Friday, November 27, 2009

Amalan Kebaikan dan Kejahatan Manusia

Dari Abul Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Mutalib r.a. dari Rasulullah s.a.w. sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Allah s.w.t. Baginda bersabda, "Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan, kemudian menjelaskan hal itu. Maka barangsiapa berkeinginan dengan satu kebaikan, Allah mencatatnya satu kebaikan penuh. Dan barangsiapa berkeinginan dengan satu kebaikan kemudian ia laksanakan kebaikan itu, Allah mencatatnya sepuluh kebaikan sampai tujuhratus kali lipat, atau sampai berlipat ganda. Dan jika seseorang berkeinginan dengan satu kejahatan, namun belum melaksanakannya, Allah mencatatnya dengan satu kebaikan penuh. Dan barangsiapa berkeinginan dengan satu kejahatan, kemudian melaksanakannya, Allah mencatatnya (dosa dari) satu kejahatan sahaja."

(Hadis Riwayat Muttafaq Alaih)

Ringkasannya :
1.Berniat untuk membuat 1 kebaikan mendapat 1 kebaikan penuh.
2.Berniat untuk membuat 1 kebaikan dan melaksanakannya mendapat 10 kebaikan dan di gandakan hingga menjadi 700 kebaikan atau lebih.
3.Berniat untuk membuat kejahatan, belum melaksanakan mendapat 1 kebaikan penuh.
4.Berniat untuk membuat kejahatan dan melaksanakannya mendapai 1 kejahatan sahaja.

Sesungguhnya Allah s.w.t. Maha Pemurah dan Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya. Betapa besarnya rahmat Allah s.w.t.sehinggakan seseorang yang berniat hendak melakukan satu kejahatan dan belum melaksanakan hasrat tersebut ianya dibalas dan diberinya kebaikan dan pahala oleh Allah s.w.t.

Dalam keadaan yang menguntungkan ini pun di Hari Akhirat nanti majoriti manusia masih mempunyai berat timbangan kejahatan melebihi daripada kebaikannya dan dimasukkan ke dalam Neraka. Nauzubillah. Oleh itu marilah sama-sama kita pertingkatkan amal-amal soleh kita. Banyakkan niat-niat yang baik walaupun belum mampu untuk melaksanakannya dan bila berkemampuan teruskan melaksanakan kebaikan dan amalan soleh tersebut.

No comments: