Friday, June 19, 2009

Asas Penting Tauhid adalah Beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Apabila kita mengaku beriman kepada Allah SWT dan rukun-rukun iman yang lain, kita tidak boleh terlepas dari tanggong jawab untuk melaksanakan tugas-tugas dakwah. Mereka yang melaksanakan tugas ini kedudukannya amat mulia di sisi Allah SWT. Tugas ini adalah tugas setiap para rasul yang di utus Allah SWT di nukabumi, mereka menyeru manusia supaya kembali kepada Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah. Apabila dua asas tauhid ini terbentuk dalam hati manusia akan lahirlah ubudiyah dan perhambaan sepenuhnya kepada Allah Azzawajalla, dan tertolaklah ilah-ilah yana lain.

Allah SWT menjadikan Islam sebagai addeen, satu cara hidup yang sempurna untuk manusia, hidup didunia hanya sementara umpama musafir disatu perjalanan yang jauh. Disinilah manusia diuji adakah hidup ini hanya untuk berseronok-seronok saja atau hanya untuk makan minum saja?

Tidak... hidup manusia lebih dari itu, manusia yang beriman adalah khalifah Allah dimukabumi, tugas dan tanggong jawab mereka adalah mengajak manusia kembali kepada fitrah yang asal iaitu beriman kepada Allah SWT.

Ingatlah bahawa betapa besarnya pahala yang akan diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-hambaNya yang dapat mengislamkan orang yang bukan Islam. Pahalanya begitu besar disisi Allah SWT.

Sahabat yang dimuliakan,
Dari Abu Ma`bad, dari Ibn Abbas r.a. katanya: Rasulullah SAW. bersabda kepada Muaz Bin Jabal ketika baginda SAW. mengutusnya ke negeri Yaman: "Sebenarnya engkau akan sampai kepada suatu kaum (ahli kitab), kemudian apabila engkau menemui mereka, maka serukanlah mereka supaya mereka meyakini: 'Bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah...".

Menurut satu riwayat yang lain, (baginda SAW. bersabda): "...Maka hendaklah dakwah yang mula-mula engkau kemukakan kepada mereka ialah dakwah supaya mereka mengakui keEsaan Allah Ta'ala. "

Dan pada satu riwayat yang lain pula, (baginda SAW. bersabda): "...Maka hendaklah perkara yang mula-mula sekali engkau mengajak mereka kepadaNya ialah (tunjang atau asas) ibadah kepada Allah.." (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadis di atas Ibnu Abbas r.a. menceritakan kepada kita bahwa Nabi SAW. telah meninggalkan pesan kepada seorang sahabatnya yang bernama Muaz bin Jabal r.a., ketika baginda hendak mengutuskannya pergi ke negara Yaman untuk berdakwah. ( Muaz bin Jabal r.a. pula adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. dari kalangan Ansar, berbangsa Yaman). untuk mengajak kaumnya (ahli kitab) dan menyeru mereka supaya mereka meyakini bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah...". Samaada mereka terima atau tidak itu terserah kepada Allah SWT kerana sesungguhnya taufik dan hidayah adalah urusan Allah SWT.

Sahabat yang dikasihi,
Oleh itu marilah sama-sama kita bermuhasabah diri kita sendiri sejauhmana kita benar-benar beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dan rukun iman yang lain. Sejauhmana kita mentaati  semua perintah-Nya dan meninggalkan segala tegahan dan laranganNya.

No comments: