Saturday, March 26, 2011

Hadis Tanda Akhir Zaman - Takwa dan Perpaduan Asas Keselamatan di Akhir Zaman

Bismillahirrahmanirrahim.
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad S.A.W. keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Daripada Abi Nijih 'Irbadh bin Sariyah r.a. berkata, "Telah menasihati kami oleh Rasulullah S.A.W. akan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya, lalu kami berkata, "Ya Rasulullah! Seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali maka berilah pesanan kepada kami." Lalu baginda pun bersabda, "Aku berwasiat akan kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat (kepada pemimpin) sekalipun yang meminpin kamu itu hanya seorang hamba. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umurnya daripada kamu pasti ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiyin (Khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan ke jalan yang benar) dan gigitlah sunah-sunah itu dengan gigi geraham dan jauhilah perkara-perkara yang baru (bidaah) yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bidaah itu adalah sesat." 
(Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmizi)

Keterangannya :

Hadis diatas mengandungi pesanan-pesanan yang sangat berharga daripada Rasulullah S.A.W. bagi umatnya, terutama bila mereka berhadapan dengan zaman yang penuh dengan kacau bilau dan perselisihan iaitu seperti zaman yang sedang kita hadapi sekarang ini. Oleh itu sesiapa yang mahu selamat maka hendaklah ia mengikuti tunjuk ajar yang telah disabdakan oleh Rasulullah S.A.W. dalam hadis ini iaitu:
 
Pertama: Hendaklah ia sentiasa bertakwa kepada Allah S.W.T. dalam keadaan apa jua dengan mengerjakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
Kedua: Mentaati perintah pihak yang menguruskan hal ehwal kaum muslimin walaupun seandainya mereka terdiri daripada golongan hamba, selama mereka berpegang dengan al-Quran dan sunnah Nabi S.A.W. dan sunah-sunah Kulafa ar- Rasyidin, kerana patuh kepada penguasa yang mempunyai sifat-sifat ini bererti patuh kepada al-Quran dan hadis Nabi S.A.W. 
Ketiga: Berpegang teguh kepada sunah Nabi S.A.W. dan sunah para Kulafa ar-Rasyidin al- Mahdiyin (Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali r.a.) yang mana mereka telah mendapat petunjuk daripada Allah S.W.T.  iaitulah berpegang kepada fahaman dan amalan ahli sunah waljamaah yang mana hanya penganut fahaman ini sahaja yang mendapat jaminan selamat daripada api neraka dan yang bertuah mendapatkan syurga pada hari kiamat nanti.  
Keempat: Menjauhi perkara-perkara bidaah dalalah, iaitu apa jua fahaman dan amalan yang ditambah kepada agama Islam yang sempurna ini, pada hal tidak ada dalil atau asal dan contoh dari agama. Sekiranya ada asal atau dalil, maka tidaklah perkara-perkara yang baru itu dikatakan bidaah menurut pengertian syarak (bukan bidaah dalalah) tetapi hanya dinamakan bidaah menurut pengertian loghat atau bahasa sahaja (bidaah hasanah).

No comments: