Monday, September 21, 2015

Syiah Sesat Kemukakan Sepuluh Soalan Pada Mereka.

Jika anda bercakap dengan orang Syiah, kemukakan 10 soalan ini.

Kalau anda bercakap dengan orang Syiah atau ingin mengajak orang Syiah bertaubat dari kesesatan, atau diajak berdebat oleh orang Syiah atau anda mula dipengaruhi dai-dai Syiah cuba kemukakan 10 soalan asas di bawah ini. Sehingga kita boleh membuktikan, bahawa ajaran mereka sesat dan tidak boleh diikuti.

Soalan 1: "Nabi dan Ahlul Bait"

Tanyakan kepada orang Syiah: "Adakah anda mencintai dan memuliakan Ahlul Bait Nabi?" Dia pasti akan menjawab: "Ya! Bahkan mencintai Ahlul Bait merupakan pokok-pokok akidah kami. "Kemudian tanyakan lagi:" Benarkah anda sungguh-sungguh mencintai Ahlul Bait Nabi? "Dia tentu akan menjawab:" Ya, demi Allah! "

Lalu katakan kepada dia: "Ahlul Bait Nabi adalah ahli keluarga Nabi. Kalau orang Syiah mengaku sangat mencintai Ahlul Bait Nabi, seharusnya mereka lebih mencintai sosok Nabi sendiri? Bukankah sosok Nabi Muhammad Shallallah 'Alaihi Wasallam lebih utama daripada Ahlul Bait-nya? Mengapa kaum Syiah sering membawa-bawa nama Ahlul Bait, tetapi kemudian melupakan Nabi? "

Faktanya, ajaran Syiah sangat didominasi oleh perkataan-perkataan yang katanya berpunca dari Fatimah, Ali, Hasan, Husein, dan anak keturunan mereka. Kalau Syiah benar-benar mencintai Ahlul Bait, seharusnya mereka lebih mendahulukan Sunnah Nabi, bukan sunnah dari Ahlul Bait beliau. Syiah memuliakan Ahlul Bait kerana mereka memiliki hubungan dekat dengan Nabi. Kenyataan ini kalau digambarkan seperti: "Lebih memilih kulit rambutan daripada isi buahnya."

Soalan 2: "Ahlul Bait dan Isteri Nabi"

Tanyakan kepada orang Syiah: "Siapa yang termasuk golongan Ahlul Bait Nabi?" Nanti dia akan menjawab: "Ahlul Bait Nabi adalah Fatimah, Ali, Hasan, Husein, dan anak-cucu mereka." Lalu tanyakan lagi: "Bagaimana dengan isteri- isteri Nabi seperti Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab, Ummu Salamah, dan lain-lain? Mereka termasuk Ahlul Bait atau bukan? "Dia akan mengemukakan dalil, bahawa Ahlul Bait Nabi hanyalah Fatimah, Ali, Hasan, Husein, dan anak-cucu mereka.

Kemudian tanyakan kepada orang itu: "Bagaimana boleh anda memasukkan anak saudara Nabi (Ali) sebagai sebahagian dari Ahlul Bait, sementara isteri-isteri Nabi tidak dianggap Ahlul Bait? Bagaimana boleh cucu-cucu Ali yang tidak pernah melihat Rasulullah dimasukkan Ahlul Bait, sementara isteri-isteri yang biasa tidur bersama Nabi tidak dianggap Ahlul Bait? Bagaimana boleh Fatimah lahir ke dunia, jika tidak melalui isteri Nabi, iaitu Khadijah Radhiyallahu 'Anha? Bagaimana boleh Hasan dan Husein lahir ke dunia, kalau tidak melalui isteri Ali, iaitu Fathimah? Tanpa kehadiran para isteri solehah ini, tidak akan ada yang disebut Ahlul Bait Nabi. "

Faktanya, dalam Surah Al Ahzab ayat 33 disebutkan: "Innama yuridullahu li yudzhiba 'ankumul rijsa ahlal baiti wa yuthah-hirakum that-hira." (Bahawa Allah menginginkan menghilangkan dosa dari kalian, para ahlul bait, dan mensucikan kamu sesuci-sucinya). Dalam ayat ini isteri-isteri Nabi masuk kategori Ahlul Bait, menurut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan selama hidupnya, mereka mendapat sebutan Ummul Mu'minin (ibunda orang-orang Mukmin) Radhiyallahu 'anhunna.

Soalan 3: "Islam dan Sahabat"

Tanyakan kepada orang Syiah: "Adakah anda beragama Islam?" Maka dia akan menjawab dengan penuh keyakinan: "Tentu sahaja, kami adalah Islam. Kami ini Muslim. "Lalu tanyakan lagi:" Bagaimana cara Islam sampai kepada anda, sehingga anda menjadi seorang Muslim? "Maka orang itu akan menerangkan tentang salasilah dakwah Islam. Bermula dari Rasulullah, lalu para sahabatnya, lalu dilanjutkan para Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in, lalu dilanjutkan para ulama Salafus Shalih, lalu disebarkan oleh para pendakwah ke seluruh dunia, hingga sampai kepada negara. "

Kemudian tanyakan kepada dia: "Jika anda mempercayai salasilah dakwah Islam itu, mengapa anda sangat membenci para sahabat, mengutuk mereka, atau menghina mereka secara keji? Bukankah anda mengaku Islam, sedangkan Islam diturunkan kepada kita melalui tangan para sahabat itu. Tidak mungkin kita menjadi Muslim, tanpa peranan sahabat. Jika demikian, mengapa orang Syiah suka mengutuk, melaknat, dan mencaci-maki para sahabat? "
Faktanya, kaum Syiah sangat mengelirukan. Mereka mencaci-maki para sahabat Radhiyallahu 'Anhum dengan sangat keji. Tetapi di sisi lain, mereka masih mengaku sebagai Muslim. Kalau memang benci sahabat, seharusnya mereka tidak lagi memakai label Muslim. Sebuah pepatah yang harus selalu diingat: "Tidak ada Islam, tanpa peranan para sahabat!"

Soalan 4: "Mengenai Imam Syiah"

Tanyakan kepada orang Syiah: "Apakah anda meyakini adanya imam dalam agama?" Dia pasti akan menjawab: "Ya! Bahkan imamah menjadi salah satu rukun keimanan kami. "Lalu tanyakan lagi:" Siapa imam-imam yang anda yakini sebagai teladan dalam agama? "Maka mereka akan menyebutkan nama-nama 12 imam Syiah. Ada juga yang menyebut 7 nama imam (versi Ja'fariyyah).

Lalu tanyakan kepada orang Syiah itu: "Mengapa dari ke-12 imam Syiah itu tidak disenaraikan nama Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafie, dan Imam Hanbali? Mengapa nama empat imam itu tidak masuk dalam deretan 12 imam Syiah? Apakah orang Syiah meragukan keilmuan empat imam mazhab tersebut? Apakah ilmu dan ketakwaan empat imam mazhab tidak sepadan dengan 12 imam Syiah? "

Faktanya, kaum Syiah tidak mengiktiraf empat imam mazhab sebagai sebahagian daripada imam-imam mereka. Kaum Syiah mempunyai salasilah keimaman sendiri. Terkenal dengan sebutan "Imam 12" atau Imamah Itsna Asyari. Hal ini merupakan bukti besar, bahawa Syiah bukan Ahlus Sunnah. Semua Ahlus Sunnah di muka bumi ini sudah sepakat tentang keimaman empat Imam tersebut. Para ahli ilmu sudah mafhum, jika disebut Al Imam Al Arba'ah, maka yang dimaksudkan adalah empat imam mazhab rahimahumullah.

Soalan 5: "Allah dan Imam Syiah"

Tanyakan kepada orang Syiah: "Siapa yang lebih anda taati, Allah Taala atau imam Syiah?" Tentu dia akan akan menjawab: "Jelas kami lebih taat kepada Allah." Lalu tanyakan lagi: "Mengapa anda lebih taat kepada Allah?" Mungkin dia akan menjawab: "Allah adalah Tuhan kita, juga Tuhan imam-imam kita. Maka sudah sewajarnya kita mengabdi kepada Allah yang telah menciptakan imam-imam itu. "

Kemudian tanyakan kepada orang itu: "Mengapa dalam kehidupan orang Syiah, dalam kitab-kitab Syiah, dalam pengajian-pengajian Syiah mengapa anda lebih sering mengutip pendapat imam-imam daripada pendapat Allah (dari Al-Quran)? Mengapa orang Syiah jarang mengutip dalil-dalil dari Kitab Allah? Mengapa orang Syiah lebih mengutamakan perkataan imam melebihi Al-Quran? "

Faktanya, sikap ideologi kaum Syiah lebih dekat kepada kemusyrikan, kerana mereka lebih mengutamakan pendapat manusia (imam-imam Syiah) daripada ayat-ayat Allah. Padahal dalam Surah An-Nisaa 'ayat 59 disebutkan, jika berlaku satu saja pertikaian, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah sikap Islam, bukan melebihkan pendapat imam di atas perkataan Allah.

Soalan 6: "Ali dan jawatan Khalifah"

Tanyakan kepada orang Syiah: "Menurut anda, siapa yang lebih berhak mewarisi jawatan Khalifah selepas Rasulullah wafat?" Dia pasti akan menjawab: "Ali bin Abi Talib lebih berhak menjadi Khalifah." Lalu tanyakan lagi: "Mengapa bukan Abu Bakar, Umar, dan Uthman? "Maka kemungkinan dia akan menjawab lagi:" Menurut riwayat ketika peristiwa Ghadir Khum, Rasulullah mengatakan bahawa Ali adalah pewaris sah Kekhalifahan. "

Kemudian katakan kepada orang Syiah itu: "Jika memang Ali bin Abi Talib yang paling berhak atas jawatan Khalifah, mengapa selama hidupnya beliau tidak pernah menyalah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan Khalifah Uthman? Mengapa beliau tidak pernah menggalang kekuatan untuk merebut jawatan Khalifah? Mengapa ketika sudah menjadi Khalifah, Ali tidak pernah mengkritik Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Uthman, padahal dia mempunyai kuasa? Kalau menyalahkan Khalifah merupakan kebenaran, tentu Ali bin Abi Talib akan menjadi orang pertama yang melakukan hal itu. "

Faktanya, Husein bin Ali Radhiyallahu 'Anhuma berani menggugat kepimpinan Dinasti Umayyah di masa Yazid bin Muawiyyah, sehingga kemudian terjadi Peristiwa Karbala. Kalau putra Ali berani memperjuangkan apa yang diyakininya benar, tentu Ali Radhiyallahu 'Anhu lebih berani melakukan hal itu.

Soalan 7: "Ali dan Husein"

Tanyakan kepada orang Syiah: "Menurut anda, mana yang lebih utama, Ali atau Husein?" Maka dia akan menjawab: "Tentu sahaja Ali bin Abi Talib lebih utama. Ali adalah ayah Husein, dia lebih dulu masuk Islam, terlibat dalam banyak peperangan di zaman Nabi, juga pernah menjadi Khalifah yang memimpin Ummat Islam. "Atau boleh saja ada pendapat di kalangan Syiah bahawa kedudukan Ali sama tingginya dengan Husein.

Kemudian tanyakan kepada dia: "Jika Ali memang dianggap lebih mulia, mengapa kaum Syiah membuat peringatan khusus untuk mengenang kematian Husein saat Hari Asyura pada setiap tarikh 10 Muharram? Mengapa mereka tidak membuat peringatan yang lebih megah untuk memperingati kematian Ali bin Abi Talib? Bukankah Ali juga mati syahid di tangan manusia durjana? Bahkan beliau wafat ketika memikul tugas sebagai Khalifah. "

Faktanya, peringatan Hari Asyura sudah seperti "Aidil Fitri" bagi kaum Syiah. Hal itu bagi memperingati kematian Husein bin Ali. Kalau orang Syiah konsisten, seharusnya mereka memperingati kematian Ali bin Abi Talib Radhiyallahu 'Anhu lebih dahsyat lagi.

Soalan 8: "Syiah dan Wanita"

Tanyakan kepada orang Syiah: "Apakah dalam keyakinan Syiah diajarkan untuk memuliakan wanita?" Dia akan menjawab tanpa keraguan: "Tentu sahaja. Kami diajar memuliakan wanita, menghormati mereka, dan tidak menzalimi hak-hak mereka? "Lalu tanyakan lagi:" Benarkah ajaran Syiah memberi tempat penting bagi kaum wanita Muslimah? "Orang itu pasti akan menegaskan kembali.

Kemudian katakan kepada orang Syiah itu: "Jika Syiah memuliakan wanita, mengapa mereka menghalalkan nikah mut'ah? Bukankah nikah mut'ah itu sangat menzalimi hak-hak wanita? Dalam nikah mut'ah, seorang wanita hanya dipandang sebagai pemuas seks belaka. Dia tidak diberi hak-hak nafkah secara baik. Dia tidak mempunyai hak mewarisi harta suami. Bahkan kalau wanita itu hamil, dia tidak boleh menyaman suaminya jika ikatan kontraknya sudah habis. Kedudukan wanita dalam ajaran Syiah lebih buruk dari kedudukan haiwan ternakan. Haiwan ternakan yang hamil dipelihara baik oleh para penternak. Sedangkan wanita Syiah yang hamil selepas nikah mut'ah, disuruh memikul risiko sendiri. "

Faktanya, kaum Syiah sama sekali tidak memberi tempat penting bagi kaum wanita. Hal ini berbeza sekali dengan ajaran Sunni. Di negara-negara seperti Iran, Iraq, Lubnan, dll. Amalan nikah mut'ah marak sebagai ganti seks bebas dan pelacuran. Padahal intepatinya sama, iaitu menghamba seks, menindas kaum wanita, dan menyebarkan pintu-pintu kekejian. Semua itu dilakukan atas nama agama. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik.

Soalan 9: "Syiah dan Politik"

Tanyakan kepada orang Syiah: "Dalam pandangan anda, mana yang lebih utama, agama atau politik?" Tentu dia akan berkata: "Agama yang lebih penting. Politik hanya sebahagian daripada agama. "Lalu tanyakan lagi:" Bagaimana kalau politik akhirnya mendominasi ajaran agama? "Mungkin dia akan menjawab:" Ya tidak boleh. Agama harus mendominasi politik, bukan politik mendominasi agama. "

Lalu katakan kepada orang Syiah itu: "Kalau perkataan anda benar, mengapa dalam ajaran Syiah tidak pernah sedikit pun melepaskan diri dari masalah hak Kekhalifahan Ali, tragedi yang menimpa Husein di Karbala, dan kebencian mutlak kepada Muawiyyah dan anak-cucunya? Mengapa hal-hal itu sangat mendominasi akal orang Syiah, melebihi kepentingan urusan akidah, ibadah, fiqh, muamalah, akhlak, tazkiyatun nafs, ilmu, dll yang merupakan pokok-pokok ajaran agama? Mengapa ajaran Syiah menjadikan masalah dendam politik sebagai menu utama akidah mereka melebihi keyakinan kepada Sifat-Sifat Allah? "
Faktanya, ajaran Syiah merupakan contoh telanjang ketika agama dijajah (ruang tambahan) oleh pemikiran-pemikiran politik. Bahkan bahan politiknya tertumpu pada sikap kebencian mutlak kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap merampas hak-hak imam Syiah. Dalam hal ini akidah Syiah mirip sekali dengan konsep Holocaust yang dibangunkan Zionis antarabangsa, dalam rangka memusuhi Nazi sampai ke akar-akarnya. (Bukan bererti pro Nazi, tetapi di sana ada sisi-sisi kesamaan pemikiran).

Soalan 10. "Syiah dan Sunni"

Tanyakan kepada orang Syiah: "Mengapa kaum Syiah sangat memusuhi kaum Sunni? Mengapa kebencian kaum Syiah kepada Sunni melebihi kebencian mereka kepada orang kafir (non Muslim)? "Dia tentu akan menjawab:" Tidak, tidak. Kami bersaudara dengan orang Sunni. Kami mencintai mereka dalam rangka Ukhuwwah Islamiyyah. Kita semua bersaudara, kerana kita sama-sama mengerjakan solat menghadap Kiblat di Makkah. Kita ini sama-sama Ahlul Qiblat. "

Kemudian katakan kepada dia: "Kalau Syiah benar-benar mahu ukhuwwah, mahu bersaudara, mahu bersatu dengan Sunni; mengapa mereka menyerang tokoh-tokoh Ahlus Sunnah, seperti Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Usman, isteri-isteri Nabi (khususnya Aisyah dan Hafsah), Abu Hurairah, Zubair, Thalhah, dan lain-lain? Mencela, memaki, menghina, atau mengutuk tokoh-tokoh itu sama saja dengan memusuhi kaum Sunni. Tidak pernah ada ukhuwwah atau perdamaian antara Sunni dan Syiah, sebelum Syiah berhenti menista para sahabat Nabi, selaku panutan kaum Sunni. "

Fakta yang perlu disebut, banyak terjadi pembunuhan, pengusiran, dan kezaliman terhadap kaum Sunni di Iran, Iraq, Syria, Yaman, Lebanon, Pakistan, Afghanistan, dll. Hal itu menjadi bukti besar bahawa Syiah sangat memusuhi kaum Sunni. Hingga anak-anak Muslim asal Palestin yang menjadi pelarian di Iraq, mereka pun tidak luput dibunuhi kaum Syiah.
Hal ini pula yang membuat Syaikh Qaradhawi berubah fikiran tentang Syiah. Jika sebelum ini beliau bersikap lunak, akhirnya mengakui bahawa perbezaan antara Sunni dan Syiah sangat sulit disatukan. Dalam lintasan sejarah kita mendapati bukti lain, bahawa kaum Syiah tidak pernah terlibat perang melawan negara-negara kafir. Justeru mereka sering bekerjasama dengan negara kafir dalam rangka menghadapi kaum Muslimin. 

Hancurnya Kekhalifahan Abbasiyyah di Baghdad, sikap permusuhan Dinasti Shafawid di Mesir, era Perang Salib di masa Shalahuddin Al Ayyubi, serta Khilafah Turki Uthmaniyah, di atas semua itu terakam fakta-fakta pengkhianatan Syiah terhadap kaum Muslimin. Begitu juga, jatuhnya Afghanistan dan Iraq ke tangan tentera Bersekutu di era moden, tidak lepas dari jasa-jasa para anasir Syiah dari Iran.

Demikianlah 10 soalan asas yang boleh kita gunakan untuk mematahkan pemikiran-pemikiran kaum Syiah. Insya Allah tulisan ini boleh dimanfaatkan untuk secara praktikal melindungi diri, keluarga, dan Ummat Islam dari propaganda-propaganda Syiah. Amin Allahumma amin.
Jika ada benarnya, hal itu semata merupakan kurniaan Allah Azza Wa Jalla. Kalau ada kesalahan, khilaf, dan kekurangan, itu dari diri saya sendiri. Wal 'Afwu minkum katsira, wastaghfirullaha li wa lakum, wa li sa'iril Muslimin. Alhamdulillahi Rabbil 'alamiin, wallahu a'lam bisshawaab.