Sunday, April 26, 2015

Tiga Amal Soleh Manusia Menjadi Pemberat Semasa Timbangan Amal (Mizan) Di Hari Akhirat.

1. Akhlak Yang Mulia .

Antara amalan manusia itu terdapat amalan yang memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah SWT sehingga dapat memberatkan timbangan kebaikannya. Salah satu ialah akhlak mulia yang dimiliki oleh seseorang Muslim.

Daripada Abu Darda' bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya:

"Tidak ada sesuatu (amalan) yang paling berat diletakkan di atas timbangan seorang Mukmin daripada akhlak yang mulia."[Hadis Riwayat Abu Dawud, kitab al-Adab no. 4799, at-Tirmizi, kitab al-Bir wa al-Silah no. 2002. At-Tirmizi berkata: "Hadis hasan sahih."]

2. Kalimah Subhanallahi Wa Bihamdih, Subhanallahi 'Azim.

Begitu juga kalimah tasbih dan tahmid untuk mengagungkan nama Allah SWT.
Meskipun ringan pada lisan, namun kalimah-kalimah ini akan menjadi pemberat timbangan pada hari kiamat nanti. 

Daripada Abu Hurairah r.a., Nabi SAW bersabda, maksudnya: "Dua kalimah yang sangat ringan di lidah namun sangat berat di timbangan juga sangat dicintai oleh Allah SWT: Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi 'azim. (Hadis Sahih Riwayat Bukhari dan Muslim)

3. Sedekah Yang Baik Dan Ikhlas.

Begitu juga dengan amalan sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang daripada sumber yang halal. Sekecil mana pun sedekah itu, Allah SWT akan mengembangkan dan membesarkannya sehingga menjadi pemberat timbangan kebaikan di akhirat nanti.

Daripada Abu Hurairah r.a. sabda Nabi SAW yang bermaksud: "Sesiapa yang bersedekah dengan harta yang baik dan Allah memang hanya menerima daripada yang baik sahaja, maka Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanan-Nya. Lalu Allah akan menjaganya seperti mana salah seorang kamu menjaga haiwan ternaknya, lalu (mengembangkannya) hingga menjadi sebesar gunung." (Hadis Sahih Riwayat Bukhari dan Muslim )

Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, "Secara zahirnya, sedekah ini dikembangkan zatnya hingga menjadi besar agar menjadi pemberat di atas timbangan nanti. Mungkin juga itu untuk menunjukkan besarnya pahala sedekah tersebut."[Fath al-Bari, jilid 3, hal. 354.]

No comments: