Friday, May 8, 2015

Sifat Orang Mukmin Sentiasa Bermuhasabah Pada Drirnya Sendiri.

Sentiasalah kalian merasakan Allah sentiasa mengawasimu. Dialah Penguasa dan Pemilik segala yang ada di langit dan di bumi, baik yang nampak oleh mata zahirmu atau yang tidak kelihatan.

Ingatlah! CCTV Allah merakamkan setiap masa dan ketika dan malaikat pencatat amal tidak pernah rehat mencatat amal kebaikan dan keburukanmu. Setiap anggotamu (melainkan mulut) dan bumi yang kau pijak akan menjadi saksi di hadapan Allah di atas setiap perbuatan dan niat-niatmu ketika di dunia.

Nabi SAW. bersabda: "Sesungguhnya berita yang akan disampaikan oleh bumi ialah bumi menjadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, sama ada lelaki ataupun perempuan terhadap apa yang mereka lakukan di atasnya." 
Bumi akan berkata: 'Dia telah melakukan itu dan ini pada hari itu dan ini'. Itulah berita yang akan diberitahu oleh bumi." (Hadis riwayat Imam Tirmizi).

Dari Syadad bin Aus r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud : " Orang yang pandai adalah yang menghisab (menilai) dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah SWT.)
(Hadis Riwayat Tirmidzi ia berkata, hadis ini adalah hadis hasan’)

Di akhir malam berdoalah mohon ampun kepada Allah SWT :

“Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, sikapku yang melampaui batas dalam urusanku, dan semua dosaku yang Engkau lebih mengetahui mengenainya daripada diriku sendiri. Ya Allah, ampunilah kesungguhanku, kelalaianku, kesalahanku dan kesengajaanku yang semua itu ada pada diriku.” (Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim)

No comments: