Sunday, August 5, 2012

Tafsir Surah Al-Hadid Ayat 16

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Firman Allah SWT maksudnya : "Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk merasa takut hati mereka kerana peringatan Allah dan kebenaran yang turun kepada mereka, dan hendaklah mereka tidak menjadi seperti orang- orang yang diberikan al-Kitab sebelum mereka, setelah berlalu waktu yang panjang lantas membuat hati mereka keras, dan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang fasik." (Surah al- Hadid ayat 16)

Asbabun Nuzul ayat 16 :
Muqatil bin Hayyan r.a. menjelaskan, bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan para sahabat Rasulullah SAW yang suatu ketika nampak sedang bersenda gurau dan tertawa-tawa." (Hadis Riwayat Ibnu Abi Syaibah. Lihat dalam kitabnya al-Mushannaf hadis no: 35715)

Asy-Syahid Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilal Quran menyatakan :

"Surah ini menetapkan nilai-nilai dunia dan nilai-nilai akhirat dan menyeru kelompok muslimin supaya memilih neraca yang berat dan berlumba-lumba mencari nilai-nilai yang kekal. Di samping pemberangsangan dan sungutan terhadap kelewatan menerima, ia juga memberi peringatan terhadap akibat dan sikap berlengah-lengah dan berlambat-lambat seruan Allah itu dengan sepenuhnya dan menerangkan kemungkinan akibat bahawa hati mereka akan diselimuti karat-karat apbila masa berlanjutan tanpa di gilap, juga menerangkan kemunginan hati yang lembut itu akan berakhir menjadi keras apabila ia tidak memperdulikan peringatan dari Allah dan tidak tunduk kepada kebenaran.

Tidak ada lagi di sebalik kekerasan hati itu melainkan  hanya kefasikan dan penderhakaan terhadap Allah.

Hati manusia cepat berubah dan lupa. Ia berada dalam keadaan yang tipis membayang dan memancar, berseri-seri melimpah cahaya tetapi apabila ia dilalui masa yang lama tanpa diberi peringatan dan tanpa mengingati Allah ia akan menjadi tebal, kasar, hilang seri, gelap dan malap cahaya. Oleh itu hati ini perlu diberi peringatan agar sentiasa mengingati Allah dan kyusuk kepada-Nya. Ia perlu diketuk agar ia tetap tipis membayang dan halus dan perlu disedarkan selalu agar tidak menjadi tebal dan kasar.

Tetap jangan berputus asa terhadap hati yang telah padam cahayanya, terhadap hati yang telah menjadi beku, kasar dan tebal, kerana hati itu dapat hidup kembali, dapat berkilat dan bersinar kembali dan dapat tunduk kembali kepada peringatan Allah, kerana Allah berkuasa menghidupkan bumi yang kering dan tandus hingga menjadi subur kembali mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok bunga dan tanam-tanaman yang produktif yang membekalkan makanan dan buah-biahan, demikian juga hati ia boleh subur kembali apabila dikehendaki Allah."

Dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menafsirkan pula ayat di atas, kata beliau :

"Allah telah melarang orang-orang yang beriman menyerupai orang yang menerima kitab terdahulu dari mereka, iaitu Yahudi dan Nasrani. Setelah lama diantaranya, telah mereka menukar saja kitab yang ada ditangan mereka itu dengan kitab lain, lalu mereka jual dengan harga yang sedikit, sedang kitab yang asli mereka buang jauh, dan mereka lebih pentingkan pendapat sendiri daripada ayat-ayat yang diturunkan Allah, bahkan mereka tukar, lalu timbul perselisihan diantara satu sama lain, lalu mereka ikutilah pendapat manusia didalam mempertimbangkan Hukum Allah, maka lebih dari itu mereka ambil pendeta-pendita mereka dan rahib-rahib mereka menjadi tuhan pula disamping Allah. Lantaran itu hati mereka pun menjadi kusut dan kasar, sehingga mereka tidak mahu menerima ganjaran lagi dari yang lain dan tidak ada lagi hati yang lunak untuk menerima peringatan dan pengajaran, dan banyaklah diantara mereka yang fasik. Lantaran itu pula berani mereka mengubah-ngubah ayat al-Kitab itu atau memberikan tafsiran menurut apa yang sesuai di fikiran mereka sahaja."

Sahabat yang dimuliakan,
Ayat ini berupa pertanyaa daripada Allah dan pertanyaan itu dihadapkan kepada orang yang telah mengaku beriman sendiri. Hendaknya sesudah kita mengakui diri kita beriman, haruslah terbukti pada sikap dan perbuatan kita . Orang yang banyak ketawa dan tidak serius dalam perjuangan dan melambat-lambatkan seruan Allah SWT akan menjadi lemah dan hati akan menjadi keras dan tidak khusyuk dalam menegakkan kebenaran. Khusyuk bukan setakat untuk solat sahaja tetapi khusyuk juga perlu dalam perjuangan , berdakwah dan amar makruf nahi mugkar.
Terutama bahawa orang yang beriman itu hati mereka akan selalu khusyuk kepada Allah. 
Dalam ayat yang lain firman Allah SWT maksudnya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu (yang sempurna imannya) ialah mereka yang apabila disebut nama Allah (dan sifat-sifat-Nya) gementarlah hati mereka; dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah." (Surah al-Anfal ayat 2)
Dikatakan bahawa orang yang beriman itu bila disebut orang sahaja nama Allah, tersentuh hatinya dan apabila dibacakan orang kepadanya ayat-ayat Allah, imannya pun bertambah, dan dia pun semakin bertawakkal pula dirinya kepada Allah.

Khusyuk maksudnya hati yang rendah dan tunduk kepada Tuhan, insaf akan kerendahan dan kelemahan diri berhadapan dengan kekuasaan llahi. Bilakah lagi hati ini akan khusyuk apabila mengingat kepada Allah? Apabila nama Tuhan disebut orang, dan bila mendengar orang memberikan pengajaran, apabila mendengar orang membaca al-Quran, adakah hati ini bergetar atau tidak? Dan setelah mendengar itu semua wujudkah tekad hendak melaksanakan apa yang diperintahkan olehNya?
Maka seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir tadi, ayat ini sebagai memberi peringatan kepada Umat Nabi Muhammad SAW bahwasanya ayat-ayat Allah didalam al-Quran hendaklah menimbulkan khusyuk hingga terciptalah cita-cita yang tinggi dalam hendak mengamalkan isi kandungannya, janganlah sampai kita yang di beri perumpamaan oleh Allah didalam al-Quran, ‘laksana keledai memikul kitab-kitab', walaupun seberat mana yang dipikulnya namun dia tidak tahu akan apa isinya.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Khusyuk mengandung dua makna; pertama rendah hati dan penghinaan diri, dan yang kedua adalah ketenangan dan ketentraman. Hal itulah yang melahirkan kelembutan hati dan meniadakan kerasnya hati tersebut. Oleh karena itu kekhusyukan hati mencakup ketundukan hati untuk beribadah kepada Allah dan juga ketenangannya..." (Kitab al-Iman hal 26)
Sahabat yang dikasihi,
Proses tarbiah perlulah bermula membetulkan hati dengan iman dan akidah yang sahih.
Hati yang sentiasa diisi dengan tarbiah imaniah, ayat-ayat al-Quran dan zikir kepada Allah SWT, akan menjadi kuat, teguh, istiqamah, mampu mematahkan serangan dan pengaruh hawa nafsu yang dikendalikan oleh syaitan. 

Hati yang hidup, bersih dan salim akan dekat kepada Allah SWT, jauh dari gelisah dan keluh kesah dan sentiasa tenang dan gembira. Hati-hati seperti inilah yang akan diingati oleh Allah SWT, dikasihi dan diredai-Nya .

Firman Allah SWT. yang bermaksud, “Dan kami turunkan dari al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian.”
(Surah al-Isra’ ayat 82)

Oleh itu ingatlah bahawa hati yang hidup adalah hati yang masih terkesan dengan ayat-ayat Allah SWT, zikrullah dan beribadah. Ia juga kuat berpegang pada agama dan berani menyatakan yang hak. Tidak takut kecuali Allah SWT.

No comments: