Saturday, January 28, 2012

Kembalilah Kepada Islam Untuk Mencapai Kebahagiaan Sebenar.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Islam adalah agama ciptaan Allah SWT yang sesuai sepanjang zaman sehingga kehari kiamat. Sesiapa yang mencari selain Islam sebagai cara hidupnya maka dia akan sesat dan akan dimasukkan kedalam neraka Jahanam.

Islam telah lengkap dan sempurna, Allah SWT. menyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang bermaksud : "Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah Aku sempurnakan nikmat-Ku, dan Aku redha Islam sebagai agama bagimu sekalian…."

Rasulullah SAW. menjelaskan bahwa risalah yang dibawanya adalah satu kesatuan dengan risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. “Perumpamaanku dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku ibarat orang yang membangun sebuah rumah. Ia memperindah dan mempercantik rumah itu, kecuali letak batu bata pada salah satu sisi bangunannya. Kemudian manusia mengelilingi dan mengagumi rumah itu, lalu mengatakan: ‘Alangkah indah jika batu ini dipasang!’ Aku adalah batu bata tersebut dan aku adalah penutup para nabi.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Kita sebagai manusia hidup di dunia ini sewajarnya dapat memahami persoalan bagi diri kita, iaitu apa erti hidup ini? Hidup ini untuk siapa dan untuk apa? Dan adakah hidup ini sudah bermakna?

Persoalan tersebut sering menjelma dalam fikiran manusia. Antaranya sedar ataupun tidak, kita selalunya bertanya kepada diri kita sendiri tentang persoalan yang tidak kunjung selesai ini. Ada masa dan waktunya kita hilang jawapan dan pastinya kita akan terus mencari jawapan untuk menyempurnakan keyakinan kita terhadap hidup ini.

Hal-hal ini terjadi dengan jelas jika direnungkan matlamat hidup manusia di zaman ini. Manusia di zaman ini terlalu maju dalam mencipta sesuatu benda bagi keperluannya. Ini adalah suatu perkembangan yang amat baik. Kekaguman mausia meneroka alam ini dan terlalu asyik hingga boleh menyebabkan mereka lupa akan tujuan hidup dan mereka lupa kepada hidup mati itu sendiri. Manusia cuba mencipta pelbagai kemajuan, tetapi mereka lupa kepada tuntutan hati kecilnya sendiri. Manusia terus membuat pelbagai perubahan untuk mencari kepuasan hidup. Sedangkan kepuasan hidup itu tidak juga kunjung tiba, sebaliknya mereka bertambah kecewa, dalam kekecewaan itu, mereka terus mencari sesuatu yang lain untuk mengubah penyakit kekecewaan itu, mungkin manusia tidak menyedari bahawa kekecewaan itu adalah cetusan dari dalam dirinya sendiri, iaitu cetusan rohani bukannya penyakit lahiriah.

Maka dengan itu akaibat dari kejahilan mengenali cetusan-cetusan rohani itu, manusia gagal mencari ubat ataupun penawar yang sebenarnya untuk menyembuhkan penyakit kecewa mereka. Sebahagian daripada mereka itu telah memilih pelbagai ubat, maka banyaklah yang tersalah pilih. Hasil dari tersalah pilih itu, maka berlakulah pelbagai penipuan, penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, kepentingan diri, rasuah dan lain-lain lagi. Ini semua adalah hasil daripada kekecewaan dan ingin mencari kepuasan hidup di dunia.

Dari Ibn Umar r.a., katanya : " Rasulullah SAW telah memegang bahuku dan bersabda : ' Anggaplah dirimu di dunia ini sebagai seorang perantau, atau pengembara. ' Maka Ibn Umar berkata : "Jika engkau berada di waktu petang, maka janganlah engkau menunggu pagi. Dan jika engkau berada di waktu pagi maka janganlah engkau menunggu petang. Gunakanlah waktu sihatmu sebelum datang waktu sakit. Dan gunakanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu mati. "

Sahabat yang dimuliakan,
Perlu diingat bahawa tugas dan fungsi kehidupan manusia untuk mencapai kepuasan hidup sebenar  di muka bumi ini terdapat dua faktor iaitu  :

Pertama : Sebagai hamba Allah SWT

Kedua : Sebagai khalifah Allah SWT.

Huraiannya :

Pertama : Sebagai hamba Allah SWT

Firman Allah SWT maksudnya : "Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku." (Surah adz- Zaariat ayat 56)

Dalam kehidupan masyarakat kita di mana terdapat pelbagai golongan lapisan masyarakat antaranya golongan yang kaya dan miskin, yang berkuasa dan yang lemah, yang mempunyai kepintaran dan yang sederhana dan sebagainya, kita perlu menerima hakikat bahawa sesetengah daripada kita berlumba-lumba agar tidak ketinggalan daripada orang lain.

Tidak ada manusia yang rela dirinya dipandang rendah dan hina oleh orang lain. Setiap daripada kita mahu dipuji, disanjung dan dipuja kerana ia telah menjadi sifat semulajadi manusia. Malah kita seolah-olah tidak boleh lari daripada mencari kepentingan diri, moral dan maruah dalam mengejar citi-cita dan perjuangan hidup.

Dalam Islam. Kepentingan diri, moral dan maruah semata-mata tidak boleh dijadikan asas atau titik tolak dalam perjuangan hidup ini. Sebaliknya, matlamat hidup seseorang muslim yang sebenar ialah ia hendaklah meletakkan dirinya untuk memperhambakan diri kepada Allah serta mencari keredhaanNya, sesuai dengan ikrar yang kita lahirkan pada setiap kami mula mengerjakan sembahyang.

Maksudnya : "Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya kerana Allah Tuhan sekelian alam"

Dalam erti kata yang lain, kita tidak dilahirkan semata-mata untuk membolot harta kekayaan di dunia ini. Kita tidak dilahirkan semata-mata mengejar pangkat dan kemasyuran. Kita tidak dilahirkan untuk berhibur dan bersenang-lenang dan kita tidak dilahirkan untuk mengikut runtunan hawa nafsu dan mencari kepuasan hidup. Sebagai seorang hamba perlulah taat dan patuh kepada Tuhan yang Maha Agung dan Maha Bijaksana dan melaksanakan semua yang diperintahkan-Nya dan meninggalkan semua yang dilarang.

Dan begitu seterusnya sebagimana Allah SWT sebutkan dalam ayat-ayat yang lain dalam al-Quranul Karim yang menunjukkan bahwasanya hikmah dari Allah ciptakan  jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadaNya.

Sedangkan pengertian ibadah adalah ketundukan kepada Allah SWT dengan penuh rasa cinta, pengagungan dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan cara sebagaimana yang Allah ‘Azza wa Jalla ajarkan dalam syari’at yang dibawa oleh utusanNya.

Allah SWT berfirman :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

Maksudnya : “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus (jauh dari syirik)”.
(Surah al-Bayyinah ayat 5)

Kedua : Sebagai khalifah Allah SWT.

Persoalannya mengapakah manusia di dunia ini diberi kepercayaan untuk mentadir alam ini dan diberi takrif khalifah atau penguasa? Tanggungjawab manusia sebagai khalifah ialah untuk mentadbir alam dengan sebaik-baiknya.

Firman Allah SWT maksudnya : "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan khalifah (pengganti, pemimpin atau penguasa) dibumi' Mereka berkata; Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merosak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu? Dia berfirman, 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui'." (Surah al-Baqarah ayat 30)

Ulama telah menyatakan bahawa tegaknya Khilafah Islamiyah adalah janji Allah SWT kepada orang-orang mukmin. Al-Quran telah menyebutkan janji ini (tegaknya kekhilafahan Islam) dengan jelas dan terang.

Allah SWT berfirman :"Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian, bahawa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa" (Surah an-Nur ayat 55).

Seorang mukmin adalah orang yang layak menjadi khalifah. Seorang mukmin yang kuat akan sentiasa memelihara apa yang bermanfaat baginya di sisi Allah SWT. Ia betul-betul menjaga solat, zakat, puasa dan haji.

Menjaga apa yang bermanfaat bagi dirinya, seperti jujur, sedekah, amanah, amal makruf nahi  mungkar dan sentiasa mencari yang halal. Sentiasa mendidik isteri dan anak-anaknya dengan deen dan akidah Islam dan bersikap adil pada semua orang. Menjaga peribadinya dari mengumpat, mengadu domba, hasad dengki, iri hati, sombong dan tidak merendahkan orang lain. Sentiasa menjaga pandangannya tidak memandang yang diharamkan, sentiasa menutup aurat dan sesuatu yang lahir dari lidahnya tidak menyakiti orang lain dan tidak mendatangkan dosa.

Daripada ayat diatas, jelaslah kepada kita bahawa kuasa sebagai khalifah adalah kuasa yang dipinjamkan oleh Allah berasaskan syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah SWT .Dengan makna yang lain, bahawa manusia hanyalah memegang amanah untuk mentadbir alam ini dan janganlah sekali-kali mengingkari apa yang telah disyaratkan oleh Allah sebagai pemegang amanah. Jika kita mematuhi syarat-syarat ini, maka sudah tentu manusia itu lebih bermakna bagi dirinya sendiri.

Dari Abu Sa'id Al-Khudry r.a dari Rasulullah SAW. bahawasanya baginda bersabda yang bermaksud : "Sesungguhnya dunia ini adalah manis lagi hijau dipandang. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya, maka Allah akan melihat bagaimana yang kalian perbuat. Kerananya, berhati-hatilah pada dunia dan berhati-hati kepada wanita, kerana sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa bani Israel itu adalah fitnah wanita."
(Hadis Riwayat Muslim).

Sahabat yang dikasihi,
Sekiranya kedua-dua tugas  di atas berfungsi dengan sebenar-benarnya maka inilah hakikat kepuasan hidup sebenarnya. Matlamat kehidupan di dunia tidak terpisah dengan kehidupan di hari akhirat. Manusia akan berusaha bersungguh-sungguh di dunia semata-mata untuk mencapai kebahagiaan di hari akhirat.

Sebahagian masyarakat pada hari ini, gagal melihat hidup sebagai satu kesatuan, sebaliknya mereka melihat hidup ini dari aspek-aspek tertentu sahaja. Sememangnya kita tidak boleh menafikan lagi bahawa manusia tidak berupaya mencipta hidupnya sendiri, mengapa?. Ini kerana manusia itu mempunyai sifat-sifat yang terbatas dan daya fakir yang amat terhad. Adalah amat mustahil, manusia mampu mencipta kehidupan yang lebih sempurna tanpa keizinan dan keredhaan dari Allah SWT. Oleh itu, kita sebagai manusia sewajibnya merasa insaf bahawa kita adalah ciptaan Allah SWT. Maka dengan sebab itu, sampailah masanya kita berdoa dan memohon rahmat dan keredhaan Allah SWT untuk mendapat kebahgiaan samada di dunia dan juga di hari  akhirat.

Kesimpulannya :

1. Erti hidup yang sebenar ialah mentaati segala titah perintah llah Allah SWT dan melakukannya. Sekaligus menjauhi segala larangan Allah dan tidak sekali-sekali melakukan kederhakaan terhadap-Nya.

2. Tujuan hidup ialah semata-mata untuk mencari keredhaan dan keampunan Allah SWT.

3. Hidup akan bermakna jika mendapat rahmat dan hidayah Allah yang boleh membawa kejayaan yang sebenar di dunia dan akhirat.

Terdapat empat perkara untuk menjadikan hidup ini lebih positif dan tenang apabila mendapat ujian daripada Allah SWT.

1. Di dalam kehidupan kita di dunia ini kebahagiaan dan ketenangan ada di mana-mana. Walau tidak dapat dinafikan dalam kehidupan yang kita lalui akan pasti ada onak dan ranjau yang berduri yang perlu kita tempuh. pelbagai perasaan yang kita rasa, sedih, kecewa, berputus asa, bimbang dan sebagainya. Namun kita harus melihat hidup ini sebagai satu pengembaraan yang mengasyikkan, penuh peristiwa-peristiwa yang berwarna warni dan bermakna. Kedamaian dan kepuasan hidup sebenarnya ada di mana-mana dan dalam diri setiap daripada kita. Selalu mengingati Allah SWT dengan berzikir dan berdoa kepada-Nya.

2. Setiap ujian yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, jangan sekali- kali kita berpatah hati, berdukacita dan hilang semangat untuk meneruskan hidup penuh ceria dan penuh harapan. Ujian yang Allah SWT turunkan kepada kita tidak sama dan datang dalam bermacam cara. Adakalanya kita disulitkan dengan penganiayaan dan tipu daya majikan, teman-teman begitu juga dengan orang yang ingin memusuhi kita. Walau apapun bentuk ujian yang kita tempuhi, kita perlu yakin bahawa ujian-ujian Allah SWT tersebut adalah menguji sejauh mana kesabaran serta ketabahan dan kesetiaan kita kepadaNya. Malahan sebenarnya ujian yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita terdorong untuk lebih dekat lagi kepadaNya.Jika kita bersabar dan redha dengan Allah SWT maka besar ganjaran pahala yang akan kita terima dan ianya juga penghapusan dosa-dosa kita.

3. Setiap kepahitan yang kita tempuh di dalam hidup ini ada kemanisannya. Asalkan kita tidak mudah patah semangat dan berikhtiar serta sabar dalam membina kehidupan yang lebih baik, ceria dan cemerlang walaupun terpaksa menempuhi pelbagai rintangan. Jika kita lihat dengan pandangan mata hati, bahawa setiap ujian yang kita lalui itu sebenarnya menandakan bahawa Allah sayangkan kita. Allah tidak mahu melihat kita terus jauh dari pandanganNya. Yakinlah akan janji-janji Allah SWT bahawa setiap kesusahan itu ada kebaikan dan kebahagiaan. Semuanya mengandungi hikmah yang banyak di sediakan oleh Allah SWT kepada kita.

4. Kita harus memberi peluang yang seadil-adilnya kepada diri kita untuk mencapai destinasi kebahagiaan dan kesejahteraan hidup kita. Cukuplah kita menzalimi diri kita pada masa lalu dengan segala tanggapan negatif terhadap diri dan keadaan hidup kita. Kita harus bermula hari ini, dimana kita jangan sia-siakan hidup kita dengan perasaan sedih, kecewa malah kita harus ceriakan hidup kita selagi nafas masih ada, selagi nyawa dikandung badan. Kita masih belum terlambat untuk mengubah hidup kita ke arah yang lebih tenang yakin dan ceria. Kita perlu jadikan diri kita memiliki pandangan hidup yang baru serta tidak takut atau bimbang menghadapi hari esok. Semuanya kerana kita tahu bahawa Allah SWT sentiasa bersama-sama kita dan mengkabulkan semua doa yang kita minta.
2 comments:

Anonymous said...

Salam Ustaz.
Saya risau memikirkan nasib kakak saya yg melabur dlm skim pelaburan emas tidak nampak emasnya ditangan.kalau saya sebut skim itu mungkin ustaz tahu.dia dah byk habiskan duit dan jual brg kemasnya.saya dah nasihatkan dia yg benda tu tipu dan saya rasa ianya tak halal .Tapi dia tak endahkan.Saya risau takut nanti dia tak dapat balik pulangannya dan hidup keluarga dia akan jadi tak tentu hala nanti disebabkan kecewa.Sesiapa pun tak boleh nasihatkan dia.Saya hanya berdoa dia tidak ditipu.Itu shj yg boleh saya buat.tapi hati saya mmg tak sedap.risau....Macam mana ya Ustaz?

abubasyer said...

Waalikumusalam, banyak skim yg ditawarkan di internet kebanyakkannya meragukan dan termasuk dlm skim yg subhat dan meragukan. Umat Islam perlu jauhi peniagaan yg meragukan kerana di khuatiri termasuk dlm perniagaan yg ada unsur riba atau haram kerana akad jualbelinya meragukan. Mengenai kakak yg bertanya bersabarlah jika tak dapat balik emas atau keuntungannya kerana ditipu ini adalah dugaan dan berhati-hatilah unt masa yg akan datang, perniagaan dlm Islam jelas barang yg dijual atau dibeli dan ada akad jual beli dan ada perjanjiannya. Wasslam.