Saturday, December 11, 2010

Hati Seorang Mukmin

Berkata Wahab bin Munabbih, bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Allah Ta’ala telah berfirman maksudnya : 'Sesungguhnya semua petala langit-Ku dan bumi-Ku menjadi sempit untuk merangkul-Ku, akan tetapi Aku mudah untuk dirangkul oleh qalb (hati) hamba-Ku yang Mukmin'.” 
(Hadis Riwayat Ahmad)

No comments: