada orang miskin tegar yang terdapat di dalam masyarakat kita.

Mengabaikan ahli keluarga sendiri yang miskin dan memerlukan bantuan adalah satu sifat tercela dan  dimurkai oleh Allah SWT.

Sunday, January 22, 2012

Tafsir Surah Hud Ayat 7.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,

Firman Allah Azza wa Jalla:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (7)

Maksudnya: “dan Dia lah yang menjadikan langit dan bumi dalam enam masa, sedang “ArasyNya, berada di atas air (ia menjadikan semuanya itu untuk menguji kamu: siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Demi sesungguhnya! Jika engkau (Wahai Muhammad) berkata: “Bahawa kamu akan dibangkitkan hidup kembali sesudah mati” tentulah orang-orang yang ingkar akan berkata: “Ini tidak lain, hanyalah seperti sihir yang nyata (tipuannya)”.(Surah Hud ayat 7)

Huraiannya :

Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita berkenaan permulaan penciptaan langit-langit dan bumi yang dicipta oleh Allah Azza wa Jalla dalam enam hari sedangkan ketika itu ArasyNya berada di atas air.

Allah SWT juga menjelaskan bahawa tujuan diciptakan alam ini adalah untuk menguji hamba-hambaNya siapakah di antara mereka yang paling elok amalannya.
(Al-Syanqiti, Muhammad Amin, Adwa’ al-Bayan, 2/279, Ibn Kasir, 4/307)

Sudah tentunya Kuasa Maha Perkasa Allah SWT yang menciptakan segala makhluk dan Allah menentukan ketentuan-ketentuan (takdir) mengenai semua makhluk sebelum kejadian langit dan bumi.

Allah SWT kemudian menjelaskan bahawa kaum kafir itu jika diberitahu kepada mereka bahawa mereka akan dihidupkan semula setelah mati mereka akan mengingkarinya dan menyatakan ianya adalah sihir sahaja.

Namun, keingkaran mereka ini merupakan cermin kebodohan diri mereka sendiri kerana mereka mengingkari Allah SWT akan menghidupkan semula mereka namun dalam masa yang sama mereka mengakui bahawa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang mencipta alam ini daripada ‘adam mahd’ (ketiadaan mutlak) sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

Maksudnya: “dan Sesungguhnya jika engkau (Wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu: “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang memudahkan matahari dan bulan (untuk faedah makhluk-makhlukNya)?” sudah tentu mereka akan menjawab: “Allah”..”(Surah al-Ankabut ayat 61).

Sedangkan memulakan ciptaan jika dibandingkan dengan mengulang ciptaan, maka mengulang ciptaan itu lebih mudah pada qudrah.

Firman Allah SWT :

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

Maksudnya: ”dan Dia lah yang memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian ia mengembalikannya (hidup semula sesudah mereka mati), sedang perlaksanaan yang demikian amatlah mudah baginya…”(Surah al-Rum ayat 27)
(Tafsir Ibn Kasir,4/308)

Asbabun Nuzul Surah al-Rum ayat 27 :

Ikrima r.a. meriwayatkan, bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan dengan kaum kafir yang merasa hairan dengan kemampuan Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. (Hadis Riwayat Ibnu Abi Hatim. Lihat ad- Darrul Mansur :5/168)

Imam al-Tabari rahimahullah menyatakan ayat ini membawa makna istifham menempelak kaum kafir, yakni adakah setelah jelas Allah SWT yang mencipta langit-langit dan bumi kamu masih lagi menyatakan Dia lemah untuk menghidupkan semula makhklukNya yang telah Dia matikan? (Al-Tabari,15/244)

Oleh itu, dalil kewujudan dan kekuasaan Allah SWT atas alam ini amat jelas dan nyata sehingga tidak diberi keuzuran orang yang mengingkarinya kerana jahil. Bahkan mereka yang ragu-ragu terhadap kekuasaan Allah SWT menghidupkan  semula alam ini setelah musnah merupakan kekufuran yang jelas sebagaimana firman Allah:

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (36) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا (37)

Maksudnya: “dan aku tidak fikir, hari kiamat kan berlaku; dan kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku (sebagaimana kepercayaanmu), tentulah aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. berkatalah rakannya kepadanya, semasa ia berbincang dengannya: “Patutkah engkau kufur ingkar kepada Allah yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari air benih, kemudian ia membentukmu dengan sempurna sebagai seorang lelaki?”(Surah al-Kahfi ayat 36-37)

Maka sesiapa sahaja yang mengingkari kewujudan hidup setelah mati dihukum kafir.

Sahabat yang dimuliakan,
Betapa mudah Allah SWT menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya . Begitu juga amat mudah Allah SWT menghidupkan semula semua makhluk yang dimatikan-Nya. Manusia dan jin yang kufur kepada Allah SWT dan tidak beriman kepada kehidupan di hari akhirat akan dimasukkan kedalam Neraka Jahanam dan mereka kekal di dalamnya.

Allah SWT menciptakan langit dan bumi (alam semesta) dalam enam masa.

Terdapat lebih kurang tujuh ayat menjelaskan bahawa Allah SWT menciptakan langit-langit dan bumi serta isinya dalam masa enam hari.

Firman Allah SWT:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

Maksudnya: “Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa…" (Surah al-A’raf ayat 54)

Telah sabit pula daripada Mujahid dan Ikrimah bahawa permulaan kejadian itu bermula pada hari Ahad dan berakhir pada Jumaat. Juga sabit daripada Ibn Abbas radiallahuanhu dan Mujahid rahimahullah, satu hari tersebut bersamaan seribu tahun pada kiraan manusia."
(Al-Tabari,12/482, al-Durrul Mansur, 4/246)

Namun, terdapat sebuah hadis menjelaskan sebagai berikut:

عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال : خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبثّ فيها من كل دابة يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعات الجمعة ، فيما بين العصر إلى الليل .

Maksudnya: Daripada Abu Hurairah radiallahuanhu katanya: “Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam memegang tanganku lalu bersabda: “Allah mencipta tanah pada hari Sabtu, mencipta bukit pada hari Ahad, mencipta pokok pada hari Isnin, mencipta perkara-perkara yang tidak disukai pada hari Selasa, mencipta cahaya pada hari Rabu, menebarkan atasnya haiwan melata pada hari Khamis, dan mencipta Adam pada selepas Asar hari Jumaat pada masa penciptaan terakhir di akhir saat hari Jumaat antara Asar hingga malam”. (Hadis Riwayat Muslim (7231), Ahmad (8323)).

Hadis ini adalah sahih dan dikeluarkan dalam Sahih Muslim sebagai ‘Umdatul Bab’ (Hadis Tonggak) dan kesahihannya disetujui oleh al-Albani rahimahullah dan Ahmad Syakir rahimahullah.
(Lihat Takliq Ahmad Syakir pada: Tafsir al-Tabari,15/244, hadis no. 17971. Lihat Silsilah al-Sahihah hadis no.1833.)

Arasy Allah SWT di Atas Air dan Awal Makhluk.

Telah jelas dalam ayat di atas Allah SWT menyatakan bahawa ketika Dia memulakan penciptaan bumi dan langit-langit, ArasyNya telah wujud dan berada di atas air. Pernyataan ini turut dijelaskan dalam hadis-hadis sahih berikut:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَعَقَلْتُ نَاقَتِي بِالْبَابِ ، فَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، فَقَالَ : اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ ، قَالُوا : قَدْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا ، مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ ، إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ ، قَالُوا : قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالُوا : جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ هَذَا الأَمْرِ ، قَالَ : كَانَ اللهُ ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَىْءٍ ، وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ.فَنَادَى مُنَادٍ : ذَهَبَتْ نَاقَتُكَ يَا ابْنَ الْحُصَيْنِ ، فَانْطَلَقْتُ ، فَإِذَا هِيَ يَقْطَعُ دُونَهَا السَّرَابُ، فَوَاللهِ ، لَوَدِدْتُ أنَِّي كُنْتُ تَرَكْتُهَا .

Maksudnya: Daripada Imran bin Husain radiallahuanhuma katanya: “Aku masuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku ikat untaku di pintu lalu datang sekumpulan manusia daripada Bani Tamim lalu baginda bersabda: “Terimalah khabar gembira wahai Bani Tamim”. Kata mereka: “Engaku telah menggembirakan kami (Wahai Rasulullah) maka berikan kami (khabar gembira itu)”, mereka ucapkannya dua kali. Kemudian datang pula sekumpulan manusia daripada Yaman lalu baginda berkata: “Terimalah khabar gembira wahai Ahli Yaman yang tidak diterima Bani Tamim”. Mereka berkata: “Telah kami terima wahai Rasulullah”. Mereka berkata lagi: “Kami datang ini untuk bertanya berkenaan perkara ini (penciptaan alam)”. Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: “Adalah Allah itu wujud dan tiada sesuatu pun selain Dia, dan adalah ArasyNya berada di atas air dan Dia menulis dalam al-Zikr (Lauh Mahfuz) semuanya (daripada takdir makhluk) dan dia mencipta langit-langit dan bumi”. Maka tiba-tiba seseorang menyeru memanggilku (Imran bin Husain): “Untamu terlepas wahai Ibn Husain!”.Maka aku dapati untaku melalui fatamorgana, demi Allah, aku suka jika aku biarkan saja untaku itu”. (Hadis Riwayat Bukhari dan Ahmad).

Dalam lafaz yang lain menyatakan:

كان الله ولم يكن شيء قبله

Maksudnya: “Adalah Allah wujud dan tiada sesuatu pun (wujud) sebelumNya…”

Lafaz ‘Qabla’ lebih tepat kerana sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam:

اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ

Maksudnya: “Ya Allah, Engkau adalah yang Awal maka tiada sesuatupun sebelum-Mu..” (Hadis Riwayat Muslim, Abu Dauda, al-Tarmizi, Ibn Majah, Ahmad).

Adapun lafaz yang pertama, kemungkinan besar perawinya meriwayatkan secara makna sebagaimana yang dinyatakan para ulama hadis.

Hadis Kedua:

عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال قلت : يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه ؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه على الماء قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون العماء أي ليس معه شيء

Maksudnya: Daripada Waki’ bun Hudus (Udus) daripada ayah saudaranya Abu Razin radiallahuanhu katanya: Aku berkata: “Wahai Rasulullah, di mana Tuhan kita berada sebelum Dia mencipta makhlukNya?” Jawab baginda: “Adalah Dia dalam al-Ama’, tiada di bawahnya udara dan tiada di atasnya udara dan Dia mencipta ArasyNya di atas air”. Kata Ahmad bin Mani’ (perawi hadis): Berkata Yazid bin Harun: “al-‘Ama’
(Al-Ama’ dalam bahasa bermaksud awan. Namun, tafsiran Yazid bin Harun lebih utama diikuti.) yakni tiada suatupun bersamaNya”. (Hadis Riwayat Tarmizi, Ibn Majah, Ahmad-hasan) (Imam al-Tarmizi menyatakan hadis ini hasan dan ulama salaf berhujjah dengannya demikian juga Ibn Taimiah rahimahullah.)

Hadis Ketiga:

عن العباس بن عبد المطلب قال : كنت بالبطحاء في عصابة . وفيهم رسول الله صلى الله عليه و سلم . فمرت به سحابة . فنظر إليها . فقال ( ما تسمون هذه ؟ ) قالوا السحاب . قال ( المزن ) . قالوا والمزن . قال ( والعنان ) قال أبو بكر قالوا والعنان . قال ( كم ترون بينكم وبين السماء ؟ ) قالوا لاندري . قال ( فإن بينكم وبينها إما واحدا أو اثنين أو ثلاثا وسبعين ستة . والسماء فوقها كذلك ) حتى عد سبع سماوات . ( ثم فوق السماء السابعة بحر . بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء . ثم فوق ذلك ثمانية أو عال . بين أظلافهم وركبهن كما سماء إلى سماء . ثم على ظهورهم العرش . بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء . ثم الله فوق ذلك . تبارك وتعالى )

Maksudnya: Daripada al-Abbas bin Abdul Muttalib katanya: “Aku berada di al-Batha’ bersama beberapa orang lagi dan bersama mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu terdapat awan berarak dan baginda memandangnya seraya bersabda: “Apakah yang kamu namakan ini?”

Jawab mereka: “al-Sahab” (Awan).

Kata baginda: “al-Muzni”.

Kata mereka: Ya, juga al-Muzni (Awan).

Kata baginda: “al-Anan”

kata mereka: Ya, juga al-Anan (awan).

Kata baginda: “Agak-agak kamu berapakah jaraknya antara kamu dan langit?”

Jawab mereka: “Kami tidak tahu”.

Sabda baginda: “sesungguhnya antara kamu dan langit sama ada 71,72 atau 73 tahun perjalanan, demikian juga antara langit ke langit”.

Baginda menyebut sehingga langit ketujuh lalu berkata: “Kemudian di atas langit ketujuh itu terdapat laut, antara atasnya ke bawahnya seperti jarak antara langit ke langit kemudian di atas laut itu terdapat 8 malaikat dalam bentuk Au’al, jarak antara kuku kakinya ke lututnya seperti jarak antara langit ke langit kemudian di atas belakang mereka terdapat Arasy, jarak antara atasnya dengan bawahnya sama seperti antara langit ke langit kemudian Allah berada di atas Arasy itu Tabaraka wa Taala”. (Hadis Sahih Riwayat Abu Daud, al-Tarmizi, Ibn Majah).

(Imam Ibn Taimiah rahimahullah mempertahankan kesahihan hadis ini demikian juga al-Azim al-Abadi dalam Aunul Makbud.)

Hadis ini menunjukkan bahawa Air, Arasy, Udara, al-Qalam, dan al-Lauh al-Mahfuz telah wujud terlebih dahulu sebelum Allah SWT mencipta langit dan bumi. Maka persoalannya, antara makhluk-makhluk ini, manakah yang terlebih dahulu diciptakan Allah SWT? Yakni apakah makhluk yang paling awal secara mutlak diciptakan Allah SWT?.

Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ. قَالَ رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

Maksudnya: “Sesungguhnya benda yang paling awal dicipta Allah adalah al-Qalam, lalu Dia berfirman kepadanya: “Tulislah”. Berkata Qalam: “Wahai Tuhanku, apa yang hendak aku tulis?”. Kata Allah: “Tulis takdir-takdir segala sesuatu sehingga hari kiamat”. (Hadis Riwayat Abu Daud, al-Tarmizi, Ahmad).

Namun, jika diteliti hadis-hadis sebelum ini, kita dapati Arasy telah wujud sebelum al-Qalam demikian juga air dan udara. Terdapat asar daripada Ibn Abbas radiallahuanhuma menyatakan:

عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن قول الله:(وكان عرشه على الماء) ، قال: على أي شيء كان الماء؟ قال: على متن الريح

Maksudnya: “Daripada Said bin Jubair katanya: Ditanya Ibn Abbas berkenaan firman Allah: (maksudnya) ‘dan adalah ArasyNya di atas air’, air itu berada di atas apa pula? Jawab beliau: “Di atas angin”.

Namun, tidak ada pertentangan antara hadis-hadis ini kerana hadis al-Qalam itu bukanlah menunjukkan permulaan penciptaan secara mutlak.

Berkata Syeikh al-Mubarakfuri rahimahullah:

قال في الأزهار أول ما خلق الله القلم يعني بعد العرش والماء والريح

Maksudnya: “Berkata dalam al-Azhar: Awal yang dicipta Allah adalah al-Qalam maksudnya selepas Arasy, air dan angin”.

(Tuhfatul Ahwazi, Muhammad Abdul Rahman al-Mubarakfuri, 6/307, Dar al-Kutub al-Ilmiah-Beirut.)

Adapun Jumhur ulama berpandangan sebelum al-Qalam, Allah telah mencipta Arasy dan air demikian juga udara yang diletakkan air atasnya berdalilkan hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ - قَالَ - وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ.

Maksudnya: Daripada Abdullah bin Amru bin al-As radiallahuanhuma katanya: “Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Allah telah menulis takdir makhluk sekaliannya sebelum Dia mencipta langit-langit dan bumi dalam jarak masa 50,000 ribu tahun”. Baginda berkata: “sedangkan Arasy-Nya ketika itu berada di atas air”.(Hadis Riwayat Muslim)

Jumhur ulama menyatakan bahawa al-Qalam adalah makhluk yang pertama diciptakan daripada alam ini (Permulaan Penciptaan Langit-langit dan Bumi).

(Lihat al-Bidayah wan Nihayah, Ibn Kasir, 1/9&10, Dar al-Ihya’ al-Turas al-Arabi.)

Perlu diingatkan bahawa air yang terdapat di Arasy Allah SWT tidak dapat diketahui bagaimana rupabentuknya atau bagaimana  zatnya.  Justeru Arasy berada pada dimensi yang berbeza. Ia adalah benda ghaib dan berada di alam ghaib. Namun, sains bukanlah segala-galanya. Ada perkara dalam kehidupan dan alam ini yang tidak mampu diukur oleh sains seperti roh yang tidak mampu dinilai oleh dunia Sains dan banyak lagi.

Sahabat yang dikasihi,   
Faedah dan pengajaran yang boleh kita perolehi daripada ayat-ayat dan hadis di atas adalah :

1. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Pencipta dan Pentadbir alam ini, maka secara otomatis Dia jualah satu-satunya Zat yang berhak disembah.

2. Allah Subahanahu Wa Taala bersemayam di atas ArasyNya dengan sebenarnya tanpa diketahui kaifiatnya.

3. Arasy adalah makhluk yang mulia dan merupakan bumbung alam ini serta makhluk yang paling besar dalam alam ini.

4. Udara dan Air merupakan anugerah Allah Taala yang sangat berharga pada makhlukNya yang lain, oleh itu wajib atas manusia menjaga air dan udara daripada pencemaran.

5. Allah Subahanahu Wa Taala mencipata makhlukNya kerana hikmah yang diketahuiNya tetapi Dia sama sekali tidak berhajat kepada makhlukNya sama ada Arasy atau lainnya.

6. Semua yang berlaku dalam alam ini adalah dengan takdir dan kehendak Allah Taala dan semuanya makhluk Allah.

7. Bukti Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, dan al-Asma’ wal Sifat bagi Allah sangat jelas dan terang dan mereka yang ingkar akan menjadi syirik.