Thursday, February 18, 2010

Wasiat Keempat Nabi s.a.w. (Menolong Orang Lain))

Dari Ibnu Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud :

"Orang Islam itu saudara orang Islam lainnya.

Tidak boleh menganiaya antara satu dengan yang lain dan tidak boleh membiarkan dianiaya oleh orang lain.

Sesiapa menolong keperluan saudaranya, Allah akan menolong keperluannya.

Sesiapa melapangkan kesusahan orang Islam maka Allah akan melapangkan dari kesusahan di hari qiyamat nanti."

(Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim).


Dari Abu Hurairah r.a., beliau berkata bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud :

"Sesiapa menghilangkan satu kesusahan orang Mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, Allah akan menghilangkan salah satu kesusahan di hari qiyamat.

 Dan sesiapa memudahkan kesulitan orang miskin, Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat.

 Sesiapa menutup kesalahan orang Islam maka Allah akan menutup (kesalahan)nya di dunia dan di akhirat.

Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya.

Sesiapa berjalan di atas jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke Syurga.

Tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam salah satu rumah Allah (masjid) yang mempelajari dan membaca kitab Allah melainkan akan diturunkan ketenangan atas mereka dan rahmat akan meliputi mereka serta para Malaikat akan mengelilingi mereka.

Allah akan membanggakan mereka di hadapan (Malaikat) yang ada di sisi-Nya.

Sesiapa yang lambat amal perbuatannya maka tidak dapat dipercepat oleh nasab keturunannya."

(Hadis Riwayat Muslim).

No comments: