Sunday, August 29, 2010

Menghidupkan Ramadhan (Part 4)
SEDEKAH

Rasulullah s.a.w.. adalah orang yang sangat dermawan, dan kedermawanan beliau semakin bertambah pada bulan Ramadhan. Kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan pada bulan itu melebihi angin yang berhembus.”

Dalam sebuah hadis beliau bersabda yg bermaksud:
“Seutama-utama sedekah adalah pada bulan Ramadhan.” 
(HR. At-Tirmidzi)

Zaid bin Salim meriwayatkan dari ayahandanya bahawa ia berkata: Saya mendengar Umar bin Khattab berkata: “Rasulullah s.a.w. memerintahkan kami agar bersedekah. Kebetulan aku sedang memiliki harta. Umar pun berkata: “Pada hari ini aku akan melebihi Abu
Bakar !” Umar melanjutkan: Aku pun membawa setengah dari hartaku. Rasulullah berkata: “Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu?” “Sebanyak ini juga!” jawabku. Kemudian datanglah Abu Bakar dengan membawa seluruh hartanya. Rasulullah s.a.w. berkata: “Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu?” .Dia menjawab: “Aku sisakan bagi mereka Allah dan RasulNya!” maka aku berkata: “Aku tidak akan mampu melebihimu selamanya.”

Diriwayatkan dari Thalhah bin Yahya bin Thalhah bahawa ia berkata:“Nenekku bernama Su’da binti ‘Auf Al-Murriyyah, beliau adalah isteri Thalhah bin ‘Ubaidillah- menceritakan kepadaku:
“Pada suatu hari Thalhah datang menemuiku dengan wajah yang kusut. Aku bertanya kepadanya: “Mengapa wajahmu kusut seperti itu?” Apa yang telah terjadi atas dirimu? Adakah sesuatu yang dapat kubantu? 

Ia berkata: “Terima kasih, kamu adalah sebaik-baik isteri seorang Muslim!” Aku bertanya lagi: “Jika demikian, apa yang terjadi atas dirimu? Ia akhirnya berkata: “Harta yang kumiliki sudah terlalu banyak dan hal itu sangat menyusahkan diriku.”

Kukatakan padanya: “Jangan terlalu bersusah, bagikan saja harta itu!” Maka ia pun membagi-bagikan harta itu hingga tidak tersisa sedirham pun.” 

Thalhah bin Yahya (cucunya) berkata:“Aku tanyakan kepada penjaga gudangnya: “Berapa harta Thalhah ketika itu?” 

“Empat ratus ribu dirham!” katanya.

Wahai saudaraku,
Banyak sekali keistimewaan bersedekah pada bulan Ramadhan, maka hendaknya engkau bersegera mengerjakannya. Keluarkanlah dengan segera sedekahmu sesuai dengan keluasan yang ada padamu. Ada beberapa bentuk sedekah pada bulan
Ramadhan, di antaranya:

A. Memberi Makan

Allah s.w.t. berfirman maksudnaya :
“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keredhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu
dan tidak pula (ucapan) terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan (azab) Allah kami pada suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh
kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati. Dan Dia memberi balasan kepada mereka kerana kesabaran mereka (dengan) Syurga dan (pakaian) sutera.”
(Surah Al-Insan ayat 8-12)

Para Salafus Shalih senantiasa berlumba-lumba dalam memberi makan dan mereka lebih mengutamakannya dari ibadah-ibadah lainnya. Baik dengan memberi
makan orang yang lapar atau memberi makan seorang saudara yang soleh. Tidak disyaratkan yang diberi makan harus seorang fakir. 

Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda yg bermaksud:
“Siapa saja di antara orang Mukmin yang memberi makan saudaranya sesama Mukmin yang lapar, nescaya Allah akan memberinya buah-buahan Syurga. Siapa saja di antara orang Mukmin yang memberi minum saudaranya sesama Mukmin yang dahaga,
nescaya Allah akan memberinya minuman Rahiqul Makhtum.” 
(HR. At-Tirmidzi)

Sebagian salaf berkata: “Mengundang makan sepuluh orang dari sahabat-sahabatku dengan makanan yang mereka gemari lebih aku sukai daripada membebaskan sepuluh orang budak dari keturunan Nabi Ismail a.s.

Sebagian besar kaum salaf mengutamakan menyediakan buka bagi orang yang berpuasa padahal mereka sendiri juga berpuasa. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar , Dawud Ath-Tha’i, Malik bin Dinar, Ahmad bin Hambal dan lainnya. Bahkan Abdullah bin Umar selalu berbuka bersama anak-anak yatim dan fakir miskin. Kadangkala beliau tidak berbuka karena mengetahui keluarganya menolak kedatangan mereka.

Banyak di antara kaum salaf yang menyediakan makanan bagi teman-temannya padahal ia tengah berpuasa. Bahkan ia melayani teman-temannya dengan baik. Di antaranya adalah Hasan Al-Bashri dan Ibnul Mubarak.

Abu Siwar Al-‘Adawi berkata: “Dahulu ada serombongan orang dari Bani ‘Adi yang biasa solat di masjid ini. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berbuka puasa sendiri. Ia selalu mencari orang yang bersedia berbuka bersamanya. Jika tidak maka ia keluarkan makanannya untuk dimakan bersama orang-orang di masjid.

Ibadah berupa memberi makan akan melahirkan aspek-aspek ibadah lainnya, di antaranya, terciptanya saling mengasihi dan saling menyayangi. Di mana hal itu adalah sebab seseorang masuk ke dalam Syurga. 

Dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w.. bersabda yg bermaksud:
“Kamu tidak akan masuk Syurga hingga beriman. Dan kamu tidak akan beriman hingga saling mengasihi di antara kamu.” 

Di antaranya juga, bermajlis dengan orang-orang soleh serta mengharap pahala
dari menolong mereka dalam ketaatan yang mereka dapat lakukan disebabkan makanan yang engkau berikan.

B. Menyediakan Makanan Berbuka Bagi Orang-orang Yang Berpuasa.

Dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w.. bersabda yg bermaksud:
“Barangsiapa menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, nescaya ia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikitpun.” 
(HR. Ahmad dan An-Nasai)

Dalam hadis Salman Al-Farisi berbunyi:
“Barangsiapa menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, nescaya hal itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan menjadi pembebas dirinya dari api Neraka. Dan ia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikitpun.”

Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, tidak semua orang mampu menyediakan buka orang yang berpuasa?” Rasulullah s.a.w.. menjawab:

“Pahala ini Allah berikan bagi siapa saja yang menyediakan makanan bagi orang yang berbuka puasa meskipun berupa susu bercampur air, kurma atau seteguk air. Barangsiapa memberikan seteguk air bagi orang yang berbuka, nescaya Allah akan memberinya minum seteguk air dari telagaku, ia tidak akan dahaga selamanya hingga masuk ke dalam Syurga.”

Nur Jihan Binti Mat Basir,

No comments: