Thursday, December 6, 2012

Cara-cara Ucapan Terima Kasih dan Cara Membalasnya


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Apabila seseorang telah membuat kebaikan kepada kita, tanda kita berterima kasih di atas jasabaiknya maka Islam menganjurkan kita mengucapkan "Jazakallah khairan" maksudnya :  "Semoga Allah membalas kebaikanmu"


Ada satu hadis yang menjelaskan sunahnya mengucapkan “jazakallahu khairan”, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

“Barangsiapa yang diberikan satu perbuatan kebaikan kepadanya lalu dia membalasnya dengan mengatakan : 'jazaakallahu khair' (semoga Allah membalasmu dengan kebaikan), maka sungguh hal itu telah mencukupi dalam menyatakan rasa syukurnya.” 

(Hadis Riwayat Tirmidzi (2035), An-Nasaai dalam Al-kubra (6/53), Al-Maqdisi dalam Al-mukhtarah: 4/1321, Ibnu Hibban: 3413, Al-Bazzar dalam musnadnya:7/54. Hadis ini disahihkan Al-Albani dalam sahih Tirmidzi)

Dalam Islam terdapat adab dan cara untuk menjawab ucapan doa seseorang kepada kita. Jika sahabat kita mengucapkan "Jazaakallahu khair" kepada kita apakah ucapan balas yang paling baik seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita ucapakan?Sheikh Muhammad ‘Umar Baazmool, pengajar di Universiti Ummul Quraa Mekah, ditanya: Beberapa orang sering mengatakan “Amiin, waiyyaak” (yang ertinya “Amiin, dan kepadamu juga”) setelah seseorang mengucapkan “Jazakallahu khairan” (yang bererti “semoga ALLAH membalas kebaikanmu”). Apakah merupakan suatu keharusan untuk membalas dengan perkataan ini setiap saat?

Beliau menjawab:

Ada banyak riwayat dari sahabat dan dari Rasulullah Sallahu ‘Alaihi Wasallam, dan ada riwayat yang menjelaskan tindakan ulama. Dalam riwayat mereka yang mengatakan “Jazakalahu khairan,” tidak ada yang menyebutkan bahawa mereka secara khusus membalas dengan perkataan “wa iyyaakum.”

Kerana ini, mereka yang berpegang pada perkataan “wa iyyaakum,” setelah doa apapun, dan tidak berkata “Jazakallahu khairan,” mereka telah jatuh ke dalam suatu yang baru yang telah ditambahkan.


Al-Allamah Asy-Sheikh Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-Abbad hafizhahullah ditanya: Apakah ada dalil bahawa ketika membalasnya dengan mengucapkan “wa iyyakum” (dan kepadamu juga)?


Beliau menjawab:

“Tidak ada dalilnya, sepantasnya dia juga mengatakan “jazakallahu khair” (semoga Allah membalasmu kebaikan pula), iaitu didoakan sebagaimana dia berdoa, meskipun perkataan seperti “wa iyyakum” sebagai athaf (mengikuti) ucapan “jazaakum”, yaitu ucapan “wa iyyakum” bermakna “sebagaimana kami mendapat kebaikan, juga kalian”, namun jika dia mengatakan “jazakalallahu khair” dan menyebut doa tersebut secara nash, tidak diragukan lagi bahwa hal ini lebih utama dan lebih afdhal.”

Berdasarkan huraian di atas jelaslah kepada kita bahawa sebaik-baik ucapan setelah seseorang mengucapkan "Jazakallahu khair" maka kita menjawab dengan ucapan yang sama iaitu, "Jazakallahu Khair"Ada beberapa ketentuan dalam mengucapkan jazakallah:
- jazakallahu khairan (engkau, lelaki)
- jazakillahu khairan (engkau, perempuan)
- jazakumullahu khairan (kamu sekalian)
- jazahumullahu khairan (mereka)

Sahabat yang dimuliakan,
Sheikh Ahmad bin Yahya An-Najmi ditanya: Apa hukumnya mengucapkan, “Syukran" (terima kasih) bagi seseorang yang telah berbuat baik kepada kita?

Beliau menjawab:

Yang melakukan hal tersebut sudah meninggalkan perkara yang lebih utama, iaitu mengatakan, “Jazaakallahu khairan (semoga Allah membalas kebaikanmu.” Dan pada Allah-lah terdapat kemenangan.

Apabila ada seseorang yang telah mengucapkan doa “Barakallahu fiikum atau Barakallahu fiika” kepada kita, maka kita menjawabnya: “Wafiika barakallah” (Semoga Allah juga melimpahkan berkah kepadamu) (lihat Ibnu Sunni hal. 138, no. 278, lihat Al-Waabilush Shayyib Ibnil Qayyim, hal. 304. Tahqiq Muhammad Uyun)


Asy Sheikh Abdul Muhsin hafizhahullah ditanya:

Ada sebahagian orang berkata: ada sebahagian pula yang menambah tatkala berdoa dengan mengatakan : Jazaakallahu alfa khair” (semoga Allah membalasmu dengan seribu kebaikan) 

Beliau menjawab: “Demi Allah, kebaikan itu tidak ada batasnya, sedangkan kata seribu itu terbatas, sementara kebaikan tidak ada batasnya. Ini seperti ungkapan sebahagian orang “beribu-ribu terima kasih”, seperti ungkapan mereka ini. Namun ungkapan yang disebutkan dalam hadis ini bersifat umum.” (Transkrip dari kaset: durus syarah sunan At-Tirmidzi,oleh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafidzahullah, kitab Al-Birr wa Ash-Shilah, nomor hadits: 222)


Kesimpulan:

Ucapan “Waiyyak” secara harfiah artinya “dan kepadamu juga”. Ini adalah bentuk doa `yang walaupun ulama kita tidak menemukan itu sebagai sunnah. Dalam kes manapun, namun tidak ada ulama yang melarang berdoa dengan selain ucapan “Jazakumullah khairan” dengan syarat tidak boleh menganggapnya merupakan sebahagian dari sunnah. Namun untuk lebih afdalnya kita ucapkan “jazakalla khair”, dan membalasnya dengan ucapan yang sama maka inilah sunnahnya.

Ada satu kaidah ushul fiqih yang dengan ini mudah-mudahan kita boleh terhindar daripada  kesalahan-kesalahan dalam beramal atau beribadah.


Al-Imam Al-Bukhari (dalam kitab Al-Ilmu) berkata, “Ilmu itu sebelum berkata dan beramal”. Perkataan ini merupakan kesimpulan yang beliau ambil dari firman Allah SWT : “Maka ilmuilah (ketahuilah)! Bahawasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu” (Surah Muhammad ayat 19).


Dari ayat yang mulia ini, Allah SWT memulai dengan ilmu sebelum seseorang mengucapkan syahadat, padahal syahadat adalah perkara pertama yang dilakukan seorang muslim ketika ia ingin menjadi seorang muslim, akan tetapi Allah mendahului syahadat tersebut dengan ilmu, hendaknya kita berilmu dahulu sebelum mengucapkan syahadat, kalau pada kalimat syahadat saja Allah berfirman seperti ini maka bagaimana dengan amalan lainnya? Tentunya lebih pantas lagi kita berilmu baru kemudian mengamalkannya. Kita tidak boleh asal ikut-ikutan orang lain tanpa dasar ilmu, seseorang sebelum berbuat sesuatu harus mengetahui dengan benar dalil-dalilnya.


Sahabat yang dikasihi,

Marilah kita beramal dengan amalan sunah walaupun ianya nampak kecil sahaja. Doa mendoakan sesama saudara muslim adalah amalan mulia, terutama apabila saudara kita telah berjaya membantu kita untuk menyelesaikan urusan kehidupan maka tidak ada ucapan yang lebih baik melainkan ucapan, "Jazakalla khair"

No comments: