Tuesday, November 24, 2009

Mintalah Kepada AllahAbu Al-Ghifari berkata, Nabi Muhammad s.a.w pernah memberitahu mengenai apa yang disampaikan daripada Tuhannya, sesungguhnya Dia berkata, "Wahai hamba-hamba-Ku,sesungguhya akan Aku mengharamkan diriku daripada berlaku zalim dan aku haramkan kamu melakukan kezaliman. Oleh itu janganlah kamu saling zalim menzalimi antara satu sama lain.

Wahai hamba-hamba-Ku,kamu cenderung melakukan kesesatan, kecuali orang yang Aku berikan petunjuk. Mintalah petunjuk daripada-Ku supaya aku tunjukkan jalan yang benar.

Wahai hamba-hamba-Ku,kamu adalah orang yang lapar, kecuali orang yang Aku beri makan. Mintalah makanan daripada-Ku supaya aku beri kamu makanan.

Wahai hamba-hamba-Ku, kamu adalah orang yang tidak berpakaian, kecuali orang yang Aku beri pakaian. Mintalah pakaian daripada -Ku supaya aku berikan pakaian.

Wahai hamba-hamba-Ku, kamu melakukan kesilapan siang dan malam, sedangkan Aku mengampuni dosa-dosamu.Mintalah ampun daripada-Ku supaya Aku ampunkan dosa-dosa kamu.

Wahai hamba-hamba-Ku, kamu tidak dapat datangkan kemudaratan kepada-Ku maupaun kebaikan kepada-Ku.

Wahai hamba-hamba-Ku, sekalipun dari orang yang paling awal sehingga orang yang paling akhir, baik manusia maupun jin, semuanya bertakwa sebagaimana ketakwaan orang yang paling bertakwa dikalangan kamu, hal ini tidak menambah walau sedikit pun kekuasaan-Ku.

Wahai hamba-hamba-Ku, sekali pun dari orang yang paling awal sehingga orang paling akhir, baik manusia maupun jin, semuanya berdiri di satu tanah lapang lalu semuanya memohon kepada-Ku dan Aku pun menunaikan semua permintaan itu, hal itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisi-Ku sebagaimana tidak berkurangan air laut yang melekat pada jarum yang dimasukkan ke dalamnya.

Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya amal-amal kamu, Aku lah yang menghitung untuk kamu dan Aku akan sempurnakannya untuk kamu.'

Oleh sebab itu, bagi sesiapa yang mendapat kebaikan, hendaklah dia memuji Allah. Sebaliknya sesiapa yang mendapat selain daripada itu, jangan dia menyalahkan sesiapa melainkan diri sendiri."

(Hadis Riwayat Nawawi)

No comments: