Tuesday, August 24, 2010

Menghidupkan Bulan Ramadhan (Part 3)


Solat Tarawikh (Qiyamul Lail)

Dalam sebuah hadith Rasulullah s.a.w. bersabda yg bermaksud:
“Barangsiapa yang menunaikan qiyamul lail pada bulan Ramadhan karena keimanan dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosa-nya yang telah lalu.”
(HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam ayat Allah berfirman:
“Dan hamba-hamba yang baik dari Rabb Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata keselamatan. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka.”
(Surah Al-Furqan: 63-64)

Mengerjakan solat malam adalah kebiasaan Rasullullah s.a.w. dan para sahabat beliau. Sehingga Aisyah r.a. berkata: “Janganlah tinggalkan solat malam, sebab Rasulullah s.a.w.tidak pernah meninggalkannya. Sekalipun sakit atau sedang lesu, beliau tetap mengerjakannya dengan duduk.”

Umar bin Khatab r.a. biasa mengerjakan solat malam. Apabila tiba pertengahan malam, beliau segera membangunkan keluarganya untuk solat. Beliau berseru: “Solat, solat!” seraya membacakan ayat ini:

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertaqwa.” 
(Surah Tha-ha: 132)

Ibnu Umar r.a. pernah membaca ayat: “(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Rabbnya.” 
(Surah Az-Zumar: 9) 
Beliau berkata: “Orang yang dimaksud dalam ayat di atas adalah Utsman bin Affan r.a.”

Ibnu Abi Hatim berkata: “Ibnu Umar r.a. mengatakan hal itu kerana banyaknya solat malam dan tilawah yang dilakukan Amirul Mukminin Utsman bin Affan r.a.. Hingga terkadang beliau membaca seluruh Al-Qur’an dalam satu rakaat.”

Alqamah bin Qais menceritakan: “Pada suatu ketika aku bermalam bersama Abdullah bin Mas’ud r.a.. Ia bangun untuk solat pada awal malam. Beliau membaca surah seperti bacaan imam di masjid, beliau baca dengan tertil tanpa terburu-buru hingga dapat didengar oleh orang yang berada berdekatan dgnnya. Beliau terus solat hingga menjelang terbit fajar, antara selesai solat malam dengan terbit fajar jaraknya kira-kira antara azan Maghrib hingga selesai solat Maghrib. Setelah itu beliau mengerjakan solat witir.”

Dalam riwayat As-Sa’ib bin Zaid disebutkan bahwa ia berkata: “Pada saat itu imam membaca beratus-ratus ayat. Sehingga kami bersandar dengan tongkat kerana lamanya berdiri. Ia berkata: “Kami baru selesai saat menjelang fajar.”

CATATAN: Wahai saudaraku, sebaiknya engkau menyempurnakan solat tarawih bersama imam, agar engkau termasuk orang-orang yang menghidupkan Ramadhan dengan solat malam. 
Rasulullah s.a.w. bersabda yg bermaksud:
“Siapa saja yang solat tarawih bersama imam hingga selesai, akan ditulis baginya pahala solat semalam suntuk.”
(HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah)

(Sumber : Nur Jihan Binti Mat Basir)

No comments: