Saturday, April 17, 2010

Malaikat Pencatat Amal

Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah s.w.t. yang diciptakan daripada nur. Malaikat diciptakan Allah s.w.t adalah sebagai hamba suruhan-Nya dan melaksanakan arahan tanpa engkar. Allah s.w.t. mengutus dua malaikat untuk mencatat amal setiap manusia. Sebelah kanan malaikat pencatat amal kebaikan dan sebelah kiri malaikat pencatat amal keburukan manusia.

Salah satu daripada Rukun Iman adalah percaya kepada malaikat. Mengimani kewujudan malaikat pencatat amal merupakan kewajiban setiap Muslim.Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : "Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. "
(Surah Qaf ayat 17-18)

Imam Ibn Jarir al-Tabari meriwayatkan dalam tafsirnya daripada Mujahid bin Jabr, seorang pakar tafsir daripada kalangan tabiin katanya : "Bersama setiap manusia ada dua malaikat. Satu malaikat dikanan dan satu malaikat dikirinya. Adapun malaikat yang berada disebelah kanannya, maka ia mencatat kebaikan. Sementara malaikat yang berada di sebelah kirinya, ia mencatat keburukan."

Kedua-dua malaikat ini sangat tekun melakukan kerjanya dan mencatat sekecil apapun ucapan dan perbuatan manusia sepanjanh hari. Pada waktu petang mereka akan menutup catatan amalan hari itu, lalu naik kelangit untuk melapurkan semuanya kepada Allah s.w.t. Tugas mencatat diserahkan kepada kedua-dua malaikat lain yang bertugas pada malam hari hingga pagi. Apabila berakhir masa tugas mereka, malaikat yang baru akan datang mengantikan tugas mereka, begitulah seterusnya.

Daripada Abu Hurairah sabda Nabi s.a.w yang bermaksud : " Saling bergantian (turun) kepada kamu para malaikat pada malam hari dan para malaikat pada waktu siang. Mereka berjumpa pada saat solat Subuh dan solat Asar. Kemudian malaikat yang telah tinggal bersama kamu naik kelangit dan ditanya oleh Tuhannya - padahal Ia lebih mengetahui, 'Apa yang sedang hamba-Ku lakukan sewaktu kamu tinggalkannya?' .Mereka menjawab : 'Ketika kami tinggalkan, mereka sedang solat. Dan ketika kami datang mereka juga sedang solat'." (Hadis Riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim).

Dalam riwayat yang lain Nabi s.a.w. bersabda yang bermaksud : "Allah Azzawajalla tidak pernah tidur, dan tidak layak bagi-Nya tidur. Ia selalu mengangkat dan menurunkan timbangan (untuk menyukat rezeki manusia). Di angkat kepadanya amalan malam sebelum amalan siang, dan amalan siang sebelum amalan malam."

Oleh sebab itu, Saydina Abdullah bin Abbas pernah berkata : " Allah s.w.t menjadikan bersama manusia dua orang malaikat pencatat (hafiz) pada waktu malam dan dua malaikat pencatat pada waktu siang. Mereka mencatat dan menyimpan setiap amal perbuatannya."
(Hadis Riwayat al-Tabari)

Berbagai hadis daripada Nabi s.a.w. menceritakan bahawa para malaikat pencatat amal ini sangat cinta dan sayang kepada manusia. Merka sangat suka melihat manusia melakukan ketaatan sehingga mereka akan mencatatkannya menjadi sepuluh kebaikan atau lebih. Hadis-hadis tentang ini sangat banyak sebahagiannya di dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim.
Bahkan satu langkah menuju masjid ditulis menjadi sepuluh kebaikan. Ibn Hibban dan al-Hakim meriwayatkan daripada 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud, "Jika seseorang bersuci lalu ia berjalan ke masjid untuk menunggu solat, maka malaikat mencatat baginya sepuluh kebaikan untuk setiap langkahnya. Orang yang duduk menunggu solat dicatat seperti seseorang yang sedang melakukan solat. Ia akan terus dicatat sedang melakukan solat sejak keluar rumah hingga kembali kepadanya."

Membaca al-Qur'an hingga khatam merupakan amalan yang disukai malaikat. Imam Ahmad bin Marwan al-Dinawari dalam kitab al-Mujalasah meriwayatkan ucapan Sufyan al-Thauri, " Jika seorang manusia mengkhatamkan al-Qur'an, malaikat mencium keningnya."

Setiap malam, malaikat ini akan bergaduh dengan syaitan untuk merebut hak penjagaan manusia. Imam al-Nasa'i meriwayatkan dan disahihkan oleh Ibn Hibban, daripada Jabir sabda Nabi s.a.w yang bermaksud ; "Jika seorang manusia mendekati tempat tidurnya,malaikat dan syaitan segera mendekatinya. Malaikat berkata : 'Tutuplah (amalmu) dengan kebaikan.' Syaitan berkata : 'Tutuplah dengan keburukan'. Jika ia menyebut nama Allah lalu tidur, malaikat itu menjaganya hingga pagi..."

Begitulah cintanya kepada amal kebaikan manusia, malaikat ini bahkan terus mencatat perbuatan baik yang biasa dilakukan manusia meskipun orang itu tidak lagi dapat melakukannya kerana sesuatu halangan.

(Sumber di ambil daripada tulisan Umar M. Nor dari Majalah Solusi isu no.16)

No comments: