Saturday, December 8, 2012

Empat Ciri-ciri Orang Mukmin Yang di Kasihi Allah SWT


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Terdapat empat ciri-ciri orang mukmin yang dikasihi dan diredai oleh Allah SWT. 

Ciri-ciri tersebut adalah seperti berikut :

Pertama  : Berlemah lembut sesama manusia.
Kedua      : Bermanfaat kepada orang lain.
Ketiga      : Ikhlas kerana Allah SWT.
Keempat : Menghormati makhluk Allah SWT.

Huraiannya : 

Pertama  : Berlemah lembut

Firman Allah SWT maksudnya : “Maka dengan rahmat Allahlah kamu lemah lembut terhadap mereka dan jika kamu kasar hati, nescaya mereka akan lari dari sisimu.” (Surah Ali ‘Imran ayat  159)

Di antara sifat-sifat yang paling ketara yang wajib tertanam di dalam diri seseorang muslim ialah, sifat sabar dan berlemah lembut kerana kerja-kerja untuk Islam akan berhadapan dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan, malah jalan dakwah sememangnya penuh dengan kepayahan, penyiksaan, penindasan, tuduhan, ejekan dan persendaan yang memalukan. Halangan–halangan ini sering dihadapi oleh para petugas ‘amal Islami sehingga himmah mereka menjadi pudar, gerakan menjadi lumpuh malah mereka mungkin terus berpaling meninggalkan medan dakwah.

Nabi SAW bersabda maksudnya : "Mahukah aku memberitahu kamu suatu perkara yang dengannya Allah akan memuliakan binaan (kedudukan seseorang) dan mengangkatnya kepada beberapa darjat ketinggian. Mereka menjawab: Ya! Wahai Rasulullah. Baginda bersabda: Berlemah-lembutlah kamu terhadap orang jahil, maafkanlah orang yang menzalimi kamu, hulurkanlah pemberian kepada orang yang menahan pemberiannya kepadamu dan sambunglah hubungan silaturahim terhadap orang yang memutuskannya terhadap kamu."

Sifat berlemah lembut ini adalah sifat fitrah yang disukai oleh semua manusia kerana jiwa manusia menolak sifat manusia yang kasar, bengis dan tidak suka bertolak ansur.

Kedua      : Bermanfaat kepada orang lain.

Rasulullah SAW bersabda, maksudnya:“Manusia yang paling dikasihi Allah ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain dan amalan yang paling disukai oleh Allah ialah menggembirakan hati orang-orang Islam atau menghilangkan kesusahan daripadanya atau menunaikan keperluan hidupnya di dunia atau memberi makan orang yang lapar. Perjalananku bersama saudaraku yang muslim untuk menunaikan hajatnya, adalah lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di dalam masjid ini selama sebulan, dan sesiapa yang menahan kemarahannya sekalipun ia mampu untuk membalasnya nescaya Allah akan memenuhi keredaannya di dalam hatinya pada hari kiamat, dan sesiapa yang berjalan bersama-sama saudaranya yang Islam untuk menunaikan hajat saudaranya itu hinggalah selesai hajatnya nescaya Allah akan tetapkan kakinya(ketika melalui pada hari kiamat) dan sesungguhnya akhlak yang buruk akan merosakkan amalan seperti cuka merosakkan madu.” (Hadis Riwayat Ibnu Abi Dunya)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Adullah Al-Kadlrami ia berkata Ali bin Bahram berkata Abdul Malik bin Abi Kariimah berkata dari Ibnu Juraij, dari Atha' dari Jaabir, Rasulullah SAW
bersabda "...Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia..." (Hadis Riwayat Thabrani dalam Al-Ausath) Derajat Hadis, Hadis di atas tingkat hasan. 

Pernah juga Rasulullah SAW ditanya tentang manusia terbaik, maka baginda menjawab dengan jawapan yang sama. Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: Rasulullah SAW ditanya: "Siapakah orang terbaik?" Baginda menjawab : "Yang paling bermanfaat bagi sesama manusia" [Ittihaaf Al-Khairat Al-Mihrah bi Zawaa'id Al-Masaanid Al-'Usyrah juz 5 hlm.191]

Ketiga      : Ikhlas kerana Allah SWT.

Sifat ikhlas adalah antara sifat terpuji yang menghiasi peribadi muslim bertakwa. Keikhlasan juga adalah asas penilaian di sisi Allah sama ada amalan dilaksanakan setiap muslim diterima Allah atau sebaliknya. 

Maknanya, keikhlasan menjadi penentu kepada kejayaan dan kebahagiaan muslim di dunia dan di akhirat. 

Jika ditinjau rangkaian ayat suci al-Quran, kita dapati betapa ciri keikhlasan adalah ciri utama bagi perhiasan peribadi muslim bertakwa. 

Di antaranya, firman Allah yang bermaksud: “Sesungguhnya Kami menurunkan al-Quran ini kepadamu (wahai Muhammad) dengan membawa kebenaran, oleh itu hendaklah engkau menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat dan bawaanmu kepada-Nya.” – (Surah al-Zumar, ayat 2). 

Rasulullah tidak ketinggalan memperlihatkan kepada kita akan kepentingan sifat ikhlas dibajai dalam sanubari muslim melalui sabda bermaksud: “Sesungguhnya segala amalan itu tergantung atas niat. Sesungguhnya bagi seseorang itu di atas apa yang dia niatkan. Maka sesiapa berhijrah kerana Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasul-Nya, dan juga sesiapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana perempuan yang hendak dikahwininya, maka hijrahnya itu terpulang kepada niatnya dari penghijrahannya itu.” – (Hadis riwayat Bukhari). 

Keempat : Menghormati makhluk Allah .

Firman Allah SWT maksudnya : “Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu”. (Surah an-Nisaa ayat 86)

Seorang mukmin itu akan menghormati semua makhluk Allah SWT samaada manusia, jin , binatang atau alam semesta. 

Menghormati manusia bermakna tidak menzalimi manusia, memberi bantuan jika diperlukan dan melaksanakan semua hak-hak yang sepatutnya ditunaikan iaitu tidak mengambil haknya tanpa izin, tidak memfitnah dan mendedahkan aibnya dan sentiasa memberi nasihat yang baik. 

Menghormati jin kita tidak buang air kecil dikawasan air tenang. Daripada Jabir r.a. daripada Nabi SAW: baginda melarang kencing dalam air (bertakung) tenang."(Hadis Riwayat Muslim (281), diambil dari kitab Fiqhul Manhaji) kerana jin biasanya tinggal ditempat air tenang. Begitu juga tidak beristinjak dengan tulang kerana tulang adalah makanan jin.

Menghormati binatang bermakna sembeleh dengan pisau yang tajam dan tidak menyiksa binatang dengan mengurungnya tanpa diberikan makanan .

Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya ALLAH SWT telah mewajibkan supaya sentiasa bersikap ihsan (baik) terhadap segala sesuatu. Apabila kamu hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang paling baik. Apabila kamu hendak menyembelih haiwan, maka sembelihlah dengan cara yang paling baik iaitu dengan menajamkan alat sembelihan dan hendaklah meletakkan haiwan dalam keadaan yang selesa.” (Hadis Riwayat Muslim)

Rasulullah SAW turut melarang memukul muka haiwan, melarang mencaci haiwan, berlaku kasar, menyakitinya, serta melarang melaknat atau mengejek haiwan.

Dari sini menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang sangat menganjurkan sikap ihsan bukan sahaja kepada sesama manusia, tetapi juga terhadap para haiwan. Bukan sahaja ketika haiwan tersebut hidup, tetapi juga ketika hendak menyembelihnya.

Menghormati alam semesta iaitu tidak mencemarkan alam dengan membuang bahan-bahan merbahaya di merata tempat tanpa kawalan.

Firman Allah SWT maksudnya : "Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut Dengan sebab apa Yang telah dilakukan oleh tangan manusia; (timbulnya Yang demikian) kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk Yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)" (Surah Al-Rum ayat 41)

Sahabat yang dikasihi,
Jika kita ingin dikasihi Allah SWT dan dikasihi manusia maka perlulah melaksanakan empat sifat terpuji seperti dinyatakan di atas iaitu berlemah lembut, sentiasa memberi manfaat kepada orang lain, setiap amalan ikhlas semata-mata kerana Allah SWT dan menghormati semua makhluk Allah SWT.No comments: