Thursday, July 28, 2011

Tujuh Ciri-ciri Orang Mukmin Yang Melayakkan Diri Untuk Memasuki Syurga

أًلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad  S.A.W. keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Orang mukmin yang berjihad dijalan Allah SWT dan yang telah mewakafkan harta mereka di jalan-Nya akan mendapat balasan yang baik disisi Allah SWT iaitu balasan syurga. Allah SWT telah berjanji kepada mereka yang berjuang untuk menegakkan kebenaran dan mementang kemungkaran dimuka bumi ini dengan kemenangan dan kebahagiaan samaada di dunia maupun di hari akhirat.

Di dalam surah At-Taubah Allah SWT menerangkan tentang ciri-ciri orang  mukmin di dalam firman-Nya yang bermaksud : “Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat (at-taibun), yang beribadat (al-abidun), yang memuji (Allah) (al-hamidun), yang mengembara (melawat) (al-saihun), yang rukuk (al-raqiun), yang sujud (as-sajidun), yang menyuruh berbuat makruf dan mencegah berbuat mungkar ( al-amiru bil makruf wanahu anil mungkar), dan memelihara hukum-hukum Allah (wal hafizuna lihududillah) dan bergembiralah orang-orang mukmin itu” (Surah at-Taubah ayat 112)

Huraiannya :

Pertama : At-Taibun (orang yang bertaubat).

Sifat pertama yang perlu wujud dalam diri orang mukmin dan para daie ialah taubat. Orang mukmin dan pejuang Islam haruslah lebih berhati-hati terhadap maksiat dan  apa sahaja bentuknya daripada musuh-musuh mereka. Dosa-dosa yang dilakukan oleh diri mereka lebih wajar ditakuti daripada musuh-musuh mereka sendiri.

Sekiranya berlaku sesuatu yang tergolong dalam amal maksiat mereka hendaklah bersegera memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah SWT  sebagai menyahut seruan Allah SWT yang terkandung di dalam firmanNya yang bermaksud : “Dan berlumba-lumbalah kamu kepada keampunan dari Tuhan kalian dan berlumba-lumbalah mencari syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orng yang bertakwa”
(Surah Ali Imran ayat 133)

Kecenderungan bertaubat menyerah diri kepada Allah dan memohon keampunan daripadanya adalah sifat utama yang dimiliki oleh orang-orang mukmin.

Firman Allah SWT maksudnya : “Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendii lantas mereka ingat akan Allah lalu memohon keampunan terhadap dosa-dosa mereka dan siapakah pula yang berkuasa mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui”
(Surah Ali Imran ayat 135)

Keperluan kita mengawal dirinya daripada melakukan maksiat hendaklah meliputi dosa-dosa kecil kerana membiasakan diri memandang remeh terhadap dosa-dosa kecil akan mendorong seseorang untuk melakukan dosa-dosa besar pula. Ini berpatutuan dengan Sabda Nabi SAW yang bermaksud: “Jauhilah dosa-dosa kecil kerana apabila ia terkumpul pada diri seseorang lambat-laun akhirnya ia akan membinasakannya”

Untuk mewujudkan sifat taibun setiap orang mukmin  dan para daie hendaklah sentiasa bermuhasabah di mana ia dapat berbicara dengan dirinya, menilai, mengkritik, dan membersihkannya daripada karat-karat dosa. Dengan cara ini ia telah menyahut panggilan
Allah dalam firmanNya: “Dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan jalan ketakwaan, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotorinya”. (Surah asy-Syams  ayat 7-10)

Sehubungan dengan itu para ulama berpendapat bahawa bertaubat dari setiap dosa adalah wajib. Sekiranya maksiat dan dosa itu ialah di antara manusia dengan Allah SWT maka taubat memerlukan tiga syarat iaitu :

1. Meninggalkan dosa-dosa itu dan tidak lagi mengerjakannya.

2. Menyesali terhadap perbuatan dosa yang telah berlalu.

3. Berazam tidak akan kembali melakukannya selama-lamanya.

Dosa terhadap manusia memerlukan empat syarat iaitu :

1. Meninggalkan dosa-dosa itu dan tidak lagi mengerjakannya.

2. Menyesali terhadap perbuatan dosa yang telah berlalu.

3. Berazam tidak akan kembali melakukannya selama-lamanya.

4. Memohon kerelaan dari orang-orang yang ia pernah di zalimi atau memulangkan hak yang pernah diambilnya. (sekiranya ia bersalah kepada manusia)

Kedua : Al-Abidun (orang yang beribadah)

Satu lagi sifat yang harus menjadi amalan orang mukmin adalah suka beribadat kepada Allah. Manusia-manusia abid ialah mereka yang beribadah kepada Allah dalam setiap gerak-geri dan tindak tanduk, begitu juga dengan perkataan dan perbuatan mereka supaya dengan itu mereka dapat memenuhi tujuan utama hidupnya sebagaimana firman Allah SWT maksudnya : “Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada-Ku”
( Surah Az-Zariyat  ayat 56)

Apabila Allah SWT telah menjadi matlamat kita, sasaran ibadah kita, arah dan matlamat hidup kita maka kita akan berpegang teguh dengan segala perintahNya dalam setiap urusan hidup. Dengan tindak tanduk seperti ini memenuhi dan mengisi pengertian untuk menjadikan kehidupan seluruhnya tergolong dalam ibadah kepada Allah Azzawajalla, sesuai dengan pengakuan: Firman-Nya yang bermaksud : “Katakanlah: 'Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam'.” (Surah an-An’am ayat 162)

Apabila berhadapan dengan keterangan yang pasti dari nas maka tidak ada ruang untuk berijtihad. Di hadapan ketentuan syariat yang pasti tiada tempat untuk hawa nafsu. Sesuatu hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT tidak wajar lagi untuk sesiapa pun berdolak dalik lagi mengenainya.

Ini juga bererti segala tindak tanduk dalam kehidupan manusia samaada dalam konteks individu ataupun dalam hubungan dengan orang lain hendaklah mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada hambaNya.

Dengan pengertian yang menyeluruh seperti ini kita dapat beribadah kepada Allah SWT dalam seluruh urusan hidup kita. Dalam pengertian seperti ini juga tidur menjadi ibadah, bekerja menjadi ibadah, berumah tangga, berjalan, mengajar, semuanya mengikut peraturan yang diredai-Nya.

Ketiga : Al-Hamidun (orang yang memuji Allah)

Al-Hamidun ialah golongan manusia yang hati-hati mereka sangat peka terhadap nikmat Allah SWT kepada mereka. Lidah-lidah mereka menyatakan kesyukuran dan pujian terhadap Allah sedangkan anggota tubuh badan pula mengajukan pengorbanan bagi mencari keredaan-Nya.

Siapakah yang lebih patut dan lebih wajar dari orang mukmin dan para daie untuk mengucapkan kesyukuran terhadap Allah SWT?. Bukankah mereka orang-orang yang mendapat nikmat hidayah dan nikmat iman.

Firman Allah SWT maksudnya : “Tetapi Kami jadikan al-Quran itu laksana cahaya yang denganNya Kami tunjuki siapa yang Kami kehendaki diantara hamba-hamba Kami. Sesungguhnya Kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus”.
(Surah Al-Syura ayat 52)

Sesungguhnya nikmat Allah terhadap hambaNya tidak dapat dihitung. Segala sesuatu di dalam alam semesta, segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia dan segala sesuatu yang wujud dalam kehidupan menjadi bukti terhadap nikmat Allah SWT yang amat banyak.

Allah SWT berfirman maksudnya : “Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat? Dan menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita? Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya”.
(Surah Nuh ayat 15-18)

Memang segala nikmat ini dan lain-lain lagi yang memenuhi alam semesta menjadi bukti atas kemurahan dan pemberian Allah SWT serta kasih-sayangnya terhadap hamba-hambaNya. Pernyataan terima kasih dan syukur terhadap nikmat itu hanya dapat disempurnakan apabila seseorang itu mempergunakan segala nikmat itu dalam amal-amal yang diredai oleh Allah SWT yang memberi nikmat tersebut.

Inilah perintah Allah SWT di dalam banyak ayat-ayat al-Quran, antaranya: “Kerana itu ingatlah kamu kepadaKu nescaya Aku ingat pula kepadamu dan bersyukurlah kepadaKu dan janganlah kamu mengingkari nikmatKu” (Surah al-Baqarah ayat 152)

Allah SWT akan meredai seseorang hamba-Nya yang memakan sesuatu makanan kemudian ia bersyukur di atas nikmat makanan itu atau hamba-Nya yang meminum sesuatu minuman kemudian ia bersyukur atas nikmat minuman itu.

Orang mukmin dan para daie seharusnya memuji dan mensyukuri Allah SWT di dalam masa senang dan susah, di dalam kesempitan dan kemewahan, sehingga mereka termasuk di dalam golongan manusia yang sabar dan bersyukur.

Rasulullah SAW di dalam sabdanya yang bermaksud :
"Amat menakjubkan sikap mukmin yang sentiasa memandang baik terhadap segala sesuatu di sekelilingnya. Apabila seseorang mukmin itu memperolehi kebaikan, dia terus memuji dan bersyukur kepada Allah dan itu adalah baik baginya. Jika dia ditimpa keburukan, maka
dia pun memuji Allah  dan bersabar menghadapinya dan ini pun baik baginya, seseorang mukmin akan tetap diberi pahala di atas setiap amalan yang yang dilakukannya sehingga diberikan pahala terhadap makanan yang disuapkan ke dalam mulut isterinya."
(Hadis Riwayat Ahmad dan  Abu Daud.)

Keempat : Al-Saihun (orang yang mengembara / melawat)

Pengembara di sini ialah pengembaraan penglibatan, pemikiran, hati dan perasaan dengan melihat makhluk ciptaan Allah di langit dan bumi. Pengembaraan para mukmin adalah pengembaraan menjelajah diri dan segala sesuatu yang disekelilingnya.

Allah berfirman maksudnya : “Sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berakal (iaitu) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): 'Ya Tuhan Kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, peliharalah kami dari api neraka'.” (Surah Ali-Imran ayat 190-191)

Betapa perlunya orang-orang mukmin dan para daie kepada pengembaraan meneroka dan menjelajah alam semesta yang luas terbentang, angkasa lepas dan galaksi bintang-bintang yang memperlihatkan kepada mereka itu betapa keagungan dan kebesaran kekuasaan Allah. Ini tentunya dapat mendorong mereka untuk mentaati Alah dan beribadah kepadaNya.

Alangkah perlunya para mukmin mengembara kepada pengembaran-pengembaraan meneliti sejarah pertarungan antara kebenaran dengan kebatilan di mana mereka dapat melihat dengan jelas bagaimana kemegahan para taghut, para pemerintah yang zalim dan perancangan musuh-musuh Islam hancur berkecai berhadapan dengan benteng Islam. Mereka pasti insaf bahawa negara yang diasaskan di atas kebatilan usianya tidak panjang sedangkan kuasa yang dibina atas dasar kebenaran ianya kekal hingga hari kiamat.

Firman Allah SWT maksudnya : “Maka berjalanlah kamu di atas muka bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (Rasul-rasul)”
(Surah an-Nahl ayat 36)

Apabila seorang mukmin dan daie meneliti rahsia kejadian-kejadian Allah SWT, meneliti dalam dirinya, kehidupan sekelilingnya, pada air, udara, tumbuh-tumbuhan dan haiwan pasti ia melihat keagungan dan kebesaran Allah dalam perbezaan bahasa-bahasa manusia, warna kulit, perangai kecenderungan, keinginan dan rupa paras. Keimanannya pasti akan lebih kukuh dan rasa takutnya terhadap Allah makin tinggi. Begitu juga keimanannya akan semakin mendalam.

Sebagian  ahli tafsir menerangkan bahawa orang-orang yang mengembara / melawat (as-saihuun) pada ayat tersebut adalah orang yang berpuasa sebab mereka melakukan lawatan (kunjungan) kepada  Allah. Makna lawatan, tegas beliau, di sini adalah bahawa puasa merupakan penyebab mereka (orang yang berpuasa) boleh sampai kepada Allah. Lawatan kepada Allah ditandai dengan meninggalkan seluruh kebiasaan yang selama ini dilaksanakan  (contoh makan, minum, mendatangi isteri di siang hari) serta menahan diri dari rasa lapar dan dahaga.

Kelima : Al-Raqiun dan As-Sajidun (orang yang rukuk dan sujud)

Manusia yang sering rukuk dan sujud ialah golongan yang mengambil berat soal-soal ibadah mengukuhkan dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Mereka ialah orang-orang yang begitu memelihara solatnya sammada dalam saat berdiri, duduk, atau mengiring mereka menjadikan ibadat sebagai bekalan.

Firman Allah SWT maksudnya : “orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingati Allah, melaksanakan solat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi goncang (hari kiamat)"(Surah an-Nur ayat 37)

Orang mukmin dan para daie terutamanya pada zaman ini amat perlu mempunyai hubungan dengan Allah sesuai dengan tangungjawab yang dipikul dan cabaran-cabaran besar yang merintangi perjalanan. Kemenangan para sahabat Nabi SAW dan orang-orang soleh untuk mengembangkan dakwah yang dibawa oleh mereka adalah hasil kekuatan hubungan mereka terhadap agama Allah. Begitu juga kerapnya amalan-amalan mereka dalam melaksnakan amalan-amalan sunat apatah lagi amalan fardu yang diwajibkan.

Allah SWT berfirman maksudnya : “Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah)” (Surah Az Zariyat ayat 17-18)

Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari Aisyah r.ha. dia berkata , "Aku mencari Nabi SAW di suatu malam dan aku menemui baginda sedang rukuk dan sujud sambil mengucapkan :

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ،لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَنْتَ
Subhanaka Wabihhamdika , Laa Ila Ha Illa Anta
(Maha Suci Engkau dan segala Puji bagi-Mu . tiada tuhan yang patut di sembah melainkan Engkau)
(Al-Adzkar An-Nanawiyyah hal.94 , dan Sahih Muslim (1/352) Abu A'wanah dan an-Nasa'ie)

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud :
"Tetaplah kamu memperbanyak sujud. Ini kerana tidaklah engkau sujud sekali kepada Allah melainkan Allah akan mengangkatmu satu darjat dan akan menghapuskan satu kesalahan."
(Hadis Riwayat Muslim, At-Tarmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah)

Keenam : Al-Amiru bil Makruf Wanahu Anil Mungkar ( orang yang menyuruh berbuat makruf dan mencegah berbuat mungkar).

Perlaksanaan amar makruf nahi mungkar merupakan tugas utama orang mukmin. Seseorang muslim tidak akan menjadi muslim benarnya selama ia tidak melaksanakan tugas ini dalam lingkungan dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Jika tugas-tugas ini diabaikan bagaimanakah mereka akan dapat meletakkan dirinya sebagai pemberi nasihat, penunjuk jalan, pembimbing dan juga sebagai pemimpin?.

Amar makruf adalah suatu taklif rabbani (tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah) sebelum ianya menjadi taklif haraki. Taklif rabbani dinyatakan oleh Allah SWT dalam firmanNya yang bermaksud : “Dan hendaklah ada dikalangan kamu segolongan ummat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung” (Surah Ali-Imran  ayat 104)

Disamping itu di dalam hadis-hadis nabawi pula terdapat banyak keterangan-keterangan yang memperkukuh dan memperjelaskan lagi keterangan al-Quran tentang kewajipan berdakwah amar makruf nahi mungkar, nasihat dan ingat mengingati supaya mengikut kebenaran.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud : “Barangsiapa yang melihat kemungkaran hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika ia tidak mampu hendaklah ia mengubah dengan lidahnya (perkataannya) dan jika ia tidak mampu (juga) maka hendaklah (membenci dan menolak) dengan hatinya dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Dan selepas itu tidak ada lagi iman walaupun sebesar biji sawi”
(Hadis Riwayat Muslim)

Rasulullah SAW begitu menekankan keperluan melaksanakan tugas ini yang dianggap sebagai kunci kedamaian dan kebahagiaan masyarakat. Rasulullah SAW  bersabda maksudnya :

“Demi Allah yang diriku berada dalam kekuasaanNya hendaklah kamu meyuruh yang makruf, melarang kemungkaran (jika tiada) Allah akan menimpakan ke atas kamu seksa-Nya kemudian kamu berdoa kepadaNya tetapi doa kamu tidak akan diperkenankan”

Hakikatnya banyak sekali dalil-dalil daripada al-Quran dan as-Sunah yang menegaskan betapa pentingnya umat Islam mengamalkan amar makruf dan nahi mungkar dalam kehidupan. Sebenarnya tujuan Allah dan Rasul-Nya menyuruh kepada perkara yang sedemikian tidak lain supaya membina kesejahteraan umat manusia, supaya manusia hidup dalam rukun damai dan saling ingat mengingatkan antara satu sama lain.

Justeru itu orang mukmin dan para daie harus menyedari bahawa di antara syarat penting menjalankan tugas amar makruf nahi mungkar, ialah perlunya mereka menjadi qudwah hasanah contoh tentang dakwah yang menjadi seruannya kepada orang ramai. Menjadi qudwah kepada perkara yang disuruh orang melakukannya dan di dalam perkara yang dilarang orang lain meneruskannya. Sekiranya amalnya berbeza dari kata-katanya maka sia-sialah amalnya dan hilanglah ganjaran untuknya.

Ketujuh : Wal hafizuna li hududillah ( orang yang memelihara hukum-hukum Allah)

Mereka ialah golongan yang berjuang untuik melaksanakan perintah-perintah Allah terhadap diri, dan masyarakatnya. Sekiranya perintah-perintah Allah SWT tidak mungkin dilaksanakan dalam bentuk yang sempurna tanpa kekuasaan dan pemerintahan Islam maka usaha dan perjuangan menegakkan pemerintahan Islam dan memelihara hukum-hukum Allah menjadi satu perkara yang wajib.

Kehidupan orang mukmin dan para daie hendaklah berlangsung di dalam dua landasan yang seimbang dalam usaha menegakkan hukum-hukum Allah.

Landasan pertama – Ia hendaklah menegakkan hukum-hukum Allah dalam dirinya dan terhadap persekitarannya sedaya yang mungkin. Itulah tanggungjawab individu orang yang mukmin baik laki-laki mahupun perempuan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT maksudnya : “Sesungguhnya jawapan orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka; ialah ucapan, “Kami mendengar dan kami patuh”. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.
(Surah an-Nur ayat 51)

Firman-Nya lagi yang bermaksud : “Dan tidak patut bagi lelaki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia telah sesat, dalam kesesatan yang amat nyata” (Surah al-Ahzab ayat 36)

Landasan kedua orang mukmin dan para daie hendaklah segera bekerja bagi mencapai matlamat menegakkan dan memelihara hukum-hukum Allah secara keseluruhannya. Iaitu dengan menegakkan Daulah Islamiah yang melaksanakan hukum-hukum Allah di dalam pemerintahan. Ini adalah kewajipan dan tanggungjawab ‘amal jamai’ yang tidak akan gugur wajibnya dari pundak orang-orang Islam sehinggalah ia terlaksana dan matlamatnya tercapai dengan izin Allah SWT.

Firman Allah SWT maksudnya : “Maka demi Tuhanmu mereka (pada hakikatnya) tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau (hai Muhammad) hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya” (Surah an-Nisa ayat 65)

Sahabat yang dimuliakan,
Marilah sama-sama kita memahami dan menghayati tujuh ciri-ciri orang mukmin yang melayakkan diri untuk memasuki syurga Allah SWT seperti yang dinyatakan oleh Allah SWT di dalam kitab suci al-Quranul karim. Kita tidak mungkin mampu menghayati Islam yang syumul apabila kita hidup berseorangan tanpa memiliki sahabat-sahabat yang soleh dan jemaah Islam yang mampu menghayati Islam sebagai satu cara hidup. Hidup kita perlu tolong menolong, bantu membantu dan nasihat-menasihati semata-mata mencari keredaan Allah SWT.

No comments: