Tuesday, March 2, 2010

Wasiat Keenam Nabi s.a.w. (Keutamaan Bersedekah)

Dari Ka'ab bin Ujrah r.a., beliau berkata : Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud : "Wahai Ka'ab bin Ujrah. Sesungguhnya tidak akan masuk Syurga daging dan darah yang tumbuh dari usaha yang haram, Nerakalah yang lebih berhak atasnya. Wahai Ka'ab bin Ujrah. Manusia dibolehkan kenyang dalam dua perkara iaitu kenyang yang dapat melepaskan dirinya dari sifat perbudakan (perhambaan) dan kenyang yang dapat menguatkan jiwanya. Wahai Ka'ab bin Ujrah, solat itu mendekatkan diri kepada Allah, shaum (puasa) itu perisai, sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan sepertimana cairnya ais di atas gunung Shafa."
(Hadis Riwayat Ibnu Hibban dalam Sahihnya)

Dari Muadz bin Jabal r.a., beliau berkata : Saya bersama Rasulullah s.a.w. dalam satu perjalanan di mana baginda menyebutkan hadis di atas kemudian Nabi s.a.w. bersabda yang bermaksud : "Maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Saya menjawab : Ya, mahu wahai Rasulullah. Baginda bersabda : Shaum itu perisai, sedekah itu menghapuskan kesalahan sepertimana air memadamkan api."
(Hadis Riwayat At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih)

Muadz bin Jabal ada menceritakan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud : "Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan panasnya kubur bagi yang mengerjakannya. Sesungguhnya orang Mukmin akan mencari perlindungan pada hari Qiyamat nanti di bawah perlindungan sedekah"
(Hadis Riwayat At-Tabrani)

Dari Maimunah binti Sa'ad r.a beliau berkata : Wahai Rasulullah berfatwalah kepada kami tentang sedekah. Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud : "Sesungguhnya sedekah itu penghalang dari api Neraka bagi orang yang melakukannya hanya kerana mencari keredhaan Allah s.w.t.."
(Hadis Riwayat At-Tabrani)

No comments: