Sunday, August 8, 2010

Dua Kumpulan Yang di Redhai AllahSahabat yang dirahmati Allah,
Hidup di dunia ini penuh dengan dugaan dan cabaran. Manusia akan diuji oleh Allah s.w.t samaada ia ingin patuh dan tunduk atas kehendak-Nya atau ia melakukan kesalahan dan kemungkaran yang menyebabkan kemurkaan-Nya. Manusia yang termasuk di dalam kategori orang beriman dan bertakwa akan sentiasa tunduk dan patuh tanpa banyak soalan dan sentiasa akan mensyukuri nikmat Allah, tetapi sebaliknya bagi manusia yang mementingkan hawa nafsunya akan melakukan sesuatu yang membawa kepada kemurkaan Allah s.w.t dan mengkufuri nikmat Allah.

Rasulullah s.a.w. pernah menjelaskan kepada kita bahawa manusia dalam menghayati nikmat Allah itu terbahagi kepada empat kumpulan .

Sabda baginda yang bermaksud:
"Dunia ini dimiliki oleh empat kumpulan manusia,
Pertama:
Hamba yang telah dianugerah harta dan ilmu lalu ia bertaqwa kepada Tuhannya dengan menjaga hubungan silaturahim dan mengenali tanggungjawabnya kepada Allah. Orang ini adalah yang terbaik.

Kedua:
Hamba yang dianugerahkan ilmu tanpa harta tetapi ia mempunyai niat yang baik, di mana katanya: 'Jika aku mempunyai harta nescaya aku akan lakukan (kebaikan) sepertimana dilakukan oleh sifulan itu'. Maka dengan niatnya itu, ia akan diberi pahala sama seperti orang yang berharta.

Ketiga:
Seorang hamba yang dianugerahkan harta tanpa ilmu maka ia akan menyalahgunakan hartanya, tidak bertaqwa kepada Tuhannya, tidak memelihara hubungan silaturahim dan tidak mengira hak-hak Allah kepadanya. Ini adalah kumpulan yang paling buruk."

Keempat:
Seorang hamba yang tidak dianugerahkan harta ataupun ilmu dan ia sentiasa berniat buruk kerana katanya, 'Jika aku mempunyai harta nescaya aku lakukan (keburukan) sepertimana yang telah dilakukan sifulan'. Maka dengan niatnya itu ia turut menanggung dosa sepertimana sifulan itu juga"
Sahabat yang dimuliakan,
Dalam hadis yang ringkas tetapi begitu bermakna sekali, Rasulullah s.a.w. telah membahagikan manusia kepada empat kumpulan; dua kumpulan mendapat keuntungan manakala dua kumpulan lagi mendapat kerugian.

Dua kumpulan yang berjaya ialah hamba yang dianugerahkan harta bersama ilmu dan hamba yang dianugerahkan ilmu tanpa harta.
Dan dua kumpulan yang kerugian pula ialah hamba yang dianugerahkan harta tanpa ilmu dan yang tidak dianugerahkan kedua-duanya sekali.


Pertama :
Kumpulan hamba yang dianugerahhan harta bersama ilmu :
Kumpulan ini adalah kumpulan terbaik kerana dengan memiliki harta kekayaan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat menjadikan ia bertaqwa kepada Allah s.w.t , menyambungkan silaturahim dan sentiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawab kepada Allah s.w.t.

Firman Allah s.w.t yang bermaksud : " Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Surah al-Hujurat ayat 13)

Firman Allah maksudnya : ”Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Surah.Al-Imran ayat 92)

Firman Allah s.w.t. maksudnya :
“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama (berilmu). Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” (Surah Fathir : 28)

Nabi s.a.w bersabda yang bermaksud:
“Sesiapa yang memberi contoh kebaikan, maka ia mendapat pahala dan pahala orang-orang yang meniru perbuatannya hingga hari kiamat; dan sesiapa yang memberi contoh kejahatan, maka ia mendapat dosa dan dosa orang-orang yang meniru perbuatannya hingga hari kiamat.”


Kedua :
Kumpulan yang dianugerahkan ilmu tanpa harta tetapi ia mempunyai niat yang baik, di mana katanya: 'Jika aku mempunyai harta nescaya aku akan lakukan (kebaikan) sepertimana dilakukan oleh sifulan itu'. Maka dengan niatnya itu, ia akan diberi pahala sama seperti orang yang berharta.

Kumpulan ini adalah kumpulan berilmu tetapi tidak berharta. Niat hatinya cukup mulia disisi Allah s.w.t. Walaupun tidak berharta tetapi keazamannya yang tinggi untuk berbakti kepada Allah s.w.t untuk menolong orang miskin dan berjihad dijalan-Nya.Allah s.w.t akan pandang apa yang ada didalam hati hamba-hamba-Nya dan dibalas dengan ganjaran pahala yang besar.

Rasulullah s.a.w.bersabda maksudnya : "Bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan.."(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Di dalam Syurga terdapat ramai orang miskin yang menjadi penghuni Syurga. Ini adalah kerana hati dan jiwanya sungguh murni sentiasa menjalinkan hubungan silaturahim dan ukhwah Islamiyah dan berhajat sangat untuk infak dijalan Allah, menolong anak-anak yatim , orang fakir miskin dan mereka yang memerlukan bantuan. Allah beri ganjaran yang sama seperti orang kaya yang telah infakkan hartanya dijalan Allah s.w.t walaupun ia hanya berniat sahaja.

Sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud, "Seorang hamba yang dikurniakan Allah ilmu dan niat yang ikhlas, ia berkata, 'Seandainya aku memiliki harta, nescaya aku akan beramal sebagaimana yang diperbuat oleh si polan (golongan yang diberikah harta dan ilmu).' Dengan niatnya tersebut, maka pahala kedua-dua hamba ini sama."(Hadis Riwayat Tirmizi).
Ketiga :
Kumpualan yang dianugerahkan harta tanpa ilmu maka ia akan menyalahgunakan hartanya, tidak bertaqwa kepada Tuhannya, tidak memelihara hubungan silaturahim dan tidak mengira hak-hak Allah kepadanya. Ini adalah kumpulan yang paling buruk.

Kumpulan ketiga ini amat malang sekali walaupun mempunyai harta tetapi cukup kedekut tidak mahu infak dijalan Allah dan dipergunakan hartanya untuk memecahbelahkan umat Islam, untuk melakukan maksiat, tidak suka menyambungkan silaturahim, bersifat riak, sombong, bongkak dan takbur. Kumpulan ini tak suka menuntut ilmu ia berada didalam keadaan jahil. Pepatah ada mengatakan orang seperti ini 'bodoh sombong', dan Nabi s.a.w mengelar kumpulan ini kumpulan yang paling buruk.

Wasiat Nabi s.a.w. kepada Sayyidina Ali k.w.
"Wahai Ali ! Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat-Nya serta jauh dari seksa-Nya, sedangkan orang bakhil (kedekut) itu jauh dari Allah, jauh dari rahmat-Nya serta dekat dengan seksa-Nya.
Wahai Ali ! Saya melihat tulisan pada pintu Syurga yang berbunyi "Syurga itu diharamkan bagi setiap orang yang bakhil (kedekut), orang yang derhaka kepada kedua orang tuanya, dan bagi orang yang suka mengadu domba (mengasut)."
Keempat :
Kumpulan yang tidak dianugerahkan harta atau pun ilmu dan ia sentiasa berniat buruk kerana katanya, 'Jika aku mempunyai harta nescaya aku lakukan (keburukan) sepertimana yang telah dilakukan sifulan'. Maka dengan niatnya itu ia turut menanggung dosa sepertimana sifulan itu juga.

Kumpulan keempat ini sama saja dengan kumpulan ketiga hanya kumpulan ini miskin (tak berharta) dan ia juga jahil (tak berilmu). Kumpulan ini bukan saja sesat tetapi menyesatkan orang lain. Jiwa dan hatinya kotor dengan sifat mazmumah. tidak ada langsung bersikap positif kepada kebaikan, dan sentiasa mencari peluang untuk membuat kerosakkan di muka bumi ini. Kumpulan ini juga dilaknat oleh Allah s.w.t.
Sahabat yang dihormati,
Jadilah diri kita termasuk kedalam kumpulan pertama dan kedua, di dunia ini kita akan mendapat pertolongan Allah s.w.t dan diberinya kebahagiaan.
Dan di hari akhirat nanti akan diberi-Nya rahmat dan perlindungan-Nya dan berjaya memasuki Syurga Allah s.w.t.
Jauhilah diri kita untuk menjadi kumpulan ketiga dan keempat karena kumpulan ini mendapat kutukan Allah di dunia ini dan di hari akhirat akan dihumbankan ke dalam Neraka Jahannam, nauzubillah.

No comments: