Saturday, July 24, 2010

Membina Keluarga Bahagia

Nikah merupakan sunnah Rasulullah yang sangat sinonim dengan kita. Pernikahan juga merupakan ikatan yang sangat kuat yang dalam istilah al-Quran disebut sebagai “miytsaqon ghaliyzho” (4: ayat 21) yang mana kata ini digunakan juga untuk menyebut perjanjian antara para Nabi dengan Allah s.w.t. dalam mengembangkan perjuangan dakwah (33: ayat 7).

Oleh kerana itu pernikahan harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Justeru itu pernikahan jangan sampai dinodai dengan perkara-perkara yang berupa maksiat. Sesudah pernikahan berlangsung, kehidupan berumah tangga pun harus dijalani dengan sebaik-baiknya meskipun cabaran dan godaan menjalani kehidupan rumah tangga yang Islamik begitu banyak. Untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang Islamik, ada beberapa perkara yang harus mendapat perhatian suami dan isteri. Antaranya ialah:

MENGUKUHKAN RASA CINTA

Cinta merupakan pengikat dalam keutuhan kehidupan rumah tangga. Apabila rasa cinta suami kepada isteri atau sebaliknya telah hilang dari hati, maka kehancuran rumah tangga amat sukar untuk dihindari. Oleh kerana itu, suasana cinta-mencintai mesti saling dipupuksubur atau diperkukuhkan, tidak hanya pada masa-masa awal kehidupan rumah tangga, bahkan pada masa-masa selanjutnya hingga suami isteri menanjak dan menemui kematian.

Rasulullah s.a.w. sebagai seorang suami berjaya membahagi dan memupuk subur rasa cinta kepada semua isteri baginda sehingga salah seorang isteri mengatakan bahawa dialah yang paling dicintai oleh Rasulullah - begitu juga dengan isteri yang lain.

Berumah tangga diibaratkan seperti orang yang sedang belayar. Ketika pelayaran baru bermula, suasana di dalam kapal masih tenang kerana di samping penumpangnya benar-benar ingin menikmati pelayaran itu, juga kerana belum ada sebarang kesulitan, belum ada ombak dan angin kencang yang menerpa, tetapi ketika kapal itu telah sampai di lautan yang jauh, barulah terasa ombak besar dan angin yang sangat kencang menerpa.

Dalam suasana seperti itulah pengukuhan rasa cinta antara suami dengan isteri menjadi sesuatu yang sangat penting dalam menghadapi dan mengatasi terpaan badai kehidupan rumah tangga. Pernikahan dilangsungkan dengan pengertian agar lelaki dan wanita yang mengikat hubungan suami isteri mampu memperoleh ketenangan dan rasa cinta.

Dalam soal ini Allah s.w.t telah berfirman yang bermaksud: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menjadikan untukmu isteri-isteri daripada kalanganmu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (30: ayat 21).

SALING HORMAT-MENGHORMATI

Saling cinta-mencintai harus diperkukuhkan dengan saling hormat-menghormati - suami hormat kepada isteri dengan memberikan penghargaan yang sewajarnya terhadap perkara-perkara baik yang dilakukan oleh isterinya. Begitu juga isteri terhadap suaminya dengan menerima apa-apa yang diberikan oleh si suami meskipun dalam jumlah yang kecil

Pelayaran awal dalam kehidupan rumah tangga selalu diisi dengan suasana romantis yang segala-galanya indah, bahkan kelemahan dan kekurangan tidak begitu dipersoalkan. Romantisme memang menjadikan penilaian suami terhadap isteri dan isteri terhadap suaminya menjadi sangat subjektif. Tetapi ketika rumah tangga berlangsung semakin lama, mulailah muncul penilaian yang objektif dalam pengerti an suami menilai isteri atau isteri menilai suami sekadar sambil lewa atau apa adanya.

Dahulu, ketika masa romantis, kekurangan masing-masing sebenarnya sudah terlihat tetapi tidak begitu dipersoalkan, tetapi sekarang, kekurangan yang sedikit pun sering saja dipersoalkan. Dalam suasana seperti itulah perlunya “disemarakkan” hubungan antara suami dengan isteri hingga masing-masing menyedari bahawa memang kekurangan itu tetap ada tetapi setiap daripada mereka juga harus menyedari akan adanya kelebihan-kelebihan yang lain.

Dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah s.a.w, baginda telah meninggalkan contoh teladan kepada kita betapa baginda berlaku adil dan baik kepada keluarganya. Dalam sebuah hadis, baginda telah bersabda, yang bermaksud: “Orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik dengan keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.” (Hadis riwayat Tabrani)

SALING MENUTUPI KEKURANGAN

Suami dan isteri tentu saja memiliki banyak kekurangan, bukan saja kekurangan dari segi fizikal, tetapi juga sifat-sifat yang ada pada diri mereka. Oleh kerana itu suami isteri yang baik tentu saja akan menutupi kekurangan-kekurangan tersebut - tidak suka menceritakannya kepada orang lain, termasuk kepada orang tuanya sendiri.
Walaupun begitu, dengan tujuan untuk berunding ke arah kebaikan, maka boleh menceritakan kekurangan sifat-sifat suami atau isteri kepada orang yang dipercayai.

KERJASAMA DALAM KELUARGA

Dalam mengharungi kehidupan rumah tangga tentu saja banyak beban dan tanggungjawab yang harus dipikul dan dilaksanakan, misalnya tanggungjawab ekonomi. Dalam perkara ini suami harus mencari nafkah dan isteri harus membelanjakannya dengan sebaik-baiknya untuk membeli perkara-perkara yang baik dan tidak membazir. Begitu juga dengan tanggungjawab terhadap pendidikan anak-anak yang dalam hubungan ini diperlukan kerjasama yang baik antara suami dengan isteri dalam melahirkan anak-anak yang salih.

Kerjasama yang baik dalam mendidik anak-anak antara lain dalam bentuk sama-sama meningkatkan kesalihan diri masing-masing sebagai orang tua kerana mendidik anak mesti dengan teladan yang baik, juga tidak ada pertentangan antara sikap bapa dengan ibu dalam mendidik anak dan sebagainya.

Keharusan kita bekerjasama dalam perkara-perkara yang baik telah difirmankan Allah s.w.t dalam Al-Quran, yang bermaksud: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan maksiat.”
(5: ayat 2)

MENCERNAKAN FUNGSI RUMAH TANGGA SECARA OPTIMUM

Waktu yang dilalui sesudah bernikah juga harus dijalani dengan mencernakan fungsi keluarga seoptimum mungkin sehingga rumah tangga tidak sekadar dijadikan seperti tempat persinggahan dalam erti kata anggota keluarga menjadikan rumah sekadar untuk singgah sebagaimana sesuatu stesen, tetapi semestinya rumah tangga dijadikan sebagai tempat pulang dari sesuatu tempat lain bagi menghilangkan rasa penat dan memperbaiki diri daripada pengaruh yang tidak elok serta memperkukuhkan hubungan antara sesama anggota keluarga.

Oleh kerana itu keluarga harus dioptimumkan fungsinya seperti masjid. Ini bermaksud, rumah dijadikan sebagai tempat untuk mengukuhkan hubungan dengan Allah s.w.t dan sesama anggota keluarga sehingga dapat menghindar sikap individualistik antara sesama anggota keluarga.

Di samping itu, rumah juga harus berfungsi seperti madrasah atau sekolah yang anggota keluarganya harus memperoleh ilmu dan pembinaan perwatakan sehingga suami dan isteri diharapkan berperanan seperti guru bagi anak-anaknya dengan memberikan ilmu dan contoh teladan yang baik.

Apa yang juga penting dalam kehidupan sekarang dan masa mendatang ialah menjadikan keluarga sebagai benteng pertahanan yang memberikan kekuatan pertahanan akidah dan keperibadian dalam menghadapi segala godaan kehidupan yang semakin banyak menjerumuskan manusia ke lembah kehidupan yang berupa maksiat pada pandangan Allah s.w.t dan Rasul-Nya.

Membangun rumah tangga yang Islamik merupakan sesuatu yang sukar. Banyak rintangan, baik dari aspek dalaman mahupun dari aspek luaran yang harus dihadapi. Namun begitu, harus diingatkan bahawa rintangan yang besar dan banyak itu bukan bermakna tidak boleh atau tidak berupaya membangun rumah tangga yang Islamik. Setiap daripada kita mesti yakin akan kemungkinan keupayaan membentuk rumah tangga yang Islamik, dan kalau kita sudah yakin, maka kita dituntut membuktikan keyakinan itu dengan penuh kesungguhan.

Ini adalah kerana melaksanakan ajaran Islam memang amat dituntut kesungguhan yang besar. Akhirnya, untuk menikmati kehidupan rumah tangga yang bahagia, ada baiknya kita telaah sebuah hadis Rasulullah s.a.w yang bermaksud: “Empat perkara yang merupakan kebahagiaan seseorang, iaitu mempunyai isteri yang salihah, mempunyai anak yang berbakti, mempunyai sahabat yang salih dan mencari rezeki di negerinya sendiri.” (Hadis riwayat Dailami daripada Ali r.a)

(Di petik daripada tulisan S.Mahadzir)

No comments: