Sunday, February 28, 2010

Wasiat Kelima Nabi s.a.w. (Keutamaan Sujud Kepada Allah)

Dari Ma'dan bin Abi Talhah, beliau berkata : "Saya bertemu dengan Tsauban, hamba yang dimerdekakan oleh Rasulullah s.a.w. dan saya berkata :'Khabarkan kepada saya tentang amal yang dapat saya lakukan sehingga Allah akan memasukkan saya ke Syurga atau khabarkan kepadaku tentang amal yang paling disukai Allah. Maka dia (Tsauban) diam, kemudian saya bertanya lagi, dia pun tetap berdiam diri. Saya bertanya lagi untuk kali ketiga, maka dia berkata :
'Saya telah bertanyakan hal itu kepada Rasulullah s.a.w. maka baginda bersabda yang bermaksud :
"Tetaplah kamu memperbanyak sujud. Ini kerana tidaklah engkau sujud sekali kepada Allah melainkan Allah akan mengangkatmu satu darjat dan akan menghapuskan satu kesalahan."
(Hadis Riwayat Muslim, At-Tarmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah)

Dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud : "Tidaklah seorang hamba sujud sekali kepada Allah kecuali Dia akan menulis baginya satu kebaikan dan menghapus satu keburukan daripadanya dan meninggalkan satu darjat. Oleh itu, perbanyakkan sujud."
(Hadis Riwayat Ibnu Majah dengan sanat yang sahih).

Sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud :
"Tidak ada sesuatu perbuatan hamba yang lebih disukai Allah daripada tatkala Allah melihatnya sedang sujud sambil membenamkan wajahnya ke dalam tanah (debu)"
(Hadis Riwayat At-Tabrani di dalam Al-Ausat)

1 comment:

[['izzat ibrahim]] said...

Meletakkan kepala yang mulia di tempat yang bawah. Semata-mata untuk mengagongkan ALLAH.