Saturday, July 31, 2010

Do'a Pelembut Hati Untuk Anak-anak

Assalamualaikum, disini dinyatakan ayat-ayat, selawat dan do'a-do'a  yang pelu dibaca di air minuman  : Diantara yang biasa dilakukan oleh perawat ialah membaca doa-doa tertentu pada air seperti
1. Surah al-Fatihah,
2. Doa Pelembut Hati (Surah Taha ayat 1 hingga 5)
3. Selawat Syifa’,
4.  Selawat Tafrijiyah,
5. Doa Menghindar Maksiat (Surah al-Mu’min ayat 3)
dan beberapa doa-doa yang lain.

"Rabbana atinaa fiddunia hasanah wa fil akhirati hasanah wakina azabannar"
(Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami daripada azab api Neraka) - Riwayat Bukhari.

"Allahumma laayakti bil hasanaati illah anta walaa yazhab bissaiaati illah anta walahaulaa kuwataillah billa"
(Ya Allah! Tiada yang mendatangkan kebaikan melainkan Engkau, dan tiada yang menghilangkan keburukan melainkan Engkau, tiada upaya melainkan dengan Allah)
(Hadis Riwayat Tirmizi)

Air minuman yg telah dibaca do'a ini diberi minum kepada anak-anak yang bermasalah ini juga dibuat bilasan mandi.

No comments: