Thursday, March 25, 2010

Muhasabah Diri Setiap Hari.


Sahabat yang dirahmati Allah,
Dari Syadad bin Aus r.a. berkata, Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud : " Orang yang pandai adalah yang menghisab (menilai) dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah s.w.t.)
(HR. Imam Turmudzi, ia berkata, ‘Hadits ini adalah hadis hasan’)
 
Gambaran Umum Hadis.
Hadis di atas menggambakan hidup di dunia merupakan rangkaian dari sebuah perancangan dan tujuan besar seorang hamba, iaitu mencari keredhaan Rabbnya. Dan dalam menjalankan tujuan tersebut, seseorang tentunya harus memiliki matlamat (ghayah), perencanaan (ahdaf), strategi (takhtith), pelaksanaan (tatbiq) dan penilaian (muhasabah).

Perkara terakhir merupakan pembahasan utama yang dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadis ini. Bahkan dengan jelas, Rasulullah s.a.w. mengaitkan muhasabah dengan kejayaan, sedangkan kegagalan akan berlaku apabila mengikuti hawa nafsu dan banyak angan-angan.
 
Sahabat yang dimuliakan,
Hadis di atas dimulakan oleh Rasulullah dengan sabdanya, "Orang yang pandai (berjaya) adalah yang menghisab (menilai) dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan setelah kematian." Ungkapan sederhana ini sungguh menggambarkan sebuah pandangan jauh yang harus dimiliki seorang Muslim.
Seorang Muslim tidak seharusnya hanya berwawasan sempit dan terbatas, sekedar pemenuhan keinginan untuk jangka waktu terdekat sahaja. Namun lebih dari itu, seorang Muslim harus memiliki pandangan dan perancangan untuk kehidupannya yang lebih kekal abadi. Kerana orang yang berjaya adalah yang mampu mengatur keinginan yang sementara demi keinginan jangka panjangnya.
 
Orang bertakwa adalah yang ‘rela’ mengorbankan keinginan duniawinya, demi tujuan yang lebih mulia, ‘kebahagian kehidupan ukhrawi.’
Dalam Al-Qur’an, Allah s.w.t. seringkali mengingatkan hamba-hamba-Nya mengenai matlamat besar ini, di antaranya adalah dalam al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 18–19.
 
Muhasabah inilah yang digambarkan oleh Rasulullah s.a.w. sebagai kunci pertama dari kejayaan. Selain itu, Rasulullah s.a.w. juga menjelaskan kunci kejayaan yang kedua, iaitu tindakkan selepas muhasabah. Maknanya setelah muhasabah harus ada tindakan untuk memperbaikinya.
 
Dalam hal ini diisyaratkan oleh Rasulullah s.a.w. dengan sabdanya dalam hadis di atas dengan 'dan beramal untuk kehidupan sesudah kematian.’ Potongan hadis yang terakhir ini diungkapkan Rasulullah s.a.w. adalah penjelasan tentang muhasabah. Kerana muhasabah juga tidak akan memberi makna jika kita tidak memperbaikinya.
Terdapat hal menarik yang tersirat dari hadis di atas, khususnya dalam penjelasan Rasulullah s.a.w. mengenai kejayaan. Orang yang pandai senantiasa menilai terhadap amalnya, serta beramal untuk kehidupan jangka panjangnya iaitu kehidupan akhirat. Dan penilaian tersebut dilakukan untuk kepentingan dirinya, dalam rangka peningkatan kepribadiannya sendiri.
 
Sementara itu orang yang gagal disebut sebagai orang yang lemah kerana mengikuti hawa nafsunya, membiarkan hidupnya tidak memiliki matlamat, tidak memiliki perancangan, tidak ada tindakan dari perancangan.
 
Sedangkan orang yang lemah juga  memiliki banyak angan-angan dan khayalan, 'berangan-angan terhadap Allah.’ Maksudnya, adalah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadzi, sebagai berikut:" Dia (orang yang lemah), bersamaan dengan lemahnya ketaatannya kepada Allah dan selalu mengikuti hawa nafsunya, tidak pernah meminta ampun kepada Allah, bahkan selalu berangan-angan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya."
 
Kepentingan Muhasabah:
Imam Turmudzi setelah meriwayatkan hadits di atas, juga meriwayatkan ungkapan Umar bin Khattab dan juga ungkapan Maimun bin Mihran mengenai keperluan dari muhasabah.
 
1. Mengenai muhasabah, Umar r.a. mengemukakan:
"Hisablah (periksalah) diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhiaslah (bersiaplah) kalian untuk hari akhirat (yaumul hisab). Dan bahwasanya hisab itu akan menjadi ringan pada hari qiamat bagi orang yang menghisab dirinya di dunia."
 
Sebagai sahabat yang dikenal yang berpandangan jauh, Umar memahami benar kepentingan dari muhasabah ini. Pada kalimat terakhir pada ungkapan di atas, Umar mengatakan bahwa orang yang biasa menghisab dirinya akan meringankan hisabnya dihari akhirat kelak. Umar faham bahwa setiap insan akan dihisab, maka iapun memerintahkan agar kita menghisab diri kita sebelum mendapatkan hisab dari Allah s.w.t.
 
2. Sementara Maimun bin Mihran r.a. mengatakan:
"Seorang hamba tidak dikatakan bertakwa hingga ia menghisab dirinya sebagaimana dihisab pengikutnya dari mana makanan dan pakaiannya".
 
Maimun bin Mihran merupakan seorang tabiin yang cukup masyhur. Beliau wafat pada tahun 117 H. Beliau pun sangat memahami kepentingan muhasabah, sehingga beliau mengaitkan muhasabah dengan ketakwaan. Seseorang tidak dikatakan bertakwa, hingga menghisab dirinya sendiri. Kerena beliau melihat salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa memereksa amal-amalnya. Dan orang yang bertakwa, pastilah memiliki matlamat, iaitu untuk mendapatkan redha Ilahi.
 
3. Keperluan lain dari muhasabah adalah kerena setiap orang kelak pada hari akhirat akan datang menghadap Allah s.w.t. secara sendiri-sendiri untuk mempertanggung jawabkan segala amal perbuatannya. Allah s.w.t. menjelaskan dalam Al-Qur’an yang maksdunya :  “Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari qiamat dengan sendiri-sendiri.”
(Surah Maryam ayat 95).
Aspek-Aspek Yang Perlu Kita Bermuhasabah :
Terdapat beberapa aspek yang perlu di muhasabah oleh setiap Muslim, agar ia menjadi orang yang pandai dan berjaya :
1.Aspek Ibadah
Pertama kali yang harus dinilai oleh setiap Muslim adalah aspek ibadah. Karena ibadah merupakan tujuan utama diciptakannya manusia di muka bumi ini. Firman Allah s.w.t. dalam Surah Adz-Dzaariyaat ayat 56, maksudnya, "Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu."

 2. Aspek Pekerjaan dan Rezeki.
Aspek kedua ini sering kali diambil ringan, atau bahkan ditinggalkan dan tidak dipedulikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Kerena sebagian mereka menganggap bahwa aspek ini adalah urusan duniawi yang tidak memberikan pengaruh pada aspek ukhrawinya.
 
Sementara dalam sebuah hadis, "Dari Ibnu Mas’ud r.a dari Nabi Muhammad saw. bahawa beginda bersabda : ‘Tidak akan bergerak tapak kaki anak Adam pada hari kiamat, hingga ia ditanya tentang lima perkara; umurnya untuk apa dihabiskannya, masa mudanya, kemana dipergunakannya, hartanya dari mana ia memperolehnya dan ke mana dibelanjakannya, dan ilmunya sejauh mana diamalkannya ."
(Hadis Riwayat  Turmudzi).
 
3.Aspek Kehidupan Masyarakat Islam .
Aspek yang tidak kurang penting untuk dinilai adalah aspek kehidupan sosial, dalam hubungan muamalah, akhlak dan adab dengan sesama manusia. Kerena kenyataannya aspek ini juga sangat penting, sebagaimana yang digambarkan Rasulullah s.a.w. dalam sebuah hadis :
Dari Abu Hurairah r.a bahawa Nabi s.a.w. bersabda yang bermaksud :
“Tahukah kamu siapakah dia Orang Muflis?”
Sahabat-sahabat baginda menjawab :
“Orang Muflis di antara kami, ya Rasulullah ialah orang yang tidak ada wang ringgit dan tidak ada harta benda.”
Nabi s.a.w. bersabda yang bermaksud :
Sebenarnya Orang Muflis dari kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari qiamat membawa sembahyang, puasa dan zakat , sedang datangnya itu dengan kesalahan memaki hamun orang ini, dan menuduh orang itu , memakan harta orang orang ini ,menumpah darah orang itu dan juga memukul orang . Maka akan di ambil dari amal kebajikannya serta di beri kepada orang ini dan orang itu , kemudian kiranya habis amal kebajikannya sebelum habis di bayar kesalahan-kesalahan yang di tanggungnya , akan di ambil pula dari kesalahan-kesalahan orang yang di aniayakannya serta di timpakan keatasnya , kemudian ia di humbankan kedalam neraka.”
(Hadis Riwayat Muslim dan Turmizi)

Kita perlu berhati-hati supaya tidak menjadi orang yang muflis sebagaimana digambarkan Rasulullah s.a.w. dalam hadits di atas. Datang ke akhirat dengan membawa pahala amal ibadah yang begitu banyak, namun bersamaan dengan itu, ia juga datang ke akhirat dengan membawa dosa yang bersangkut paut dengan orang lain secara negatif ; mencaci, mencela, menuduh, memfitnah, memakan harta tetangganya, mengadu domba dsb. Sehingga pahala kebaikannya habis untuk menutupi keburukannya. Bahkan kerena kebaikannya tidak cukup untuk menutupi keburukannya tersebut, maka dosa-dosa orang-orang yang dizaliminya tersebut diberikan pada dirinya. Hingga jadilah ia tidak memiliki apa-apa, selain hanya dosa dan dosa, akibatnya ia dicampakkan ke dalam api Neraka. Na’udzubillah min zalik.
 
4. Aspek Dakwah
Aspek ini sesungguhnya sangat luas untuk dibicarakan. Kerena menyangkut dakwah dalam segala aspek; sosial, politik, ekonomi, dan juga yang bersangkut paut dari da’wah itu sendiri mengajak orang pada kebersihan jiwa, akhlak yang mulia, memakmurkan masjid, menyempurnakan ibadah, melahirkan budi pekerti yang luhur, taat pada Allah, banyak istighfar dan taubat dsb.
 
Tetapi yang cukup penting dan perlu di ambil perhatian adakah kita telah bermuhasabah  aspek dakwah in, adakah kita telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang besar ini iaitu amal maaruf dan nahi mungkar. Segala kekurangan dan kesilapan dalam kita menjalankan tugas ini perlulah dibaiki segera supaya kita dapat melaksanakan amanah ini. Allah s.w.t akan perhatikan adakah kita benar-benar telah menjalankan tugas dengan ikhlas dan jujur.

No comments: