Saturday, February 18, 2012

Rahsia Khusyuk Dalam Solat.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Khusyuk dalam solat adalah satu perkara penting kerana dengan mendapat khusyuk barulah solat kita akan bernilai disisi Allah SWT, Jika kita solat tetapi tidak khusyuk maka kita akan termasuk dikalangan orang yang lalai. Terdapat enam perkara jika kita hayati sebenar-benarnya maka kita akan mendapat khusyuk.

Perkara tersebut adalah seperti berikut :

1. Perasaan takut kepada kebesaran Allah SWT. sebagai Tuhan pencipta seluruh alam membuat diri terasa kerdil, takut dan gentar berhadapan dengan Allah SWT.

2. Keyakinan dan keimanan yang tidak berbelah bahagi kepada Allah SWT menguatkan lagi ketetapan hati dan keimanan kepada-Nya.

3. Menyerahakan seluruh pergantungan kepada Allah SWT. atas segala sesuatu disamping meletakkan segala pengharapan kepada-Nya dan yakin dengan sepenuhnya janji-janji Allah SWT.

4. Menganggap segala nikmat dan musibah adalah ujian dari Allah SWT. untuk menguji keimanan dan ketakwaan hamba-Nya. Dalam setiap kesusahan akan ada kegembiraan. Manusia hendaklah redha dengan segala ujian dan musibah yang menimpa dan yakin semua yang berlaku adalah ketentuan Allah SWT.

5. Hendaklah bersikap ikhlas dalam solat dan melakukannya sebagai tanda bersyukur di atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah SWT. serta tidak mengharapkan sebarang ganjaran dari-Nya.

6. Sentiasa ingat mati.

(Di petik daripada tulisan Riduan Basri Riduan Basri)


Para Pendakwah Islam Perlu Memahami Fiqh Awlawiyat (Keutamaan)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Sebagai seorang pendakwah yang berada di dalam Jemaah Islam perlulah memahami  kaedah syarak dalam apa sahaja tindakkan dan amalan kita di dalam masyarakat. Jika kita bergerak tanpa ada matlamat yang jelas, kaedah yang betul, bertindak mengikut emosi dan kefahaman yang sempit maka ianya akan merugikan Islam dan umat Islam.

Nabi SAW mengajarkan kita supaya bertindak mengikut kaedah dan ulub yang betul supaya proses dakwah dan tarbiah yang kita jalankan kepada masyarakat akan mendatangkan hasil yang baik dan terhindar jauh fitnah terhadap Islam dan ajarannya.

Salah satu perkara yang perlu difahami oleh pendakwah Islam dan pemimpin Islam adalah memahai Fiqh Awlawiyat.

Fiqh Awlawiyat atau fiqh keutamaan (priority) adalah dua perkataan yang di ambil dari ‘fiqh’ dan ‘awlawiyat’. Fiqh bermaksud ‘faham’. Fiqh disini bukan bermaksud pengertian fiqh disegi istilah para ahli fekah tetapi ialah satu kefahaman yang dikurniakan Allah SWT sebagai satu syarat untuk mencapai tahap kesempurnaan kebaikan dan petunjuk sesuai dengan hadis Nabi SAW : “ Sesiapa yang dikehendaki Allah kebaikan ke atasnya, maka diberinya kefahaman terhadap ad-deen (agama)”. (Hadis Riwayat Bukhari)

“Awlawiyat’ pula adalah kata jamak dari ‘awla’ iaitu yang paling baik, paling sesuai, paling utama seperti yang disebut di dalam kamus-kamus bahasa ( Mukhtar as-Sihah).

Maka pengertian fiqh awlawiyat ialah memahami apa yang paling utama daripada beberapa perkara dari sudut pelaksanaan. Ini bermakna memberikan hak keutamaan didahulukan pada perkara yang mesti  didahulukan daripada perkara yang lain yang utama dikemudiankan, sesuai dengan masa dan waktu perlaksanaannya.

Di dalam istilah fiqh atau ilmu usul ia disebut sebagai ‘khilaf awla’ yang bermaksud sekalipun berlaku khilaf (perselisihan para ulama) di dalam masalah atau hukum tersebut tetapi ia paling sesuai untuk dilaksanakan.

Al-Fadhil Dr. Yusuf al-Qardawi memberikan takrif Fiqh Awlawiyat seperti berikut :

“Menetapkan sesuatu pada martabatnya, tidak mengkemudiankan apa yang perlu didahulukan atau mendahulukan apa yang berhak dikemudiankan, tidak mengecilkan perkara yang besar atau membesarkan perkara yang kecil”.

Kedua : Kesan Pengabaian Fiqh Awlawiyat

1. Realiti  masakini seperti pembunuhan dan serangan terhadap terhadap umat Islam, gejala Islam liberal, ancaman murtad dan sebagainya maka yang paling utama ialah membina kesatuan umat Islam dari berselisih di dalam masalah ijtihad yang bersifat furuk (cabang). Begitu juga berusaha memelihara penampilan Islam dari memelihara penampilan tanzim (organisasi/jemaah). Bukan sibuk menonjolkan pendapat siapa yang paling benar, ijtihad siapa yang paling betul yang mengakibatkan kesatuan umat terabai dan terbengkalai dan memudahkan para musuh merobek-robek kekuatan saf ummah. Keutamaan sekarang ialah menzahirkan kekuatan sof umat dan menyatukan suara umat menjadi satu suara yang kuat, digeruni, berwibawa dan mampu menggugah kekuatan musuh-musuh Islam.

2. Tidak mengambil peduli terhadap perkara ini akan membawa penzahiran kekuatan musuh Islam terhadap umat Islam, memecahbelahkan perpaduan umat Islam bahkan membawa kepada pertumpahan darah sesama Islam, perkelahian, sikap taksub membuta tuli kepada kumpulan masing-masing.

3. Dari sudut yang lain sepatutnya ‘wala’ hanya kepada Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman , tetapi telah bertukar ‘wala sepenuhnya’ kepada tanzim dan menganggap mereka yang diluar tanzim bukan dari kalangan ahli wala. Ini akan memecah kesatuan umat Islam dan akan membawa kegagalan, kekalahan dan kerugian.

Satu kaedah syarak mengatakan : “ Wa la tanaza’uu fatafsyalu watazhaba reehukum" maksudnya : Janganlah kamu berselisih maka kamu akan memperolehi kegagalan dan hilang segala kekuatan.

4. Begitu juga dalam masalah akidah. Sepatutnya mengutamakan usul (pokok) dari masalah furuk (cabang). Ini sebagai menjaga sebab berlaku khilaf yang membawa kepada fenomena takfir (mengkafirkan), menyesatkan orang dan kumpulan lain atau memporak perandakan kesatuan umat Islam. Akidah Islam tegak atas prinsip ‘Syahadatain’. Selama mana ia bersyahadah, maka dia diiktiraf sebagai  muslim dan perselisihan tidak merosakkan kasih sayang sesama muslim. Bermaaf-maafan di dalam perkara yang diperselisihkan.

Ketiga : Bidang Awlawiyat (Keutamaan)

1. Bidang Ilmu

Penguasaan dalam pelbagai cabang ilmu merupakan satu fardhu kifayah. Antara yang dituntut di dalam fiqh awlawiyat (keutamaan) ialah :

a. Memahami keperluan semasa umat kemudian melahirkan pakar-pakar di dalam pelbagai bidang ilmu. Antara bidang-bidang strategik yang diperlukan umat ialah bidang ekonomi, perubatan, ketenteraan, pembuatan polisi, teknologi, ict, kejuruteraan genetik, aeronatik, disamping menguasai bidang syarak.

Contohnya meramaikan doktor pakar sakit puan dari kalangan wanita Islam bagi memenuhi kadar peranakan yang tinggi wanita Islam. Statistik menunjukkan bilangan doktor sakit puan muslimah masih berkurangan dengan nisbah keperluan tersebut.

b. Setiap era menuntut penguasaan luas dalam beberapa disiplin ilmu yang tidak diperlukan pada era sebelumnya. Contohnya pada satu masa perlu menguasai ilmu logik dan falsafah bagi menghadapi aliran falsafah Yunani dan Greek. Begitu juga , ada zaman yang menuntut kepada memahami disiplin ilmu khilaf bagi menangani kejumudan pemikiran dan sebagainya lagi.

2.Bidang Hisbah

Inilah sikap terpuji, penuh hikmah dan memahami fiqh awlawiyat seperti yang dilakukan oleh Syeikh Islam Ibnu Taimiyyah kepada anak-anak muridnya yang ingin menghalang tentera Tartar dari meminum arak. Beliau menggesa agar dibiarkan mereka minum arak supaya ia tidak membunuh nyawa umat Islam yang lain. Kaedah menyatakan “yunkiru ‘ala muttafaq ‘alaihi wa la yunkiru al mukhtalaf fihi..”. Ini bertujuan tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar.

3. Bidang Tasyri’

Nabi Yusuf a.s memohon diberi tanggungjawab memimpin jabatan kewangan negara agar tidak berlaku penyelewengan, salah urus tadbir , korupsi di dalam pengurusan kewangan negara.

 4. Bidang Dakwah

Nabi SAW  menjauhi dari meruntuhkan berhala-berhala disekeliling Kaabah sekalipun beliau berkemampuan melakukannya. Begitu juga larangan Nabi SAW  kepada para sahabat r.a dari memerangi kaum musyrikin walaupun baginda dan para sahabat r.a mampu. Kaedah mengatakan : “manista’jala qabla awanihi ‘uqiba bihirmanihi” (barangsiapa tergesa-gesa mencapai sesuatu sebelum masanya, maka ia dihukum haram mendapatkannya).

 5. Bidang Tarbiyah

Allah membetulkan urutan keutamaan di dalam proses tarbiyah . Firman Allah SWT maksudnya : "Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul (Muhammad) dari (kalangan) kamu yang membecakan ayat-ayat Kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Kitab (al-Quran) dan Hikmah (sunah) , serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui." (Surah al-Baqarah ayat 151)

Di mana proses tarbiyah itu menurut urutannya yang sebenar  ialah tilawah (membacakan ayat-ayat Kami), tazkiyah (menyucikan kamu) dan taklim (mengajarkan kamu al-Quran dan sunah). Kecacatan dalam menentukan urutan keutamaan tersebut boleh membawa kepada kegagalan di dalam proses tarbiyah dan manhaj tarbiyah.

Keempat : Awlawiyat “membina agenda masyruk (projek) Islam” di dalam Manhaj al-Banna

Membina dan menyediakan satu projek Islam yang merangkumi keperluan umat, membina kesatuan umat, memperkasa identiti umat adalah perkara utama di dalam manhaj dakwah dan tarbiyah Imam Hasan al-Bana. Projek Islami dapat memenuhi maslahah ummah jika dibandingkan penumpuan kepada organisasi semata-mata tanpa ada agenda untuk umat.

Hasan al-Banna mengasaskan projek agenda membina peradaban umat (masruk li nahdatil ummah) dan menjadikan organisasi wahana  untuk mencapai agenda tersebut . Sikap inilah yang menyebabkan Imam Hasan al-Bana dikagumi wawasan pemikirannya oleh para tokoh-tokoh politik dan pemimpin pelbagai pertubuhan. Ada yang datang untuk berbaiah dan tertarik untuk bersama dengan gerakan Ikhwan.Beliau menyeru mereka agar mengutamakan maslahah terbesar umat, beramal untuk Islam melalui agenda projek islam.

Bukti yang jelas ialah pendirian beliau mendekati Ustaz Hasan al-Hudhaibi dan mempelawanya memimpin Ikhwan Muslimin sebagai Mursyid al- Am walaupun beliau tidak melalui urutan tarbiyah organisasi secara sempurna. ( halaqah-usrah-jenjang keanggotaan-katibah-pengurusan  dll – hanya melalui hubungan fardi)

Kelima : Awlawiyat adabiyat syari’yyah mendahului adabiyat tanzimiyyah (Keutamaan adabiyat syariah mendahului tatasusila dalam tanzim/organisasi)

Perkara yang penting dan sewajarnya diberi perhatian dan penelitian ialah kembali meletakkan keutamaan adabiyat syarak dari tatasusila tanzim /organisasi. Ketidak seimbangan ini akan membawa kecacatan pada tanzim dan akan meletakkan setiap perkara mengutamakan organisasi dari tuntutan syarak. Ini akan membawa kecelakaan dalam amal Islami.

Sebagai contoh, kadang-kadang organisasi berlembut atau memandang remeh pada anggotanya dalam perkara yang bercanggah dengan syariat ( budaya adu domba, fitnah, dusta, mengumpat, sumber rezeki yang bukan masyruk, riak,penipuan..). Pada ketika yang sama organisasi berkeras dalam hal yang berkaitan dengan  tanzim yang kadang-kadang bertentangan dengan hukum syarak. Sepatutnya adabiyat tanzim (tatsusila organisasi) adalah untuk khidmat kepada adabiyat syarak dan bukan sebaliknya.

Semoga dalam kerja-kerja dakwah, kita mengukur dan mengutamakan keperluan syarak lebih daripada  kepentingan organisasi agar maslahah dakwah tercapai.

Sahabat yang dimuliakan,
Marilah sama-sama kita memahami fiqh awlawiyat iaitu kita utamakan apa yang perlu diutamakan dalam amal Islami , mana yang perlu di kemudiankan maka di kemudiankan. Dengan ini keindahan Islam akan dapat dirasai dan dinikmati dan ini adalah satu cara dakwah yang berkesan untuk mengajak kembali umat Islam yang telah lama meninggalkan cara hidup Islam dan untuk kita mengajak orang bukan Islam menerima ajaran Islam atau setidak-tidaknya mereka menghormati Islam dan tidaklah memandang negatif kepada Islam .
Terdapat Tiga Tanda-tanda Hamba Kesayangan Allah SWT.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Jika seorang isteri mengharapkan kasih sayang suami kepada dirinya dan seorang anak akan mengharapkan kasih sayang ibu bapa maka lebih-lebih lagi seorang hamba mengharapkan kasih sayang Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada dirinya. Tidak ada kasih sayang yang cukup mulia dan tinggi kedudukannya melainkan kasih sayang Allah SWT kepada para hamba-hamba-Nya yang terpilih.

Setiap sesuatu kebaikan yang dikehendaki oleh Allah SWT ada tanda-tandanya . Terdapat tiga tanda-tanda seorang hamba itu di kasihi dan disayangi oleh Allah SWT di dunia ini.  

Tanda-tanda tersebut adalah seperti berikut :

Pertama : Allah SWT memberikan balasan di dunia supaya di akhirat nanti akan terlepas balasan daripada Allah SWT.

Kedua : Allah SWT  membukakan kunci hatinya dan mengisikannya dengan keyakinan dan kepercayaan yang kukuh.

Ketiga : Allah SWT akan memberi kefahaman terhadap agama Islam dan mampu pula menghayatinya sebagai satu cara hidup yang lengkap dan sempurna.

Huraiannya :

Pertama : Allah SWT memberikan balasan di dunia supaya di akhirat nanti akan terlepas balasan daripada Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda maksudnya : "Apabila Allah mahukan kebaikan terhadap seseorang hambaNya,Ia terus mempercepatkan balasan kesalahannya di dunia ini lagi,dan sebaliknya apabila Allah mahukan keburukan terhadap seseorang hambaNya, ia tidak membalaskan perbuatannya yang berdosa di dunia sehingga ia membalaskannya nanti pada hari kiamat." (Hadis Riwayat Tabrani )

Sebahagian dari tanda kesayangan Allah kepada hambaNya ialah Ia mempercepatkan balasanNya di dunia lagi agar manusia itu insaf dan dapat memperbetulkan kesalahannya serta kembali ke jalan yang benar.Sebaliknya tanda bagi orang yang dibenci oleh Allah, akan dibiarkan mereka bergelumang dengan dosa dan maksiat dan mereka terus lalai dan lupa di dunia ini.

Setiap mukmin sepatutnya menerima segala kesusahan yang berlaku di dunia ini dengan redha yang mungkin ianya sebagai hukuman yang diturunkan Allah kerana kesalahan dirinya, atau mungkin sebagai satu dari tanda kesayangan Allah. Adalah lebih baik jika kita

menerima hukuman atas kesalahan kita di dunia ini lagi agar kita insaf dan berkesempatan untuk bertaubat kerana balasan di akhirat adalah lebih dahsyat serta tidak ada ruang lagi untuk bertaubat.

Dalam surah Al-A’raf ayat 168 pula Allah berfirman yang bermaksud: “Dan, Kami cuba mereka dengan (nikmat) yang baik-baik dan (bencana) yang buruk, agar mereka kembali (kepada kebenaran).”

Melihat firman Allah di atas, jelas bahawa pelbagai penyakit yang menimpa umat Islam itu adalah sebahagian daripada cubaan ataupun ujian Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Sesungguhnya cubaan dan ujian itu adalah sunnatullah yang telah ditetapkan berdasarkan rahmat dan hikmah-Nya, di mana di dalamnya terkandung kebaikan dan rahmat bagi hamba-Nya. Harus kita ingat bahawa Allah memberikan hidayah dan taufik kepada setiap hamba-Nya dengan jalan yang berbeza-beza. Salah satunya dengan mendatangkan musibah sakit kepada hamba-Nya.

Oleh itu banyakkan bersabar dan elakkanlah dari mengeluh dan berdukacita bila Allah SWT timpakan kesusahan dan kepayahan di dunia ini.

Kedua : Allah SWT  membukakan kunci hatinya dan mengisikannya dengan keyakinan dan kepercayaan yang kukuh.

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud :"Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang,nescaya ia bukakan kunci hatinya dan mengisikannya dengan keyakinan dan kepercayaan yang kukuh,Ia jadikan hatinya waspada terhadap liku-liku hidup yang dijalaninya, ia jadikan hatinya sihat sejahtera dan lidahnya bercakap benar dan perangainya lurus,dan Ia jadikan telinganya mendengar dan matanya melihat." (Hadis Riwayat Abu As Sheikh dari Abu Zarr)

Apabila Allah kasihkan seseorang hambaNya Ia akan membuka hatinya menjadikan ia cinta kepada Allah, kemudian ia akan mempunyai keyakinan yang teguh.Dengan itu ia akan berhati-hati dalam hidupnya agar tidak terjebak dalam dosa dan terhindar dari penyakir hati seperti hasad,takabbur,riak, ujub, membalas dendam, marah dan sebagainya. Kesan dari ini ia akan bercakap benar sahaja. Seterusnya ia akan mempunyai mata yang dapat melihat dan memahami keagungan Allah; telinga yang cintakan nasihat yang benar.

Adakah ciri-ciri ini kita miliki? Jika ada maka itu adalah tanda-tanda kita disayangi oleh Allah SWT.

Ketiga : Allah SWT akan memberi kefahaman terhadap agama Islam dan mampu pula menghayatinya sebagai satu cara hidup yang lengkap dan sempurna.

Rasulullah SAW bersabda maksudnya : “Sesiapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, pasti Allah menganugerahinya pemahaman dalam agama.” (Hadis Riwayat Bukhari, Muhammad bin Ismail. Sahih al-Bukhari, Dar Ibn Kathir, Beirut, 1987, jil. 1, hlm. 39, no. hadis : 71.)

Apabila Allah SWT hendak memberikan kebaikan kepada seorang hamba-Nya dan menyayanginya maka Dia akan memberi kefahaman untuk memahami agama Islam dan mampu pula dihayati agama Islam itu di dalam kehidupannya. Agama Islam bukan agama teori semata-mata tetapi ianya adalah agama untuk diamalkan dan dihayati dalam kehidupan.

Orang mukmin yang diberikan kefahaman agama tidak akan sanggup mengadaikan akidah semata-mata untuk mendapat habuan dunia, tidak akan mencintai dunia hingga melupakan kehidupan dihari akhirat. Dia akan sentiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan-Nya.

Firman Allah SWT yang bermaksud : "Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu dan Aku telah redhakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. (Surah Al-Maidah ayat 3)

Sahabat yang dikasihi,
Marilah sama-sama kita bermuhasabah diri kita sendiri. Jika tiga tanda-tanda di atas ada kita miliki ini bermakna Allah SWT sedang menyayangi kita, tetapi jika tidak ada dikhuatiri kita sedang dimurkai-Nya. Oleh itu bertaubatlah dan terus berdoa semoga kita di pelihara oleh-Nya dan di sayangi-Nya dan kita terpelihara daripada rosak dan binasa. Dia sentiasa bersedia menerima taubat hamba-hamba-Nya.

 

Kenapa Para Pendakwah Perlu Memahami Tahaluf Siyasi ?

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Setiap para pendakwah perlulah memahami Tahaluf Siyasi supaya dengan kefahaman ini mereka akan dapat bergerak dalam Harakah Islamiah dengan cara yang betul dan sesuai dengan realiti terkini. Kekeliruan dalam memahami realiti semasa menyebabkan Harakah Islamiah akan berada di dalam keadaan kerugiaan kerana bertindak dengan uslub dan strategi yang tidak tepat dan akan merugikan Islam sendiri.

Dengan kejatuhan khilafah Uthmaniyyah di Turki pada tahun 1924, gerakan Islam yang pertama ditubuhkan ialah Ikhwan al-Muslimin di bawah pimpinan Hassan al-Banna pada tahun 1928. Penubuhan gerakan ini di Mesir membayangkan hasrat untuk menegakkan Haikimiyyah Allah SWT. Idealisme ini berkembang ke seluruh dunia dengan penubuhan gerakan-gerakan Islam di hampir setiap negara di dunia. Matlamat dan konsep perjuangan mereka hampir sama antara satu lain iaitu ke arah menegakkan sebuah negara Islam dan lebih jauh dari itu menghidupkan semula sistem khilafah yang telah berkubur.

Dalam keadaan hari ini, amatlah disedari oleh gerakan-gerakan Islam bahawa mereka tidak mampu untuk berdiri sendiri dalam memperjuangkan aspirasi masing-masing. Di dalam sesebuah negara bangsa yang dibina pada zaman moden ini, tidak semua rakyat memahami inti kandungan Islam dan kebaikan-kebaikannya. Lantas, berlakulah keperluan untuk bekerjsama dengan gerakan lain samada di dalam menyertai politik pilihanraya atau sebagai pendokong di dalam pembentukan kerajaan. Perosalannya, adakah ia merupakan satu keharusan?

Dalam erti kata lain, haruskah bagi sesebuah gerakan Islam untuk menjalinkan kerjasama dengan gerakan lain yang tidak mempunyai hasrat yang sama dengannya dalam membentuk kerajaan?

Tahaluf Siyasi membawa makna kerjasama harakah Islam dengan mana-mana pergerakan lain yang tidak bermatlamatkan Islam di dalam perjuangannya. Kerjasama ini boleh terjadi di dalam apa jua bidang yang dipersetujui bersama untuk sama-sama menghadapi musuh yang sama. Tahaluf Siyasi juga kemungkinan boleh berlaku dengan gerakan yang pernah atau berpotensi untuk menentang ideologi harakah Islam. Dalam suasana hari ini, tahaluf siyasi yang dimaksudkan juga termasuk kerjasama dengan golongan bukan Islam untuk menghadapi musuh yang sama.


Para ulama haraki khususnya berbeza pandangan mengenai hukum melakukan kerjasama dengan gerakan yang tidak bermatlamatkan perjuangan Islam. Sebahagian daripada mereka dengan tegas menolak langsung sebarang usaha melakukan kerjasama ini serta menghukumkan bahawa kerjasama ini sebagai haram. Di antara mereka ialah Sheikh Muhammad Qutb dan al-Syeikh al-Imam Abu Nasr Muhammad bin Abdullah .

Manakala di antara ulama yang mengharuskan tahaluf siyasi ialah Dr Yusuf al-Qaradhawi , Dr Mustoffa al-Tohhan , al-Syeikh Muhammad Ahmad al-Rasyid , Doktor Solah al-Showi dan Doktor Munir Ghahdban .

Dalil-dalil yang dipegang oleh ulama yang mengharamkan tahaluf siyasi ialah seperti berikut :

1. Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (52)

Yang bermaksud : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: "Kami takut akan mendapat bencana". Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka kerana itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

Hujah : Kerjasama gerakan Islam dengan orang-orang kafir di atas dasar politik akan menjauhkan lagi orang-orang Islam daripada mereka. Ini kerana, Islam mengharamkan sebarang jenis wala’ kepada kepada ahli kitab yang mempunyai akidah yang hampir sama dengan Islam, apatah lagi wala’ kepada orang-orang kafir yang akidah mereka langsung tidak mempunyai persamaan dengan akidah Islam.

2. Firman Allah SWT :

فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Yang bermaksud : "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya"

Hujah : Ayat di atas berkenaan dengan pengharaman arak dan judi. Namun jika dilihat dari sudut tahaluf siyasi, kerjasama dengan musuh mungkin mendatang manfaat dari beberapa sudut, bagaimanapun dari sudut yang lebih jauh iaitu ke arah menegakkan hakimiah Allah SWT, ia tidak akan dapat dicapai. Lantas, kerjasama akan menyebabkan terbantutnya usaha gerakan Islam untuk menegakkan daulah Islamiah. Oleh yang demikian, kerjasama ini adalah haram kerana lebih banyak mendatangkan mudharat daripada manfaat.

3. Pertimbangan logik bahawa gerakan yang tidak berhasrat untuk menegakkan Islam ini pastinya hanyalah menjadikan gerakan Islam sebagai jambatan untuk mereka mendapatkan kuasa. Mereka sekali-kali tidak membiarkan gerakan Islam ini berkembang sehingga mengatasi diri mereka. Dan ini sekali lagi akan menghalang kepada tertegaknya daulah Islamiah seperti yang diperjuangan oleh Harakah Islamiah.

Manakala bagi golongan ulama haraki yang mengatakan tahaluf siyasi sebagai sesuatu yang diharuskan, mereka berpegang dengan hujah-hujah berikut :

1. Half al-Fudhul : Ia merupakan satu peristiwa yang berlaku pada zaman jahiliyyah iaitu perjanjian di antara beberapa qabilah untuk menolong golongan yang dizalimi. Perjanjian ini telah disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dimaksudkan oleh hadis baginda yang menyatakan :

وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً

Yang bermaksud : "Mana-mana perjanjian yang dilaksakanan ketika jahiiyyah tidak akan ditambahkan (diubah) oleh Islam melainkan semakin patut dilaksanakan - membawa makna mana-mana perjanjian di zaman jahiliyyah yang bermaksud kerjasama dan silaturrahim tidak akan berubah ketika Islam melainkan ia lebih patut untuk dilaksanakan. Ini kerana Islam tidak akan mengharamkan sesuatu perkara yang baik.

Hujah : Sekalipun Nabi SAW menyaksikan perjanjian ini ketika jahiliyyah, tetapi kerana Nabi telah memujinya semasa Islam, ia dianggap sebagai perkara yang baik. Ini menunjukkan bahawa sekalipun yang berada dalam ikatan perjanjian itu orang-orang yang berakidah salah, ia tetap dianggap perjanjian yang baik selagi mana tujuannya adalah baik.

2. Perjanjian Rasulullah SAW dengan bapa saudaranya Abu Talib untuk menjaganya serta memeliharanya dari ancaman kaum Quraisy. Tahaluf di antara mereka berdua berlaku dalam beberapa peringkat :

2.1 Ketika Abu Talib melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW bertegas untuk melaksanakan dakwah sekalipun terpaksa mati untuk Islam, Abu Talib lantas menyatakan : “Teruskan wahai anak saudaraku, katakanlah apa yang kamu hendaki. Demi Allah, aku tidak akan serahkan kamu kepada sesiapa selama-lamanya”

Kata-kata ini dibuktikan beberapa kali oleh Abu Talib di mana pernah beliau mengetahui tentang sekumpulan kaum Quraisy yang merancang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, lalu dikumpulkan bani Abdul Mutalib dan Bani Hasyim untuk melindungi baginda SAW. Mereka semua berkumpul termasuklah yang masih kafir untuk melindungi Nabi Muhammad SAW.

2.2 Peringkat berikutnya ialah ketika kaum Quraisy melancarkan pemulauan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Mutalib sebagai tindak balas kerana mereka melindungi Rasulullah SAW. Lalu ditulis surat penguatkuasaan di mana tidak dibenarkan sesiapa pun menikahi atau dinikahi oleh kedua-dua kabilah ini. Juga tidak dibenarkan berlakunya urusan jual beli dengan kedua-duanya. Surat ini ditampalkan di dinding kaabah.

Hujah : Di dalam peristiwa-peristiwa ini, dapatlah dibuat kesimpulan bahawa menjadi satu keharusan jamaah Islam untuk mendapat perlindungan daripada orang yang bukan Islam demi mencapai matlamat perjuangannya. Namun ia tidaklah sampai kepada peringkat tunduk dan patuh sehingga menggadaikan perjuangannya.

3. Perjanjian Rasulullah SAW dengan Mut’im bin ‘Adi. Ia berlaku selepas kewafatan Abu Talib dan sekembalinya baginda SAW dari menyebarkan dakwah Thaif. Rasulullah SAW telah memasuki kota Mekkah dengan perlindungan seorang musyrik yang bernama Mut’im bin ‘Adi. Rasulullah SAW menghargai pertolongan Mut’im sehingga baginda pernah bersabda apabila memenangi perang Badar, “Sekiranya Mut’im bin Adi masih hidup lalu memintaku membebaskan tawanan ini, aku akan lakukan untuknya..”

Hujah : Mut’im di dalam peristiwa ini sekalipun tidaklah memberikan kebebasan dan pertolongan kepada dakwah Islam tetapi melakukan sesuatu yang lebih besar dari itu iaitu menjaga tubuh badan Nabi Muhammad SAW. Mut’im tidak pernah berniat untuk menjadi pengikut Rasulullah SAW dan pendirian ini jelas ketika ia menjawab soalan dari Abu Jahal .

Ini menunjukkan keharusan mendapatkan kerjasama dari orang yang tidak berniat melaksanakan Islam di dalam urusan yang memberikan kebaikan kepada Islam dan umatnya.

4. Perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah SAW dengan kaum Yahudi ketika ditegakkan negara Islam Madinah. Perjanjian yang melahirkan Sahifah Madinah ini merupakan satu-satunya peristiwa besar dan terpenting yang menjadi hujjah keharusan kaum muslimin menjalinkan perjanjian dengan orang-orang bukan Islam di atas dasar memelihara kebajikan kedua-dua pihak.

Di antara isi kandungan perjanjian ini ialah, “Kaum muslimin mempunyai haknya dan kaum Yahudi mempunyai haknya. Dan di antara mereka hendaklah tolong menolong sekiranya diserang oleh sesiapa. Dan di antara mereka hendaklah saling menasihati dan bekerjasama. Dan janganlah sesiapa memungkiri janjinya. Dan hendaklah pertolongan diberikan kepada yang dizalimi. Dan sekiranya berlaku apa-apa kepada pihak yang menjalinkan perjanjian ini, maka tempat rujukan ialah kepada Allah dan Muhammad Rasulullah SAW…”
Hujah : Inilah sebesar-sebar hujah keharusan melakukan hubungan dengan non-muslim di dalam menegakkan negara Islam. Dan tidaklah menjadi dasar Islam mengenepikan kaum musyrikin daripada realiti kehidupan.

5. Perjanjian Rasulullah SAW dengan Bani Khaza’ah. Ia berlaku apabila baginda bersama para sahabat ingin memasuki kota Makkah untuk mengerjakan haji namun disekat oleh kaum Quraisy. Lalu Rasulullah SAW mengutuskan pengintip dari bani Khaza’ah yang merupakan seorang musyrik dan mereka melaporkan kepada Rasulullah SAW mengenai pergerakan kaum Quraisy. Bani Khaza’ah sebenarnya telah mempunyai hubungan dengan Bani Hasyim semenjak zaman jahiliyyah dan mereka meneruskan hubungan baik mereka dengan Bani Hasyim sekalipun berbeza akidah. Rasulullah SAW mengiktiraf hubungan ini dengan memberikan syarat iaitu pertolongan tidak akan diberikan kepada golongan yang zalim.

6. Perintah Rasulullah SAW kepada para sahabat agar berhijrah ke Habsyah semasa ditindas di Makkah untuk mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi yang merupakan seorang Nasrani pada masa itu turut merupakan dalil kepada keharusan untuk mendapatkan perlindungan dari orang yang bukan Islam di dalam menjaga kemaslahan umat Islam.

Jawapan Terhadap Golongan Yang Mengharamkan Tahaluf Siyasi

Di dalam memberikan jawapan kepada golongan ulama haraki yang mengharamkan tahaluf siyasi, beberapa pandangan telah dikemukakan. Antara lain :

1. Ayat yang digunakan iaitu dari surah al-Maidah, ayat 51-52 bukanlah merujuk kepada tahaluf siyasi tetapi merujuk kepada orang-orang munafik yang terus meletakkan kepatuhan kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Ianya turun kepada ketua munafik iaitu Abdullah bin Ubai yang bertindak untuk menyokong kabilahnya Yahudi Bani Qainuqa’ di dalam berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahawa ayat ini tiada kena mengena dengan tahaluf siyasi tetapi berkenaan dengan orang yang keluar langsung dari Harakah Islam untuk bekerjasama dengan musuh bagi melawan Islam.

2. Ayat 219 dari surah al-Baqarah pula bukan sahaja tidak menjadi hujah mengharamkan tahaluf siyasi bahkan menjadi peneguh kepada keharusannya. Ini kerana daripada tahaluf siyasi yang dilaksanakan di beberapa buah negara seperti Mesir, Sudan dan Yaman, manfaat yang besar banyak diperolehi oleh kaum muslimin. Oleh yang demikian, di dalam masalah manfaat dan mudharat ini, pertimbangan berdasarkan senario semasa perlu diambil kira. Tahaluf Siyasi sebelum diputuskan hendaklah dipertimbangkan semasak-masaknya oleh pakar politik dan ahli-ahli strategi.

KESIMPULAN

Di dalam mendepani arus politik dunia pada hari ini, gerakan Islam perlulah bijak mengambil manfaat daripada ruang dan peluang yang ada. Tahaluf siyasi perlulah dilakukan dalam keadaan gerakan Islam mendapat keuntungan yang maksimum dalam usaha untuk menegakkan agama Allah SWT. Bagaimanapun, perlulah diingatkan agar penerangan demi penerangan hendaklah dilakukan dari masa ke semasa khususnya kepada masyarakat awam agar tidak terkeliru dengan langkah yang diambil.

Penyertaan gerakan Islam dalam mana-mana kerajaan seharusnya dilakukan dengen penelitian yang teliti terhadap senario politik setempat. Oleh yang demikian, pimpinan gerakan Islam perlulah sentiasa prihatin dan sensitif dengan perkembangan semasa serta kehendak masyarakat agar langkah yang diambil tidak menyebabkan kerugian di mereka nanti.

Maklumat Penulis:
Ahmad Fadhli bin Shaari
B.A (Hons) Dakwah Islamiyyah, Univ. Al-Azhar, Mesir.
Penulis merupakan Ketua Jabatan al-Dakwah wal Qiadah

(Di petik daripada tulisan Al-Biruni Khalid)

Cinta Yang Hakiki

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Cinta dan mencintai adalah fitrah yang lahir dari sanubari setiap insan yang bergelar manusia. Cinta itu sebenarnya indah apabila kita meletakkan cinta itu pada tempatnya. Maksudnya adalah cinta yang Allah redha...

Cinta yang Allah redha ialah cinta yang boleh membawa pasangan kita ke Syurga. Tidak inginkah membawa si dia ke Syurga? Syurga yang penuh dengan nilai cinta dan keindahan yang tiada  tolok bandingnya… Jika benar kita ingin membawa si dia ke Syurga, jadi jalannya mesti dengan jalan yang Allah redha...

“Ya Allah, aku memohon cintaMu, cinta orang-orang yang mencintaiMu dan cinta kepada semua amalan yang boleh membawa kepada cinta dan sayang kepadaMu...”

Tidak mungkin Syurga di akhirat menjadi habuan kita, andai dunia bersalut neraka. Dunia adalah ladang akhirat, apa yang kita semai pada hidup yang sementara ini, itulah tuaian kita di akhirat kelak...

“Bercintalah sampai ke Syurga, wahai dua insan sedang bercinta…”

CINTA HAKIKI ialah cinta kepada Pemilik Cinta...

CINTA kerana RUPA, cinta yang PURA-PURA... bila MENINGKAT USIA, cinta LAYU bersama...

CINTA kerana WANG, sangat mudah TERBANG... ada WANG hati pun SAYANG, tiada wang cinta MELAYANG...

CINTA kerana PANGKAT, cinta yang TIDAK LEKAT... manakan bisa mendapat BERKAT jika hanya memandang DARJAT...

CINTA kerana ALLAH, itulah cinta HAKIKI.. rasa cinta yang TIADA MATI... bersemi lagi di SYURGA FIRDAUSI...

(Di petik daripada tulisan Syahmi Siti Nur)

Kata-kata Nasihat Saidina Umar al-Khattab


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Saidina Umar al-Khattab berpesan kepada lapan perkara :

Siapa yang menjaga percakapannya dianugerahkan kepadanya hikmah.

Siapa yang menjaga penglihatannya dianugerahkan kepadanya hati yang khusyuk.

Siapa yang menjaga makanannya dianugerahkan kepadanya kelazatan dalam beribadah.

Siapa yang bersabar di atas ujian, Allah sempurnakan sabarnya lalu memasukkannya ke dalam syurga mana yang dia suka.

Siapa yang menjaga daripada ketawa dianugerahkan kepadanya kehebatan.

Siapa yang menjaga daripada bergurau dianugerahkan kepadanya keelokan atau kemuliaan.

Siapa yang meninggalkan cinta dunia dianugerahkan kepadanya dapat melihat kesalahan sendiri.

Siapa yang meninggalkan kesibukan mencari kesalahan pada perbuatan Allah, dianugerahkan kepadanya pelepasan daripada nifak.

Friday, February 17, 2012

Akhlak Seorang Mukmin Tidak Suka Mencaci Sesama Mukmin

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Sabda Rasulullah SAW maksudnya : "Bertakwalah kepada Allah dan jangan sedikit pun memandang kecil kepada kerja kebajikan walaupun sekadar mencurahkan air dari timba ke dalam bekas orang yang meminta air dan menemui saudara dengan muka yang riang. Jauhilah melabuh-labuhkan pakaian kerana melabuhkan pakaian itu dari sifat takbur, satu sifat yang tidak disukai Allah. Andainya ada orang yang memaki dan mencaci dengan sifat yang tidak ada pada kita,maka janganlah mencacinya dengan sifat yang ada padanya, biarlah ia yang menanggung padah dan kita mendapat pahalanya dan janganlah memaki seorang yang lain. (Hadis Riwayat At Tayalisi dari Jabir bin Sulaiman)

Dari hadis ini dapat dipetik beberapa akhlak mukmin yang lahir dari ketakwaannya ialah:

Tidak memandang rendah atau kecil kerja kebajikan yang walaupun mudah kerana ia sentiasa mengintai untuk melakukan kebajikan.Bandingan yang dibuat adalah seperti menuangkan air dalam timba orang lain. atau memandang orang lain dengan senyuman juga menjadi amal kebajikan. Tidak berpakaian yang melambangkan rasa takabbur. Mestilah bersikap berlapang dada dan bersabar atas maki hamun dan cercaan serta umpatan orang lain .

Lima Kunci Perkara Ghaib

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Rasullulah SAW bersabda maksudnya : “Kunci perkara ghaib ada lima yang tidak mengetahuinya melainkan Allah 
1. Tidak seorang pun akan tahu apa yang berlaku untuk hari esok.
2. Tidak seorang akan tahu di dalam rahim 
3. Tidak seorang pun tahu apa yang diusahakannya esok 
4. Tidak seorang pun tahu di tempat mana dia mati 
5. Tidak seorang pun tahu dari mana datang arah hujan” 
(Hadis Riwayat Bukhari di dalam Kitab al-Jemaah)

Huraiannya :

Hanya Allah SWT sahaja yang Maha Mengetahui lima perkara-perkara yang ghaib. Semuanya telah tertulis di Loh Mahfuz dan ada disisi ilmu Allah SWT. iaitu apa akan terjadi pada esok hari, kandungan di dalam rahim seorang ibu, apa yang akan diusahakan esok hari, dimana tempat seseorang akan meninggal dunia dan dari mana arah hujan akan turun. Manusia mungkin boleh merancang untuk hari esok tetapi ianya belum pasti akan terjadi seperti yang dirancangkan. Qadak dan qadar Allah SWT akan menentukan segala-galanya.

Firman Allah dalam surah Ar-Ra’d ayat 39 yang bermaksud: “Allah menghapuskan apa juga yang dikehendaki-Nya dan Dia juga menetapkan apa juga yang dikehendaki-Nya. Dan (ingatlah) pada sisi-Nya ada ibu segala suratan.”

Thursday, February 16, 2012

Tiga Tamu Misteri - Kebesaran Kasih Sayang.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Seorang isteri tinggal di rumahnya bersendirian. Suami dan anaknya pergi bekerja di kebun berdekatan. Sedang dia sibuk menyediakan makanan tengah hari, datang tiga orang tetamu yang begitu tua memberi salam di hadapan rumahnya.

Setelah menjawab salam, dia berkata,“Saya tidak dapat menjemput tuan-tuan masuk ke dalam rumah kerana suami saya tiada. Sudikah tuan-tuan duduk di halaman sementara menunggu suami saya pulang?”

Salah seorang daripada mereka berkata,“Tidak mengapa, biar kami menunggu di luar.”

Sejurus si suami dan anaknya pulang, mereka bersalaman dan para tetamu itu memperkenalkan diri.

“Saya KEJAYAAN,” kata lelaki pertama.

“Saya KEKAYAAN,” kata lelaki kedua.

“Dan saya KASIH SAYANG,” ujar lelaki tua yang terakhir.

Si lelaki menjemput para tetamunya masuk. Namun, yang paling tua antara mereka berkata, “Hanya seorang daripada kami yang boleh masuk.”

“Jadi kami terpaksa terpilih antara kamu bertiga?”

“Ya,” jawab mereka.

“Tunggu, kami berunding dahulu,” pinta tuan rumah.

“Kita pilih kekayaan,” cadang si isteri. “Semoga rumah kita dilimpahi kekayaan. Dengan kekayaan, kita boleh mendapat apa sahaja yang kita dambakan selama ini.”

“Tidak,” kata si ayah. “Apa kata kita pilih kejayaan. Apabila kita berjaya, pasti kita akan dapat apa harta. Bukan itu sahaja, malah banyak lagi.”

“Ayah, ibu. Saya cadangkan kita pilih kasih sayang,” kata si anak. “Biarlah kita hidup seperti hari ini. Hidup bersederhana tetapi ianya penuh dengan kasih sayang. Saya gembira dan merasa amat bahagia bila ayah dan ibu saling berkasih sayang dan menyayangi saya…”

Kedua suami isteri itu tersentak dengan pandangan si anak yang begitu murni.

“Baiklah, kita akan jemput kasih sayang masuk ke dalam rumah kita,” kata si ayah.

“Tuan-tuan yang dihormati, kami mengambil keputusan untuk menjemput kasih sayang sebagai tetamu. Kami mohon maaf kerana menolak tuan kekayaan dan kejayaan kerana itu jua yang tuan-tuan minta.”

Maka tetamu kasih sayang masuk ke dalam rumah mereka, namun diiringi oleh kedua-dua orang tua yang lain. Tuan rumah terkejut melihat ketiga-tiga masuk ke dalam rumah.

“Eh, maafkan saya! Mengapa tuan-tuan semua masuk? Bukankah tadi kami hanya memilih kasih sayang?”

“Anakku, jika kau menjemput kasih sayang bererti kau juga menjemput kekayaan dan kejayaan. Sudah menjadi prinsip kami, kami akan pastikan ke mana sahaja kasih sayang pergi, kami akan mendampinginya.”

Mendengar yang demikian, lelaki, isteri dan anaknya tersenyum gembira. Alhamdulillah!

PENGAJARAN: Keluarga yang berkasih sayang mempunyai segala kebaikan. Dengan kasih sayang, kejayaan dan kekayaan akan menyusul. Jika bukan kekayaan harta, mereka akan meraih kekayaan jiwa atau lebih daripada itu mereka akan memperoleh kedua-duanya sekali – karya harta, karya jiwa!

(Di petik daripada tulisan Mazura Ali)

Qanaah Kunci Kekayaan Yang Hakiki...

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Kita sebagai manusia akan kehilangan kebijaksanaan ketika terjerumus ke dalam ketamakan, keserakahan, sehingga tidak lagi boleh mengendalikan hawa nafsu.

Sedangkan manusia yang bijak dalam pandangan ALLAH, tiada lain adalah mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsunya untuk diarahkan ke jalan yang benar dan diredai ALLAH. Seperti sabda Rasulullah SAW : "Orang yang bijak adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan beraktiviti (beramal) untuk akhirat nanti." (Hadis riwayat Tirmidzi)

Dalam kehidupan ini, kita akan mampu mencapai darjat yang terpuji; dalam keadaan kita menerima kepuasan dan kerelaan terhadap hasil yang kita usahakan siang ataupun malam. Inilah maksud qanaah. Kita tidak tamak apa yang dimiliki orang lain, tidak melihat apa yang ada di tangan mereka, hingga membuatkan kita rakus mencari kekayaan wang dan harta dengan cara apa pun. Yang demikian itu tidak akan terjadi kecuali bila kita merasa puas dengan apa yang sekadar diperlukan, seperti dalam hal makanan dan pakaian. Perhatikan sabda Rasulullah s.a.w seperti berikut : "Beruntunglah orang yang memasrahkan diri, dilimpahi rezeki yang sekadar mencukupi dan diberi kepuasan oleh ALLAH terhadap apa yang diberikan kepadanya." (Hadis riwayat Muslim)

Qanaah itu merupakan 'harta' yang tidak akan habis. Kalau kita selalu mengikuti apa yang kita inginkan, tanpa mengikuti kemampuan secara peribadi, tentu akan menemui kegagalan bahkan kehancuran dalam hidup. Perlu kita teliti apa akan terjadi di muka bumi ini kalau setiap manusia itu tamak, rakus, serakah pada harta, jawatan dan kekuasaan. Ada beberapa penyelesaian sebagai penawar bagi yang bersikap rakus dan tamak.

1. Berjimat dalam kehidupan dan bijak dalam membelanjakan harta.

Siapa yang menginginkan qanaah, perlu mampu memakai, mengeluarkan sesuatu sesuai dengan keadaannya. Mengatur itu sama dengan separuh kehidupan.

Nabi SAW bersabda maksudnya : "Tiga perkara yang menyelamatkan; iaitu, takut kepada ALLAH secara sembunyi-bunyi, bersikap sederhana tatkala kaya dan miskin, dan adil tatkala reda dan marah-marah." (Hadis riwayat Bazzar)

2. Jika sebuah pintu ditutup di hadapannya, sesungguhnya rezeki tetap menunggu dirinya, kerana itu hati mereka tidak perlu gusar.

"Sesungguhnya Ruhul-Qudus menghembuskan dalam hatiku, bahawa tidak ada jiwa yang meninggal sebelum rezeki dan ajalnya menjadi sempurna. Maka betakwalah kepada ALLAH dan carilah kekayaan harta dengan cara yang bagus."

"Jangan sekali-kali merasa bahawa rezeki itu datang terlalu lambat sehingga kalian mencarinya dengan menderhakai ALLAH. Sesungguhnya tidak ada yang dikenal di sisi ALLAH kecuali dengan mentaati-Nya."  (Hadis riwayat Hakim dan Syafie)

3. Hendaklah kita tahu bahawa dalam qanaah itu ada kemuliaan dan dalam kerakusan dan tamak itu ada kehinaan.

Wahai sahabat FB semua, apakah kita ingin memilih untuk merasa cukup demi kemuliaan di sisi ALLAH atau memilih merasa tidak cukup demi untuk kehinaan?

4. Memikir dan mengambil pelajaran dari sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang jahil, yang tenggelam dalam kenikmatan dan kemewahan. Setelah itu hendaklah kita mengambil iktibar akan keadaan hidup para Nabi dan orang-orang soleh, menyemak perkataan mereka lalu menyuruh akal kita untuk memilih antara kesucian makhluk di sisi ALLAH atau menyerupai penghuni dunia yang hina.

Sahabat, tentunya banyak lagi kaedah untuk mencapai qanaah, yang penting usaha kita untuk mengaplikasikannya sehar-hari...Wallaahu a'lam, Salam hormat :-)

(Di petik daripada tulisan Ag Junaidi)
 
 
 
 
 

Umat Nabi Musa a.s. Rela di Masukkan Ke Dalam Neraka

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Nabi Musa a.s. suatu hari sedang berjalan-jalan melihat keadaan umatnya. Nabi Musa a.s. melihat seseorang sedang beribadah. Umur orang itu lebih dari 500 tahun. Orang itu adalah seorang yang ahli ibadah. Nabi Musa a.s. kemudian menyapa dan mendekatinya. Setelah berbicara sejenak ahli ibadah itu bertanya kepada Nabi Musa a.s :

"Wahai Musa aku telah beribadah kepada Allah SWT selama 350 tahun tanpa melakukan perbuatan dosa. Di manakah Allah SWT akan meletakkanku di syurgaNya? Tolong sampaikan pertanyaanku ini kepada Allah SWT."


Nabi Musa a.s. mengabulkan permintaan orang itu.

Nabi Musa a.s. kemudian bermunajat memohon kepada Allah SWT agar Allah SWT memberitahukan kepadanya di mana umatnya ini akan ditempatkan di akhirat kelak.

Allah SWT berfirman maksudnya : " Wahai Musa , sampaikanlah kepadanya bahawa Aku akan meletakkannya di dasar nerakaKu yang paling dalam."

Nabi Musa a.s. kemudian mengkhabarkan kepada orang tersebut apa yang telah difirmankan Allah SWT kepadanya. Ahli ibadah itu terkejut. Dengan perasaan sedih ia beranjak dari hadapan Nabi Musa a.s. 


Malamnya ahli ibadah itu terus berfikir mengenai keadaan dirinya. Ia juga mulai terfikir bagaimana dengan keadaan saudara-saudaranya, temannya dan orang lain yang mereka baru beribadah selama 200 tahun, 300 tahun, dan mereka yang belum beribadah sebanyak dirinya, di mana lagi tempat mereka kelak di akhirat?. Keesokan harinya ia menjumpai Nabi Musa a.s. kembali. Ia kemudian berkata kepada Nabi Musa a.s. :

"Wahai Musa , aku rela Allah SWT memasukkan aku ke dalam nerakaNya, akan tetapi aku meminta satu permohonan. Aku mohon agar setelah tubuhku ini dimasukkan ke dalam neraka maka jadikanlah tubuhku ini sebesar-besarnya sehingga seluruh pintu neraka tertutup oleh tubuhku jadi tidak akan ada seorang pun akan masuk ke dalamnya."

Nabi Musa a.s. menyampaikan permohonan orang itu kepada Allah SWT. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Musa a.s. maka Allah SWT berfirman maksudnya :

"Wahai Musa , sampaikanlah kepada umatmu itu bahawa sekarang Aku akan menempatkannya di syurgaku yang paling tinggi."


Pengajarannya :

1. Kita tidak boleh merasakan bahawa amalan kita akan masukkan kita kedalam syurga kerana masuknya seseorang itu ke dalam syurga adalah kerana rahmat Allah SWT bukannya dengan amalan yang kita dilakukan. 

Dari Jabir, ia berkata: Saya pernah mendengar Nabi S.A.W. bersabda maksudnya : "Amal soleh seseorang diantara kamu tidak dapat memasukkannya ke dalam syurga dan tidak dapat menjauhkannya dari azab api neraka dan tidak pula aku, kecuali dengan rahmat Allah." (Hadis Riwayat Muslim) 

2. Sifat mementingkan orang lain dan mendoakan orang lain kepada kebaikan adalah satu sifat mahmudah yang mulia disisi Allah SWT , ganjaran pahala yang besar akan di berikan oleh Allah SWT kepadanya.

Daripada Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW  bersada yang maksudnya, "Siapa yang melapangkan satu kesusahan orang yang beriman daripada kesusahan-kesusahan dunia, Allah akan melapangkan orang itu satu kerumitan dari kerumitan akhirat. Dan siapa yang memudahkan orang yang susah, Allah akan memudahkannya didunia dan diakhirat. Siapa yang menutup keaiban orang Islam, Allah akan menutup keaibannya didunia dan diakhirat. Dan Allah sentiasa menolong hamba itu selagi hamba itu mahu menolong saudaranya."
(Hadis Riwayat Muslim). 

(Di petik daripada tulisan Are Ril)
 


Amalkan Tiga Sunah iaitu Sunah Allah, Sunah Rasul dan Sunah Wali Allah.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Saidina Ali k.w.memberi kata-kata nasihatnya : "Siapa yang tidak ada padanya sunah Allah, sunah Rasul dan sunah wali-Nya, maka tiadalah apa-apa kebaikan padanya." Ditanya orang pada beliau“Apakah sunah Allah?” beliau menjawab, “Menyembunyikan rahsia (misalnya menutup aib orang lain).” Ditanya lagi, “Apakah pula sunah Rasulullah?” beliau berkata, “Berlemah lembut dengan sesama manusia.” Ditanya lagi, “Apakah pula sunah wali-Nya?” beliau menjawab, “Sabar dalam menanggung penderitaan.”

Oleh itu terdapat tiga perkara sunah yang perlu diamalkan untuk mendapat kebaikan iaitu :

Pertama : Sunah Allah adalah menyembunyikan rahsia (menutup aib oarng lain)

Kedua : Sunah Rasul adalah berlemah lembut sesama manusia.

Ketiga : Sunah wali Allah adalah sabar menanggung penderitaan.

Huraiannya :

Pertama : Sunah Allah adalah menyembunyikan rahsia (menutup aib oarng lain)

Sesiapa di dunia ini menutup aib saudaranya yang lain dan tidak  mengumpat dan mencela maka di hari akhirat nanti aib dan kesalahannya akan ditutup oleh Allah SWT. Sebaliknya jika seseorang itu suka menceritakan keburukan saudaranya dan menjadikannya sebagai bahan sensasi dan menjatuhkan maruh dirinya maka di dunia lagi Allah SWT akan aibkan dirinya walaupun ketika dia berada di dalam rumahnya.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu ia berkata : Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, lalu memanggil dengan suara yang tinggi : "Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya dan iman itu belum sampai ke hati mereka, janganlah menyakiti orang-orang yang beriman, janganlah mencela mereka, dan janganlah mencari-cari aurat ( aib ) mereka, kerana barangsiapa mencari-cari aib saudaranya yang muslim, maka Allah membuka aibnya dan memalukannya walaupun dia berada di dalam rumahnya." (Hadis Riwayat Tirmidzi).

 Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda maksudnya : "Siapa yang menutup keaiban orang Islam, Allah akan menutup keaibannya didunia dan diakhirat. Dan Allah sentiasa menolong hamba itu selagi hamba itu mahu menolong saudaranya." (Hadis Riwayat Muslim).

Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda maksudnya : "Sesunggunnya Allah ketika orang beriman didekatkan lalu bagian sisi badannya diletakkan kemudian ditutup, Allah berfirman: Apakah kamu mengenal dosamu yang begini?, apakah kamu mengenal dosamu yang begini? Orang beriman itu berkata: Ya, Tuhanku. Hingga ketika sudah diakui dosa-dosanya dan dia melihat bahwa dirinya akan celaka, Allah berfirman: 'Aku telah merahasiakannya bagimu di dunia dan Aku mengampuninya buatmu hari ini'. Maka orang beriman itu diberikan kitab catatan kebaikannya. Adapun orang kafir dan munafiqin, Allah berfirman: Dan para saksi akan berkata: ' itulah orang-orang yang mendustakan Tuhan mereka.'Maka laknat Allah untuk orang-orang yang zalim. (Hadis Riwayat Bukhari)

Kedua : Sunah Rasul adalah berlemah lembut sesama manusia.

Mungkin ada segelintir dari kita yang kurang sabar dalam berdakwah dan mengajak ke arah kebaikan, dengan melepaskan perkataan-perkataan kesat dan mengutuk berlebihan. Semoga kita lebih sabar, dan cuba mengajak orang lain kepada kebaikan demi kerana Allah, dan  sesama saudara Islam kita , bukannya berdakwah dan mengajak ke arah kebaikan dengan perasaan benci dan marah kepada orang lain.

Firman Allah SWT maksudnya : "Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan nasihat yang baik, dan berdialoglah dengan cara yang lebih baik, Allah lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalanNya dan siapa yang mendapat petunjuk." (Surah an-Nahl ayat 125)

Allah SWT menjadikan Rasulullah SAW dengan sifat lemah lembut dan tidak keras serta paling tinggi sabarnya.  Lagi pun Islam diturunkan dengan hujjah, maka yang paling penting ialah sertakan hujjah-hujjah yang berkesan, bukannya kekerasan membabi-buta sehingga boleh menyebabkan syaitan-syaitan tertawa.

Firman-Nya lagi yang bermaksud :  “Jika engkau kasar dan keras hati, nescaya mereka akan lari dari engkau, maka maafkanlah mereka dan pohonkan keampunan untuk mereka dan bermesyuaratlah dengan mereka.”  (Surah Ali-Imran ayat 159).

Nabi SAW bersabda maksudnya : “Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.”  (Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi)

Ketiga : Sunah wali Allah adalah sabar menanggung penderitaan.

Sifat orang yang dikasihi  Allah (wali Allah) adalah sentiasa bersabar di atas dugaan di dunia ini, dia tidak kecewa dan berkeluh kesah dan tidak merungut kerana ujian yang menimpa dirinya. Dia redha dengan qadak dan qadar dan sentiasa berserah diri dan bersangka baik terhadap Allah SWT.

 Allah SWT berfirman,

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Maksudnya : “Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa (seseorang) kecuali denga izin Allah; 'Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, nescaya Dia akan memberi petunjuk ke (dalam) hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Surah At Taghaabun ayat 11)

Ibnu Katsir mengatakan, “Makna ayat ini: seseorang yang ditimpa musibah dan dia meyakini bahawa musibah tersebut merupakan ketentuan dan takdir Allah, sehingga dia bersabar dan mengharapkan (balasan pahala dari Allah), disertai (perasaan) tunduk berserah diri kepada ketentuan Allah tersebut, maka Allah akan memberikan petunjuk ke (dalam) hatinya dan menggantikan musibah dunia yang menimpanya dengan petunjuk dan keyakinan yang benar dalam hatinya, bahkan boleh jadi Dia akan menggantikan apa yang hilang darinya dengan yang lebih baik baginya.”
(Tafsir Ibnu Katsir, 8/137)

Firman Allah SWT maksudnya : "Dan sungguh akan Kami berikan cubaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikan berita gembira kepada orang yang sabar.'' (Surah al-Baqarah ayat 155)

Manusia yang sabar ialah mereka yang apabila ditimpa kesusahan akan segera ingat kepada Allah, dengan berkata, "Inna lillah wa inna ilayhi raji'un," bahawa hidup kita ini secara keseluruhannya adalah hak milik mutlak Allah - apa sahaja yang kita miliki, baik harta, kuasa, bahkan nyawa kita dan orang-orang yang kita sayangi kesemuanya adalah hak milik Allah. Maka pastinya Allah berkuasa melakukan apa sahaja yang dikehendaki-Nya ke atas segala yang dimiliki-Nya, dan akan tiba masa dan ketika di mana kesemuanya akan dikembalikan kepada-Nya.

Sabar yang sebenar ialah pada detik pertama musibah melanda, lantas manusia yang bersabar terus redha dengan ketentuan Allah tanpa sedikit pun timbul rasa kecewa atau penyesalan.

Daripada tenggelam dengan kesedihan akibat kesusahan dan kesulitan, mengapa kita tidak berusaha mengambil hikmah dengan cara berprasangka baik kepada Allah SWT. Mungkin dengan datangnya kesusahan kepada kita akan memberi banyak kebaikan :

1. Memiliki hati yang lebih kuat, sebab kesusahan menguatkan hati kita

2. Sadar dengan segala kekurangan dan kesalahan sehingga kita bertaubat
dan dosa kita diampuni.

3. Bebas dari rasa ‘ujub, kesusahan adalah boleh mendidik kita supaya merendahkan diri.

4. Tidak lalai, sudah nyata kesusahan ada dihadapan kita.

5. Lebih banyak mengingat Allah SWT.

6. Lebih benyak bersabar dan mengerjakan solat, kerana mungkin sahaja dengan kesusahan ini akan melatih kita untuk lebih bersifat sabar.

Sahabat yang dikasihi,
Marilah kita hayati tiga sunah yang dinyatakan oleh Saidina Ali k.w iaitu sunah Allah, sunah Rasul dan sunah wali Allah untuk mendapai kebaikan dan keredhaan daripada Allah SWT. Jika kita tinggalkan sunah-sunah ini kita akan jauh daripada petunjuk Allah SWT dan akan mendapat kemurkaan-Nya.

Wednesday, February 15, 2012

Berdoalah Memohon Rahmat Allah SWT Kerana Rahmat-Nya Mengatasi Kemurkaan-Nya


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Seseorang akan masuk syurga adalah dengan rahmat Allah SWT bukan kerana amalan-amalannya yang banyak. Amalan-amalan yang dikerjakan di dunia adalah kerana mengikut perintah Allah SWT kerana Dia menyuruh supaya beramal soleh didunia ini. Allah SWT akan mengasihi para hamba-Nya yang beramal soleh dan beribadah semata-mata ikhlas dan untuk mencari keredhaan-Nya.

Limpahan rahmat dan kasih sayang Allah SWT tidak akan diberikan-Nya kepada mereka yang suka melakukan maksiat dan dosa dan tidak mahu bertaubat kepada-Nya.

Sabda Rasulullah S.A.W.  dari Abu Hurairah r.a maksudnya :"Ketika Allah S.W.T. menentukan takdir makhluk-Nya , Dia menuliskan di dalam kitab-Nya di atas Arasy : 'Sesungguhnya rahmat-Ku mengalahkan (mengatasi) marah-Ku'. "
(Hadis Muttafaqun 'Alaih  )

Dari Jabir, ia berkata: Saya pernah mendengar Nabi S.A.W. bersabda maksudnya : "Amal soleh seseorang diantara kamu tidak dapat memasukkannya ke dalam syurga dan tidak dapat menjauhkannya dari azab api neraka dan tidak pula aku, kecuali dengan rahmat Allah." (Hadis Riwayat Muslim)

Berdasarkan hadis tersebut masuknya kita ke dalam syurga Allah S.W.T.  adalah disebabkan dengan rahmat Allah bukan dengan amalan yang kita laksanakan. Walaubagaimana pun untuk mendapatkan rahmat Allah perlulah beriman dan bertakwa dan mengerjakan amal-amal soleh ketika di dunia. Terdapa banyak ayat-ayat al-Quran dan hadis Nabi SAW menyuruh mengerjakan amal soleh.

Firman Allah SWT  yang bermaksud :“Masuklah kamu ke dalam syurga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.” (Surah An-Nahl ayat 32)

 Firman Allah SWT maksudnya : "Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-rasulnya." (Surah al-Hadid ayat 21)

Sahabat yang dimuliakan,
Terdapat satu kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW  melalui riwayat Jabir bahawa terdapat seorang hamba Allah SWT yang telah beribadah selama 500 tahun.

Di hari akhirat nanti Allah SWT  menyuruh malaikat:"Masukkanlah hambaku itu ke dalam syurga dengan limpah rahmat-Ku:"

Maka berkata orang itu:"Dengan disebabkan amalku?"

Maka Allah SWT. menyuruh malaikat menghitung semua amalnya dengan nikmat yang Allah SWT. berikan. Apabila penghitungan dibuat maka amal yang dibuat oleh orang itu selama 500 tahun itu telah habis apabila dikira dengan sebelah mata, yakni nikmat pengelihatan yang Allah SWT. berikan padanya, sedangkan nikmat-nikmat lain belum dikira.

Maka Allah SWT. berfirman:"Masukkan ia kedalam neraka".

Apabila ia ditarik ke neraka maka ia pun berkata:"Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga dengan rahmat-Mu."

Lalu Allah SWT. berfirman kepada malaikat:"Bawakan ia ke mari".

Kemudian Allah SWT bertanya orang itu:"Siapakah yang menjadikan kamu daripada tidak ada"

Lalu orang itu menjawab:"Engkau ya Allah".

Kemudian Allah SWT. bertanya lagi:"Apakah itu kerana amalmu atau rahmat-Ku?".

Jawab orang itu:"Ya Allah, dengan rahmat-Mu."

Allah SWT. bertanya lagi:"Siapakah yang memberikan kekuatan sehingga 500 tahun kamu beribadat?".

Jawab orang itu:"Engkau ya Allah".

Allah SWT. bertanya lagi:"Siapakah yang menempatkan kamu diatas bukit yang di tengah-tengah lautan, dan siapakah yang mengeluarkan air tawar yang bersih dari tengah-tengah lautan yang airnya sangat masin dan siapakah yang menumbuhkan sebuah pohon delima yang mengeluarkan sebiji delima setiap hari, padahal buah itu hanya berbuah setahun sekali lalu kamu meminta supaya aku matikan kamu dalam sujud, jadi siapakah yang membuat semua itu?"

Lalu orang itu berkata:"Ya Allah, ya Tuhanku Engkaulah yang melakukanya."

Allah SWT berfirman:"Maka semua itu adalah dengan rahmat-Ku dan kini Aku masukkan kamu ke dalam syurga juga adalah dengan rahmat-Ku."

Malaikat Jibril berkata:"Segala sesuatu itu terjadi hanya dengan rahmat Allah SWT. Amal yang dibuat oleh seseorang itu tidak akan dapat menyamai walaupun setitik debu sekalipun dengan nikmat yang Allah SWT. berikan pada hamba-Nya, oleh itu janganlah mengharapkan amal kita itu akan dapat memasukkan kita ke dalam syurga Allah SWT. sebaliknya memohonlah dengan rahmat-Nya. Sebab hanya dengan rahmat Allah SWT. sajalah seseorang itu dapat memasuki syurganya. Apabila kita memohon kepada Allah SWT supaya dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmatnya maka mintalah supaya Allah SWT memasukkan kita dengan rahmatnya ke dalam Syurga Firdaus."

Sahabat yang dikasihi,
Kita masih bernafas dan sihat tubuh badan kerana rahmat Allah. Kita telah diberi-Nya rezeki yang tak putus-putus, masih beriman dan bertakwa dan masih berpeluang menjalani ibadah dan menikmati rezeki daripada Allah SWT. semuanya kerana rahmat Allah SWT. Hidup dan mati kita, diterima-Nya amal ibadah dan amal soleh kita dihari akhirat dan dimasukkan kedalam syurga-Nya seluas langit dan bumi adalah kerana rahmat-Nya.

Al-Sonhaji berkata: "Sesetengah orang-orang yang mengabdikan diri kepada Allah dan menyembah-Nya itu ada tiga tingkatan pengabdiannya:

Pertama : Siapa yang mengabdikan diri kepada Allah kerana takutkan neraka-Nya, Allah amankan dia dari apa yang ditakutinya. Ia sesuai dengan maghfirah (keampunan) yang diberikan oleh Allah.

Kedua : Siapa yang mengabdikan diri kepada Allah kerana mengharapkan syurga-Nya, Allah jayakan untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Dan ini sesuai dengan rahmat-Nya yang dikurniakan oleh Allah iaitu syurga-Nya kerana salah satu daripada syurga itu bernama Rahmat.

Ketiga : Sesiapa yang mengabdikan diri kepada Allah semata-matu untuk ke hadrat Allah dan tidak kepada yang lain, dialah hamba Allah yang tulus ikhlas yang dilayakkan untuk menerima kehormatan dari Allah SWT.

Semoga kita semua menjadi golongan yang mendapat keampunan Allah, rahmat dan keredaan-Nya. Amin.
Syria..Apa yang berlaku sebenarnya???

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Syria merdeka dari penjajahan... Perancis pada 1945, dan telah diperintah oleh anak bangsa Syria sendiri sehingga zaman Hafez Al-Assad yang telah memerintah selama 32 tahun dan diikuti oleh anaknya Basyar Al-Assad yang telah memerintah selama 11 tahun. Syria telah menjadi negara yang diperintah oleh diktator.

Hafez Al-Assad berpegang pada Syiah Nusairiyah, yang menyimpan perasaan dengki terhadap rakyatnya daripada MUSLIM SUNNI, yang mencaci dan menghina Saidina Aishah dan Ummahatul Mukminin radhiyallahu anhum, diharamkan sembelihan mereka, mereka melakukan kejahatan yang pelbagai, mereka tidak solat di masjid kita (ASWJ).
Kerajaan Syria didokong oleh Iran yang terkenal dengan Syiahnya, bahkan Hafez sendiri merupakan pelampau Syiah.

Syeikh Hassan seterusnya menceritakan tentang Syria yang mana 6 peratus darinya merupakan Syiah Alawie, 10% darinya beragama Kristian dan 84% daripada rakyatnya beragama Muslim Sunni. Iran mempertahankan tindakan ganas regim Hafez yang membunuh rakyatnya sendiri, begitu juga Hizbullah di Lubnan juga menyokong tindakan Hafez Al-Assad.

BERMULA ZAMAN AYAHNYA- Hafez Al-Assad- konflik berdarah di Hama pada tahun 1982 yang berlaku selama 27 hari mengorbankan hampir 46000 ribu penduduk Hama. Peristiwa ini menyebabkan rakyat Syria mendiamkan diri dari politik sekian lama.
Rakyat mula kembali bangkit terhadap kezaliman yang berlaku semenjak 8 bulan yang lalu.
Permulaan revolusi berlaku di Hama, kemudian merebak ke bandar-bandar lain seperti Dar'aa, Hauran, Halab bahkan sehingga ia berlaku di 157 tempat di Syria.

PUNCA KEBANGKITAN ADALAH : Ada sekumpulan kanak-kanak seramai lingkungan 28 orang bermain-main dan telah menulis sesuatu di dinding sekolah mereka. Apa yang ditulis oleh kanak-kanak ini ialah RAKYAT MAHU JATUHKAN KERAJAAN. Slogan ini telah dilaungkan di negara2 yang berlaku kebangkitan rakyat. Pasukan keselamatan Syria telah menangkap kanak-kanak ini. Mereka telah diseksa dengan cara mencabut kuku-kuku kaki dan tangan mereka. Salah seorang kanak2 itu telah meninggal dunia dan keluarganya meminta mayat kanak2 itu serta kanak2 lain dilepaskan. Kerajaan telah meletakkan syarat dimana bila mahu lepaskan kanak2 itu, mereka perlu memberi wanita2 dikalangan mereka untuk dinikahi oleh puak2 kerajaan Syria ini ( satu bentuk penghinaan), maka berlakulah kebangkitan di Syria. 

(Nota ini adalah hasil perkongsian tokoh ulama Syria,Syeik Hassan di UPM yang datang ke Malaysia akhir tahun lepas dan menceritakan peristiwa sebenarnya yang berlaku di Syria:)

 (Di petik daripada tulisan Sunita Ani)

Hayati Kata-kata Nasihat Saidina Abu Bakar as- Siddiq

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Saidina Abu Bakar as-Siddiq r.a adalah seorang sahabat besar Nabi SAW. Beliau dilantik menjadi khalifah Islam pertama menggantikan Rasulullah SAW setelah kewafatan baginda. Kata-kata nasihatnya sungguh berharga dan bernilai untuk di amalkan dalam kehidupan.

Saidina Abu Bakar as-Siddiq r.a berkata: "Terdapat lapan perkara yang menjadi perhiasan kepada lapan perkara: –

1. Menjaga perkara yang haram, perhiasan kepada fakir.

2. Syukur perhiasan kepada nikmat

3. Sabar perhiasan kepada bala.

4. Tawaduk perhiasan kepada kemuliaan.

5. Berlemah lembut perhiasan kepada ilmu.

6. Merendah diri perhiasan kepada orang yang bercakap.

7. Meninggalkan riyak perhiasan kepada kebaikan.

8. Khusyuk perhiasan kepada solat.

Huraiannya :

1. Menjaga perkara yang haram, perhiasan kepada fakir.

Orang fakir yang bertakwa dan redha dengan kefakirannya akan menjauhi perbuatan dan perkara yag diharamkan oleh Allah SWT.

Ramai orang fakir miskin di syurga adalah kerana mereka adalah golongan yang sentiasa bersabar ketika di dunia dan sentiasa taat dan patuh kepada Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya.

Daripada Ibnu Abbas dan ‘Imran bin Hussain r.a, bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda: “Aku melihat ke dalam syurga, maka aku dapat melihat kebanyakan penghuninya adalah terdiri daripada kalangan orang-orang fakir miskin. Dan (apabila) aku melihat ke dalam neraka, maka aku dapat melihat kebanyakan penghuninya adalah terdiri daripada golongan wanita.” (Hadis Riwayat Muttafaqun ‘alaih)

2. Syukur perhiasan kepada nikmat.

Seorang mukmin akan sentiasa bersyukur kepada Allah SWT di atas nikmat yang banyak telah dikurniakan oleh Allah SWT kepadanya. Seorang yang tidak bersyukur akan diazab oleh Allah SWT.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu dan jika kamu mengingkari (nikmat Ku), maka sesungguhnya azab Ku sangat pedih.” (Surah Ibrahim, ayat 7).

Rasulullah SAW  bersabda yang bermaksud : "Siapa yang tidak bersyukur dengan pemberian yang sedikit, dia juga tidak akan bersyukur dengan pemberian yang banyak. Siapa yang tidak mensyukuri manusia, bererti dia juga tidak mensyukuri Allah. Memperkatakan nikmat Allah adalah tanda syukur, dan mengabaikannya adalah kufur. Berjemaah itu dirahmati, sedangkan berpecah belah itu mengundang azab."
(Hadis Riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad)

3. Sabar perhiasan kepada bala.

Jika seseorang itu bersabar di atas bala yang menimpa dirinya maka maka Allah SWT akan mengampunkan dosa-dosanya dan diberi ganjaran pahala yang besar.

Firman Allah SWT maksudnya : "Dan sungguh akan Kami berikan cubaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikan berita gembira kepada orang yang sabar.'' (Surah al-Baqarah ayat 155)

Berdasarkan ayat-ayat di atas Allah SWT  menyeru kepada orang-orang beriman supaya menjadikan sabar dan solat itu sebagai penolongnya. Para ahli tafsir menyatakan bahawa suruhan ini adalah wajib kerana berbentuk suruhan kepada orang-orang mukmin. Jika orang mukmin meninggalkan sifat sabar dan meninggalkan solat maka ianya berdosa.

Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: “Sesungguhnya, besarnya pahala sesuai dengan besarnya cubaan. Sesungguhnya, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang redha dengan musibah itu maka baginya keredhaan Allah. Dan barang siapa yang marah (tidak redha) dengan musibah berkenaan, maka baginya kemurkaan Allah.”(Hadis riwayat Tirmidzi)

4. Tawaduk perhiasan kepada kemuliaan.

Kemulian dan ketinggian akhlak seorang mukmin adalah apabila dia bersifat tawaduk dan tidak menyombongkan dirinya.

Sabda Rasulullah SAW  yang bermaksud : "Tidak ada seorang pun yang bertawaduk kerana Allah kecuali Allah akan meninggikan darjatnya."(Hadis Riwayat Muslim)

Sifat tawaduk adalah satu sifat yang mulia, seseorang mukmin yang mempunyai sifat ini akan mendapat darjat yang tinggi disisi Allah SWT. Berlawanan dari sifat tawaduk adalah sifat sombong dan takbur.

Seorang mukmin yang berakhlak mulia tidak sanggup bersifat takbur serta membesarkan diri supaya di pandang tinggi oleh orang lain.Tidak dapat dinafikan bahawa masyarakat masa kini masih meletakkan nilai pangkat, kecantikan, harta kekayaan, keturunan sebagai asas untuk meletakkan seseorang itu dipandang mulia atau sebaliknya.

5. Berlemah lembut perhiasan kepada ilmu.

Orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang jahil. Orang berilmu akan bersifat lemah lembut dan tenang dalam menghadapi apa sahaja situasi seperti akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana baginda masih berlemah lembut dan menziarahi wanita Yahudi yang sedang sakit (wanita ini sering membaling najis kepada baginda apabila baginda melalui kawasan rumahnya) .Akhirnya wanita tersebut masuk Islam kerana kagum dengan akhlak dan peribadi Nabi SAW yang berlemah lembut kepada beliau.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Katakanlah: Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran.” (Surah Az-Zumar, ayat 9)

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Barang siapa menginginkan soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya dan barang siapa yang ingin (selamat dan berbahagia) di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula; dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula.” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

6. Merendah diri perhiasan kepada orang yang bercakap.

Orang mukmin apabila bercakap dia bercakap dengan sopan dan sentiasa merendahkan dirinya. Apa yang dituturkan lidahnya tidak menyakitkan hati orang lain. Sebaliknya sifat orang fasik suka maki hamun, mengata orang dan bersifat sombong dan takbur.

Firman Allah SWT maksudnya: "Dan bersederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai" (Surah Luqman ayat 19)

Nabi SAW bersabda maksudnya : "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah dia berbicara yang baik atau diam sahaja" (Hadis riwayat Bukhari)

7. Meninggalkan riyak perhiasan kepada kebaikan.

Riak ialah penyakit hati yang paling ditakuti Rasulullah SAW menimpa umatnya kerana ia boleh berlaku dalam pelbagai keadaan, hatta ketika menunaikan solat yang sepatutnya dilakukan dengan ikhlas.

Kerisauan itu dinyatakan Rasulullah SAW dalam sabda bermaksud: "Sesungguhnya yang paling ditakutkan daripada apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah asy syirkul ashghar (syirik kecil). Sahabat bertanya: "Apakah dimaksudkan syirik kecil itu? Baginda menjawab: Riak." (Hadis riwayat Imam Ahmad)

Riak ialah memperlihat atau menyempurnakan ibadat dengan tujuan mendapat pujian serta perhatian orang lain seperti solat dan puasa.

Nabi SAW bersabda yang bermaksud: "Mahukah kalian aku beritahu sesuatu yang lebih aku takutkan daripada dajjal?" Kami katakan : "Tentu." Baginda bersabda: "Syirik yang tersembunyi iaitu apabila seseorang mengerjakan solat lalu dia menyempurnakan solatnya kerana melihat seseorang memandangnya." (Hadis Riwayat Ibnu Majah)

Jika seseorang meninggalkan sifat riak ini bermakna amalannya adalah ikhlas semata-mata kerana Allah SWT dan akan bernilai disisi-Nya dan dia berada didalam kebaikan. Sebaliknya pula jika seseorang membaut sesuatu kerana riak amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah SWT. Amalannya tidak bernilai umpama debu-debu yang berterbangan.

8. Khusyuk perhiasan kepada solat.

Solat yang berkualiti adalah solat yang dikerjakan dengan khusyuk. Solat yang khusyuk adalah solat yang disukai oleh Allah SWT. dan akan bernilai disisi-Nya. Solat yang tertolak adalah solat yang yang dikerjakan dalam keadaan lalai dan riak.

Sabda Nabi SAW. maksudnya :“ Persoalan pertama yang akan ditanya manusia di akhirat kelak dan amalannya ialah persoalan solat. Jika solatnya diterima oleh Allah, maka akan diterima seluruh amalannya yang lain dan sekiranya solatnya ditolak oleh Allah, akan ditolak semua amalannya ” (Hadis Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majjah)

Hadis ini bermaksud : Jika ibadah solat itu diterima Allah, maka akan diterima semua amal ibadah yang lain, tetapi jika ibadah solat itu ditolak maka ibadah yang lain juga akan ditolak. Kerana solat ini terlalu tinggi darjatnya disisi Allah, lantaran itu perintah solat ini diterima Nabi SAW mendapat perintah solat secara langsung daripada Allah SWT. di Arasy Illahi. Solat yang akan diterima oleh Allah SWT adalah solat yang khusyuk.

Sahabat yang dimuliakan,
Marilah sama-sama kita hayati lapan perkara menjadi perhiasan lapan perkara yang dinyatakan oleh Saidina Abu Bakar as-Sidiq r.a. Nasihat ini amat berguna dan boleh dijadikan pedoman dan ikutan dalam kehidupan kita untuk menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa dan mendapat keredhaa-Nya.