Saturday, February 13, 2010

Sifat Takwa Kepada Allah.

Daripada Abu Zar Jundub ibn Junadah dan Abu Abdul Rahman Mu'az ibn Jabal, r.a., daripada Rasulullah s.a.w. bahawa baginda bersabda yang bermaksud : "Bertakwalah engkau kepada Allah walaupun di mana engkau berada, dan iringilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya ia akan menghapuskan kejahatan tersebut dan bergaullah sesama manusia dengan budi pekerti yang baik."
(Hadis Riwayat al-lmam al-Tirmizi. Beliau berkata: la adalah Hadis Hasan. Dalam setengah manuskrip,ia adalah Hadis Hasan Sohih).

Berdasarkan hadis di atas Nabi s.a.w. mengingatkan umatnya bahawa hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah s.w.t. Takwa di sini bermaksud melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya. Persoalannya sekarang adakah kita benar-benar faham apa itu takwa dan bagaimana hubungan takwa dengan iman.

Sebenarnya untuk mencapai takwa yang hakiki, bukan sekadar menghendaki kita melaksanakan  perintah Allah serta meninggalkan larangan-Nya. Takwa memerlukan kita melakukan lebih daripada itu kerana ia membabitkan amalan roh dan jiwa.

Takwa membawa maksud berwaspada, berjaga-jaga dan takut kepada-Nya dengan menjauhi segala larangan-Nya. Asal dari perkataan 'ittaqa' itu juga membawa maksud menjadikannya pelindung daripada sesuatu perkara.

Jelas takwa bukan sahaja membawa maksud takut kepada Allah malah sebagai pelindung dan pemelihara daripada sebarang perkara buruk, lebih-lebih lagi perkara yang boleh membawa kita tergolong di kalangan hamba-Nya yang rugi di akhirat nanti.

Ketinggian tahap takwa apabila ia dijadikan kayu ukur kepada pemilihan hamba Allah yang dipandang mulia di sisi-Nya. Semakin tinggi takwa seseorang maka semakin mulia ia di sisi Allah.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud ; "Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya), sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya (akan keadaan dan amalan kamu)." (Surah al-Hujurat ayat 13)


Pokok Perbincangan Hadis :
1) Nabi s.a.w. memulakan khutbahnya dengan wasiat ini, iaitu mengajak manusia bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa.

2) Takwa adalah sesuatu yang diletakkan oleh sesaorang hamba di antaranya dengan apa yang ditakuti dari Allah iaitu murkaNya, dendamNya dan azabNya. Termasuk juga dalam takwa ini dengan melakukan perkara wajib, tinggalkan yang haram dan meninggalkan yang subhat.

3) Kelebihan sifat ini :
Orang yang mempunyai sifat ini akan mewarisi Syurga. Takwa sebagai penyebab bagi kecintaan Allah terhadap hambaNya. Dibuka semua pintu barakat yang berada di langit dan di bumi. Janji Allah dan pertolonganNya sentiasa mengiringi orang bertakwa. Mempermudahkan bagi mereka urusan dunia dan akhirat. Balasan yang baik bagi mereka di dunia dan di akhirat.

4) Takwa yang dikehendaki adalah ketika sunyi dan juga terang-terangan dan merasakan diperhatikan oleh Allah.

5) Akhlak yang baik sebahagian dari takwa dan tidak sempurna iman jika masih ada sifat-sifat mazmumah.Cara kita memperelokkan akhlak adalah mengambil qudwah dari Nabi s.a.w. Mempelajari sirahnya dan melaksanakan  proses tarbiyah seperti mana yang di jalankan oleh baginda untuk melahirkan jiwa-jiwa yang bertakwa kepada Allah.

Pengajaran hadis:
1.Takwa dituntut walaupun di mana seorang Mukmin berada, sama ada di khalayak ramai mahupun di ketika keseorangan. lni adalah tanda keikhlasan lman dan takwa. lslam menolak sifat berpura-pura dan munafik yang hanya mempamerkan kebaikan di depan orang dan berbuat kejahatan apabila jauh daripada pandangan manusia.

2.Melakukan kesalahan adalah tabiat semulajadi manusia. Oleh itu apabila mereka melakukan kesilapan, mereka dituntut agar mengiringi kejahatan tersebut dengan amal soleh kerana ia boleh menghapuskan kejahatan tersebut.

3.Akhlak dan budi pekerti yang mulia amat dituntut oleh agama. la adalah teras perhubungan dan mu'amalah dalam masyarakat lslam. Dengan akhlak yang baik, keharmonian dan kesejahteraan masyarakat penyayang dapat dilahirkan.

No comments: