Wednesday, September 1, 2010

Pintu-pintu Kebaikan

Dari Mu'adz bin Jabal ra, dia berkata, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang suatu amal yang dapat memasukkana ku ke dalam Syurga dan menjauhkan aku dari neraka!"

Baginda  bersabda, "Engkau telah menanyakan sesuatu yang besar kepadaku. Hal itu benar-benar mudah bagi orang yang dimudahkan Allah, iaitu: Hendaklah engkau menyembah Allah dan janganlah menyekutukan sesuatu pun dengan-Nya, hendaklah engkau mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadhan dan menunaikan haji di Al-Bait."

Kemudian baginda bersabda, "Ingatlah, akan ku beritahukan kepadamu beberapa pintu kebaikan: Puasa itu perisai dan sedekah dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air yang memadamkan api serta solat seseorang ditengah malam."

Kemudian baginda membaca ayat, "Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdo'a kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap,dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka iaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan."
(Surah As-Sajdah ayat 16-17)

Kemudian baginda bersabda, "Bagaimana jika ku beritahukan kepadamu tentang pangkal urusan dan sendi serta puncaknya?"

Aku bertanya, "Baik wahai Rasulullah."

Baginda bersabda, "Pangkal urusan adalah Islam. Sendinya adalah solat.Puncaknya adalah jihad." Kemudian baginda  bersabda, "Bagaimana jika ku beritahukan kepadamu maksud dari semua itu?"

Aku berkata, "Baik wahai Rasulullah."

Baginda memegang lidahnya dan bersabda, "Tahanlah ini!"

Aku bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah kami akan benar-benar dihukumi kerana apa yang kami katakan?"

Baginda  bersabda, "Ibumu mati karena melahirkanmu. Adakah manusia ditelungkupkan ke Neraka pada bagian wajah mereka, melainkan sebagai akibat dari lidah mereka?"
(HR. At-Tirmidzi. Menurutnya, ini hadits hasan shahih.An-Nawawiyah, hal. 81)

Oleh : Muhammad Khalil Al-Khathib


No comments: