Sunday, June 3, 2012

Berpolitik Cara Islam Satu Tuntutan Agama


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم
 
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Menjadi pemimpin dalam sebuah parti atau masyarakat adalah satu bidang kerjaya yang sangat dikejar dan dicari oleh manusia sekarang ini tidak kira samaada dia seorang muslim atau pun bukan muslim. 
Jika terpilih menjadi pemimpin ianya boleh menjanjikan banyak keistimewaan seperti pengaruh, kekayaan , dihormati dan dipuji oleh masyarakat. Jika sekirannya mendapat sesuatu jawatan dengan cara yang betul dan tidak lobi melobi cara mungkar tidaklah menjadi satu kesalahan tetapi jika mengejar jawatan dengan menggunakan cara fitnah, mengadu domba dan menjatuhkan saingannya maka itu yang haram dan berdosa.

Dalam satu riwayat seorang sahabat berkata : "Aku dan dua orang lelaki dari kaumku telah masuk kepada Nabi . Salah seorang daripada dua lelaki berkenaan berkata: Lantiklah kami menjadi ketua wahai Rasulullah! Seorang lagi juga berkata demikian. Lalu baginda bersabda: Sesungguhnya kami tidak melantik dalam urusan ini sesiapa yang memintanya atau bercita-cita untuk mendapatkannya (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).

Huraiannya :

Ketika mengucapkan hadis ini, Nabi SAW adalah pemimpin dalam politik. Dalam menentukan pemilihan calon kepimpinan, baginda memaklumkan bahawa dasar baginda adalah tidak memilih individu yang mempunyai ‘keinginan politik’. Ini kerana mereka yang mengharap akan jawatan itu kurang atau tidak ada keinsafan terhadap amanah kepimpinan. Dasar seperti ini wajar diberikan perhatian oleh kepimpinan setiap negeri dan negara. Dalam hadis yang lain baginda menyebut: Kamu semua begitu bercita-cita terhadap jawatan kepimpinan, ia akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ia sesuatu yang nikmat pada permulaannya tapi keburukan pada akhirnya (Hadis Riwayat Bukhari).

Orang yang terlalu berkeinginan untuk memegang jawatan biasanya dia adalah jenis individu yang tipis ingatan terhadap akhirat, maka rengganglah hubungannya dengan Allah SWT. Oleh itu dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, baginda Nabi SAW menasihati sahabatnya Abd. ar-Rahman bin Samurah: "Wahai ‘Abd ar-Rahman! Jangan engkau meminta jawatan pemimpin. Sesungguhnya jika engkau diberikannya dengan permintaan maka engkau ditinggalkan (tidak ditolong). Sekiranya engkau diberikannya tanpa permintaan maka engkau dibantu."

Banyak lagi nas Islam menunjukkan seorang yang terlalu mengejar jawatan dan ingin mendapatkan kuasa politik tidak layak untuk diberikan kepadanya jawatan. Hal ini mesti disedari oleh kepimpinan Islam dan rakyat jelata.

Buktinya jika ditolak permohonannya bertanding untuk sesuatu jawatan maka dia akan menjadi marah dan mula membuat fitnah dan menyalahkan semua orang kerana yang betul adalah dia seorang. Dia sanggup berdusta atau mengaibkan orang lain.

Berpolitik itu bukanlah sesuatu yang buruk atau dikeji oleh syariah. Ia termasuk dalam tanggungjawab Islam juga. Ia adalah fardu kifayah. Rasulullah SAW dan para sahabat pun berpolitik demi amanah Islam. Apa yang dikeji ialah berpolitik cara Mechiavelli (matlamat menghalalkan cara) atau tamakkan jawatan sehingga melupai dasar- dasar agama.

Maka bukan semua hasrat dan keinginan mendapatkan kerusi politik itu buruk di sisi Islam. Jika niat seseorang menyertai politik itu untuk menyelamatkan keadaan seperti mengelakkan kezaliman, penyelewengan atau demi keselamatan umat Islam seperti keadaan sesetengah negara, maka hasrat politik seperti itu patut dipuji. Contoh Mesir, Libya, Tunisia, Syria dan lain-lain lagi.

Nabi Yusuf a.s, pun pernah meminta jawatan dalam negara Mesir. Firman Allah dalam surah Yusuf ayat 55-56: (maksudnya): "Yusuf berkata: Jadikanlah aku mentadbir perbendaharaan hasil bumi (Mesir); sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirkannya.Dan demikianlah caranya, Kami tetapkan kedudukan Yusuf memegang kuasa di bumi Mesir; dia bebas tinggal di negeri itu di mana sahaja yang disukainya. Kami limpahkan rahmat Kami kepada sesiapa sahaja yang Kami kehendaki, dan Kami tidak menghilangkan balasan baik orang-orang yang berbuat kebaikan."

Jelas, Nabi Yusuf meminta jawatan, bahkan menyatakan ciri-ciri kelayakan yang dimiliki olehnya demi membolehkan dia mendapatkan jawatan tersebut. Tindakan ini tidak dianggap salah kerana tuntutan keadaan atau keperluan semasa zamannya.

Kata al-Imam al-Qurtubi (meninggal 671H): “Sesungguhnya Nabi Yusuf a.s.hanya meminta kuasa setelah dia mengetahui bahawa tiada sesiapa yang setanding dengannya, yang dapat melaksanakan keadilan, pembaikan dan menyampaikan hak-hak fakir miskin. Dia melihat yang demikian itu adalah fardu ain bagi dirinya, kerana tiada siapa lagi selain dia. Demikian juga hukumnya pada hari ini. Sekiranya seseorang insan tahu mengenai dirinya, bahawa dia dapat menegakkan kebenaran (keadilan dan dapat memulihkan ekonomi dari berlakunya ketirisan) dan dapat menegakkan kehakiman dan hisbah, sementara tiada seseorang pun yang sesuai dan setanding dengannya maka jawatan itu fardu ain ke atas dirinya. Wajib dia mengendali dan memintanya. Dia juga hendaklah memberitahu sifat-sifat yang melayakkannya iaitu ilmunya, kemampuannya dan lain-lain.” (Tafsir al-Qurtubi, 9/21, Beirut: Dar al-Fikr).

Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah (meninggal 728H) juga menyebut bahawa meminta jawatan atas tujuan kemaslahatan agama bukanlah sesuatu yang dilarang oleh syarak (lihat: Ibn Taimiyyah, Majmu’ah al-Fatawa, 8/68, Riyadh: Maktabah al-Abikan).

Bahkan seseorang itu mendapat pahala jika dia inginkan jawatan itu kerana sedar akan kelayakan dirinya yang mampu memberikan khidmat terbaik untuk umat dan menyelamatkan mereka dari kerosakan atau kezaliman, atau bimbang jawatan tersebut akan dikuasai oleh seseorang yang tidak layak atau zalim.

Sahabat yang dimuliakan,
Sebagai seorang muslim niat adalah perkara terpenting. Adakah kita bekerja untuk mendapatkan kepimpinan negara untuk kepentingan peribadi atau kepentingan umat? Bahaya bagi setiap jemaah (kumpulan) yang pemikiran mereka dibentuk atas cinta untuk mendapatkan kerajaan (kuasa) dan bekerja untuk itu semata-mata tanpa memikirkan dakwah dan tarbiah.

Kerana ia akan menyebabkan mereka meninggalkan jihad di jalan dakwah atau boleh terpaling dan terseleweng tujuan mereka. Sebabnya, uslub (cara) untuk mendapatkan kerajaan berbeza dengan uslub dakwah. Wajib kepada kita membersihkan akal dan jiwa kita, semata-mata untuk dakwah. Hanya dakwah, khidmat, pengorbanan, mengutamakan saudara muslim dan memberi keadilan semua manusia (termasuk yang bukan Islam) mengeluarkan manusia – dengan izin Allah – dari segala kegelapan kepada cahaya (Islam), dari jahiliah kepada Islam, dari kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Dari pemerentahan atau pemimpin yang tidak adil kepada sistem keadilan Islam .

Jika pada satu peringkat dakwah, atau pada satu masa – setelah prinsip-prinsip dakwah dan akidah kukuh dalam jiwa pendakwah – tujuan dakwah tidak dapat dicapai melainkan dengan mendapatkan kerajaan, kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Demi kemaslahatan dakwah. Dengan jiwa yang luhur dan bersih, benar dan amanat, khusyuk dan tulus, seperti kita bersungguh dalam tanggungjawab untuk melaksanakan rukun Islam, juga ibadah-ibadah yang lain.

Prof Yusuf Qarsawi berkata : "Tiada beza bagi seorang mukmin antara kerajaan dan ibadah yang lain, jika telah ikhlas dan betul niatnya. Kesemua itu dalam reda Allah, kesemuanya pada jalan Allah. Kesemuanya ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah.” (rujukan: al-Qaradawi, al- Syeikh Abu al-Hasan al-Nadwi kama ‘araftu, m.s. 122-125, Damsyik: Dar al-Qalam).

Justeru itu, apabila kita berkempin mestilah mengikut nilai-nilai dan akhlak Islam bukannya membuat fitnah, menuduh tanpa bukti yang sahih, sumpah seranah atau maki hamun.

Islam melarang sama sekali kita dedahkan aib seseorang dengan mengedit gambar-gambar lama seseorang tokoh politik sedangkan ketika itu dia tidak terlibat langsung dalam politik (zaman mudanya) , Allah SWT melarang jika kita dedahkan aib seseorang sedangkan Allah SWT telah menutupnya (aib yang lama). Kita dilarang melanggar batasan syarak, memutuskan silaturahim, bermusuhan sesama muslim, mengkhianati agama dan negara, pulau-memulau bahkan ke peringkat menumpah maruah dan darah hanya semata kerana ingin mendapatkan kerusi politik. Boleh berkempen tetapi ikutlah cara-cara yang Islam benarkan.

Jika amalan ini tidak dikawal ia akan menjadi sesuatu yang negatif yang akhirnya membawa kepada masyarakat disibukkan dengan desus-desas yang berbagai-bagai, umpat- mengumpat, tuduh-menuduh, surat dan e-mel layang (palsu) bertebaran dan berbagai-bagai sensasi akan menggugat ketenteraman masyarakat. Ketika orang lain sibuk membina kekuatan ekonomi dan pendidikan mereka, umat Islam pula tidak habis-habis menyibukkan diri dengan gosip dan keresahan politik.

Dalam usaha membina modal insan yang cemerlang dan negara yang bahagia, kepimpinan Islam dan rakyat hendak bergerak menghapuskan yang boleh membawa kepada keruntuhan nilai-nilai akhlak yang amat di tekankan Islam . Kembali kepada firman Allah SWT maksudnya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu memberikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu berhukum di kalangan manusia maka hendaklah kamu berhukum dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. (Surah an-Nisa’ayat 58).

Sahabat yang dikasihi,
Dari segi teorinya, demikianlah. Namun apabila kita sampai ke pelaksanaan hari ini, hampir semua akan mendakwa niat dan tujuannya adalah untuk berkhidmat kepada rakyat, mengelakkan kezaliman atau memastikan orang yang tidak layak tidak mendudukinya. Namun niat hakiki mereka hanya Allah Yang Maha Mengetahui. Walau bagaimana pun umat Islam perlulah memberikan kepercayaan dalam mengundi mereka yang jelas matlamat Islam yang ingin di bawa dan menolak kepimpinan yang terang-terang mempromosi banyak jalan-jalan yang tidak syarak dan bertentangan dengan ajaran Islam.

No comments: