Tuesday, January 1, 2013

Tafsir Surah Luqman ayat 34


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Firman Allah SWT maksudnya : "Sesungguhnya hanya disisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim.Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakan esok.Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal." (Surah Luqman ayat 34)

Asbabun Nuzul ayat 34.

Mujahid r.a. mengatakan bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang Badui bernama al-Harith bin Amr yang suatu kali bertanya kepada Rasulullah SAW, "Isteriku lagi hamil. Apa jenis kelamin anakku kelak? Negeriku kini kekeringan, bila akan akan datang hujan? Aku tahu bila akan dilahirkan. Namun bilakah aku akan mati? (Hadis Riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hattim.Lihat Ibnu Katsir : 4/2020.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مفاتيح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة, وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام, وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير

maksudnya : "Kunci yang ghaib itu ada lima perkara: "Sesungguhnya hanya pada Allah sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dialah yang menurunkan hujan, Dia mengetahui apa yang dalam rahim, seseorang tidak mengetahui apa yang akan dikerjakannya esok harinya, dan ia juga tidak mengetahui di bumi mana ia akan meninggal dunia. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

Pada ayat ini Allah SWT menerangkan lima perkara ghaib yang hanya Allah SWT sendirilah Yang Maha Mengetahui perkara itu Iaitu:

Pertama : Hanya Allah sajalah yang mengetahui bila datangnya hari kiamat, tidak seorangpun yang mengetahui selain Dia, sekali pun malaikat, sedang malaikat itu adalah makhluk yang paling dekat dengan-Nya, dan tidak pula diketahui oleh para Nabi yang diutus.

Allah SWT berfirman:

لا يجليها لوقتها إلا هو  

Maksudnya: "Tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. (Surah al-A'raf ayat 187)

Allah SWT berfirman maksudnya : “Kepada Allah jualah dikembalikan pengetahuan saat tibanya hari kiamat itu.” (Surah Fushshilat ayat 47)

Kedua : Allah SWT sendirilah yang menurunkan hujan, Dialah yang menetapkan bila, di mana dan berapa banyak yang akan dicurahkan-Nya, maka ketetapan-Nya itu tidak seorangpun yang dapat mengetahuinya. Para ahli astronomi dan ahli meteorologi (ilmu cuaca), dapat meramalkan terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan, dan bila serta di mana hujan akan turun, berdasarkan ilmu hisab dan tanda-tanda. Akan tetapi itu adalah perhitungan dan perkiraan manusia yang tidak mengakibatkan pengertian yang meyakinkan, hanyalah bersifat ramalan, mereka tidak dapat memastikan.

“Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam memimpin kami solat subuh di Hudaibiah di atas bekas-bekas hujan yang turun pada malam harinya. Setelah selesai solat, baginda menghadapkan wajahnya kepada orang ramai lalu bersabda, “Tahukah kalian apa yang sudah difirmankan oleh Rabb kalian?” mereka menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Baginda bersabda: “(Allah berfirman), “Subuh hari ini ada hamba-hambaKu yang beriman kepada-Ku dan ada yang kafir. Siapa yang berkata, “Hujan turun kepada kita kerana karunia Allah dan rahmat-Nya,” maka dia adalah yang beriman kepada-Ku dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun yang berkata, “(Hujan turun disebabkan) bintang ini atau itu,” maka dia telah kafir kepada-Ku dan beriman kepada bintang-bintang.” (Hadis Riwayat Bukhari no. 1038)

Ketiga : Hanya Allah sahaja yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang ada dalam suatu kandungan, lelaki atau perempuan atau kembar, apakah cacat atau sempurna, dan bila ia akan dilahirkan.

Sabda Nabi SAW maksudnya : "Air (sperma) lelaki berwarna putih dan air perempuan berwarna kuning. Jika kedua-duanya berkumpul, lalu sperma lelaki mengalahkan sperma wanita, maka bayi yang lahir in syaa Allah lelaki, sedang sperma perempuan mengalahkan sperma lelaki, maka bayi yang lahir in syaa Allah perempuan." (Hadis Riwayat Muslim no. 315)

Dalam Islam terdapat  amalan yang boleh diamalkan agar dipermudahkan mendapat zuriat yang baik dan soleh.

Kita perlulah bersangka baik dengan Allah SWT  serta berdoa dengan membaca ayat 38, surah Ali-Imran yang bermaksud: “Wahai Tuhanku! Kurniakanlah kepadaku dari sisi-Mu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau sentiasa Mendengar (menerima) doa.”

Al-Imam Al-Samarqandi meriwayatkan bahawa Nabi Zakaria a.s pernah merasakan baginda tidak akan mendapat zuriat sehinggalah baginda melihat anugerah Allah SWT. Maka baginda meyakini bahawa Allah SWT  berkuasa mengurniakan baginya anak. Tambahan pula, baginda memegang amanah menjaga kunci rumah Qurban yang diwarisi turun-temurun. Keturunan dalam ayat ini bermaksud anak yang sihat sejahtera dan berakhlak.

Keempat : Hanya Dia pula yang mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan oleh seseorang esok harinya. Sekalipun manusia dapat merencanakan apa yang akan dikerjakannya itu, namun semuanya itu hanyalah bersifat perancangan sahaja. Jika Allah menghendaki terlaksananya, terlaksanalah dia, dalam pada itu tidak sukar bagi Allah SWT  untuk menghalangi terlaksananya.

Firman Allah lagi maksudnya : "Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (loh mahfuz) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah ".
(Surah  Al-Hadid ayat 22)

Allah berfirman maksudnya : "Tidak luput darpada pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah di bumi atau pun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar daripada itu melainkan (semuanya tercatat) dalam kitab yang nyata (loh mahfuz). " (Surah Yunus ayat 61)

Yakinlah kita bahawa segala perkara yang akan berlaku esok hari telah ada di dalam pengetahuan Allah SWT, kita perlu berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah SWT supaya kita termasuk dikalangan insan yang dirahmati-Nya.

Kelima : Seseorang tidak mengetahui di mana ia akan meninggal dunia nanti. Apakah di daratan atau di lautan ataupun di udara, apakah di negeri ini, atau di negeri lain. Hanya Allah SWT sahaja yang dapat mengetahuinya dengan pasti.

Rasulullah SAW bersabda maksudnya :  “Janganlah kamu merasa bahawa rezekimu terlambat datangnya, kerana sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati, hingga telah datang kepadanya rezeki terakhir (yang telah ditentukan) untuknya, maka tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, yaitu dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram.” (Hadis Riwayat Ibnu Majah).

Rasulullah SAW juga bersabda yang maksudnya: “ Sesungguhnya roh al-Qudus telah datang kepada aku memberitahu bahawa seseorang itu tidak akan mati selagi tidak sempurna rezeki Allah S.W.T…"

Apabila cukup dan sempurna kadar rezeki yang telah ditetapkan Allah, maka akan dihantar malaikat untuk mencabut nyawa manusia. Malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa ialah Malaikal Maut dan Malaikat Izrail adalah menteri kepada ‘mereka’ yang ditugaskan mencabut nyawa.

Dalam tafsir Jalalain dalam Surah Luqman ayat 34 menyatakan :

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat yakni bila kiamat itu akan terjadi dan Dialah yang menurunkan dapat dibaca wa yunzilu dan wa yunazzilu (hujan) dalam waktu-waktu yang Dia ketahui (dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim) apakah lelaki atau perempuan; tidak ada seorang pun yang mengetahui salah satu dari tiga perkara itu melainkan hanya Allah SWT.

Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok apakah kebaikan ataukah keburukan, tetapi Allah SWT. mengetahuinya.

Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati hanya Allah SWT. sahajalah yang mengetahui hal ini. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (lagi Maha Mengenal) pada yang tersembunyi sebagaimana mengenal-Nya pada yang tampak. "

Sahabat yang dimuliakan,
Marilah sama-sama kita insaf dan sedar akan kedudukan kita sebagai hamba Allah yang lemah dan dhaif. Kita perlu sentiasa melakukan ketaatan kepada segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Janganlah kita sombong dan berbangga dengan kekayaan harta benda, keturunan dan bangsa kita, kuasa dan pangkat kedudukan disisi masyarakat, kepandaian dan ilmu pengetahuan yang dimiliki kerana semuanya hak Allah SWT yang akan dikembalikan kepada-Nya . Kita seharusnya menjadi hamba Allah SWT yang tawaduk, rendah diri dan sentaiasa bersyukur dan bersabar dengan segala nikmat dan pemberian Allah SWT. 

No comments: