Friday, October 1, 2010

Suami Yang Soleh

Sahabat yang dirahmati Allah,
Suami soleh adalah seorang suami yang berpegang teguh dengan syariat Allah dalam kehidupannya. Dia menunaikan segala kewajipan Allah, keluarga dan semua orang yang menjadi tanggungannya dengan penuh semangat dan lapang dada. Dia juga tidak tamak, tidak menuntut hak lebih banyak dari yang semestinya bahkan bertolak ansur dengan kekurangan yang ada.

Antara ciri-ciri suami yang soleh ialah seperti berikut.
 
1. Memiliki hati yang lemah lembut.
Suami soleh haruslah memiliki hati lembut dan perasan yang peka, dapat merasakan perasan orang lain. Ia dapat merasakan derita orang lain dan berusaha meringankan tanpa diminta. Ia ubati luka itu dengan kata-kata indah, senyuman tulus serta hadiah-hadiah yang menyenangkan.  Kadang-kadang seorang isteri tertimpa musibah, ia seorang diri menanggung bebannya, hatinya luka, fikirannya keruh dan ghairah pun padam.

Rasulullah s.a.w.  memberikan petunjuk agar suami selalu berusaha mengubati hati isteri-isterinya apabila ia terluka.
 
Dari Anas ra. berkata: “Shafiyyah mendengar bahawa Hafshah berkata Shafiyyah itu anak Yahudi. Maka menagislah ia. Lantas Rasulullah s.a.w. menghampiri sedangkan Shafiyyah masih dalam tangisannya.

Rasulullah bersabda maksudnya : “Apa yang menyebabkan kamu menangis?”
Shafiyyah menjawab: “Hafshah berkata kepadaku bahawa aku anak Yahudi.”

Bersabda Rasulullah s.a.w. maksudnya : “Enkau adaalah anak Nabi, bapa saudaramu Nabi dan engkau menjadi isteri Nabi. Dengan apa dia membanggakan dirinya atas dirimu?”

Kemudian Nabi bersabda maksudnya : “ Bertaqwalah kepada Allah wahai Hafshah.”

(Hadis Riwayat Nasai dan Tirmidzi)

Oleh itu pentingnya para suami mengambil teladan hikmah nabawiyyah yang agung ini dalam mengubati hati isteri yang terluka.
2. Menjaga rahsia rumah tangga.
Suami yang soleh mengetahui tenteang kewajipan menjaga rahsia terutamanya rahsia rumahtangga. Islam melarang keras suami isteri memceritakan rahsia rumah tangga mereka kepada orang lain. 
   
Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya :-
Dari Abu SA’id Al Khudriy r.a. berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. majsudnya : "Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukana manusia di hadapan Allah pada hari kiamat adalah seorang suami yang membuka rahsia dirinya kepada isteri dan isteri yang membuka rahsia dirinya kepada suami lantas salah seorang daripadanya menceritakan kepada orang ketiga.”
(Hadis Riwayat Abu Daud)
 
Keharmonian hubungan suami isteri terjaga apabila keduanya saling menjaga rahsia. Menyebarkan rahsia itu menimbulkan kesan yang sangat buruk, akan meruntuhkan dinding keprcayan suami isteri, menambah keruhnya hati serta membuka pintu pengkhianatan lebih lebar. Selesaikanlah  segala permasalahan rumah tangga dengan bijak. Sekiranya gagal untuk menyelesaikan sendiri rujuklah kepada kepada orang yang yang boleh dipercayai. 
 
3. Mentaati perintah Allah
Suami soleh dan isteri solehah hendaklah selalu bekerjasama dalam menegakkan ketaatan kepada Allah serta saling menasihati dalam mencari redha Allah.
 
Allah s.w.t.  berfirman dalam surah Al Maidah ayat 2:                                                                  
Maksudnya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan  bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”
 
Sesungguhnya bekerjasama dalam ketaatan dan ibadah khususnya seperti solat, zikir, sedekah dan lain-lainnya memiliki pahala yang agung dan kesan positif dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Rasulullah s.a.w. memuji suami isteri yang saling tolong menolong dalam taat kepada Rabbnya, rukuk dan sujud di tengah malam .

Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda ertinya: “Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang bangun mengerjakan solat dan membangunkan isterinya. Jika ia enggan, disiramkan air diwajahnya. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam mengerjakan solat dan membangun suaminya, apabila ia enggan disiramkan air di wajahnya.” 
(Hadis Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)
 
4. Memuliakan keluarga isteri   
Suami yang baik ialah suami yang memuliakan isteri dan memuliakan kedua orang tuanya serta kerabat dan sahabat-sahabatnya.
Dari Anas ra. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda ertinya: “Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hubungkanlah silaturrahim.”
(Muttafaqun Alaihi)
 
Bagi suami yang ingin membahagiakan isterinya hendaklah menjaga perangai ini. Kunjungilah keluarga isteri, selalu bertanya khabar mereka dan membantu bila mereka memerlukan. Bukankah seorang suami juga suka jika isterinya memuliakan saudara-saudara dan sahabatnya.
 
5. Memberi nasihat terhadap isteri.
Suami yang soleh hendaklah mampu mendidik dan mengajar isterinya dengan ilmu-ilmu yang bermanafaat seperti ilmu tentang halal dan haram, ilmu kekeluargaan, ilmu fekah, akhlak , fiqhud dakwah dan ilmu kemasyarakatan.
 
Firman Allah s.w.t maksudnya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."
(Surah  At-Tahrim ayat 6)
 
Isteri yang solehah memperhatikan dan mencintai ilmu. Usahakanlah untuk memberi pengajaran kepadanya dan lapangkanlah jalan menuju kesana.
 
Rasulullah s.a.w. melarang orang yang menghalang wanita ke masjid.
Dari ibnu Umar r.a. sesungguhnya Nabi s.a.w.  bersabda maksudnya : “ Apabila isteri-isterimu meminta izin untuk ke masjid pada malam hari izinkanlah.”
(Muttafaqun Alaihi)
 
Daripada hadis di atas jelas sekali bahaa wanita mempunyai hak untuk mempelajari ilmu agama di luar rumah sekiranya suami tidak mampu mengajarnya sendiri.
 
6. Memiliki rasa cemburu (tidak dayus)
Sifat seorang lelaki soleh adalah memiliki rasa cemburu kepada isterinya kerana itu mengisyaratkan cinta dan tinggi nilai isteri dihatinya. Islam memuji lelaki yang memiliki rasa cemburu dan mencela yang tidak memilikinya kerana bererti lemahnya emosi dan tanggungjawab. Namun, Islam juga menetapkan batas-batasnya agar keharmonian rumah tangga tetap terpelihara.
 
Dari Abu Huraurah r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. maksudnya : “ Allah itu pencemburu dan seorang Mukmin juga pencemburu. Kecemburuan Allah adalah bila ada seorang hamba datang kepadaNya dengan perbuatan yang diharamkan.”
(Hadis Riwayat Bukhari)
 
Seorang yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap kehormatan isterinya dengan membiarkan isterinya bersolek, membuka aurat, bercampur bebas dengan lelaki bukan mahram merupakan seorang yang dayus dan layak untuk mendapat azab ysang pedih diakhirat nanti.
 
Dari Ibnu Umar ra. berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. maksudnya :” Tiga golongan yang yang tidak akan masuk Syurga; orang yang derhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang dayus dan wanita yang menyerupai lelaki.”
(Hadis Riwayat  Nasai dan hakim)
 
7. Memiliki sifat sabar dan penyantun.
Seorang suami harus memiliki sifat sabar dan penyantun. Ini kerana tiada sesuatu yang begitu ideal dalam kehidupan berumahtangga. Sebuah keluarga pasti pernah mengalami goncangan dan masalah. Jangan terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Dengan berbekal sifat sabar segala masalah dapat diselesaikan dengan baik. Sifat santun dan pemaaf merupakan perangai yang dicintai Allah dan RasulNya.
   
Firman Allah s.w.t maksudnya : “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”
(Surah Ali-Imran ayat 134)
 
8. Memiliki sifat pemaaf.
Suami perlu memiliki jiwa pemaaf kerana  Allah telah menghendaki wanita bersifat seperti dari tulang rusuk yang bengkok. Banyak masalah akan dapat diselesaikan sekiranya suami bersifat pemaaf. Kadang-kadang suami keliru membenci sesuatu yang ada pada isteri. Ternyata yang dibenci itu mengandungi kebaikan dan akan diperlukan pada saat tertentu.
   
Firman Allah s.w.t maksudnya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata . Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”
(Surah An Nisa' ayat 19)
Kita tidak harus mengharapkan wanita sebagaimana malaikat, tanpa cacat. Wanita adalah makhluk Allah yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Janganlah disebabkan sedikit kekurangannya telah menenggelamkan kesemua kebaikannya. Contohilah akhlak Rasulullah s.a.w. terhadap isteri-isteri baginda.
     
Dari Abu Hurairah ra., bersabda Rasulullah s.a.w. maksudnya : “Janganlah seorang Mukmin membenci seorang Mukminah. Bila benci terhadap sebahagiannya ada bahagian lain yang menyenangkan.”
(Hadis Riwayat Muslim)

Sahabat yang dimuliakan,
Begitulah lapan ciri-ciri suami soleh yang diambil daripada ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi s.a.w untuk menjadi pedoman setiap suami yang ingin mendapat status suami yang soleh. Sekiranya dalam satu keluarga itu trdapat suami yang soleh maka suami yang soleh ini akan mendidik dan memproses isterinya untuk menjadi solehah. Dari sinilah akan melahirkan rumah tangga Muslim atau baitul Muslim yang memenuhi ciri-ciri yang dikehendaki oleh Islam.

No comments: