Tuesday, November 27, 2012

Kupasan Buku : Dialog Dengan Jin Islam - Siri Keenam.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,

Bagaimana Jin atau Syaitan Menzinahi Manusia.

MID    :  Bagaimana pendapatmu tentang sabda Nabi SAW yang bermaksud, "Apabila seseorang mencampuri (berjimak) isterinya tanpa menyebut nama Allah, maka jin akan bergabung dengannya dan melakukan persenggaman bersamanya." (Di riwayatkan oleh Ibn Jarir Ath-Thabariy dalam Tafsirnya, dan oleh Al-Hakim dan At-Tirmidzi dalam Nawadir Al-Ushul)

JI       :  Itu benar.Ia merupakan peringatan bagi setiap muslim agar melindungi diri dari keterlibatan syaitan atau jin dengan cara membaca nama Allah SWT ketika melakukan persetubuhan. Sangat baik jika dia mengucapkan doa :

"Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan-syaitan, dan jauhkanlah syaitan-syaitan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami." (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas)

Dari Ibn Abbas bahawasanya Rasulullah SAW bersabda (maksudnya), " Sekiranya salah seorang di antara kamu bermaksud mendatangi (mencampuri) isterinya, maka hendaklah dia mengatakan,'Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkan kami dari syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami, 'Sebab, kalau Allah menakdirkan lahirnya seorang anak dari hubungan itu, maka dia tidak akan diganggu syaitan untuk selama-lamanya." (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Kemudian mengucapkan pula doa berikut :

"Dengan nama Allah Yang tiada Tuhan selain Dia."

Sebab , kalau tidak membaca doa tersebut, kemudian ada syaitan atau jin perosak yang hadir saat itu, dan kemudian ikut melakukan persetubuhan. Bahkan, boleh pula dia mengeluarkan maninya bersama mani laki-laki tersebut, sehingga rosaklah ia. Malahan sering pula terdapat wanita-wanita  yang lalai berzikir kepada Allah dan tidak pula bertakwa. Lalu syaitan atau jin jahat menampakkan diri dalam wujud suaminya, kemudian menggaulinya dan meninggalkan maninya dalam kelamin wanita itu. Yang demikian itu boleh terjadi di setiap persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap isterinya.

MID   :  Lalu hubungan itu lahir seorang anak?

JI       :  Tidak, tidak. Akan tetapi jika mani jin itu cukup banyak, maka ia boleh merosakkan mani laki-laki itu. Akibatnya, terjadi keguguran. Dengan anugerah Allah, minggu yang lalu, ada jin laki-laki yang menceritakan kepadaku bahawa dialah yang menyebabkan rosaknya kehamilan seorang wanita sebanyak empat kali. [Peristiwa ini berlaku pada 6 Syakban 1410H bersamaan 3 Mac 1990]

[Dari Ibn Abbas katanya, "Al-Mukhannats" itu anak-anak jin,' seorang bertanya kepada Ibn Abbas, 'Bagaimana boleh begitu?' Beliau menjawab, " Sesungguhnya Allah SWT dan Rasul-Nya melarang seorang lelaki mencampuri isterinya dalam keadaan haid. Kalau dia melakukannya , maka syaitan mendahului, dan jika isterinya itu hamil, maka anak yang lahir itu adalah Al-Mukhannats." (Hadis Riwayat Al-Hafizk Ibn Jarir Ath-Thabari)]

MID  :  Bagaimana pendapatmu tentang ucapan Ibn Abbas yang berbunyi, " Apabila seorang laki-laki mencampuri isterinya ketika haid, maka syaitan mendahuluinya. Ketika dia hamil dan melahirkan, maka yang lahir adalah al-Mukhannats, iaitu anak-anak jin."

JI    :  Ya, memang benar. Mencampuri wanita haid kadang-kadang boleh melahirkan mukhannats. Nuthfahnya rosak, bahkan boleh membuat laki-laki dan perempuan menderita penyakit.

MID   :  Oh! Bagaimana mungkin hubungan seperti itu boleh melahirkan anak dari campuran sperma jin dan manusia?

JI      :  Itu sudah kehendak Allah. Aku tidak boleh menafsirkan lebih jauh dari itu. Cukuplah kiranya bila disini kukatakan kepadamu bahawa Allah SWT melarang kita untuk mencampuri isteri-isteri kita yang sedang haid. Barangsiapa melakukan itu, dialah yang bertanggungjawab terhadap akibatnya, dan lebih dari itu dia pula yang akan menerima akibatnya jika dari hubungan tersebut lahir mukhannats. Rasanya, itu adalah balasan yang setimpal belaka.

Jenis-jenis Jin

MID  :  Apakah engkau boleh menyebutkan jenis-jenis jin?

JI      :  Darisegi warna kulit, mereka ada yang berkulit merah, putih, hitam, kuning dan warna-warna lain sejumlah yang dikenal manusia.

Akan tetapi kumpulannya jelas tak terbatas. Sekalipun begitu , Nabi SAW menyatakan, " Jin terbahagi menjadi tiga kumpulan. Sepertiga mempunyai sayap yang boleh membuat mereka terbang di udara, Sepertiga lainnya berbentuk ular dan anjing, dan sepertiganya lainnya boleh beralih dari satu kumpulan ke kumpulan yang lainnya." (Hadis Riwayat Baihaqi dengan sanad yang sahih)

MID   :  Apakah anjing-anjing hitam tersebut awalnya memang merupakan bentuk asli syaitan yang diberikan Allah ataukah ia mengambil bentuk seperti itu?

JI      :  Boleh jadi memang Allah telah memberinya bentuk seperti itu. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui. Akan tetapi jenis ini tidak boleh merubah diri dalam bentuk yang lain. Mereka merupakan salah satu umat syaitan yang terkutuk yang tidak terbilang banyaknya. Kerana Rasulullah SAW memperbolehkan kita membunuhnya, maka bunuhlah ia.

MID   :  Bagus. Itu tentang anjing. Kalau ular?

JI      :  Terdapat banyak ular yang sesungguhnya adalah jin, dan banyak pula yang merupakan ular jelmaan jin. Akan tetapi ada dua jenis ular dari kumpulan ini yang sama sekali tidak boleh merubah bentuk dirinya dalam bentuk lain. Kerana itu, jangan engkau ragu-ragu membunuhnya, Sedangkan yang selain kedua jenis itu, hati-hati bila akan membunuhnya. Kalau ia menyingkir, biarkan. Kalau tidak, maka sebutlah nama Allah dan mintalah perlindungan-Nya. Sesudah itu, bunuhlah ia.

MID   : Apakah jenis ular tersebut.?

JI      :  Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita tentang keduanya. Yang pertama al-abtar dan yang kedua dzu al-thifyatain. Kedua-duanya adalah ular yang sangat merbahaya.

[Rasulullah SAW bersabda maksudnya," Bunuhlah ular, bunuhlah dzu ath thifyatayn dan al-abtar, sebab keduanya binatang itu menyembur mata dan menggugurkan kandungan." (Hadis Riwayat Bukhari)] .

Dalam Fat-h al-Bari Ibn Hajar mengatakan, "Adapun perkataan Nabi SAW, 'Bunuhlah dzu ath thifyatayn' adalah ular yang mempunyai dua garisan putih di belakangnya, sedangkan 'al-abtar' adalah ular buntung (tidak berekor)

MID   : Kalau yang selain itu?

JI       : Usirlah, dan peringatkan tiga kali. Kalau ia lari, biarkan. Kalau ia degil, maka ia jelas adalah makhluk jahat. Jadi , bunuhlah. Kalaupun ia adalah betul-betul ular, maka kita kaum muslimin diperintahkan untuk membunuh ular.

MID   : Memang begitu, dan sungguh benar Rasulullah SAW . Akan tetapi bagaimana dengan kucing?

JI      : Kucing hitam, lazimnya adalah syaitan. Sedangkan yang warna lain, kemugkinan juga merupakan penjelmaan jin, khususnya jin-jin perempuan yang sangat senang menampakkan diri dalam bentuk kucing-kucing yang indah atau yang putih warnanya.

Kemampuan Menampakkan Diri Dalam Bentuk Lain

MID   :  Apakah kemampuan yang dimiliki jin untuk menampakkan diri dalam bentuk-bentuk lain merupakan kemampuan yang mutlak dimiliki oleh semua jin dalam erti bahawa semua jin dapat melakukannya?

JI      :  Tidak. Ada jenis jin yang diciptakan Allah tanpa boleh menampakkan bentuk yang lain. Dia diciptakan dengan tugas sebagai pendamping manusia. Kalau manusia yang didampinginya mati, biasanya jin berusia panjang. Ketika itu dia boleh menampakkan diri dalam bentuk yang lain.

Ada pula jin yang sama sekali tidak dapat menampakkan diri dalam bentuk yang lain, kerana kemapuannya memang sangat terbatas. Dengan begitu, menampakkan diri dalam bentuk lain, memerlukan kemampuan besar. Kebolehan seperti ini, lazimnya hanya dimiliki oleh Ifrit yang juga tergolong jin. Sedangkan al-Marid bentuknya kecil dan kemampuannya kecil pula. sampai kelak dia tumbuh menjadi besar dan dapat menampakkan diri dalam bentuk lain, sekalipun masih tetap terbatas.

Bersambung...

(Di petik dari buku : Dialog Dengan JIn islam - tulisan Muhammad Isa Daud)

No comments: