Sunday, October 24, 2010

Kesabaran Mukmin di Timpa Penyakit dan Kesedihan


Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:
"Aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling banyak menanggung penderitaan daripada Rasulullah saw."
(Hadis Shahih Riwayat Muslim)

Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra., ia berkata:
Aku masuk menemui Rasulullah saw. ketika baginda  sedang menderita penyakit demam lalu aku mengusap baginda  dengan tanganku dan berkata: "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya engkau benar-benar terjangkit demam yang sangat parah." Rasulullah saw. bersabda maksudnya :" Ya, sesungguhnya aku juga mengidap demam seperti yang dialami oleh dua orang di antara kamu."Aku berkata: "Itu, kerana  engkau memperoleh dua pahala." Rasulullah saw. bersabda maksudnya : "Benar."
Kemudian Rasulullah saw. bersabda: Tidak ada seorang Muslim pun yang tertimpa suatu penyakit dan lainnya kecuali Allah akan menghapus dengan penyakit tersebut kesalahan-kesalahannya seperti sebatang pohon yang merontokkan daunnya. "
(Hadis Shahih Riwayat Muslim )

Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:
Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda maksudnya : "Tidak ada seorang Muslim pun yang tertusuk duri atau tertimpa bencana yang lebih besar dari itu kecuali akan tercatat baginya dengan bencana itu satu peningkatan derajat serta akan dihapuskan dari dirinya satu dosa kesalahan".
(Hadis Shahih Riwayat Muslim)

Hadis riwayat Abu Said Al-Khudri ra.:
Bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda maksudnya : "Tidak ada satu kepedihan pun atau keletihan atau penyakit atau kesedihan sampai perasaan keluh-kesah yang menimpa seorang Muslim kecuali akan dihapuskan dengan penderitaannya itu sebagian dari dosa kesalahannya."
(Hadis Shahih Riwayat Muslim)

Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata:
Ketika turun ayat: "Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, nescaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, kaum Muslimin merasa sangat sedih sekali, lalu Rasulullah saw. bersabda maksudnya : "Janganlah kamu sekalian terlalu bersedih dan tetaplah berbuat kebaikan kerana dalam setiap musibah yang menimpa seorang Muslim terdapat penghapusan dosa bahkan dalam bencana kecil yang menimpanya atau karena sebuah duri yang menusuknya."
(Hadis Shahih Riwayat Muslim)

Hadis riwayat Ibnu Abbas ra.:
Dari Atha bin Abu Rabah ia berkata: Ibnu Abbas ra. pernah berkata kepadaku: "Maukah kamu aku perlihatkan seorang wanita penghuni Syurga?
Aku menjawab: "Mau".
Ia berkata: "Wanita berkulit hitam ini pernah mendatangi Nabi saw. dan berkata: 'Sesungguhnya aku menderita penyakit ayan dan auratku terbuka, maka mohonlah kepada Allah demi kesembuhanku.
Nabi saw. bersabda maksudnya : "Kalau kamu mau bersabar, maka bagimu adalah Syurga. Dan kalau kamu mau sembuh, maka aku akan memohonkan kepada Allah semoga Dia menyembuhkan penyakitmu."
Wanita itu berkata: "Baiklah aku akan bersabar."
Wanita itu berkata lagi: "Sesungguhnya auratku selalu terbuka, maka mohonkanlah kepada Allah agar aku tidak terbuka aurat."
Lalu Rasulullah berdoa untuknya.
(Hadis Shahih Riwayat Muslim)

No comments: