Thursday, June 18, 2015

Qiyam Ramadan

1.Dalilnya :

1. Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda :

"Barangsiapa mendirikan solat malam di bulan Ramadan kerana iman dan mengharap pahala (dari Allah) nescaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. " (Hadis Muttafaq 'Alaih)

2. Dari Abdurrahman bin Auf radhiallahu 'anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam menyebut bulan Ramadan seraya bersabda :

"Sungguh, Ramadan adalah bulan yang diwajibkan Allah puasanya dan ku sunatkan solat malamnya. Maka barangsiapa menjalankan puasa dan solat malam pada bulan itu kerana iman dan mengharap pahala, nescaya bebas dari dosa-dosa seperti saat ketika dilahirkan ibunya." (HR. An-Nasa'i, katanya: yang benar adalah dari Abu Hurairah)," Menurut Al Arna'uth dalam "Jaami'ul Ushuul", juz 6, hlm. 441, hadis ini hasan dengan adanya nash-nash lain yang memperkuatnya.

2. Hukumnya:

Qiyam Ramadan (solat malam Ramadan) hukumnya sunah mu'akkadah (ditekankan), di galakkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam dan baginda anjurkan serta sarankan kepada kaum Muslimin. Juga diamalkan oleh Khulafa' Rasyidin dan para sahabat dan tabi'in. Oleh itu, seyogianya seorang muslim senantiasa mengerjakan solat tarawih pada bulan Ramadan dan solat malam pada sepuluh malam terakhir, untuk mendapatkan "Lailatul Qadar"

3, Keutamaannya:

Qiyamul lail (solat malam) disyariatkan pada setiap malam sepanjang tahun. Keutamaannya besar dan pahalanya banyak.

Firman Allah Ta'ala :

"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya ''( Maksudnya mereka tidak tidur di waktu biasanya orang tidur, untuk mengejakan solat malam) , sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. "(Surah As-Sajdah ayat 16).

Ini merupakan sanjungan dan pujian dari Allah SWT bagi orang-orang yang mendirikan solat tahajjud di malam hari. Dan sanjungan Allah SWT kepada kaum lainnya dengan firman-Nya :

"Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam; dan di akhir-akhir malam mereka momohon ampun (kepada Allah) . " (Surah Adz-Dzaariyaat ayat 17-18).

"Dan orang-orangyang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka." (Surah Al-Furqaan ayat 64).

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (dengan mengatakan: Hadis ini hasan shahih dan hadis ini dinyatakan shahih oleh Al-Hakim) dari Abdullah bin Salam, bahawa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda :

"Wahai sekalian manusia, sebarkan salam, berilah orang miskin makan, sambungkan tali kekeluargaan dan solatlah pada waktu malam ketika semua manusia tidur, nescaya kalian masuk syurga dengan selamat. "

Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Bilal, bahawa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

"Hendaklah kamu mendirikan solat malam kerana itu tradisi orang-orang solih sebelummu. Sungguh, solat malam mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu, menghapuskan kesalahan, menjaga diri dari dosa dan mengusir penyakit dari tubuh" (Hadis ini dinyatakan shahih oleh Al-Hakim dan Adz-Dzahabi menyetujuinya, 1/308),

Dalam hadis kaffarah dan derajat, Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

"Dan termasuk derajat: memberi makan, berkata baik, dan mendirikan solat malam ketika orang-orang tidur': dinyatakan sahih oleh Al-Bukhari dan At-Tirmidzi)" Lihat kitab Wazhaa'ifu Ramadhan, oleh Ibnu Qaasim, hlm. 42, 43.

Dan sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasalllam :

"Sebaik-baik solat setelah fardhu adalah solat malam. " (Hadis Riwayat Muslim).

4, Bilangannya :

Termasuk solat malam: witir, paling sedikit satu raka'at dan paling banyak 11 raka'at. Boleh melakukan witir dengan satu raka'at saja, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam :

"Barangsiapa yang ingin melakukan witir dengan satu raka'at maka lakukanlah. " (Hadis Riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Atau witir dengan tiga raka'at, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam :

"Barangsiapa yang ingin melakukan witir dengan tiga rakaat maka lakukanlah. " (Hadis Riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i)·

Hal ini boleh dilakukan dengan sekali salam, atau solat dua raka'at dan salam kemudian solat raka'at ketiga.

Atau witir dengan lima rakaat, diiakukan tanpa duduk dan tidak salam kecuali pada akhir raka'at.

Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam:

"Barangsiapa ingin melakukan witir dengan lima rakaat maka lakukanlah. "(HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i).

Dari Aisyah radhiallahu 'anha, beliau mengatakan:

"Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam biasanya solat malam tiga belas rakaat, termasuk di dalamnya witir dengan lima rakaat tanpa duduk di salah satu rakaatpun kecuali pada raka'at terakhir. " (Hadits Muttafaq 'Alaih).

Ketiga hadis tersebut dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban.

Atau witir dengan tujuh raka'at; dilakukan sebagaimana lima raka'at. Berdasarkan penuturan Ummu Salamah radhiallahu 'anha :

"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam biasanya melakukan witir dengan tujuh dan lima raka 'at tanpa diselingi dengan salam dan ucapan. "(HR, Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah).

Boleh juga melakukan witir dengan sembilan, sebelas, atau tiga belas raka'at. Dan yang afdhal adalah salam setiap dua rakaat kemudian witir dengan satu raka'at.

Shalat malam pada bulan Ramadhan memiliki keutamaan dan keistimewaan atas shalat malam lainnya.

5. Waktunya :

Solat malam Ramadan mencakup solat pada permulaan malam dan pada akhir malam.

6. Solat Tarawih:

Solat tarawih terrnasuk qiyam Ramadan. Oleh itu, hendaklah bersungguh-sungguh dan memperhatikannya serta mengharapkan pahala dan balasannya dari Allah. Malam Ramadan adalah kesempatan yang terbatas bilangannya dan orang mukmin yang berakal akan memanfaatkannya dengan baik tanpa terlewatkan.

Jangan sampai ditinggalkan solat tarawih, agar memperoleh pahala dan ganjarannya. Dan jangan pulang dari solat tarawih sebelum imam selesai darinya dan dari solat witir, agar mendapatkan pahala solat semalam suntuk. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam :

"Barangsiapa mendirikan solat malam bersama imam sehingga selesai, dicatat baginya solat semalam suntuk. " (HR. Para penulis kitab Sunan,dengan sanad shahih) Lihat kitab Majalisu Syahri Ramndhan, oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, him. 26-30.

Solat tarawih adalah sunat, dilakukan dengan berjama'ah lebih utama. Demikian yang masyhur dilakukan para sahabat, dan diwarisi oleh umat ini dari mereka generasi demi generasi. Solat ini tidak ada batasannya. Boleh melakukan solat 20 raka'at, 36 raka'at, 11 raka'at, atau 13 raka'at; semuanya baik. Banyak atau sedikitnya rakaat tergantung pada panjang atau pendeknya bacaan ayat. Dalam solat diminta supaya khusyuk, bertuma'ninah, dihayati dan membaca dengan perlahan; dan itu tidak boleh dengan cepat dan tergesa-gesa. Dan sepertinya lebih baik apabila solat tersebut hanya dilakukan 11 raka'at.(Yaitu berdasarkan hadits Aisyah radiallahu'anha yang artinya : " Tiadalah Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam menambah (rakaat), baik di bulan Ramadan atau (di bulan) lainya lebih dari sebelas rakaat". (Hadis Riwayat Bukhari dan An-Nasa'i)

Wednesday, June 17, 2015

Ramadan Tetamuku Yang Di nanti-nantikan

Ramadan!

Ahlan Wa Sahlan Ya Ramadan....

Kedatanganmu ku nanti dengan hati penuh debaran,

Esok menjelangnya waktu magrib,  kau akan datang memenuhi alam semester. Tahun Hijrah 1436

Kau datang membawa rahmat dan keberkatan, datang membawa ibadah puasa yang difardukan Ilahi.

Kedatanganmu membawa seribu rahmat, seribu pengampunan dan pembebasan dari seksaan api neraka.

Dinanti-natikan oleh muttaqin, solihin, muqarabin dan muhlisin.

Kau akan muncul lagi setelah 11 bulan  menghilangkan diri.

Ramadan!

Dengan kehadiranmu semua pintu syurga di buka luas dan pintu-pintu neraka ditutup rapat.

Iblis dan syaitan di ikat rapat,tidak boleh menggoda anak Adam.

Setiap hari dengan rahmat Ilahi segolongan bakal ahli neraka diampunkan dosa-dosa mereka dan akan di masukan ke syurga.

Semua makhluk yang ada dibumi dan para malaikat menanti-nanti kedatanganmu,

Mereka mendoakan kepada sesiapa sahaja  yang melayanmu sebagai tetamu ,

Mereka akan mendapat kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Dan terampunlah segala  dosa-dosa mereka.

Ramadan!

Aku bersyukur jika Allah izinkanku bertemu denganmu dan menerima dikau sebagai tetamuku pada tahun ini.

Insya Allah tidak akan ku persia-siakan kehadiranmu nanti ya Ramadan...

Kaulah bulan dakwah, bulan tarbiah, bulan tazkiah dan bulan tazkirah.

Dengan kehadiranmu hawa nafsu manusia mampu diasuh dan di didik supaya tunduk dibawah telunjuk iman.

Melatih muslim untuk buangkan mazmumah dan dihiasi diri dengan mahmudah

Di bulan inilah mukmin di ajar supaya bersifat amanah, jujur, tidak berbohong, tidak sombong, tidak maki hamun, bersabar, bersyukur dan memperbanyakkan amal soleh, amal ibadah dan tolong menolong sesama insan.

Dengan berpuasa roh manusia mampu di bersihkan dan di suburkan dengan hubungan hati dengan Allah Azzawajalla dan merasai bahawa  dunia ini hanya sementara dan akhiratlah kehidupan yang kekal abadi.

Ramadan,

Kau bulan teristimewa untuk umat Nabi Muhammad SAW.

Setiap amal sunat dan fardu di gandakan pahalanya hanya Allah Maha Mengetahui jumlahnya. Malaikat pencatat amal hanya mencatat saja.

Allah berfirman, ‘Semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Ia untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Bau mulut orang berpuasa lebih harum dari bau kasturi disisi Allah di hari akhirat,

Para Malaikat beristighfar untuk mereka yang berpuasa hingga berbuka. Allah memperindah syurga-Nya setiap hari untuk mereka yang berpuasa. Semasa kehadiranmu ya Ramadan...

Dua kegembiraan untuk mereka yang berpuasa... gembira semasa berbuka dan gembira bertemu Allah di syurga .

Ramadan,

Bersama-sama kehadiranmu, Allah sediakan satu hadiah yang cukup istimewa, iatu lebih baik beribadah seribu bulan iaitu ' lailatul qadar'.

Aku menanti-nanti akan hadiah itu, di rahsiakan oleh Allah dimalam yang berkah itu, tidak mengapa akan ku cari dengan bersungguh-sungguh di sepanjang malam terutama di 10 malam terakhir.

Ku harapkan munajat dan doa-doaku diterima oleh Allah Azzawajalla.

Ramadan,

Alangkah ruginya diakhir kehadiranmu ada insan yang tidak mendapat keampuna Allah , tidak menjadi insan bertakwa dan tidak dibebaskan dari seksaan api  neraka.

Sebaliknya, alangkan bertuahnya jika ada mukmin yang mendapat rahmat, keampunan dan kasih sayang Allah dan di bebaskan dari azab api neraka di saat akhir pemergianmu di sisi kami.

Berbahagilah sesiapa yang terpilih untuk memasuki pintu "RAKYAN" , pintu di syurga khusus untuk mereka yang banyak berpuasa ketika kehadiranmu di alam semester ini.

- Abu Basyer. 1.29 pagi 17/6/2015-

Tuesday, June 16, 2015

11 Amalan Sunat Bulan Ramadan

Adalah penting bagi kita untuk mengetahui hadis Rasulullah SAW dalam bab kaifiat dan fadhilat ibadah. Ini kerana ia merupakan janji benar yang menjadi jaminan yang kukuh untuk kita berpegang dengannya.

Menjadi sumber motivasi buat orang-orang yang beriman. Berikut adalah beberapa hadis Rasulullah SAW yang menerangkan kepada kita bagaimana untuk mendapatkan impak maksima dari kebaikan Ramadan. Perkara tersebut telah di petik dari kitab Riyadhus-Solihin susunan Imam an-Nawawi dan kitab Feqh as-Sunnah susunan Sheikh Sayyid Sabiq.

Semoga kita semua dapat mengamalkannya, insya Allah :

1. Keutamaan sahur dan mentakhirkannya selama tidak khuatir akan terbitnya fajar :
Dari Anas radhiallahu ‘anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda maksudnya: “Bersahurlah kamu sekalian kerana sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat barakah.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Dari Zaid bin Tsabit radhiallahu ‘anhu berkata: “Kami sahur bersama-sama dengan Rasulullah SAW, kemudian kami melaksanakan solat.” Ada seseorang bertanya: “Berapa lama antara sahur dengan solat itu?” Ia menjawab: “Kira-kira 50 ayat.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Dari ‘Amr bin ‘Ash radhiallahu ‘anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda maksudnya: “Kelebihan puasa kami dan puasa ahli Kitab adalah adanya makan sahur.” (Hadis Riwayat Muslim)

2. Segera berbuka puasa apabila sudah masuk waktu berbuka :

Dari Sahl bin Sa’d radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah SAW  bersabda maksudnya : “Manusia itu selalu dalam kebaikan selama mereka segera berbuka puasa.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Dari Anas radhiallahu ‘anhu berkata: “Rasulullah SAW sentiasa berbuka dengan beberapa biji ruthob (kurma yang baru masak) sebelum solat. Jika tidak ada ruthob (kurma yang baru masak), maka baginda SAW berbuka dengan tamar (kurma yang sudah kering). Jika tidak tamar (kurma yang sudah kering), maka baginda SAW meneguk air beberapa teguk.” (Hadis Riwayat Abu Daud dan At-Turmudzi)

3. Berdoa sepanjang berpuasa dan ketika berbuka.

Diriwayatkan oleh Turmudzi dengan sanad yang hasan, bahawa Rasulullah SAW bersabda maksudnya : “Ada 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka, iaitu orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, pemimpin negara yang adil dan orang yang teraniaya.”

4. Menjauhi perkara-perkara yang bertentangan dengan ibadah puasa.

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Puasa itu adalah perisai, oleh kerana itu, apabila salah seorang di antara kamu sekalian berpuasa maka janganlah berkata kotor dan janganlah bertengkar/berteriak. Apabila ada seseorang yang mencaci-maki atau mengajak berkelahi, maka hendaklah ia berkata: “Sesungguhnya aku sedang berpuasa””. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda maksudnya : ‘Barangsiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak memerlukan ia meninggalkan makan dan minumnya.” (Hadis Riwayat  Bukhari)

5. Bersiwak atau menggosok gigi.

Amir bin Rabi’ah berkata, “Saya melihat Nabi SAW bersiwak dan baginda pada saat itu sedang berpuasa. Kerana seringnya, maka saya tidak dapat membilang dan menghitungnya.” (Hadis Riwayat Bukhari)

Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda maksudnya, “Andaikan tidak memberatkan umatku, nescaya mereka ku perintahkan bersiwak pada setiap kali berwuduk.” (Hadis Riwayat Bukhari)

6. Bermurah hati dan banyak menderma.

Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu katanya: “Rasulullah SAW adalah seorang yang paling dermawan, dan sifat dermawannya itu lebih menonjol pada bulan Ramadan yakni ketika ditemui Jibril. Biasanya Jibril menemuinya pada setiap malam bulan Ramadan, dibawanya mempelajari al-Quran. Maka Rasulullah SAW  lebih murah hati melakukan kebaikan dari angin yang bertiup.” (Hadis Riwayat Bukhari)

7. Menggandakan amalan membaca dan mempelajari al-Quran.

Hadis daripada Ibnu Abbas di atas menyatakan bahawa Rasulullah SAW bertadarus (mempelajari al-Quran) dengan Jibril pada setiap malam Ramadhan.

Membaca al-Quran adalah amalan biasa umat Islam, tetapi sempena bulan Ramadan, hendaklah kita tumpukan betul-betul dan menggandakannya. Para ulama apabila tibanya bulan Ramadan dan akan memberhentikan kuliah yang diajar mereka dan menumpukan kepada mempelajari al-Quran.

Membaca untuk memahami al-Quran yakni mentadabbur al-Quran adalah lebih utama dari membaca laju untuk mengkhatamkannya beberapa kali pada bulan Ramadan.

8. Memberi makan untuk berbuka puasa.

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhanny radhiaallahu ‘anhu, bahawa Rasulullah SAW  bersabda: “Barangsiapa yang memberi makan untuk berbuka orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu.” (Hadis Riwayat At-Turmudzi)

9. Mendirikan malam dengan solat sunnat (solat Tarawih)

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda: “Barangsiapa yang mengerjakan solat sunat pada malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah , maka akan diampunilah dosanya yang telah lalu.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

10. Giat beribadah dan pada 10 hari terakhir

Ramadhan Aisyah radhiallahu ‘anha berkata: “Bahawa Rasulullah SAW apabila masuk sepuluh terakhir bulan Ramadan.diramaikannya waktu malam, dibangunkannya ahli keluarganya dan diikat erat kain sarungnya.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

11. Beriktikaf pada 10 terakhir Ramadan.

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhu berkata: “Rasulullah SAW selalu beriktikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim) .

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha berkata: “Rasulullah SAW  selalu beriktikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan sehingga baginda SAW dipanggil Allah Ta’ala, kemudian setelah baginda SAW  wafat, isteri-isterinya meneruskan kebiasaan baginda itu.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Semoga kita semua dapat mengambil pengajaran yang besar dari hadis-hadis Nabi SAW  di atas. Janganlah dilepaskan peluang untuk mendapatkan pahala yang besar hasil dari usaha kita untuk bersungguh-sungguh melaksanakan sunah di atas. Selain dari sunah yang telah dinyatakan di atas, jangan lupa dan meremehkan lain-lain sunah Rasulullah SAW seperti senyum, beri salam, solat jamaah di masjid, berbuat baik kepada ahli keluarga dan jiran, beri tazkirah, merendah diri dan lain-lain.

Kesilapan-kesilapan Yang Biasa Di Lakukan Di Bulan Ramadan.

Terdapat sekurang-kurangnya 23 kesilapan yang selalu dilakukan di sepanjang bulan Ramadan. Sedarkah kalian bahawa terdapat banyak kesilapan yang mungkin tidak disedari, terlepas pandang atau mungkin telah diketahui di sepanjang bulan Ramadan ini. Antara kesilapannya ialah:
 .
1) Memasuki Ramadan Dengan Hati Kotor

Memasuki bulan Ramadan, bergelumang dengan maksiat dan keadaan hati yang penuh kotor, hasad dengki dan bermusuhan. Ini sudah tentu akan memberi kesan yang amat besar kepada kualiti ibadah Ramadan kerana status orang yang terlibat dengan kemungkaran adalah seolah-olah berperang dengan Allah SWT dan Rasul-Nya..

Dari Ibnu Mas’ud radliyallaahu ‘anhu , Rasulullah SAW bersabda maksudnya, “Bukanlah seorang mukmin jika suka mencela, melaknat dan berkata-kata keji.” (Hadis Riwayat Tirmidzi).

2) Tidak Membersihkan Harta.

Memasuki Ramadan dengan harta yang tidak bersih seperti menyimpan barangan curi, megekalkan harta riba dan tidak mengeluarkan zakat pendapatan dan harta serta tidak pula berazam untuk mensucikannya.

Firman Allah SWT  “Ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah (zakat), dengan itu kamu membersihkan mereka (daripada dosa) dan menyucikan mereka (daripada segala akhlak yang buruk)…”  (Surah at-Taubah, Ayat 103)

Rasulullah SAW bersabda : “Islam diasaskan atas lima perkara, kesaksian bahawa tiada tuhan selain daripada Allah dan Muhammad Pesuruh Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menunaikan fardu haji dan berpuasa pada Ramadan.” (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Firman Allah SWT :

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا

Maksudnya, “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan dirinya.” (Surah Al-Syams ayat 9).

3) Tidur Berlebihan

Banyak tidur terutama di siang hari dengan alasan, ‘daripada melakukan maksiat lebih baik tidur saja’ atau konon ianya adalah satu ibadah. Imam As-Suyuti menegasakan bahawa hadis yang menyebut berkenaan tidur orang berpuasa itu ibadah adalah amat lemah. Sedangkan Rasulullah SAW mengurangkan waktu tidurnya yang memang sangat sedikit itu untuk memperbanyak ibadah.

Khalifah Umar bin Khattab pernah mengingatkan  “Sekiranya kamu tidur (banyak) siang hari, maka akan melalaikan hak rakyat (masyarakat); jika kamu tidur (banyak) malam, kamu melalaikan hak Allah.” Oleh kerana itu haruslah mengimbangi dan menggunakan waktu tidur siang yang hanya seketika (Qailullah) bukan sepanjang hari.
.
4) Kurang Berdoa Ketika Berpuasa

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang-Ku, maka (jawablah), bahwasanya Daku adalah dekat. Daku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (Surah Al-Baqarah; Ayat 186)

Ramai umat Islam kerap mengabaikan dan tidak memperbanyakkan berzikir, selawat, istighfar dan doa ketika berpuasa. Rasulullah SAW telah bersabda : “Tiga golongan yang tidak di tolak doa mereka, pemimpin yang adil, individu berpuasa sehingga berbuka dan doa orang yang di zalimi.” (Hadis Riwayat At-Tirmizi)
.
5) Bebas Makan Minum

Ramai yang makan dan minum secara terang-terangan di hadapan orang lain tanpa menjaga adab sebagai orang yang tidak puasa. Atau makan dan minum tanpa rasa malu selepas sengaja batalkan puasa seperti mengeluarkan mani, merokok, makan dan minum tanpa uzur yang dibenarkan Islam. Hakikatnya mereka ini dikenakan denda dengan dilarang melakukan segala perkara yang membatalkan puasa termasuk makan dan minum di sepanjang hari itu.

Sabda Rasulullah SAW maksudnya, “Sesungguhnya sesiapa yang telah makan (batal puasa) hendaklah ia berpuasa baki harinya itu.” (Hadis Riwayat Bukhari)
.
6)  Berbelanja Berbuka Secara Berlebihan

Ramai yang menjadikan bulan puasa sebagai pesta makanan dengan membeli pelbagai jenis makanan sehingga penuh meja atau berbelanja mewah dengan berbuka di restoran-restoran ekslusif dan hotel-hotel sehingga mencecah ratusan ringgit. Lebih malang jika mereka tidak mengambil berat kehalalan makanan tersebut. Kebiasaan inilah yang melanda kebanyakan umat Islam yang tidak kunjung padam ketika menghadapi puasa Ramadan.

Sewajarnya setiap mukmin bermujahadah dan belajar berbuka secara amat sederhana dan lebihan wang tersebut boleh menjamu orang lain dan disedekahkan kepada fakir miskin. “Allah akan mengurniakan balasan kepada orang yang memberi walaupun sebiji tamar kepada orang yang berpuasa atau seteguk air atau sehirup susu untuk dia berbuka puasa.”
.
7) Hanya Membaca Doa Berbuka

Sewaktu iftar hanya membaca doa berbuka sahaja tanpa penambahan doa-doa yang lain. Ini satu lagi jenis kerugian yang kerap dilakukan oleh umat Islam. Sedangkan doa menjadi bertambah maqbul tatkala ingin berbuka sebagaimana sabda Rasulullah SAW maksudnya, “Sesungguhnya bagi orang berpuasa itu ketika berbuka (atau hampir berbuka), adalah waktu doa yang tidak akan ditolak.” (Hadis Riwayat Ibn Majah)
.
8)  Makan Berlebihan Ketika Sahur Dan Iftar

Walaupun telah melakukan berpuluh-puluh kali puasa, kebiasaan berbuka puasa secara berlebihan dan menjadikannya sebagai acara ‘balas dendam’ atau ‘lepas geram’ tetap sukar diubah. Adalah suatu yang amat dikesali dan merugikan, setelah dapat menahan lapar dan dahaga selama lebih kurang 14 jam hikmah berpuasa sebenarnya tidak dapat dihayati.

Ikutlah sunnah Rasulullah SAW hanya berbuka dengan 3 butir kurma dan segelas air dan boleh ditambah dengan makanan lain setelah mendahulukan solat Maghrib. “Rasulullah SAW berbuka dengan kurma basah (rutab) sebelum solat dan sekiranya tiada rutab, maka tamar dan jika tiada, Baginda meminum beberapa teguk air.” (Hadis Riwayat Abu Daud, Ahmad & Al-Tirmidzi)

Cara inilah yang sepatutnya diamalkan supaya tidak berlaku kejutan pada organ perut dan seterusnya akan terpelihara kesihatan yang berpanjangan.
.
9) Makan Sahur Sebelum Tidur

Ramai yang makan sahur sebelum tidur kerana malas untuk bangun di akhir malam. ‘Sahur’ dari sudut bahasanya ialah ‘Aslah’ (waktu terakhir di hujung malam) dan para Ulama juga menyebut waktu afdalnya adalah 1/6 terakhir malam. Manakala Imam Ibnu Hajar menegaskan, “Melewatkan sahur adalah lebih mampu mencapai objektif yang diletakkan oleh Rasulullah SAW.” (Fathul-Bari,4/138)
.
10) Bersahur Sahaja Tanpa Melakukan Ibadah

Adalah suatu kesilapan besar melepaskan bersahur sahaja tanpa melakukan ibadah yang lain kerana pada waktu sahur dan 10 malam terakhir Ramadan inilah di antara waktu terbaik untuk beribadah, beristighfar dan menunaikan solat malam serta salah satu waktu dimana doa mudah untuk diangkat oleh Allah SWT

Firman Allah SWT ketika memuji orang mukmin:

وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

“..dan ketika waktu-waktu bersahur itu mereka meminta ampun dan beristighfar.”
(Surah Az-Zariyyat ayat 18)
.
11) Salah Anggap Waktu Imsak Sebagai Penamat Sahur

Menganggap waktu imsak sebagai ‘Lampu Merah’ bagi sahur. Ia bukanlah waktu tamat untuk makan sahur, tetapi waktu amaran sahaja. Ini adalah kerana waktu imsak sebenarnya tidak lain hanyalah ‘Amaran Lampu Oren’ yang di cadangkan oleh beberapa ulama demi mengingatkan bahawa waktu sahur sudah hampir tamat. Lalu, janganlah ada yang memberi alasan lewat bangun dan sudah masuk imsak lalu tidak dapat berpuasa pada hari itu. Waktu yang disepakti ulama merupakan waktu penamat sahur adalah sejurus masuk ‘Fajar Sadiq’ (Subuh).
.
12) Tidak Menunaikan Solat Fardu Ketika Berpuasa

Diakui atau tidak, inilah penyakit dan suatu kesilapan yang amat besar yang diderita umat Islam kini. Walaupun solat bukanlah syarat sah untuk seseorang berpuasa tetapi ia adalah rukun Islam yang menjadi tonggak kepada keislaman seseorang.

Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda maksudnya, : “Sesungguhnya amal yang mula-mula sekali dihisabkan seseorang pada hari kiamat mengenainya, ialah solatnya, jika solatnya diterima, maka sesungguhnya beruntung dan berjayalah ia. Dan jika solatnya tidak diterima, maka kecewa dan rugilah dia. Kiranya terkurang daripada solat fardunya sesuatu, Allah berfirman: “Periksalah, adakah hambaKu itu mempunyai solat sunat untuk menampungkan solat fardunya?”Demikianlah keadaan amalnya yang lain.” (Hadis Riwayat At-Tirmizi r.a.)
.
13) Bermalasan Dan Tidak Aktif

Puasa di bulan Ramadan kerap dijadikan alasan untuk berehat dan malas melakukan aktiviti dan kerja-kerja di siang hari sehingga membawa kesan tidak produktif. Sedangkan, kerja yang dilakukan di pejabat dengan niat ibadat pastinya menambahkan lagi pahala dan sewajarnya umat Islam kini mempertingkatkan produktiviti mereka dan bukan mengurangkannya. Hakikatnya puasa membuat kita mudah berfikir, mempunyai daya tahan diri yang kuat dan mendidik kita untuk mampu hidup.

Sejarah mencatat bahawa banyak kemenangan besar dalam ‘Futuhaat’ (pembebasan wilayah melalui peperangan) yang diharungi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, berlaku di tengah bulan Ramadan.
.
14) Mengabaikan Solat Subuh Berjemaah

Tidak sebagaimana semangat bertarawih, ramai umat Islam yang terlupa dan mengabaikan kelebihan besar pada semua solat fardu berbanding solat sunat, teruatamnya Solat Subuh berjemaah yang disebut oleh Rasulullah SAW  “Bagi orang yang mendirikan solat Isyak dan Subuh secara berjemaah, maka beroleh pahala menghidupkan seluruh malam.”

Rasulullah SAW bersabda maksudnya, ”Solat lima waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, adalah penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara waktu tersebut jika dijauhi dosa-dosa besar.” (Hadis Riwayat Muslim .)
.
15)  Meninggalkan Solat Tarawih

Walaupun Solat Tarawih adalah suatu sunnah tetapi apabila dikaji secara lebih mendalam, nescaya kita akan dapati bahawa berpuasa Ramadan tanpa Solat Tarawih atau meninggalkan solat ini tanpa sebarang keuzuran dan halangan adalah suatu kerugian dan amat sayang untuk ditinggalkan, kerana solat Tarawih hanya ada di bulan Ramadan sahaja.
.
16)  Terpesong Niat Bertarawih

Menunaikan solat Tarawih di masjid dengan niat sekadar inginkan meriah. Malangnya mereka kerana setiap amalan adalah dikira berdasarkan niat, jika niat utama seseorang hadir ke masjid adalah untuk meriah, dan bukannya atas dasar keimanan dan mengharapkan ganjaran redha Allah SWT sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang bermaksud,  “Sesungguhnya amalan itu adalah dikira dengan niat.” (Hadis Riwayat Bukhari)
.
17)  Meninggalkan Solat Witir Berjemaah

Dalam bulan Ramadan ini umat Islam digalak melakukan ibadah yang mana segala ibadah sunat akan digandakan ganjaran pahalanya yang besaar. Maka bagi meraih pahala berjemaah adalah suatu yang amat merugikan jika tidak ikut serta imam menunaikan Solat Witir selepas tarawih di surau atau masjid.
.
18)  Tidak Berniat Iktikaf

Ramai yang mengabaikan berniat Iktikaf ketika bertarawih di masjid. Iktikaf bermaksud berhenti dalam masjid pada suatu masa yang tertentu untuk mengerjakan amal ibadah sunat yang dituntut oleh Allah SWT. Selama kita beriktikaf dan menanti ke solat seterusnya, ia dikira sebagai suatu ibadat dan didoakan oleh para malaikat.

Hukum beriktikaf adalah sunat muakkad, terutama pada 10 terakhir Ramadan. Ibadah iktikaf adalah tidak sah melainkan dengan niat.

Niat ikhtikaf : "Sahaja aku niat berikhtikaf di masjid ini kerana Allah Taala"
.
19)  Masih Tidak Merasa Malu Membuka Aurat

Malangnya telah ada yang berani menentang hukum dan jabatan agama bagi membuka aurat. Sudah jelas diperintahkan untuk umat Islam menutup aurat mereka, khusus kaum wanita. Seharusnya semua kembali kepada ketetapan dan kerendahan hati dalam bulan Ramadan al-mubarak ini bagi melaksanakan tanggungjawab yang sebenarnya.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا

“Wahai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, kerana itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Surah Al-Ahzab ayat 59)
.
20) Wanita Ke Masjid Tanpa Menjaga Aurat

Walaupun ramai wanita siap bertelekung berterawih ke masjid, malangnya aurat dan kaki mereka kerap terdedah dan didedahkan ketika berjalan dan naik tangga masjid. Lebih buruk, jika mereka masih menggunakan telekng lama atau nipis tanpa disedari telah memdedahkan tubuh di hadapan jemaah lelaki. Tatkala itu, fadhilat mereka solat di rumah adalah lebih tinggi dari mendatangkan fitnah buat lelaki ketika di masjid.
.
21) Berpuasa Tapi Melakukan Maksiat

“Yang penting kan puasa!” Nampaknya ayat ini perlu difahami dengan lebih jelas kerana, seolah-olah terhad untuk ibadah lain dan menjadikan ibadah wajib yang lain dipinggirkan. Inilah yang menyebabkan ramai melakukan maksiat di bulan Ramadhan. Syaitan memang terbelenggu, tapi syaitan dalam hati yang harus kita belenggu. Maka dari itu perlu diingat bahawa yang paling penting adalah menjaga hawa nafsu dalam diri kita. Masa yang penuh ujian selama sebulan inilah akan mendidik, menahan pandangan liar dan menahan lisan yang tidak kurang terlepas dari kawalan.
.
22) Tidak Mengeluarkan Zakat Fitrah

Ramai yang berada dalam bulan Ramadan, tidak membersihkan diri dengan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat ini diwajibkan ke atas insan yang merasai hidup pada sekurang-kurangnya sehari Ramadan atau sehingga selepas terbit awal fajar 1 Syawal. Zakat Fitrah bertujuan menyucikan setiap individu Islam supaya dirinya bersih seperti baru dilahirkan. Orang miskin juga di wajibkan membayar zakat fitrah kerana jumlahnya tidak besar.

Kadar zakat fitrah tiap seorang hanyalah kira-kira 2 sen sehari iaitu cuma RM 7 atau 2.67 kg makanan asasi. Ramai yang sanggup berbelanja kepada perkara remeh dan sia-sia seperti ‘top up’ telefon, kerosang dan rokok tetapi sangat kedekut bayaran fitrah sekali setahun itu.

Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar : “ Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sho’ dari kurma atau gandum bagi setiap muslim baik laki maupun perempuan yang merdeka,hamba,orang tua, anak kecil”. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam bukhari. Maka setiap muslim wajib membayar zakat fitrah walaupun hamba.
.
23)  Sibuk Memikirkan Persiapan Hari Raya

Ramadan belum sampai ke penghujung dan Aidil Fitri masih jauh lagi tetapi kebanyakan umat Islam sibuk melakukan persiapan Aidil Fitri dengan menghias rumah, membuat kuih-muih dan pakaian serta membeli-belah. Bahkan tidak kurang mempertaruhkan keimanannya dengan tidak puasa kerana aktivitinya.  Walaupun Hari Raya Aidil Fitri adalah hari kemenangan seluruh umat Islam selepas sebulan menahan belenggu nafsu pada dirinya, ia perlu dirayakan tetapi tidaklah secara berlebihan.
.
Penutup

Ini adalah antara beberapa kesalahan atau keterlanjuran yang biasa dilakukan umat Islam ketika menjalani ibadat puasa yang boleh merendahkan martabat Ramadan.

Oleh itu, kita perlu menghindarkannya demi menjamin pahala berganda pada bulan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW “Sesiapa berpuasa pada Ramadhan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala, diampunkan dosa lalu.” (Hadis Riwayat al-Bukhari)

Rasulullah SAW bersabda maksudnya, ”Sesiapa sempat bertemu bulan Ramadan dan tidak diampun dosanya, maka semakin jauhlah dia dengan Allah.” (Hadis Riwayat Ibn Hibban)

Semoga Ramadan kita tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya!

Monday, June 15, 2015

Ihdad (Berkabung) Wanita Yang Kematian Suami

Ihdad maksudnya iaitu bahawa seorang wanita ketika ditinggal kerana kematian suaminya, ia diwajibkan untuk menjauhi dari berhias dan dari hal-hal yang dapat mengundang perhatian orang. Misalnya berdandan, memakai celak, memakai baju-baju yang termasuk dalam batasan baju baju yang indah, memakai wangi-wangian, perhiasan; anting, kalung, cincin dan sebagainya. Hal ini disebabkan kerana besar hak suami terhadapnya. Hal ini pula kerana memang pada dasarnya secara hati, wanita tiada hasrat melakukannya dalam waktu yang paling sedih dan luka hatinya. Dan Islam pun memberikan syariat yang sesuai dengan ini. Hukum ihdad ini wajib menurut majoriti ulama.

Nabi SAW bersabda maksudnya, “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berihdad terhadap mayat lebih dari tiga hari kecuali bila yang meninggal itu suaminya, maka ia berihdad selama empat bulan sepuluh hari.” (Hadis Muttafaq Alaih)

Zainab binti Ummu Salamah berkata, bahawa Ummu Salamah berkata, "Datang seorang wanita menemui Rasulullah SAW ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, suami puteriku telah meninggal dunia. Sementara puteriku mengeluhkan rasa sakit pada matanya. Apakah kami boleh memakaikan celak pada matanya?’ ‘Tidak,’ jawab Rasulullah SAW sebanyak dua atau tiga kali. Setelahnya baginda bersabda: “Masa ihdad itu hanyalah empat bulan sepuluh hari. Adapun dulu di masa jahiliah salah seorang wanita dari kalian menjalani masa iddahnya selama satu tahun.” (Hadis Muttafaq Alaih)

Bahkan kewajiban ini juga berlaku pula bagi setiap isteri yang ditinggal meninggal suaminya, walaupun mereka belum “berkumpul” sekalipun, baik wanita itu masih kecil, ataupun sudah besar, masih perawan (ketika dinikahi suaminya) ataupun sudah janda.

Hal ini seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi: “Dalam hadis di atas ada dalil wajibnya berihdad bagi wanita yang menjalani ‘iddah kerana kematian suaminya. Perkara ini secara umum disepakati walaupun ulama berselisih dalam perinciannya. Ihdad ini wajib bagi setiap wanita yang menjalani ‘iddah kerana kematian suami, baik ia telah ‘berkumpul’ dengan suaminya atau pun belum, si wanita masih kecil atau sudah besar, perawan (ketika dinikahi suaminya) atau sudah janda, wanita merdeka atau hamba, wanita muslimah atau wanita kafir. Ini merupakan mazhab Al-Imam Asy-Syafi’i t dan jumhur”.

Adapun sebagian ulama menyatakan bahawa ihdad hanya berlaku bagi wanita muslimah saja.

Ihdad ini juga berlangsung selama empat bulan sepuluh hari, seperti halnya iddah, bagi isteri yang hamil, ihdadnya hingga ia melahirkan. Masa empat bulan sepuluh hari ini adalah masa yang pendek jika dibandingkan masa ihdad dan iddah di zaman jahiliyah, dimana mereka beriddah dan berihdad selama satu tahun, masa satu tahun seperti ini masih berlaku di awal mula Islam.