Tuesday, September 11, 2012

Pembahagian Roh Dan Huraiannya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.
 
Sahabat yang dirahmati Allah,
Firman Allah SWT maksudnya : “Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan: Roh itu dari perkara urusan Tuhanku dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja.” (Surah al-Israa’ ayat 85)
 
Menurut Imam al-Bukhari, Ibn Mas’ud ra. meriwayatkan bahawa kaum Yahudi telah bertanya Nabi SAW berkenaan dengan roh, dan Nabi SAW berdiam sehinggalah ayat ini diturunkan sebagai jawapannya.

Didalam tafsir Jalalain ada menyatakan bahawa apa-apa perkara mengenai roh maka manusia tidak mengetahuinya (melainkan diberitahu oleh Allah), dan manusia diberikan pengetahuan mengenainya dengan kadar yang sedikit apabila dinisbahkan kepada ilmu Allah SWT.

Dr Wahbah al-Zuhaily didalam kesimpulan penafsiran ayat diatas menjelaskan bahawa : "Sesungguhnya ilmu manusia sangatlah sedikit apabila dibandingkan dengan ilmu Allah. Didalam ayat tersebut mereka bertanya mengenai perkara roh yang dimiliki oleh Allah SWT, dan Dia tidak memberitahu kamu mengenainya, dan Dia memberitahu kamu hanya sedkit mengenai ilmu tesebut." (Tafsir al-Munir, 8/168).

Perkataan roh didalam al-Quran disebut sebanyak 21 kali. Roh didalam al-Quran boleh membawa maksud spirit (jiwa) yang berada didalam badan manusia yang hidup, iaitu roh manusia, dan juga boleh membawa maksud malaikat; iaitu Malaikat Jibril as. Contohnya didalam – perkataan al-Roh didalam surah al-Qadr, surah al-Maryam ayat 17, Roh al-Quddus didalam al-Baqarah ayat 87 dan 253. Disini kita dapat lihat bahawa ia bukan hanya melibatkan roh manusia, akan tetapi skopnya melibatkan malaikat, dimana Allah SWT sahaja yang tahu hakikat sebenarnya.

Perkara mengenai roh ini adalah perkara ghaib, dimana skop pengetahuan manusia tidak menjangkau mengenainya. Ia sangat kompleks, dan tidak mungkin boleh difaham oleh makhluk yang bernama manusia, sebagaimana dinisbahkan kepada soalan kaum Yahudi kepada Nabi SAW dan baginda menjawab dengan firman Allah yang maksudnya : “Roh itu dari perkara urusan Tuhanku dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja.”.
 
Sahabat yang dimuliakan,
Roh yang ada di dalam diri kita ini terlalu abstrak (seni). Sifatnya sensitif, selalu berubah-ubah, sekejap baik dan sekejap jahat. Perubahan ini berlaku terlalu cepat sekali sehingga susah untuk kita mengesannya. Ini menyebabkan banyak sifat-sifat yang baik telah terabai dan sifat-sifat yang buruk (jahat) dibiarkan bermaharajalela dalam diri sama ada disengaja atau tidak, disedari atau tidak.

Sifat-sifat roh terbahagi kepada dua iaitu:

1. Sifat-sifat mahmudah (sifat positif atau sifat-sifat yang baik)

2. Sifat-sifat mazmumah (sifat negatif atau sifat-sifat yang keji)

Apakah makanan  roh supaya ianya sihat dan sejahtera?

Jika jasad memerlukan makanan untuk menjadi sihat dan bertenaga maka roh juga memerlukan makanan kerohanian untuk menjadi sihat , kuat dan bertenaga. Makanan untuk roh adalah ibadah khusus seperti berzikir, membaca al-Quran, beristighfar, solat, puasa, mengerjakan haji dan umrah, berdoa dan bermunajat. Tanda roh seseorang menjadi sihat dan sejahtera apabila jiwa, hati, emosi dan perasaan seseorang sihat, bersih, tenang dan sejahtera tidak ada sifat hasad dengki dan buruk sangka.
 
Allah SWT memanggil roh yang tenang sebagai jiwa yang tenang (nafsu mutmainah) untuk memasuki syurganya, sebagimana firman-Nya yang bermaksud :

"Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang reda dan di redaiNya, maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaKu dan masuklah ke dalam syurgaKu"(Surah al- Fajr ayat 28-30).

Sahabat yang dimuliakan,
Ilmu rohaniah atau ilmu rohani adalah ilmu mengenai roh. Yakni ia mengkaji, memerhati, mengesan dan menilai tentang perjalanan roh. Perkataan rohaniah itu berasal dari perkataan ‘ruhun’. Apakah yang dikatakan roh itu?

Para ulama ada menyatakan bahawa roh boleh dibahagikan kepada dua bahagian.
 
Pertama : Ruhul Hayah

Kedua : Ruhul Tamyiz

Huraiannya :

Pertama : Ruhul Hayah.

Ruhul hayah terdapat pada semua makhluk termasuk manusia, jin, malaikat, binatang dan setiap benda yang bernyawa. Mengikut kajian ahli biologi atau para saintis, batang kayu juga ada roh. Begitu juga pada semua jamadat (benda mati) seperti batu, kayu dan sebagainya.

Ruhul hayah yang ada pada binatang, manusia, malaikat dan jin, kiranya ia keluar dari badan, mereka akan mati. Kalau ia keluar dari malaikat, malaikat akan mati. Begitu juga kalau ia keluar dari jin, jin akan mati. Kalau ia keluar dari manusia, manusia akan mati. Kalau ia keluar dari hewan, hewan itu juga akan mati. Kerana ruhul hayah ini menjadi penyebab pada manusia dan lain-lain makhluk itu hidup.

Apabila sudah sampai masa kematian maka Malaikat Maut akan datang untuk mencabut roh hayah daripada jasad manusia. Roh hayah akan berbahagia di alam barzakh jika simati semasa hidup di dunia banyak melakukan amal ibadah dan amal soleh, tetapi roh hayah ini akan terseksa dan tergantung-gantung di antara langit dan bumi apabila si mati semasa didunia mempunyai hutang sesama manusia yang belum ditunaikan.

Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tarmizi dan Imam Ahmad dan Imam Ibni Hibban yang bermaksud : ”Roh seseorang mukmin itu tergantung yakni dihalang daripada tempat yang mulia dengan sebab hutangnya sehinggalah hutangnya itu dijelaskan”.

Dan dalam hadis yang lain daripada Ibnu Umar r.a, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang maksudnya : “Sesiapa mati, sedangkan dia masih menanggung hutang satu dinar atau satu dirham, maka akan diambil ganti daripada kebaikannya, kerana di sana tidak ada dinar dan tidak ada pula dirham”.

Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya : “Orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali hutangnya.” (Hadis Riwayat Muslim)

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud : "Demi yang jiwaku ada ditanganNya, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi dua kali, dan dia masih ada hutang, maka dia tidak akan masuk syurga sampai hutang itu dilunaskan." (Hadis Riwayat Ahmad)

Kedua : Ruhul Tamyiz.

Ruhul tamyiz (ruhul amri) lebih dikenali sebagai akal. Ia tidak ada pada binatang tetapi hanya ada pada manusia, malaikat dan jin. Dengan adanya roh tamyiz inilah maka malaikat, jin dan manusia menjadi makhluk yang mukalaf. Yakni mereka dipertanggungjawabkan untuk mendirikan syariat. Mereka memikul beban untuk mendirikan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya.

Sebaliknya roh tamyiz atau ruhul amri itu tidak ada pada binatang. Binatang hanya ada ruhul hayah dan nafsu tanpa akal. Ia hanya memiliki roh yang memungkinkan seseorang atau binatang itu hidup dengan izin Allah. Jadi roh tamyiz ini tidak ada pada binatang dan seluruh jamadat. Oleh kerana itulah binatang dan jamadat itu tidak mukalaf dan tidak diwajibkan mendirikan syariat. Ia tidak terlibat melaksanakan perintah suruh dan menjauhi perintah larang dari Allah SWT.

Bagi para malaikat, manusia dan jin, mereka wajib melaksanakan perintah suruh dan menjauhi larangan dari Allah SWT. Dengan lain perkataan, mereka dianggap makhluk yang mukalaf yang mesti bertanggungjawab kepada Allah kerana adanya ruhul tamyiz ini.

Roh tamyiz terkenal dengan sebutan akal. Hadis ada meriwayatkan yang maksudnya: “Ketika Allah menciptakan akal, Dia memanggil akal itu dan akal itu pun datang. Dia menyuruh akal itu pergi maka pergilah ia. Kemudian Allah berfirman kepada akal: ‘Demi kebesaran dan kemuliaan-Ku, Aku tidak menciptakan sesuatu makhluk yang lebih Aku sayangi daripada kamu. Dan tidak Aku sempurnakan kamu melainkan pada orang yang Aku cintai. Kepadamulah Aku akan menyuruh, melarang dan menyeksa serta memberi pahala’.” (Hadis Riwayat Abdullah bin Imam Ahmad)

Inilah yang membedakan antara manusia, jin dan malaikat dengan lain-lain makhluk yang hanya semata-mata ada ruhul hayah. Umpamanya binatang, ia tidak mukalaf. Sebab itu pada binatang walaupun ia berbuat baik, tidak diberi pahala. Ia berbuat jahat pun tidak berdosa. Maka bila mati mereka jadi tanah. Ke Syurga tidak dan ke Neraka pun tidak.
 
Dari ketiga-tiga makhluk ini hanya malaikat yang terselamat daripada seksaan neraka kerana malaikat tidak ada nafsu dan ianya di ciptakan hanya untuk melakukan ketaatan kepada perintah Allah SWT. Tetapi manusia dan jin , oleh kerana memiliki akal atau ruhul tamyis atau ruhul amri maka mereka akan dibalas baik ke syurga dengan rahmat-Nya atau ke neraka dengan keadilan-Nya. Kalau mereka berbuat baik akan diberi pahala. Sebaliknya bila berbuat jahat, mereka berdosa dan akan dicampakkan ke neraka.

Sahabat yang dimuliakan,
Jika roh tamyiz keluar dari badan manusia, maka manusia tidak akan mati. Sebaliknya ia akan pergi ke alam-alam lain. Mungkin dapat melihat alam malakut, dapat melihat alam roh, dapat melihat alam ghaib, dapat melihat alam kubur, dapat melihat alam jin, dapat melihat alam malaikat, alam yang halus-halus (alam mawaraa-ul maddah ) iaitu dapat melihat alam di luar material (kebendaan) ini dengan izin Allah SWT.

Ini yang berlaku apabila roh tamyiz keluar dari jasad semasa seseorang itu tidur , dia akan bermimpii. Bila ia jumpa roh yang suci, seseorang itu akan dapat mimpi yang baik-baik. Tetapi apabila roh tamyiz itu bertemu dengan ruhul khabitah (roh yang jahat ) ia akan berjumpa dengan jin kafir yang jahat, syaitan, iblis atau benda-benda yang menakutkan.
Sabda Rasulullah S.A.W. maksudnya : "Mimpi yang benar itu ialah sebahagian daripada empat puluh enam sifat kenabian." (Hadis Riwayat Muslim)

Nabi S.A.W. bersabda maksudnya : "Mimpi baik itu daripada Allah dan mimpi buruk itu daripada syaitan, maka ketika salah seorang daripada kamu mimpi buruk, meludahlah ke arah kiri tiga kali, kemudian minta perlindungan kepada Allah, maka mimpinya tidak akan mengkhuatirkan." (Hadis Riwayat Muslim)

Apabila Allah SWT mengasihi para hamba-Nya dan menjadi wali-Nya iaitu mukmin yang bersih hati dan jiwanya maka Allah SWT akan memberikan kelebihan luar biasa (melalui roh tamyiz) yang di panggil karamah, kashaf, maunah, firasat mukmin dan pandang dengan mata hati dan mimpi-mimpi yang benar. Inilah kelebihan roh tamyiz.

Tetapi ruhul hayah itu apabila keluar dari badan mana-mana makhluk, samaada jin, manusia dan haiwan maka makhluk tersebut akan mati.

Sahabat yang dikasihi,
Untuk memberi penjelasan yang lebih mengenai malaikat, jin, manusia dan binatang adalah seperti berikut :

1. Malaikat ada roh, ada akal tetapi tidak ada nafsu. Dia mukalaf yang taat atau tabiat makhluknya taat, patuh dan tidak pernah ingkar. Seperti yang disebutkan di dalam Al Quran:

Maksudnya: (Malaikat itu) tidak pernah menderhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Surah At-Tahrim ayat 6 )


2. Jin ada roh, ada akal dan ada nafsu. Jin telah diberi tanggungjawab untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Jika jin beriman dan taat kepada Allah SWT maka dia akan diberi balasan syurga di hari akhirat tetapi sebaliknya jika dia engkar dan derhaka kepada Allah SWT dan sentiasa menggoda dan menyesatkan manusia maka jin akan di azab dan dimasukkan ke dalam neraka.

3. Binatang ada roh, ada nafsu tetapi tidak ada akal dan tidak mukalaf. Tidak dipertanggungjawabkan syariat kepada mereka. Bila mati jadi tanah. Tidak ke syurga dan tidak ke neraka.

4. Manusia ada roh, ada nafsu dan ada akal. Maksudnya ada ketiga-tiga sekali. Kalau diasuh, dididik dan dibersihkan hatinya, ia akan berwatak malaikat yang berupa manusia. Bila tidak dididik dan diasuh atau tidak dibersihkan hatinya, dia akan jadi watak binatang atau watak jin atau syaitan yang berupa manusia.


No comments: