Sunday, March 17, 2013

Tafsir Surah At-Taubah Ayat 101-102


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,

Firman Allah SWT:

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ (101)
 

Maksudnya : "Di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik; dan (juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) Kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan Kami seksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar." (Surah At-Taubah (9) ayat 101)

Tafsirannya :

Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan hal-ihwal orang-orang munafik, baik dari kalangan Badui maupun dari kalangan mereka yang bertempat tinggal di kota Madinah sendiri, sehingga terlihatlah dua hal yang sangat berlawanan. Seakan-akan Allah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari orang-orang Badui yang berdiam di sekitar Madinah itu adalah orang-orang yang sangat munafik. Kemunafikan dan kejahatan mereka amat keterlaluan. Demikian pula, sebagian dari penduduk kota Madinah ini pun ada pula yang munafik. Sebab itu berhati-hatilah kamu terhadap mereka."

Menurut keterangan Al-Bagawi, yang dimaksud dengan "kaum munafik Badui yang tinggal di sekitar kota Madinah" itu ialah mereka yang berasal dari Bani Muzainah, Bani Juhainah, Bani Asyja', Bani Aslam dan Bani Gifar. Sedang yang dimaksudkan dengan "kaum munafik di kalangan penduduk kota Madinah sendiri" ialah orang-orang munafik yang berasal dari Bani Aus dan Khazraj. Mereka ini sangat keterlaluan, dan sangat pandai menyembunyikan kemunafikan itu, sehingga sukar untuk diketahui oleh Rasulullah SAW dan kaum Muslimin umumnya. Mereka ini tidak dapat diharapkan untuk beriman. Mereka akan mengalami kesengsaraan dan penderitaan batin di dunia ini serta pedihnya kematian. Sesudah itu, di akhirat mereka akan dilemparkan ke dalam azab yang dahsyat dalam neraka Jahanam pada bahagian yang paling bawah.


Dapat disimpulkan, bahwa kaum munafik itu ada dua jenis iaitu : 


Pertama ialah orang-orang yang dapat diketahui kemunafikan mereka dari sikap, perbuatan dan ucapan-ucapan mereka. 

Kedua ialah mereka yang sangat pandai dalam menyembunyikan kemunafikan itu, sehingga sukar untuk diketahui.

Dan dua macam golongan munafik itu selalu ada sepanjang masa, apalagi kemunafikan dalam bidang politik. Mereka ini rela menjadi agen kepada Yahudi dan Nasrani untuk membinasakan negara dan agama mereka sendiri. Perkara ini memerlukan kewaspadaan kita setiap ketika. Mereka ini sering berpura-pura sebagai pahlawan pembela agama Islam, akan tetapi mereka senantiasa mencari kesempatan untuk menghancurkan agama dan umatnya dari dalam dengan menggunakan tipu muslihat yang beraneka ragam dan  cara.

Di dalam tafsir Jalalain dalam Surah At Taubah 101 :


"(Di antara orang-orang yang di sekeliling kalian) hai penduduk Madinah (dari kalangan orang-orang Arab badui ada orang-orang munafik) seperti orang-orang kabilah Aslam, kabilah Asyja` dan kabilah Ghiffar (dan juga di antara penduduk Madinah) ada orang-orang munafik pula. (Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya) maksudnya kemunafikan mereka telah mendalam dan sudah mengakar di hati mereka. (Kamu tidak mengetahui mereka) hai Muhammad (tetapi Kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan Kami seksa dua kali) dengan terungkapnya kemunafikan mereka, atau dibunuh di dunia dan diseksa di alam kubur (kemudian mereka akan dikembalikan) di akhirat nanti (kepada azab yang besar) yaitu seksa neraka."

Firman Allah SWT : 

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (102)

Maksudnya : "Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Surah At-Taubah (9) ayat 102)

Tafsirannya :

Dalam ayat ini dijelaskan suatu macam golongan yang lain, di antara orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah SAW ketika itu, baik dari kalangan Badui atau pun dari penduduk Madinah. Tetapi golongan ini tidak termasuk golongan munafik atau pun As-Sabiqunal Awwalun dan tidak pula termasuk golongan "orang-orang yang mengikuti dengan baik jejak As-Sabiqunal Awwalun". Mereka ini adalah orang-orang mukmin yang berdosa dan mereka mengakui dengan jujur dosa-dosa mereka. 

Mereka ini telah mencampur-adukkan antara perbuatan-perbuatan yang baik dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, sehingga perbuatan mereka itu tidak seluruhnya baik dan tidak pula seluruhnya buruk.

Dengan demikian mereka ini tidak merupakan orang-orang soleh yang murni, dan tidak pula termasuk golongan yang fasik atau munafik, kerana dalam kenyataannya mereka suka berbuat yang baik tetapi sering pula berbuat keburukan.


Di antara keburukan mereka ialah tidak ikutnya mereka ke perang Tabuk bersama kaum muslimin lainnya padahal mereka tidak mempunyai uzur yang benar kerana mereka bukanlah orang-orang yang lemah atau sakit dan mereka tidak pula mengemukakan alasan-alasan yang bohong seperti yang dilakukan oleh kaum munafik dan tidak pula minta izin seperti yang dilakukan orang-orang yang ragu-ragu. Akan tetapi mereka itu menyadari kesalahan itu ketika mereka tidak hadirkan diri ketika peperangan itu dan hati mereka takut kepada Allah SWT. 


Dengan demikian mereka tidak mahu melakukan kewajiban terhadap Allah SWT dan pada masa yang sama mereka menyadari kesalahan serta merasa takut kepada Allah SWT.

Selanjutnya dalam ayat ini diterangkan bahawa golongan ini masih mempunyai harapan bahawa taubat mereka akan diterima Allah SWT. Taubat mereka adalah kunci untuk memperoleh keampunan dan rahmat-Nya. Dan taubat yang benar hanya dapat dicapai bila seseorang telah mengetahui keburukan dosa serta akibatnya dan timbullah rasa takut ketika mengingat kemurkaan Allah SWT serta seksaan-Nya kemudian timbullah keinginan berdaya upaya untuk membersihkan diri dari segala hal yang menimbulkan dosa di samping itu timbullah niat dan tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan itu dan berusaha keras melakukan kebajikan-kebajikan untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah terjadi dan akibat-akibatnya yang buruk bagi masyarakat serta bekas-bekas yang melekat pada diri sendiri.


Pada akhir ayat ini dijelaskan alasan tentang adanya harapan bagi golongan ini bahawa taubat mereka akan diterima Allah SWT., iaitu kerana sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Pengampun kepada hamba-Nya yang mahu bertaubat dengan sebenar-benarnya dan Allah SWT adalah Maha Penyayang kepada hamba-Nya yang mahu berbuat kebajikan.


Menurut suatu riwayat, ayat ini diturunkan sehubungan dengan peristiwa enam orang muslimin yang sengaja tidak hadirkan diri di dalam Perang Tabuk. Mereka itu adalah Abu Lubabah, Aus bin Khazzam, Saklabah bin Wadiah, Kaab bin Malik, Murarah bin Rabi` dan Hilal bin Umayyah. Kemudian setelah menginsafi kesalahan mereka, maka tiga orang di antaranya, iaitu Abu Lubabah, Aus dan Sa`labah datang ke mesjid membawa harta benda mereka lalu mereka mengikatkan diri pada tiang-tiang mesjid serta bertekad bahawa hanya Rasulullah SAW yang akan melepaskan mereka dari ikatan itu. Sedang harta benda tersebut mereka maksudkan untuk diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk baginda bagikan kepada yang berhak menerimanya sebagai sedekah untuk menebus kesalahan mereka. 


Setelah hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. maka baginda bersabda, "Saya tidak akan melepaskan mereka dari ikatan itu sampai datangnya ketentuan dari Allah." Maka turunlah ayat ini. Rasulullah SAW lalu membuka tali pengikat yang mengikatkan mereka di tiang itu.

Ibnu Kasir, seorang ahli tafsir berkata: "Walaupun ayat ini turun mengenai orang-orang tertentu namun isinya tetap berlaku untuk umum, mencakup semua orang-orang yang berdosa yang mencampur-adukkan antara perbuatan yang baik dan yang buruk kemudian menginsafi kesalahan mereka serta melakukan taubat kepada Allah SWT dengan cara yang sebaik-baiknya.

Dalam tafsir Jalalain Surah At Taubah 102


"(Dan) ada pula suatu kaum (yang lain) lafal ayat ini menjadi mubtada (mereka mengakui dosa-dosa mereka) kerana tidak ikut berangkat ke medan perang. Lafal ayat ini menjadi khabarnya (mereka mencampur-baurkan pekerjaan yang baik) iaitu jihad yang telah mereka lakukan sebelum peristiwa ini atau pengakuan mereka atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan; atau dosa-dosa yang lainnya (dengan pekerjaan lain yang buruk) iaitu ketidakikutan mereka dalam berjihad kali ini. (Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang). 

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah dan segolongan orang-orang lainnya. Mereka mengikatkan diri mereka di tiang-tiang mesjid, hal ini mereka lakukan ketika mereka mendengar firman Allah SWT. yang diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang tidak berangkat berjihad, sedangkan mereka tidak ikut berangkat. Lalu mereka bersumpah bahawa ikatan mereka itu tidak akan dibuka melainkan oleh Nabi SAW. sendiri. Kemudian setelah ayat ini diturunkan Nabi SAW melepaskan ikatan mereka.

Sahabat yang dikasihi,
Kita perlu bermuhasabah diri sendiri adakah sifat-sifat orang munafik itu ada pada diri kita sendiri atau tidak. Jika ada maka cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah SWT dan kembali kepada Islam yang sebenarnya. Jika di zaman Nabi SAW ketika wahyu masih turun masih terdapat orang-orang munafik tulin maka apatah lagi di zaman kita sekarang ini iaitu zaman fitnah, kebendaan dan berada di akhir zaman. Terdapat ramai orang-orang munafik yang menjadi gunting dalam lipatan atau musuh dalam selimut di kalangan umat Islam sendiri iaitu golongan yang menghalang perlaksanaan hukum-hukum Allah SWT dan kebenaran ajaran Islam. Golongan ini akan menyerang peribadi para alim ulama, suka membuat fitnah dan mengaibkan saudara seagama semata-mata untuk mencapai agenda politik sempit mereka.


No comments: