Thursday, December 16, 2010

Hijrah Kepada Kebaikan dan Balasan Penghianat.

Nabi s.a.w bersabda maksudnya : "Sesungguhnya Hijrah telah berlalu, tetapi ikrar setia yang masih boleh dilakukan ialah terhadap Islam, jihad dan melakukan kebaikan" 
(Hadis Riwayat Muslim)

Hadis Ibnu Umar r.a katanya:
Rasulullah s.a.w pernah bersabda: "Ketika Allah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian pada Hari Kiamat kelak, maka setiap orang yang melakukan pengkhianatan akan diberikan tanda... sebuah bendera yang bertulis: Ini adalah bukti tanda pengkhiatannya kepada Polan bin Polan."
(Hadis Riwayat Muslim)

No comments: